Akta dot. spraw dzierżawnych wód jeziora Witobelskiego i Góreckiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 09321
 • Tytuł: Akta dot. spraw dzierżawnych wód jeziora Witobelskiego i Góreckiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1925-1937
 • Opis fizyczny: 97 k. 34x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • List Garsteckiego Maksymiliana (Poznań) do Szczepeckiego (Poznań) (1) k. 17.
  • Listy do Fundacji "Zakłady Kórnickie" od następujących: Bartkowski Teofil (Witobel) (5) k. 3-4, 6, 25, 38, 54. - Bieliński Jan (Łodź) (1) k. 41. - Borna Tadeusz (Poznań) (1) k. 59. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (1) k. 27. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (1) k. 45. - Garstecki Maksymilian (Poznań) (1) k. 18. - Górnicki F. i Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 80. - Janicki Stanisław (Poznań) (2) k. 11, 31. - Kłosowski H. (Poznań) (2)k. 51-52. - Pluciński Witold (Trzebaw) (1) k. 14. - Poznański Komitet Towarzystw Wioślarskich (Poznań) (6) k. 16, 23, 29, 35, 57, 97. - Starostwo Powiatowe (Poznań) (1) k. 1. - Taff Tadeusz (Poznań) (1) k. 33. - Urząd Opłat Stemplowych (Poznań) (3) k. 90, 92, 94-95. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (3) k. 7-8, 10. - Zarząd Gminny (Stęszew) (1) k. 88. - Zieliński Jan (Łodź) (7) k. 44, 47, 49, 55, 74-75, 78.
  • Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Bartkowski Teofil (Witobel) (4) k. 5, 26, 40, 56. - Borna Tadeusz (Poznań) (1) k. 60. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (1) k. 28. - Górnicki F. i Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 79. - Janicki Stanisław (Poznań) (2) k. 11, 32. - Kłosowski H. (Poznań) (1) k. 53. - Pluciński Witold (Trzebaw) (2) k. 13, 21. - Poznański Komitet Towarzystw Wioślarskich (Poznań) (6) k. 19-20, 24, 30, 36, 58. - Prezydent Miasta (Poznań) (1) k. 15. - Taff Tadeusz (Poznań) (1) k. 34. - Urząd Opłat Stemplowych (Poznań) (3) k. 91, 93, 96. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (1) k. 9. - Wiatrolik Janusz (Górka-nadleśnictwo) (1) k. 72. - Zarząd Gminny (Stęszew) (1) k. 89. - Zieliński Jan (Łodź) (9) k. 42, 46, 50, 62, 77, 80-81, 84-85.
  • List Dreczkowskiego Leonarda do Majetności w Źrenicy (1) k. 2.
  • Wycinki prasowe k. 12a-12f.
  • Pozwolenia na korzystanie z Jezior k. 22, 73.
  • Notatki służbowe Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 37?, 43?, 48, 92?.
  • Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 39, 61, 76, 82, 87.
  • Umowa dzierżawy k. 63-71.
  • Plan sytuacyjny położenia Jezior: Dymaczewskiego, Góreckiego i Witobelskiego k. 83.
  • Sprawozdanie z lustracji Jezior Góreckiego i Łodźkiego k. 86.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adamski Zygmunt
  • Bartkowski Teofil (Witobel)
  • Błachowski (Krosinko) profesor
  • Budzyński (Budzyń)
  • Dolny Walenty (Łodź)
  • Loth
  • Pluciński Witold (Trzebaw)
  • Prezydent Miasta (Poznań)
  • Skwirzyński Walerian nadleśniczy (Kórnik) 1893-...
  • Szczepecki (Poznań)
  • Szulc Stanisław
  • Wiatrolik Janusz (Górka-nadleśnictwo) leśniczy
  • Wilczyński dyr. majętności Źrenica - majętność kórnicka
  • Majetność Będlewska
  • Majętność Źrenica
  • Jezioro Dymaczewskie
  • Jezioro Góreckie
  • Jezioro Łódzkie
  • Jezioro Witobelskie
  • Kórnik
  • Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
  • Sprawy dzierżawne.
  • Sprawy dzierżawne wód.
 • Uwagi: Dublet k. 80 i 81; 84 i 85.

MARC

 • 245 a Akta dot. spraw dzierżawnych wód jeziora Witobelskiego i Góreckiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1925-1937
 • 300 a 97 k. c 34x21 cm i mn.
 • 340 d masz., rkps e luźne
 • 500 a Dublet k. 80 i 81; 84 i 85.
 • 520 a List Garsteckiego Maksymiliana (Poznań) do Szczepeckiego (Poznań) (1) k. 17.
 • 520 a Listy do Fundacji "Zakłady Kórnickie" od następujących: Bartkowski Teofil (Witobel) (5) k. 3-4, 6, 25, 38, 54. - Bieliński Jan (Łodź) (1) k. 41. - Borna Tadeusz (Poznań) (1) k. 59. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (1) k. 27. - Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań) (1) k. 45. - Garstecki Maksymilian (Poznań) (1) k. 18. - Górnicki F. i Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 80. - Janicki Stanisław (Poznań) (2) k. 11, 31. - Kłosowski H. (Poznań) (2)k. 51-52. - Pluciński Witold (Trzebaw) (1) k. 14. - Poznański Komitet Towarzystw Wioślarskich (Poznań) (6) k. 16, 23, 29, 35, 57, 97. - Starostwo Powiatowe (Poznań) (1) k. 1. - Taff Tadeusz (Poznań) (1) k. 33. - Urząd Opłat Stemplowych (Poznań) (3) k. 90, 92, 94-95. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (3) k. 7-8, 10. - Zarząd Gminny (Stęszew) (1) k. 88. - Zieliński Jan (Łodź) (7) k. 44, 47, 49, 55, 74-75, 78.
 • 520 a Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Bartkowski Teofil (Witobel) (4) k. 5, 26, 40, 56. - Borna Tadeusz (Poznań) (1) k. 60. - Dreczkowski Leonard (Kórnik) (1) k. 28. - Górnicki F. i Korboński Stanisław (Poznań) (1) k. 79. - Janicki Stanisław (Poznań) (2) k. 11, 32. - Kłosowski H. (Poznań) (1) k. 53. - Pluciński Witold (Trzebaw) (2) k. 13, 21. - Poznański Komitet Towarzystw Wioślarskich (Poznań) (6) k. 19-20, 24, 30, 36, 58. - Prezydent Miasta (Poznań) (1) k. 15. - Taff Tadeusz (Poznań) (1) k. 34. - Urząd Opłat Stemplowych (Poznań) (3) k. 91, 93, 96. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (1) k. 9. - Wiatrolik Janusz (Górka-nadleśnictwo) (1) k. 72. - Zarząd Gminny (Stęszew) (1) k. 89. - Zieliński Jan (Łodź) (9) k. 42, 46, 50, 62, 77, 80-81, 84-85.
 • 520 a List Dreczkowskiego Leonarda do Majetności w Źrenicy (1) k. 2.
 • 520 a Wycinki prasowe k. 12a-12f.
 • 520 a Pozwolenia na korzystanie z Jezior k. 22, 73.
 • 520 a Notatki służbowe Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 37?, 43?, 48, 92?.
 • 520 a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 39, 61, 76, 82, 87.
 • 520 a Umowa dzierżawy k. 63-71.
 • 520 a Plan sytuacyjny położenia Jezior: Dymaczewskiego, Góreckiego i Witobelskiego k. 83.
 • 520 a Sprawozdanie z lustracji Jezior Góreckiego i Łodźkiego k. 86.
 • 541 c St. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 d VI-6-b
 • 600 a Adamski Zygmunt
 • 600 a Bartkowski Teofil (Witobel)
 • 600 a Błachowski (Krosinko) c profesor
 • 600 a Budzyński (Budzyń)
 • 600 a Dolny Walenty (Łodź)
 • 600 a Loth
 • 600 a Pluciński Witold (Trzebaw)
 • 600 a Prezydent Miasta (Poznań)
 • 600 a Skwirzyński Walerian c nadleśniczy (Kórnik) d 1893-...
 • 600 a Szczepecki (Poznań)
 • 600 a Szulc Stanisław
 • 600 a Wiatrolik Janusz (Górka-nadleśnictwo) c leśniczy
 • 600 a Wilczyński c dyr. majętności Źrenica - majętność kórnicka
 • 610 a Majetność Będlewska
 • 610 a Majętność Źrenica
 • 651 a Jezioro |Dymaczewskie
 • 651 a Jezioro |Góreckie
 • 651 a Jezioro |Łódzkie
 • 651 a Jezioro |Witobelskie
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
 • 653 a Sprawy dzierżawne.
 • 653 a Sprawy dzierżawne wód.
 • 700 a Taff Tadeusz (Poznań)
 • 700 a Schmidt (Steszęw) c wójt
 • 700 a Pacyński Antoni (Kórnik) c naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" d 1883-...
 • 700 a Korboński Stanisław (Poznań) c adwokat
 • 700 a Kłosowski H. (Poznań)
 • 700 a Janicki Stanisław (Poznań) c ksiądz
 • 700 a Górnicki F. (Poznań) c adwokat
 • 700 a Garstecki Maksymilian (Poznań) c budowniczy
 • 700 a Dreczkowski Leonard (Kórnik) c dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich
 • 700 a Borna Tadeusz (Poznań)
 • 700 a Bieliński Jan (Łodź)
 • 700 a Zieliński Jan (Łodź k. Steszewa) c rybak
 • 710 a Zarząd Gminny (Stęszew)
 • 710 a Urząd Wojewódzki (Poznań)
 • 710 a Urząd Opłat Stemplowych (Poznań)
 • 710 a Starostwo Powiatowe (Poznań)
 • 710 a Poznański Komitet Towarzystw Wioślarskich (Poznań)
 • 710 a Fundacja "Zakłady Kórnickie" (Kórnik)
 • 710 a Dyrekcja Lasów Państwowych (Poznań)
 • 740 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik).
 • 740 a List Dreczkowskiego Leonarda do Majetności w Źrenicy.
 • 740 a List Garsteckiego Maksymiliana (Poznań) do Szczepeckiego (Poznań).
 • 740 a Pozwolenia na korzystanie z Jezior.
 • 740 a Wycinki prasowe.
 • 740 a Sprawozdanie z lustracji Jezior Góreckiego i Łodźkiego.
 • 740 a Plan sytuacyjny położenia Jezior: Dymaczewskiego, Góreckiego i Witobelskiego.
 • 740 a Umowa dzierżawy.
 • 740 a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 740 a Notatki służbowe.
 • 852 j BK 09321
 • 990 a MKM

Indeksy