Zbiór nekrologów z lat 1845-1937

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07748/1-2
 • Tytuł: Zbiór nekrologów z lat 1845-1937 vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1845-1937
 • Opis fizyczny: vol. 1-344 k.; vol. 2-345-627 k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: Gaultier de Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911) k. 239
 • Grafika:
  • portret Zamoyski Andrzej (1800-1874) 8x8 cm k. 592 v. 596 v. 600 v. fot. reprod.
  • portret Brzozowska Helena z Grocholskich (1845-1922) 2x1 cm k. 35 fot. sepia
  • portret Czartoryski Witold Kazimierz (1876-1911) 4x3 cm k. 102-103 fot. cz.-b.
  • portret Doniol Auguste Charles Paulin (1829-1912) 6x5 cm k. 125 fot. w sepii
  • portret Moitessier Marie-Clotilde-Catherine (1843-1914) 3x2 cm k. 147 fot. cz.-b.
  • portret Gaultier de Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911) 3x2 cm k. 239 fot. sepia
  • portret Gaultier de Laguionie Alexandre-Henry-Paul (1861-1911) 4x4 cm k. 240 fot. sepia
  • portret Mariote Dominique oratorianin (1815-1889) 3x3 cm k. 276 fot. sepia
  • portret Montalembert Marie-Anne-Henriette-Ghislaine de Merode (1818 - 1904) 6x4 cm k. 314 fot. sepia
  • portret Morel Leopold (1851-1917) oratorianin 4x4 cm k. 317 fot. sepia
  • Gaultier de Laguionie Alexandre-Henry-Paul (1861-1911) 3x2 cm k. 24O fot. sepia
  • portret Niegolewska Wanda z Kwileckich (1831-1912) 2x2 cm k. 334 fot. sepia
  • fot.
  • portret Chłapowski Kaźmierz (1831-1916) 4x3 cm k. 52 fot. cz.-b.
  • portret Branicka Jadwiga z Potockich (1827-1916) 3x2 cm k. 23 fot. cz.-b.
  • portret Perraud Adolphe-Louis-Albert oratorianin (1828-1906) 4x3 cm k. 352 fot. cz.-b.
  • portret Poret Bernard de (1885-1918) 4x3 cm k. 373 fot. cz. -b.
  • portret Potocka Katarzyna z Branickich (1825-1907) 4x3 cm k. 377 fot. cz. -b.
  • portret Pusłowski Zygmunt (1848-1913) 4x6 cm k. 395 fot. cz. -b.
  • portret Rustejko Józef (1828-1907) 4x3 cm k. 435-436 fot. sepia
  • portret Szamowska Felicja z Rekowskich (zm.1919) 4x3 cm k. 512 fot. cz. b.
  • portret Zaleski Wacław marianin (zm.1913) 13x9 cm k. 566 v. fot. reprod.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gaultier de Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911)
  • Kórnik
  • nekrologi
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Różne
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • nekrologi
 • Uwagi:
  • fot. Czartoryskiego Witolda Kazimierza (1876-1911) ident. w sygn. BK 7754
  • fot. Chłapowskiego Kaźmierza (1831-1916) ident. w sygn. BK 7754
  • fot. Marie-Anne-Henriette-Ghislaine de Merode (1818 - 1904) ident. w sygn. BK 7754
  • fot. Gaultier de Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911) ident. w sygn.BK 7754
  • fot. Gaultier de Laguionie Alexandre-Henry-Paul (1861-1911) ident. w sygn. BK 7754
  • fot. Chłapowskiego Kaźmierza ident. w sygn. BK 7754
  • fot. Czartoryskiego Witolda Kazimierza ident. w sygn. BK 7754

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 245 a Zbiór nekrologów z lat 1845-1937 n vol. 1-2.
 • 260 c 1845-1937
 • 300 a vol. 1-344 k.; vol. 2-345-627 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Ghislaine de Merode Montalembert Marie-Anne-Henriette zob. Montalembert Marie-Anne-Henriette Ghislaine de Merode
 • 400 a Berthen Helène-Marie-Josephine Villers zob. Gaultier de |Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911)
 • 400 a Villers Berthen Helène-Marie-Josephine zob. Gaultier de |Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911)
 • 400 a Merode Montalembert Marie-Anne-Henriette Ghislaine de zob. Montalembert Marie-Anne-Henriette Ghislaine de Merode
 • 400 a de Merode Montalembert Marie-Anne-Henriette Ghislaine zob. Montalembert Marie-Anne-Henriette Ghislaine de Merode
 • 500 a fot. Czartoryskiego Witolda Kazimierza (1876-1911) ident. w sygn. BK 7754
 • 500 a fot. Chłapowskiego Kaźmierza (1831-1916) ident. w sygn. BK 7754
 • 500 a fot. Marie-Anne-Henriette-Ghislaine de |Merode (1818 - 1904) ident. w sygn. BK 7754
 • 500 a fot. Gaultier de |Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911) ident. w sygn.BK 7754
 • 500 a fot. Gaultier de |Laguionie Alexandre-Henry-Paul (1861-1911) ident. w sygn. BK 7754
 • 500 a fot. Chłapowskiego Kaźmierza ident. w sygn. BK 7754
 • 500 a fot. Czartoryskiego Witolda Kazimierza ident. w sygn. BK 7754
 • 520 a Gaultier de |Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911) k. 239
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 219
 • 600 a Gaultier de |Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911)
 • 651 a Kórnik
 • 653 a nekrologi
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Różne
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 655 a nekrologi
 • 852 j BK 07748/1-2
 • 900 c portret |Zamoyski Andrzej (1800-1874) f 8x8 cm k k. 592 v. 596 v. 600 v. m fot. reprod.
 • 900 c portret |Brzozowska Helena z Grocholskich (1845-1922) f 2x1 cm k k. 35 m fot. sepia
 • 900 c portret |Czartoryski Witold Kazimierz (1876-1911) f 4x3 cm k k. 102-103 m fot. cz.-b.
 • 900 c portret |Doniol Auguste Charles Paulin (1829-1912) f 6x5 cm k k. 125 m fot. w sepii
 • 900 c portret |Moitessier Marie-Clotilde-Catherine (1843-1914) f 3x2 cm k k. 147 m fot. cz.-b.
 • 900 c portret |Gaultier de |Laguionie Helène-Marie-Josephine nee de Villers Berthen (zm. 1911) f 3x2 cm k k. 239 m fot. sepia
 • 900 c portret |Gaultier de |Laguionie Alexandre-Henry-Paul (1861-1911) f 4x4 cm k k. 240 m fot. sepia
 • 900 c portret |Mariote Dominique oratorianin (1815-1889) f 3x3 cm k k. 276 m fot. sepia
 • 900 c portret |Montalembert Marie-Anne-Henriette-Ghislaine de |Merode (1818 - 1904) f 6x4 cm k k. 314 m fot. sepia
 • 900 c portret |Morel Leopold (1851-1917) oratorianin f 4x4 cm k k. 317 m fot. sepia
 • 900 c Gaultier de Laguionie Alexandre-Henry-Paul (1861-1911) f 3x2 cm k k. 24O m fot. sepia
 • 900 c portret |Niegolewska Wanda z Kwileckich (1831-1912) f 2x2 cm k k. 334 m fot. sepia
 • 900 m fot.
 • 900 c portret |Chłapowski Kaźmierz (1831-1916) f 4x3 cm k k. 52 m fot. cz.-b.
 • 900 c portret |Branicka Jadwiga z Potockich (1827-1916) f 3x2 cm k k. 23 m fot. cz.-b.
 • 900 c portret |Perraud Adolphe-Louis-Albert oratorianin (1828-1906) f 4x3 cm k k. 352 m fot. cz.-b.
 • 900 c portret |Poret Bernard de (1885-1918) f 4x3 cm k k. 373 m fot. cz. -b.
 • 900 c portret |Potocka Katarzyna z Branickich (1825-1907) f 4x3 cm k k. 377 m fot. cz. -b.
 • 900 c portret |Pusłowski Zygmunt (1848-1913) f 4x6 cm k k. 395 m fot. cz. -b.
 • 900 c portret |Rustejko Józef (1828-1907) f 4x3 cm k k. 435-436 m fot. sepia
 • 900 c portret |Szamowska Felicja z Rekowskich (zm.1919) f 4x3 cm k k. 512 m fot. cz. b.
 • 900 c portret |Zaleski Wacław marianin (zm.1913) f 13x9 cm k k. 566 v. m fot. reprod.

Indeksy