Akta dot. dzierżawy jeziora Kórnickiego i Bnińskiego przez p. Leonarda Dreczkowskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 09319
 • Tytuł: Akta dot. dzierżawy jeziora Kórnickiego i Bnińskiego przez p. Leonarda Dreczkowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1899-1933
 • Opis fizyczny: 303 k. 36x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne, książeczka
 • Język: Niem., pol.
 • Zawartość:
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od: Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (3) k. 60, 75, 81. - Ciastowski i Nikodem (Kórnik) (1) k. 164. - Denizot Alfred (Kórnik) (1) k. 177. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (68) k. 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24-25, 29, 31, 33, 36, 41-42, 44, 56, 62-64, 68, 77, 88, 90, 93, 95, 103, 105, 109-110, 112-115, 123, 128, 132, 145, 149-150, 157, 159, 162, 165, 176, 180, 182, 184, 197-198, 210, 212-213, 226, 230, 232, 234, 239, 245, 252, 254, 256, 258, 260, 267, 278, 280, 284, 291. - Firlej B. (Trzebisławki) k. 173, 295, 300. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (5) k. 138, 190, 223, 228, 281. - Ellman Alfons (Kórnik) (1) k. 242. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 263. - Jachnik Jan (Kórnik) (1) k. 204. - Jaroczyński Paweł (Kórnik) (1) k. 154. - K. S. Surma. Koło Sportowe Urzędników Magistratu st. m. Poznania (Poznań) (1) k. 272. - Kadra Żeglarska z 1928 r. (Poznań) (1) k. 194. - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik) (1) k. 249. - Kłusek Stanisław (Poznań) (1) k. 247. - Komisariat Obwodowy (Kórnik) (3) k. 51-53, 55. - Krzywoszyński Bogusław (Rogoźno) + opinia (2) k. 26-28. - Miejski Urząd Targu Poznańskiego (Poznań) (1) k. 118. - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin) (1) k. 50. - Naglewicz (Kórnik) (1) k. 170. - Ogożeja Stefan (Kórnik) (1) k. 216. - Schechtel Edward (Poznań) + orzeczenie (6) k. 48, 70-74, 83-84, 86, 283. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (1) k. 261. - Steinmetz Jan (Kórnik) (2) k. 133, 143. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (5) k. 119, 137, 193, 222, 282. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (1) k. 65. - Wawrzyniak Franciszek (Kórnik) (1) k. 144. - Wójtostwo (Kórnik) (3) k. 79, 126, 152. - Zarząd Leśny Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik) (1) k. 141. - Zarząd Miejski (Kórnik) (3) k. 20, 127, 129
  • Stan konta Zygmunta Celichowskiego z tytułu dzierżawy rybołóstwa Filipiaka - Dreczkowskiego (Kórnik) k. 1.
  • Wyciąg z rachunku Leonarda Dreczkowskiego k. 265-266.
  • Zestawienie liczbowe powierzchni jezior dzierżawionych przez Leona Dreczkowskiego k. 3.
  • Kontrakt dzierżawy ze zmianami k. 4-7, 97-102.
  • Listy Leonarda Dreczkowskiego (Kórnik) do: Celichowski Zygmunt (Kórnik) (1) k. 8. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (1) k. 301. - Urząd Skarbowy (Śrem) (1) k. 302.
  • Listy do Leonarda Dreczkowskiego od: Ellman Alfons (Kórnik) (1) k. 246. - Inspektor rybacki (Bydgoszcz) (1) k. 13. - Lubochinski Joel (Łodź) (1) k. 214. - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik) (1) k. 249. - Minke Eugen (Poznań) (1) k. 183. - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin) (2) k. 43, 76
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bartz Edmund (Poznań) (1) k. 35. - Bosiacki Leon (Kórnik) (1) k. 186. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (2) k. 61, 82. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (83) k. 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 34, 45, 57-58, 80, 89, 91-92, 96, 104, 106-108, 111, 116, 122, 131, 134, 139, 140, 146-147, 151, 153, 156, 158, 160-161, 163, 166-167, 172, 175, 178-179, 181, 185, 189, 191, 194-196, 200, 202-203, 208-209, 215, 217, 221, 224-225, 227, 229, 231, 235, 238, 241, 243, 250, 253, 257, 259, 264, 275-277, 279, 289, 292, 294, 296-299, 303. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (4) k. 136, 187, 219, 293. - Ellman Alfons (Gądki, Kórnik) (2) k. 171, 240. - Firlej B. (Trzebisławki) (1) k. 173. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 269. - Jachnik Jan (Kórnik) (1) k. 205. - Jaroczyński Paweł (Kórnik) (1) k. 155. - K. S. Surma. Koło Sportowe Urzędników Magistratu st. m. Poznania (Poznań) (1) k. 273. - Kadra Żeglarska z 1928 t. (Poznań) (1) k. 201. - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik) (1) k. 251. - Kłusek Stanisław (Poznań) (1) k. 248. - Kociałkowski Władysław (Kórnik) (1) k. 67. - Komisariat Obwodowy (Kórnik) (1) k. 54. - Miejski Urząd Targu Poznańskiego (Poznań) (1) k. 117. - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin) k. 47. - Nikodem (Kórnik) (1) k. 169. - Ogożeja Stefan (Kórnik) (1) k. 218. - Policja Państwowa (Kórnik) (1) k. 206. - Rogacki Antoni i Gabriela (Kórnik) (1) k. 168. - Schechtel Edward (Poznań) (6) k. 46, 49, 69, 85, 268, 270. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (4) k. 64, 78, 125, 262. - Steinmetz Jan (Kórnik) (1) k. 140. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (6) k. 135, 188, 192, 192, 220, 271. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (1) k. 66. - Wawrzyniak Franciszek (Kórnik) (1) k. 148. - Wójtostwo (Kórnik) (1) k. 130.
  • Pismo Ministerstwa Rolnictwa (Warszawa) do Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) k. 65.
  • Pismo Starostwa Powiatowego (Śrem) do Wojtostwa (Kórnik) k. 126, 152.
  • Koperta k. 2.
  • Notatki służbowe: Koszko K. (Kórnik) k. 22. - Lacawski I.? k. 32. - NN k. 63. - NN k. 75. - NN k. 87. - NN k. 142. - NN k. 181. - NN k. 233. - NN k. 237. - NN k. 287. - Pacyński Antoni (Kórnik) k. 6, 24, 32, 70, 120-121, 124, 285-286, 288.
  • Wycinki prasowe k. 30, 174, 222.
  • Formularze umowy dzierżawy rybołóstwa na rzadowych jeziorach i rzekach k. 37-40.
  • Pozwolenia korzystanie z Jezior k. 59, 244, 255, 274.
  • Pokwitowania dostarczenia pisma k. 94, 207, 236.
  • Rachunek k. 211.
  • Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 290.
 • Uwagi: Dublet k. 37, 40 i 38-39; 120 i 121; 195 i 196, 286 i 288

MARC

 • 245 %a Akta dot. dzierżawy jeziora Kórnickiego i Bnińskiego przez p. Leonarda Dreczkowskiego.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1899-1933
 • 300 %a 303 k. %c 36x21 cm i mn.
 • 340 %d dr., masz., rkps %e luźne, książeczka
 • 500 %a Dublet k. 37, 40 i 38-39; 120 i 121; 195 i 196, 286 i 288
 • 520 %a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od: Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (3) k. 60, 75, 81. - Ciastowski i Nikodem (Kórnik) (1) k. 164. - Denizot Alfred (Kórnik) (1) k. 177. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (68) k. 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24-25, 29, 31, 33, 36, 41-42, 44, 56, 62-64, 68, 77, 88, 90, 93, 95, 103, 105, 109-110, 112-115, 123, 128, 132, 145, 149-150, 157, 159, 162, 165, 176, 180, 182, 184, 197-198, 210, 212-213, 226, 230, 232, 234, 239, 245, 252, 254, 256, 258, 260, 267, 278, 280, 284, 291. - Firlej B. (Trzebisławki) k. 173, 295, 300. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (5) k. 138, 190, 223, 228, 281. - Ellman Alfons (Kórnik) (1) k. 242. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 263. - Jachnik Jan (Kórnik) (1) k. 204. - Jaroczyński Paweł (Kórnik) (1) k. 154. - K. S. Surma. Koło Sportowe Urzędników Magistratu st. m. Poznania (Poznań) (1) k. 272. - Kadra Żeglarska z 1928 r. (Poznań) (1) k. 194. - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik) (1) k. 249. - Kłusek Stanisław (Poznań) (1) k. 247. - Komisariat Obwodowy (Kórnik) (3) k. 51-53, 55. - Krzywoszyński Bogusław (Rogoźno) + opinia (2) k. 26-28. - Miejski Urząd Targu Poznańskiego (Poznań) (1) k. 118. - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin) (1) k. 50. - Naglewicz (Kórnik) (1) k. 170. - Ogożeja Stefan (Kórnik) (1) k. 216. - Schechtel Edward (Poznań) + orzeczenie (6) k. 48, 70-74, 83-84, 86, 283. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (1) k. 261. - Steinmetz Jan (Kórnik) (2) k. 133, 143. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (5) k. 119, 137, 193, 222, 282. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (1) k. 65. - Wawrzyniak Franciszek (Kórnik) (1) k. 144. - Wójtostwo (Kórnik) (3) k. 79, 126, 152. - Zarząd Leśny Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik) (1) k. 141. - Zarząd Miejski (Kórnik) (3) k. 20, 127, 129
 • 520 %a Stan konta Zygmunta Celichowskiego z tytułu dzierżawy rybołóstwa Filipiaka - Dreczkowskiego (Kórnik) k. 1.
 • 520 %a Wyciąg z rachunku Leonarda Dreczkowskiego k. 265-266.
 • 520 %a Zestawienie liczbowe powierzchni jezior dzierżawionych przez Leona Dreczkowskiego k. 3.
 • 520 %a Kontrakt dzierżawy ze zmianami k. 4-7, 97-102.
 • 520 %a Listy Leonarda Dreczkowskiego (Kórnik) do: Celichowski Zygmunt (Kórnik) (1) k. 8. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (1) k. 301. - Urząd Skarbowy (Śrem) (1) k. 302.
 • 520 %a Listy do Leonarda Dreczkowskiego od: Ellman Alfons (Kórnik) (1) k. 246. - Inspektor rybacki (Bydgoszcz) (1) k. 13. - Lubochinski Joel (Łodź) (1) k. 214. - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik) (1) k. 249. - Minke Eugen (Poznań) (1) k. 183. - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin) (2) k. 43, 76
 • 520 %a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bartz Edmund (Poznań) (1) k. 35. - Bosiacki Leon (Kórnik) (1) k. 186. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (2) k. 61, 82. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (83) k. 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 34, 45, 57-58, 80, 89, 91-92, 96, 104, 106-108, 111, 116, 122, 131, 134, 139, 140, 146-147, 151, 153, 156, 158, 160-161, 163, 166-167, 172, 175, 178-179, 181, 185, 189, 191, 194-196, 200, 202-203, 208-209, 215, 217, 221, 224-225, 227, 229, 231, 235, 238, 241, 243, 250, 253, 257, 259, 264, 275-277, 279, 289, 292, 294, 296-299, 303. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (4) k. 136, 187, 219, 293. - Ellman Alfons (Gądki, Kórnik) (2) k. 171, 240. - Firlej B. (Trzebisławki) (1) k. 173. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 269. - Jachnik Jan (Kórnik) (1) k. 205. - Jaroczyński Paweł (Kórnik) (1) k. 155. - K. S. Surma. Koło Sportowe Urzędników Magistratu st. m. Poznania (Poznań) (1) k. 273. - Kadra Żeglarska z 1928 t. (Poznań) (1) k. 201. - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik) (1) k. 251. - Kłusek Stanisław (Poznań) (1) k. 248. - Kociałkowski Władysław (Kórnik) (1) k. 67. - Komisariat Obwodowy (Kórnik) (1) k. 54. - Miejski Urząd Targu Poznańskiego (Poznań) (1) k. 117. - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin) k. 47. - Nikodem (Kórnik) (1) k. 169. - Ogożeja Stefan (Kórnik) (1) k. 218. - Policja Państwowa (Kórnik) (1) k. 206. - Rogacki Antoni i Gabriela (Kórnik) (1) k. 168. - Schechtel Edward (Poznań) (6) k. 46, 49, 69, 85, 268, 270. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (4) k. 64, 78, 125, 262. - Steinmetz Jan (Kórnik) (1) k. 140. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (6) k. 135, 188, 192, 192, 220, 271. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (1) k. 66. - Wawrzyniak Franciszek (Kórnik) (1) k. 148. - Wójtostwo (Kórnik) (1) k. 130.
 • 520 %a Pismo Ministerstwa Rolnictwa (Warszawa) do Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) k. 65.
 • 520 %a Pismo Starostwa Powiatowego (Śrem) do Wojtostwa (Kórnik) k. 126, 152.
 • 520 %a Koperta k. 2.
 • 520 %a Notatki służbowe: Koszko K. (Kórnik) k. 22. - Lacawski I.? k. 32. - NN k. 63. - NN k. 75. - NN k. 87. - NN k. 142. - NN k. 181. - NN k. 233. - NN k. 237. - NN k. 287. - Pacyński Antoni (Kórnik) k. 6, 24, 32, 70, 120-121, 124, 285-286, 288.
 • 520 %a Wycinki prasowe k. 30, 174, 222.
 • 520 %a Formularze umowy dzierżawy rybołóstwa na rzadowych jeziorach i rzekach k. 37-40.
 • 520 %a Pozwolenia korzystanie z Jezior k. 59, 244, 255, 274.
 • 520 %a Pokwitowania dostarczenia pisma k. 94, 207, 236.
 • 520 %a Rachunek k. 211.
 • 520 %a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 290.
 • 541 %c St. zas.
 • 546 %a Niem., pol.
 • 561 %d VI-6-a T. 1.
 • 740 %a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 740 %a Listy Leonarda Dreczkowskiego (Kórnik) do: Celichowski Zygmunt (Kórnik). - Starostwo Powiatowe (Śrem). - Urząd Skarbowy (Śrem).
 • 740 %a Kontrakt dzierżawy ze zmianami.
 • 740 %a Zestawienie liczbowe powierzchni jezior dzierżawionych przez Leona Dreczkowskiego.
 • 740 %a Wyciąg z rachunku Leonarda Dreczkowskiego.
 • 740 %a Stan konta Zygmunta Celichowskiego z tytułu dzierżawy rybołóstwa Filipiaka - Dreczkowskiego (Kórnik).
 • 740 %a Rachunek.
 • 740 %a Pokwitowania.
 • 740 %a Pozwolenia na korzystanie z Jezior
 • 740 %a Formularze umowy dzierżawy rybołóstwa na rzadowych jeziorach i rzekach.
 • 740 %a Wycinki prasowe.
 • 740 %a Notatki służbowe.
 • 740 %a Koperta
 • 740 %a Pismo Starostwa Powiatowego (Śrem) do Wojtostwa (Kórnik).
 • 740 %a Pismo Ministerstwa Rolnictwa (Warszawa) do Urzędu Wojewódzkiego (Poznań).
 • 740 %a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik).
 • 740 %a Listy do Leonarda Dreczkowskiego od: Ellman Alfons (Kórnik). - Inspektor rybacki (Bydgoszcz). - Lubochinski Joel (Łodź). - Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik). - Minke Eugen (Poznań). - Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin).
 • 852 %j BK 09319
 • 999 %a MKM

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 09319