Użytkowanie jezior Kórnickiego, Bnińskiego, Wrońskiego, Skrzyneckiego, Borówieckiego i Zaniemyślskiego. Akta dot. dzierżawy jeziora [...] Dzierżawca: Leon Dreczkowski.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 09320
 • Tytuł: Użytkowanie jezior Kórnickiego, Bnińskiego, Wrońskiego, Skrzyneckiego, Borówieckiego i Zaniemyślskiego. Akta dot. dzierżawy jeziora [...] Dzierżawca: Leon Dreczkowski.
 • Miejsce i czas powstania: 1934-1940
 • Opis fizyczny: 205 k. 36x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Niem., pol.
 • Zawartość:
  • Umowa dot. dzierżawy rybołóstwa na: Jeziorze Bnińskim na strudze Borówieckiej k. 18-19. - Jeziorze Góreckim k. 9-13. - Jeziorze Bnińskim, Borówieckim, Kórnickim, Skrzyneckim, Wrońskim, Zaniemyskim k. 1-6.
  • Rachunek Leonarda Dreczkowskiego k. 191-194, 200-201.
  • Wypis dot. obszaru obwodu rybackiego k. 202-205.
  • Wyciąg z umów dzierżawnych k. 7, 14-17.
  • Notatki służbowe i pisma: Fundacja "Zakłady Kórnickie" k. 8?, 34, 104?, 118, 148?, 154?, 157?-158, 167-172.
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od następujących: Dreczkowski Leonard (Kórnik) (51) k. 28, 31, 33, 38, 42, 50, 53, 55, 57, 60, 63, 65, 72, 74-76, 82, 96, 100-101, 103, 106-107, 111-112, 119-120, 122-123, 124, 126-129, 132-133, 135-136, 139-140, 142-144, 153, 155, 162-163, 166, 173, 175-176, 180-184. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (4) k. 24, 48, 58, 91. - Górnicki F. Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 35. - Grocholska Anna hr. (Rogowo) (1) k. 130. - Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 189. - Lenkiewicz Bohdan (Kruszwica) (1) k. 178. - Małe Seminarium Misyjne (Bruczków) (1) k. 61. - Spółka Ryb (Warszawa) (1) k. 86. - Szkaradowski Stanisław (Jarocin) (1) k. 83. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (3) k. 22, 46, 115. - Wyrwiński (Błażejewo) (2) k. 52, 90. - Zarząd Gminny (Kórnik) (2) k. 97-98. - Zarząd Miejski (Kórnik) (1) k. 105.
  • Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do nastęujących: Dreczkowski Leonard (Kórnik) (56) k. 23, 25-26, 30, 36, 39-40, 43, 47, 49, 51, 56, 59, 64, 66-71, 73, 77-81, 85, 92-95, 99, 102, 108-109, 113, 116, 121, 125, 134, 137-138, 141, 145, 156, 159-161, 164-165, 174, 179, 185-187. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (4) k. 20, 44, 54, 89. - Górnicki F. i Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 32. - Grocholska Anna hr. (Rogowo) (1) k. 131. - Jouanne Elżbieta (Łękno) (1) k. 146. - Karwat (Obozin) (1) k. 27. - Korboński Stanisław (Poznań) (2) k. 188, 190. - Lenkiewicz Bohdan (Kruszwica) (1) k. 177. - Małe Seminarium Misyjne (Bruczków) (1) k. 62. - Spółka Rybaków (Warszawa) (1) k. 87. - Szkaradowski Stanisław (Jarocin) (1) k. 84. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (4) k. 21, 45, 88, 114.
  • Listy Poznańskich Zakładów Higienicznych (Poznań) do Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) (2) k. 97-98.
  • Listy Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) do Starostwa Powiatowego (Śrem) (2) k. 97-98.
  • Listy Starostwa Powiatowego (Śrem) do Zarządu Gminnego (Kórnik) (2) k. 97-98.
  • Listy Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) do Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt (3) k. 195, 197, 199.
  • Listy do Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) od Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt (2) k. 196, 198.
  • Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 29, 37, 41.
  • Pokwitowania dostarczenia pisma k. 110, 117.
  • Wycinki prasowe k. 147.
  • Statut Spółki Rybackiej Jeziorowej k. 149-152.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Hoppe E. (Błażejewo)
  • Jouanne Elżbieta (Łękno)
  • Karwat (Obozin)
  • Szmytkiewicz
  • Majetność Obozin
  • Wolniewicz T. (Kórnik) burmistrz
  • Bnin
  • Borówiec
  • Jezioro Bnińskie
  • Jezioro Borówieckie
  • Jezioro Góreckie
  • Jezioro Kórnickie
  • Jezioro Skrzyneckie
  • Jezioro Wrońskie
  • Jezioro Zaniemyskie
  • Jezioro Zwola
  • Kórnik
  • Zaniemyśl
  • Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
  • Sprawy dzierżawne wód.
  • Sprawy dzierżawne.
 • Uwagi: Dublet k. 70 i 71; 74 i 75; 97 i 98; 100 i 101; 106 i 107; 111 i 112; 119-120; 122 i 123; 128 i 129; 132 i 133; 135 i 136; 143 i 144; 154 i 157; 162 i 163, 202-203 i 204-205.

MARC

 • 245 $a Użytkowanie jezior Kórnickiego, Bnińskiego, Wrońskiego, Skrzyneckiego, Borówieckiego i Zaniemyślskiego. |Akta dot. dzierżawy jeziora [...] Dzierżawca: Leon Dreczkowski.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1934-1940
 • 300 $a 205 k. $c 36x22 cm i mn.
 • 340 $d dr., masz., rkps $e luźne
 • 500 $a Dublet k. 70 i 71; 74 i 75; 97 i 98; 100 i 101; 106 i 107; 111 i 112; 119-120; 122 i 123; 128 i 129; 132 i 133; 135 i 136; 143 i 144; 154 i 157; 162 i 163, 202-203 i 204-205.
 • 520 $a Umowa dot. dzierżawy rybołóstwa na: Jeziorze Bnińskim na strudze Borówieckiej k. 18-19. - Jeziorze Góreckim k. 9-13. - Jeziorze Bnińskim, Borówieckim, Kórnickim, Skrzyneckim, Wrońskim, Zaniemyskim k. 1-6.
 • 520 $a Rachunek Leonarda Dreczkowskiego k. 191-194, 200-201.
 • 520 $a Wypis dot. obszaru obwodu rybackiego k. 202-205.
 • 520 $a Wyciąg z umów dzierżawnych k. 7, 14-17.
 • 520 $a Notatki służbowe i pisma: Fundacja "Zakłady Kórnickie" k. 8?, 34, 104?, 118, 148?, 154?, 157?-158, 167-172.
 • 520 $a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od następujących: Dreczkowski Leonard (Kórnik) (51) k. 28, 31, 33, 38, 42, 50, 53, 55, 57, 60, 63, 65, 72, 74-76, 82, 96, 100-101, 103, 106-107, 111-112, 119-120, 122-123, 124, 126-129, 132-133, 135-136, 139-140, 142-144, 153, 155, 162-163, 166, 173, 175-176, 180-184. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (4) k. 24, 48, 58, 91. - Górnicki F. Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 35. - Grocholska Anna hr. (Rogowo) (1) k. 130. - Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 189. - Lenkiewicz Bohdan (Kruszwica) (1) k. 178. - Małe Seminarium Misyjne (Bruczków) (1) k. 61. - Spółka Ryb (Warszawa) (1) k. 86. - Szkaradowski Stanisław (Jarocin) (1) k. 83. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (3) k. 22, 46, 115. - Wyrwiński (Błażejewo) (2) k. 52, 90. - Zarząd Gminny (Kórnik) (2) k. 97-98. - Zarząd Miejski (Kórnik) (1) k. 105.
 • 520 $a Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do nastęujących: Dreczkowski Leonard (Kórnik) (56) k. 23, 25-26, 30, 36, 39-40, 43, 47, 49, 51, 56, 59, 64, 66-71, 73, 77-81, 85, 92-95, 99, 102, 108-109, 113, 116, 121, 125, 134, 137-138, 141, 145, 156, 159-161, 164-165, 174, 179, 185-187. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (4) k. 20, 44, 54, 89. - Górnicki F. i Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 32. - Grocholska Anna hr. (Rogowo) (1) k. 131. - Jouanne Elżbieta (Łękno) (1) k. 146. - Karwat (Obozin) (1) k. 27. - Korboński Stanisław (Poznań) (2) k. 188, 190. - Lenkiewicz Bohdan (Kruszwica) (1) k. 177. - Małe Seminarium Misyjne (Bruczków) (1) k. 62. - Spółka Rybaków (Warszawa) (1) k. 87. - Szkaradowski Stanisław (Jarocin) (1) k. 84. - Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań) (4) k. 21, 45, 88, 114.
 • 520 $a Listy Poznańskich Zakładów Higienicznych (Poznań) do Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) (2) k. 97-98.
 • 520 $a Listy Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) do Starostwa Powiatowego (Śrem) (2) k. 97-98.
 • 520 $a Listy Starostwa Powiatowego (Śrem) do Zarządu Gminnego (Kórnik) (2) k. 97-98.
 • 520 $a Listy Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) do Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt (3) k. 195, 197, 199.
 • 520 $a Listy do Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) od Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt (2) k. 196, 198.
 • 520 $a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 29, 37, 41.
 • 520 $a Pokwitowania dostarczenia pisma k. 110, 117.
 • 520 $a Wycinki prasowe k. 147.
 • 520 $a Statut Spółki Rybackiej Jeziorowej k. 149-152.
 • 541 $c St. zas.
 • 546 $a Niem., pol.
 • 561 $d VI-6-a T. 2.
 • 600 $a Hoppe E. (Błażejewo)
 • 600 $a Jouanne Elżbieta (Łękno)
 • 600 $a Karwat (Obozin)
 • 600 $a Szmytkiewicz
 • 610 $a Majetność Obozin
 • 610 $a Wolniewicz T. (Kórnik) $c burmistrz
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Borówiec
 • 651 $a Jezioro |Bnińskie
 • 651 $a Jezioro |Borówieckie
 • 651 $a Jezioro |Góreckie
 • 651 $a Jezioro |Kórnickie
 • 651 $a Jezioro |Skrzyneckie
 • 651 $a Jezioro |Wrońskie
 • 651 $a Jezioro |Zaniemyskie
 • 651 $a Jezioro |Zwola
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Zaniemyśl
 • 653 $a Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
 • 653 $a Sprawy dzierżawne wód.
 • 653 $a Sprawy dzierżawne.
 • 700 $a Biliński Mieczysław (Warszawa) $c członek Spółki Rybnej
 • 700 $a Eimter-Baumer Heinrich (Burgstadt) $c administrator Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt
 • 700 $a Wyrwiński (Błażejewo)
 • 700 $a Szkaradowski Stanisław (Jarocin)
 • 700 $a Pacyński Antoni (Kórnik) $c naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" $d 1883-...
 • 700 $a Lenkiewicz Bohdan (Kruszwica)
 • 700 $a adwokat $a Korboński Stanisław (Poznań)
 • 700 $a Jakubowski (Kórnik) $c wójt
 • 700 $a Grocholska Anna (Rogowo) $c hrabina
 • 700 $a Górnicki F. (Poznań) $a adwokat
 • 700 $a Dreczkowski Leon $c dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich
 • 710 $a Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań)
 • 710 $a Zarząd Gminny (Kórnik)
 • 710 $a Poznańskie Zakłady Higieniczne (Poznań)
 • 710 $a Małe Seminarium Misyjne (Bruczków)
 • 710 $a Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt
 • 710 $a Zarząd Miejski (Kórnik)
 • 710 $a Spółka Ryb (Warszawa)
 • 710 $a Starostwo Powiatowe (Śrem)
 • 740 $a Listy do Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) od Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt.
 • 740 $a Listy Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) do Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt.
 • 740 $a Listy Starostwa Powiatowego (Śrem) do Zarządu Gminnego (Kórnik).
 • 740 $a Listy Urzędu Wojewódzkiego (Poznań) do Starostwa Powiatowego (Śrem).
 • 740 $a Listy Poznańskich Zakładów Higienicznych (Poznań) do Urzędu Wojewódzkiego (Poznań).
 • 740 $a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik).
 • 740 $a Notatki służbowe i pisma.
 • 740 $a Wyciąg z umów dzierżawnych.
 • 740 $a Umowa dot. dzierżawy rybołóstwa na: Jeziorze Bnińskim na strudze Borówieckiej. - Jeziorze Góreckim. - Jeziorze Bnińskim, Borówieckim, Kórnickim, Skrzyneckim, Wrońskim, Zaniemyskim.
 • 740 $a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 740 $a Rachunek Leonarda Dreczkowskiego.
 • 740 $a Statut Spółki Rybackiej Jeziorowej.
 • 740 $a Wycinki prasowe.
 • 740 $a Pokwitowania.
 • 740 $a Wypis dot. obszaru obwodu rybackiego.
 • 852 $j BK 09320
 • 999 $a MKM

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 09320