Remont Zamku.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 10825
 • Tytuł:
  • Akta dotyczące Zamku w Kórniku
  • Remont Zamku. 7.
 • Miejsce i czas powstania: 1935, 1949-1953
 • Opis fizyczny: 83 k. 42x44 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Korespondencja Fundacji Zakłady Kórnickie dotycząca remontu Zamku w Kórniku z l. 1949-1953 - dot. m.in. dachu i fundamentów; także sprawy finansowania remontu i spłaty pożyczek:
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów, 1952, k. 65-69. - pismo okólne w sprawie wytycznych dotyczących wniosków remontowych na rok 1953 (k. 65), przy tym fragment referatu wygłoszonego na konferencji w Krakowie w dniach 15-17 maja 1952 r. o zasadach planowania muzealnictwa na r. 1953 (k. 66-67); - pismo FZK, plan remontów w Zamku Kórnickim na rok 1953, opisany stan budynku, koszty, brak wymienionego w piśmie preliminarza (k. 68-69).
  • Notatki St. Gibasiewicza dla St. Bodniaka dot. remontów Zamku i Pałacu na wyjazd do Warszawy dnia 2.12.1949 r., k. 24; tzw. "pro memoria" - informacja o ekspertyzie dot. Zamku; notatka dotycząca odbudowy Pałacu Działyńskich, sprawa pozyskiwania funduszy.
  • Orańska Józefa, 1952, k. 75. - list nie podpisany, prawdopodobnie Stanisława Gibasiewicza, w którym pisze, iż spotyka się z twierdzeniami, że zamek nie jest zabytkiem, prośba do dr Orańskiej o rozmowę w tej sprawie, by znaleźć argumenty potwierdzające rangę zamku.
  • Protokoły z oględzin i prac w Zamku Kórnickim, 1949-1951, k. 16b-19, 25-26, 32-34, 40-42. - oględziny Zamku 19.11.1949 r. dokonane przez komisję rzeczoznawców w składzie prof. Radzimir Piętkowski, prof. Kazimierz Kamiński, prof. Bronisław Bukowski; zalecenie dalszego podpalowania i założenia dodatkowych kotew; protokół komisji rekolaudacyjnej (k. 16b-19, 33-34); - Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 2, Oddział 4, Poznań, sprawa protokołu kolaudacyjnego (1951, k. 40-42).
  • Sprawy finansowe: 1949-1950, k. 2-3, 5-7, 9-15, 27-31, 35-38, 76-77. - Bank Gospodarstwa Krajowego, w sprawie pożyczki na remont Zamku, spłata rat (1949, k. 5, 9-15); - Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu, w sprawie uregulowania zadłużeń (1950, k. 27-31, 37-38, 76-77). - Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane, Zjednoczenie Poznańskie, wyciąg z biuletynu finansowego; pismo w sprawie kaucji gwarancyjnej (1949-1950, k. 1-3, 35-36); - Urząd Skarbowy w Poznaniu, w sprawie kaucji na zabezpieczenie prac przy Zamku (1949, k. 6-7).
  • Zamek Kórnicki, drobne naprawy, remonty, 1949-1953, k. 21-23, 39, 44-45, 57, 61, 78-83. - sprawa zabezpieczenia drzwi w Zamku (z jadalni do piwnic), korespondencja z dyrektorem biblioteki dr. Stanisławem Bodniakiem (k. 21, 23), zlecenie prac dla firmy Bracia Błaszkowiak i Prałat w Kórniku (k. 22); - Duszczak Stanisław, Kórnik, kosztorys na prace malarskie w Zamku, zatwierdzony (k. 39); - Franciszek Siekierski, mistrz zduński w Kórniku, kosztorys na naprawę piecy, zatwierdzony (k. 44); - Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Śremie w sprawie osadzenia kraty żelaznej przy wejściu do Zamku (k. 45, 57, 61, 78); - Kubiak, naprawy sufitu na II piętrze w zamku (1953, k. 79); - pismo do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Śremie o 150 sztuk cegieł do pilnych napraw w zamku (1953, k. 80); - naprawa okien w zamku, protokół z 1953 r. wyjaśniający powierzenie prac Stanisławowi Duszczakowi (1953, k. 81); - sprawa wykonania okuć do drzwi na II piętrze w zamku, prace powierzono F. Niemierowi z Kórnika (1953, k. 82-83).
  • Zamek Kórnicki, sprawa fundamentów i naprawy dachu, 1959, 1951-1952, k. 4, 8, 16, 48-50a. - Wojewódzki Urząd Odbudowy w Poznaniu, sprawa naprawy dachu Zamku Kórnickiego, zabezpieczenie fundamentów (1949, k. 4, 8, 16) ; - korespondencja FZK z Centralą Handlową Metali Nieżelaznych w Katowicach w sprawie zamówienia blachy cynkowej; pismo z Wydziału Zaopatrzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki informujące o odmowie w sprawie zamówienia na blachę (1951-1952, k. 48-50a).
  • Zamek Kórnicki, sprawa pęknięć stropów, 1952, k. 46-47, 51-56, 58-60, 62-64, 70-74. - pismo dr. Stanisława Bodniaka do Stanisława Gibasiewicza w sprawie pęknięć w Zamku, podkreślony bardzo zły stan sklepień na 1 piętrze (hall i sala muzealna), w piśmie sugestia by wykorzystać fundusze ze sprzedanej parceli [?] (k. 46); - korespondencja FZK w sprawie zbadania pęknięć w Zamku z Budowlanym Przedsiębiorstwem Powiatowym w Śremie (k. 47, 51, 64, 70, 73-74), ze Spółdzielnią Pracy "Budowa" (k. 52-53); - korespondencja w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu zagrożenia Zamku w Kórniku z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu (k. 54-55, 5871-72), z Państwową Pracownią Konserwacji Zabytków Architektury w Poznaniu (k. 56, 59, 62-63), przy tym "Orzeczenie w sprawie zabezpieczenia sklepień hallów zamku w Kórniku" z 7 maja 1952 r. (k. 60).
  • Zamek w Kórniku. Kopia projektu arch. Schenkela [Schinkla], przerysował Alfons Jasicki, Poznań w czerwcu 1935 r.; k. 43. - inny egz. zob. PL. 240 ( https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/257593 )
 • Grafika: Jasicki Alfons Zamek w Kórniku kopia projektu arch. Schenkela [Schinkla] 44,5x41 cm k. 43 światłokopia na papierze
 • Hasła przedmiotowe:
  • Schinkel Karl Friedrich (1781-1841)
  • Kórnik
  • Majętność Kórnicka Archiwum gospodarcze 1945-1953
  • Budynki
  • Kraty w Zamku w Kórniku
  • Zamek w Kórniku
  • Zamek w Kórniku - fundamenty
  • Zamek w Kórniku - dach
  • Zamek w Kórniku - remonty
  • Zamek w Kórniku - podpalowanie
  • Zamek w Kórniku - sprawy budowlane
  • Pałac Działyńskich - sprawy budowlane

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 240
  0
  0
  a Akta dotyczące Zamku w Kórniku
 • 245
  0
  0
  a Remont Zamku. n 7.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1935, 1949-1953
 • 300 a 83 k. c 42x44 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Korespondencja Fundacji Zakłady Kórnickie dotycząca remontu Zamku w Kórniku z l. 1949-1953 - dot. m.in. dachu i fundamentów; także sprawy finansowania remontu i spłaty pożyczek:
 • 520 a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów, 1952, k. 65-69. - pismo okólne w sprawie wytycznych dotyczących wniosków remontowych na rok 1953 (k. 65), przy tym fragment referatu wygłoszonego na konferencji w Krakowie w dniach 15-17 maja 1952 r. o zasadach planowania muzealnictwa na r. 1953 (k. 66-67); - pismo FZK, plan remontów w Zamku Kórnickim na rok 1953, opisany stan budynku, koszty, brak wymienionego w piśmie preliminarza (k. 68-69).
 • 520 a Notatki St. Gibasiewicza dla St. Bodniaka dot. remontów Zamku i Pałacu na wyjazd do Warszawy dnia 2.12.1949 r., k. 24; tzw. "pro memoria" - informacja o ekspertyzie dot. Zamku; notatka dotycząca odbudowy Pałacu Działyńskich, sprawa pozyskiwania funduszy.
 • 520 a Orańska Józefa, 1952, k. 75. - list nie podpisany, prawdopodobnie Stanisława Gibasiewicza, w którym pisze, iż spotyka się z twierdzeniami, że zamek nie jest zabytkiem, prośba do dr Orańskiej o rozmowę w tej sprawie, by znaleźć argumenty potwierdzające rangę zamku.
 • 520 a Protokoły z oględzin i prac w Zamku Kórnickim, 1949-1951, k. 16b-19, 25-26, 32-34, 40-42. - oględziny Zamku 19.11.1949 r. dokonane przez komisję rzeczoznawców w składzie prof. Radzimir Piętkowski, prof. Kazimierz Kamiński, prof. Bronisław Bukowski; zalecenie dalszego podpalowania i założenia dodatkowych kotew; protokół komisji rekolaudacyjnej (k. 16b-19, 33-34); - Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 2, Oddział 4, Poznań, sprawa protokołu kolaudacyjnego (1951, k. 40-42).
 • 520 a Sprawy finansowe: 1949-1950, k. 2-3, 5-7, 9-15, 27-31, 35-38, 76-77. - Bank Gospodarstwa Krajowego, w sprawie pożyczki na remont Zamku, spłata rat (1949, k. 5, 9-15); - Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu, w sprawie uregulowania zadłużeń (1950, k. 27-31, 37-38, 76-77). - Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane, Zjednoczenie Poznańskie, wyciąg z biuletynu finansowego; pismo w sprawie kaucji gwarancyjnej (1949-1950, k. 1-3, 35-36); - Urząd Skarbowy w Poznaniu, w sprawie kaucji na zabezpieczenie prac przy Zamku (1949, k. 6-7).
 • 520 a Zamek Kórnicki, drobne naprawy, remonty, 1949-1953, k. 21-23, 39, 44-45, 57, 61, 78-83. - sprawa zabezpieczenia drzwi w Zamku (z jadalni do piwnic), korespondencja z dyrektorem biblioteki dr. Stanisławem Bodniakiem (k. 21, 23), zlecenie prac dla firmy Bracia Błaszkowiak i Prałat w Kórniku (k. 22); - Duszczak Stanisław, Kórnik, kosztorys na prace malarskie w Zamku, zatwierdzony (k. 39); - Franciszek Siekierski, mistrz zduński w Kórniku, kosztorys na naprawę piecy, zatwierdzony (k. 44); - Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Śremie w sprawie osadzenia kraty żelaznej przy wejściu do Zamku (k. 45, 57, 61, 78); - Kubiak, naprawy sufitu na II piętrze w zamku (1953, k. 79); - pismo do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Śremie o 150 sztuk cegieł do pilnych napraw w zamku (1953, k. 80); - naprawa okien w zamku, protokół z 1953 r. wyjaśniający powierzenie prac Stanisławowi Duszczakowi (1953, k. 81); - sprawa wykonania okuć do drzwi na II piętrze w zamku, prace powierzono F. Niemierowi z Kórnika (1953, k. 82-83).
 • 520 a Zamek Kórnicki, sprawa fundamentów i naprawy dachu, 1959, 1951-1952, k. 4, 8, 16, 48-50a. - Wojewódzki Urząd Odbudowy w Poznaniu, sprawa naprawy dachu Zamku Kórnickiego, zabezpieczenie fundamentów (1949, k. 4, 8, 16) ; - korespondencja FZK z Centralą Handlową Metali Nieżelaznych w Katowicach w sprawie zamówienia blachy cynkowej; pismo z Wydziału Zaopatrzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki informujące o odmowie w sprawie zamówienia na blachę (1951-1952, k. 48-50a).
 • 520 a Zamek Kórnicki, sprawa pęknięć stropów, 1952, k. 46-47, 51-56, 58-60, 62-64, 70-74. - pismo dr. Stanisława Bodniaka do Stanisława Gibasiewicza w sprawie pęknięć w Zamku, podkreślony bardzo zły stan sklepień na 1 piętrze (hall i sala muzealna), w piśmie sugestia by wykorzystać fundusze ze sprzedanej parceli [?] (k. 46); - korespondencja FZK w sprawie zbadania pęknięć w Zamku z Budowlanym Przedsiębiorstwem Powiatowym w Śremie (k. 47, 51, 64, 70, 73-74), ze Spółdzielnią Pracy "Budowa" (k. 52-53); - korespondencja w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu zagrożenia Zamku w Kórniku z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu (k. 54-55, 5871-72), z Państwową Pracownią Konserwacji Zabytków Architektury w Poznaniu (k. 56, 59, 62-63), przy tym "Orzeczenie w sprawie zabezpieczenia sklepień hallów zamku w Kórniku" z 7 maja 1952 r. (k. 60).
 • 520 a Zamek w Kórniku. Kopia projektu arch. Schenkela [Schinkla], przerysował Alfons Jasicki, Poznań w czerwcu 1935 r.; k. 43. - inny egz. zob. PL. 240 ( https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/257593 )
 • 600
  1
  9
  a Schinkel Karl Friedrich d (1781-1841)
 • 651
   
  9
  a Kórnik
 • 653 a Majętność Kórnicka |Archiwum gospodarcze 1945-1953
 • 653 a Budynki
 • 653 a Kraty w Zamku w Kórniku
 • 653 a Zamek w Kórniku
 • 653 a Zamek w Kórniku - fundamenty
 • 653 a Zamek w Kórniku - dach
 • 653 a Zamek w Kórniku - remonty
 • 653 a Zamek w Kórniku - podpalowanie
 • 653 a Zamek w Kórniku - sprawy budowlane
 • 653 a Pałac Działyńskich - sprawy budowlane
 • 700
  1
  2
  a Bodniak Stanisław c dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" d (1897–1952)
 • 700
  1
  2
  a Bukowski Bronisław
 • 700
  1
  2
  a Duszczak Stanisław c malarz, Kórnik
 • 700
  1
  2
  a Gibasiewicz Stanisław d (1904-1986)
 • 700
  1
  2
  a Holas Aleksander
 • 700
  1
  2
  a Kamiński Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Orańska Józefa d (1896-1955)
 • 700
  1
  2
  a Piętkowski Radzimir c profesor Politechniki Warszawskiej
 • 700
  1
  2
  a Siekierski Franciszek c mistrz zduński w Kórniku
 • 700
  1
  2
  a Silski Teodor c inżynier
 • 700
  1
  2
  a Trawczyński Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Wojciechowski Franciszek
 • 710
  2
  2
  a Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, Śrem
 • 710
  2
  2
  a Centrala Handlowa Metali Niezależnych, Katowice
 • 710
  2
  2
  a Fundacja Zakłady Kórnickie
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Departament Planowania
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków
 • 710
  2
  2
  a Państwowa Pracownia Konserwacji Zabytków Architektury, Poznań
 • 710
  2
  2
  a Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane, Zjednoczenie Poznańskie
 • 710
  2
  2
  a Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Śremie
 • 710
  2
  2
  a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej b Konserwator Wojewódzki c Poznań
 • 710
  2
  2
  a Spółdzielnia Pracy "Budowa", Śrem
 • 710
  2
  2
  a Urząd Skarbowy, Poznań
 • 710
  2
  2
  a Wojewódzki Urząd Odbudowy w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 2, Oddział 4, Poznań
 • 852 j BK 10825
 • 900 a Jasicki Alfons c Zamek w Kórniku kopia projektu arch. Schenkela [Schinkla] d 1935 f 44,5x41 cm k k. 43 m światłokopia na papierze p plan
 • 999 a kw d 22.05.31

Indeksy