Odbudowa Pałacu Działyńskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 10821
 • Tytuł:
  • Akta dotyczące Pałacu Działyńskich w Poznaniu
  • Odbudowa Pałacu Działyńskich. 7.
 • Miejsce i czas powstania: 1945-1953
 • Opis fizyczny: 101 k. 34,5x92 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Teczka zawiera korespondencję w sprawie odbudowy Pałacu Działyńskich, urządzenia centrali warzyw w przyziemiach Pałacu, rzuty i plany Pałacu.
  • Centrala warzyw w ruinie Pałacu Działyńskich, 1946. - pozwolenie na budowę z 26.04.1946 r., zgoda udzielona Fundacji Zakłady Kórnickie przez Zarząd Miejski St. Miasta Poznania na czasowe urządzenie centrali warzyw, przy tym załącznik rzut Pałacu z wyznaczonym miejsce centrali warzyw, aut. Kazimierz Ulatowski, k. 1-2, 93. - korespondencja z Miejskim Urzędem Nadzoru Budowlanego w sprawie projektu centrali warzyw, k. 19-22. - Laube Jan, zlecenie smołowania dachu centrali, k. 24.
  • Korespondencja Fundacji Zakłady Kórnickie w sprawie odbudowy Pałacu Działyńskich z następującymi: Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, Poznań, 1950, k. 64-66, dot. projektu odbudowy. - Cieśliński [Jan], Dyrektor odbudowy m. Poznania, 1946, k. 14. - Sylwester Fietz, 1946, k. 25-29, usunięcie luźnych dachówek i cegieł z gzymsu od strony ul. Franciszkańskiej. - Konserwator Wojewódzki, 1948, 1950, 1953, k. 38-43, 60, 74, sprawa rozbiórki ściany ogrodowej; prośba o cegły z rozbiórki Pałacu na potrzeby napraw w zamku kórnickim oraz o zwrot planów Pałacu z 1927 r. - Ministerstwo Budownictwa, Departament Projektowania i Architektury, Warszawa, 1949, k. 53, pismo przewodnie dot. programu odbudowy Pałacu. - Ministerstwo Oświaty Departament IV, Warszawa, 1949, k. 45-51, 54-56, 58 w sprawie funduszy na odbudowę przy tym załącznik "Sprawa przeniesienia Biblioteki Kórnickiej z Kórnika do Pałacu Działyńskich w Poznaniu". - Państwowa Rada Kultury w Warszawie, 1948, k. 37, o pomoc finansową w odbudowie Pałacu. - Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1953, k. 67, pismo informujące o samowolnym podjęciu rozbiórki i odbudowy przez Zjednocz. B.M. Zarząd Budowl. nr 15 w Poznaniu. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury, Poznań, 1953, k. 68-69, pytanie w sprawie decyzji o samowolnym podjęciu rozbiórki i odbudowy przez Zjednocz. B.M. Zarząd Budowl. nr 15 w Poznaniu. - Stanisław Rozmiarek, w sprawie opuszczenia mieszkania w Pałacu, 1953, k. 70-71. - Tadeusz Szulc, 1947, k. 34. - Kazimierz Ulatowski, kierownik odbudowy Pałacu, 1946, k. 12, 15-18, 23. - Zarząd stołecznego miasta Poznania, 1945-1949, k. 3-4, 26, 31-33, 35, 44. - Zrzeszenie Związków Artystycznych w Poznaniu, 1945-1947, k. 5-9a.
  • Notatki St. Gibasiewicza: "Konferencja w sprawie odbudowy pałacu Działyńskich w Poznaniu, w biurze prez. Cieślińskiego...", 22.03.1946, k. 40. - "Pro memoria", St. Gibasiewicz , notatka z 27.03.1946 r. dot. sprawy odbudowy Pałacu Działyńskich, k. 11. - notatka z 2.04.1946, k. 13. (informacja o piwnicach) - notatka z 19.11.1946 w sprawie kredytu na odbudowę Pałacu, k. 30. - Pro memoria dla prof. dr. Bodniaka na wyjazd do Warszawy dnia 2.XII.1949", k. 57. - notatka z 8.03.1950, k. 59. - Protokół komisyjnych oględzin ruin Pałacu Działyńskich w Poznaniu w dn. 12 kwietnia 1950, k. 60-63. - zaświadczenie dla Antoniego Molika i Leona Przybyła dot. przewożenia z rozbiórki Pałacu drzwi, okien, 3 piecy i in. , 1953, k. 72-73
  • "Sprawa przeniesienia Biblioteki Kórnickiej z Kórnika do Pałacu Działyńskich w Poznaniu", 1949, k. 46-50, 75-82. - trzy kopie, pismo zawiera uzasadnienie konieczność przeniesienia biblioteki, opis wymagań bibliotecznych przy przebudowie b. Pałacu Działyńskich w Poznaniu, wykaz lokali Biblioteki Kórnickiej przewidzianych w Pałacu.
  • Pałac Działyńskich w Poznaniu przy Starym Rynku, plany inwentaryzacyjne, wykonał Kazimierz Ulatowski 1945/1946, k. 83-92. - teczka zawiera 9 planów (powinno być 10, brak planu nr 8. elewacja frontowa): plan sytuacyjny, rzuty parteru, piwnic, I piętra, II piętra, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny, elewacja od str. ogrodu, elewacja od ul. Franciszkańskiej .
  • Projekt szkicowy Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Centralne Biuro Projektów Architektonicznych, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Oddział w Poznaniu, autorzy: Zieliński, Łuczak, 1950, k. 94-101. - na planie rozpisane planowane funkcje biblioteczne pomieszczeń, zwiera 8 planów: plan orientacyjny, rzut piwnic, rzut przyziemia, rzut I piętra, rzut II piętra, rzut dachów, elewacje, przekroje.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Majątek 20 w.
  • Kórnik
  • Poznań
  • Pałac Działyńskich
  • Pałac Działyńskich – sprawy budowlane
  • Pałac Działyńskich – odbudowa
  • Budowle
  • Budynki
  • Majętność Kórnicka Archiwum gospodarcze 1945-1953
  • Centrala warzyw w ruinie Pałacu Działyńskich
  • Plany budynków - Pałac Działyńskich

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 044 $a pl
 • 240 0 0 $a Akta dotyczące Pałacu Działyńskich w Poznaniu
 • 245 0 0 $a Odbudowa Pałacu Działyńskich. $n 7.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1945-1953
 • 300 $a 101 k. $c 34,5x92 cm
 • 340 $d rkps, masz. $e luźne
 • 520 $a Teczka zawiera korespondencję w sprawie odbudowy Pałacu Działyńskich, urządzenia centrali warzyw w przyziemiach Pałacu, rzuty i plany Pałacu.
 • 520 $a Centrala warzyw w ruinie Pałacu Działyńskich, 1946. - pozwolenie na budowę z 26.04.1946 r., zgoda udzielona Fundacji Zakłady Kórnickie przez Zarząd Miejski St. Miasta Poznania na czasowe urządzenie centrali warzyw, przy tym załącznik rzut Pałacu z wyznaczonym miejsce centrali warzyw, aut. Kazimierz Ulatowski, k. 1-2, 93. - korespondencja z Miejskim Urzędem Nadzoru Budowlanego w sprawie projektu centrali warzyw, k. 19-22. - Laube Jan, zlecenie smołowania dachu centrali, k. 24.
 • 520 $a Korespondencja Fundacji Zakłady Kórnickie w sprawie odbudowy Pałacu Działyńskich z następującymi: Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, Poznań, 1950, k. 64-66, dot. projektu odbudowy. - Cieśliński [Jan], Dyrektor odbudowy m. Poznania, 1946, k. 14. - Sylwester Fietz, 1946, k. 25-29, usunięcie luźnych dachówek i cegieł z gzymsu od strony ul. Franciszkańskiej. - Konserwator Wojewódzki, 1948, 1950, 1953, k. 38-43, 60, 74, sprawa rozbiórki ściany ogrodowej; prośba o cegły z rozbiórki Pałacu na potrzeby napraw w zamku kórnickim oraz o zwrot planów Pałacu z 1927 r. - Ministerstwo Budownictwa, Departament Projektowania i Architektury, Warszawa, 1949, k. 53, pismo przewodnie dot. programu odbudowy Pałacu. - Ministerstwo Oświaty Departament IV, Warszawa, 1949, k. 45-51, 54-56, 58 w sprawie funduszy na odbudowę przy tym załącznik "Sprawa przeniesienia Biblioteki Kórnickiej z Kórnika do Pałacu Działyńskich w Poznaniu". - Państwowa Rada Kultury w Warszawie, 1948, k. 37, o pomoc finansową w odbudowie Pałacu. - Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1953, k. 67, pismo informujące o samowolnym podjęciu rozbiórki i odbudowy przez Zjednocz. B.M. Zarząd Budowl. nr 15 w Poznaniu. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury, Poznań, 1953, k. 68-69, pytanie w sprawie decyzji o samowolnym podjęciu rozbiórki i odbudowy przez Zjednocz. B.M. Zarząd Budowl. nr 15 w Poznaniu. - Stanisław Rozmiarek, w sprawie opuszczenia mieszkania w Pałacu, 1953, k. 70-71. - Tadeusz Szulc, 1947, k. 34. - Kazimierz Ulatowski, kierownik odbudowy Pałacu, 1946, k. 12, 15-18, 23. - Zarząd stołecznego miasta Poznania, 1945-1949, k. 3-4, 26, 31-33, 35, 44. - Zrzeszenie Związków Artystycznych w Poznaniu, 1945-1947, k. 5-9a.
 • 520 $a Notatki St. Gibasiewicza: "Konferencja w sprawie odbudowy pałacu Działyńskich w Poznaniu, w biurze prez. Cieślińskiego...", 22.03.1946, k. 40. - "Pro memoria", St. Gibasiewicz , notatka z 27.03.1946 r. dot. sprawy odbudowy Pałacu Działyńskich, k. 11. - notatka z 2.04.1946, k. 13. (informacja o piwnicach) - notatka z 19.11.1946 w sprawie kredytu na odbudowę Pałacu, k. 30. - Pro memoria dla prof. dr. Bodniaka na wyjazd do Warszawy dnia 2.XII.1949", k. 57. - notatka z 8.03.1950, k. 59. - Protokół komisyjnych oględzin ruin Pałacu Działyńskich w Poznaniu w dn. 12 kwietnia 1950, k. 60-63. - zaświadczenie dla Antoniego Molika i Leona Przybyła dot. przewożenia z rozbiórki Pałacu drzwi, okien, 3 piecy i in. , 1953, k. 72-73
 • 520 $a "Sprawa przeniesienia Biblioteki Kórnickiej z Kórnika do Pałacu Działyńskich w Poznaniu", 1949, k. 46-50, 75-82. - trzy kopie, pismo zawiera uzasadnienie konieczność przeniesienia biblioteki, opis wymagań bibliotecznych przy przebudowie b. Pałacu Działyńskich w Poznaniu, wykaz lokali Biblioteki Kórnickiej przewidzianych w Pałacu.
 • 520 $a Pałac Działyńskich w Poznaniu przy Starym Rynku, plany inwentaryzacyjne, wykonał Kazimierz Ulatowski 1945/1946, k. 83-92. - teczka zawiera 9 planów (powinno być 10, brak planu nr 8. elewacja frontowa): plan sytuacyjny, rzuty parteru, piwnic, I piętra, II piętra, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny, elewacja od str. ogrodu, elewacja od ul. Franciszkańskiej .
 • 520 $a Projekt szkicowy Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Centralne Biuro Projektów Architektonicznych, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Oddział w Poznaniu, autorzy: Zieliński, Łuczak, 1950, k. 94-101. - na planie rozpisane planowane funkcje biblioteczne pomieszczeń, zwiera 8 planów: plan orientacyjny, rzut piwnic, rzut przyziemia, rzut I piętra, rzut II piętra, rzut dachów, elewacje, przekroje.
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $d VII-3
 • 650 9 $a Majątek 20 w.
 • 651 9 $a Kórnik
 • 651 9 $a Poznań
 • 653 $a Pałac Działyńskich
 • 653 $a Pałac Działyńskich – sprawy budowlane
 • 653 $a Pałac Działyńskich – odbudowa
 • 653 $a Budowle
 • 653 $a Budynki
 • 653 $a Majętność Kórnicka |Archiwum gospodarcze 1945-1953
 • 653 $a Centrala warzyw w ruinie Pałacu Działyńskich
 • 653 $a Plany budynków - Pałac Działyńskich
 • 700 1 2 $a Cieśliński Jan $c architekt, wiceprezydent Poznania ds. budownictwa $d (1899-1967)
 • 700 1 2 $a Fietz Sylwester
 • 700 1 2 $a Gibasiewicz Stanisław $d (1904-1986)
 • 700 1 2 $a Laube Jan
 • 700 1 2 $a Rozmiarek Stanisław
 • 700 1 2 $a Szulc Tadeusz
 • 700 1 2 $a Ulatowski Kazimierz $c architekt
 • 710 2 2 $a Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych (Poznań) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Fundacja Zakłady Kórnickie $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Konserwator Wojewódzki, (Poznań) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Miejski Urząd Nadzoru Budowlanego (Poznań) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Budownictwa, Departament Projektowania i Architektury (Warszawa) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Oświaty Departament IV (Warszawa) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Państwowa Rada Kultury (Warszawa) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Polska Akademia Nauk (Warszawa) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury (Poznań) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Zarząd Miejski stołecznego miasta Poznania $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Zrzeszenie Związków Artystycznych (Poznań) $d 20 w.
 • 852 $j BK 10821
 • 999 $a kw $d 22.02.08

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 10821