Spisy manuskryptów nabywanych przez Bibliotekę Kórnicką w 19 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07459
 • Kopie: Mf 8176
 • Tytuł: Spisy manuskryptów nabywanych przez Bibliotekę Kórnicką w 19 w.
 • Miejsce i czas powstania: 1821-1874
 • Opis fizyczny: 257 k. 37x26 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • "Rejestr rękopismów do dziejów Polskich należących, w Warszawie będących spisany. Odebrałem moim imieniem przez [...] Edwarda Raczyńskiego. T. Działyński k. 49-74
  • Kopia pozwu do Sądu K. Kwiatkowskiego przez Izydora Salomonowicza k. 42-47
  • Pismo byłego Komisarza w Komisji b.d. k. 24-41
  • "Przedstawienie do Sądu [...] Kommisyi na interessa Radziwiłłowskie [...] Ustanowionego. Jeneralny Massy prokurator" 24.09. 1829 k. 10-23
  • List T. Działyńskiego do K. Kwiatkowskiego z 13.12.? 1829 k. 8-9 odeśle mu katalogi
  • List K. Kwiatkowskiego do T. Działyńskiego z 07.07. 1823 k. 6-7 propozycja wymiany rkpsów ruskich za Podróż do Turek
  • Pokwitowania K. Kwiatkowskiego k. 4-5
  • Oferta Tytusa Działyńskiego dot. zakupu biblioteki po Konstantym Świdzińskim k. 256-257
  • "Projekt układu kupna rękopismów [...]" z 30.06. 1821 k. 3
  • "Bezimiennego bractwa ś. Franciszka" notatka Wacława Aleksandra Maciejowskiego k. 254-255
  • Rękopisy dot. Michała Korybuta Wiśniowieckiego k. 247-248
  • Rękopisy z Archiwum Radziwiłłowskiego dot. Michała Korybuta Wiśniowieckiego k. 239-246
  • "Rękopiśmienne pomniki do dziejów Dymitra Samozwańca" k. 236-238
  • "Zbiór pamiętników, relacyi i innych pism ściągaiących się do Turcyi" k. 232
  • Informacja bibliograficzna o rkpsach "krzyżackich" w Bibliotece Czartoryskich k. 230-231
  • "Rękopismy rogalińskie" k. 225-226
  • Informacje o zbiorach Konfederacji Barskiej z Biblioteki Konwiktu szlacheckiego na Żoliborzu i Grotusów w Hrubieszowie k. 223
  • "Nr dokumentów kupionych od Igla" k. 222
  • "Spis rękopismów znayduiących się w Bibliotece byłey Cesarskiey Paryskiey, do Polski się ściągaiących, a w drukowanych katalogach nie umieszczonych, za staraniem p. Mehon spisanych" k. 212-219
  • "Brakujące vol." "Nota: Jest to najprawdopodobniej wykaz dostarczony przez Czartoryskich hr. Janowi Działyńskiemu w związku z pretensyjami do Biblioteki Kórnickiej o pewne rękopisy. Dr Bodniak, Kórnik 18.X. 1931" k. 164-210
  • Spis rękopisów k. 162, 220-221, 227-229 (w tym znaleziska Klaczki), 233-235, 249-253
  • "Objaśnienie względem księgo zbioru w Klemuntowicach [...] półtory mili od Puław [...]" k. 156-161
  • "Spis papierów z Kozłówki po Ś.P. Ordynacie Zamoyskim - dla wiadomości Celestyny [...] Działyńskiej 1874" k. 147-155
  • Nabytki rękopismienne w 1870 r. k. 142-146
  • "Spis dokumentów odnoszących się do Konfederacyi Barskiej oraz innych [...] od 15 w., zawierający sztuk [...] 2769 będący w posiadaniu B. H. Szaniawskiego" k. 120-141
  • "Spis papierów, książek i rzeczy oddanych [...] Działyńskiemu [...] 1858 z Archiwum Teofilpolskiego" k. 108-113
  • Pozwolenie dla Jana Działyńskiego na zwiedzanie Archiwum Teofilpolskiego z 1858 k. 107
  • "Ułożone manuskrypta podług panowań i dat w następujących podziałach (Kurnik 1849)" k. 101 - nasz pierwszy inwentarz rkpsów?
  • Wykaz 46 dyplomów od Aleksandra Jagiellończyka do 18 w. k. 96
  • Oferta kopii, m. in. Marcina Gallusa z książnicy Poryckiej k. 98
  • Umowa o zakupie książek zawarta 07.07. 1821 (odbiór sumy potwierdzony 05.07. 1823) między Tytusem Działyńskim a Kajetanem Kwiatkowskim k. 1-2
  • Zakupy od Kajetana Kwiatkowskiego:
  • "Rękopisma kupione od M. Wiszniewskiego [...] 1846" k. 99-100
  • "Reiestr rękopism ciekawych pod tymże tytułem zawartych" k. 94
  • "Spis pozostałych rękopisów po Ś.P. [...] kanoniku Franciszku Siarczyńskim k. 92
  • Spis dokumentów (głównie litewskich) z 14-18 w. (od Kwiatkowskiego?) k. 76-91
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czartoryscy
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Działyński Jan
  • Grotusowie
  • Igel
  • Klaczko Julian
  • Mehon
  • Raczyński Edward
  • Siarczyński Franciszek
  • Świdziński Konstanty
  • Szaniawski Bolesław Henryk
  • Wiszniewski Michał prof.
  • Zamoyski Witold
  • Archiwum Radziwiłłowskie
  • Archiwum Teofilpolskie
  • Archiwum Zarembów
  • Biblioteka Cesarska Paryż
  • Biblioteka Konwiktu szlacheckiego Żoliborz
  • Biblioteka Kórnicka gromadzenie 19 w.
  • Biblioteka Puławska
  • Hrubieszów
  • Klementowice
  • Klemuntowice zob. Klementowice
  • Kórnik
  • Kozłówka
  • Nieśwież
  • Rogalin
  • Teofipol (Ukraina)
  • Żoliborz
  • Biblioteka Kórnicka
  • Zakupy książek dla Biblioteki Kórnickiej
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.

MARC

 • 245 a Spisy manuskryptów nabywanych przez Bibliotekę Kórnicką w 19 w.
 • 260 c 1821-1874
 • 300 a 257 k. c 37x26 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a "Rejestr rękopismów do dziejów Polskich należących, w Warszawie będących spisany. Odebrałem moim imieniem przez [...] Edwarda Raczyńskiego. T. Działyński k. 49-74
 • 520 a Kopia pozwu do Sądu K. Kwiatkowskiego przez Izydora Salomonowicza k. 42-47
 • 520 a Pismo byłego Komisarza w Komisji b.d. k. 24-41
 • 520 a "Przedstawienie do Sądu [...] Kommisyi na interessa Radziwiłłowskie [...] Ustanowionego. Jeneralny Massy prokurator" 24.09. 1829 k. 10-23
 • 520 a List T. Działyńskiego do K. Kwiatkowskiego z 13.12.? 1829 k. 8-9 odeśle mu katalogi
 • 520 a List K. Kwiatkowskiego do T. Działyńskiego z 07.07. 1823 k. 6-7 propozycja wymiany rkpsów ruskich za Podróż do Turek
 • 520 a Pokwitowania K. Kwiatkowskiego k. 4-5
 • 520 a Oferta Tytusa Działyńskiego dot. zakupu biblioteki po Konstantym Świdzińskim k. 256-257
 • 520 a "Projekt układu kupna rękopismów [...]" z 30.06. 1821 k. 3
 • 520 a "Bezimiennego bractwa ś. Franciszka" notatka Wacława Aleksandra Maciejowskiego k. 254-255
 • 520 a Rękopisy dot. Michała Korybuta Wiśniowieckiego k. 247-248
 • 520 a Rękopisy z Archiwum Radziwiłłowskiego dot. Michała Korybuta Wiśniowieckiego k. 239-246
 • 520 a "Rękopiśmienne pomniki do dziejów Dymitra Samozwańca" k. 236-238
 • 520 a "Zbiór pamiętników, relacyi i innych pism ściągaiących się do Turcyi" k. 232
 • 520 a Informacja bibliograficzna o rkpsach "krzyżackich" w Bibliotece Czartoryskich k. 230-231
 • 520 a "Rękopismy rogalińskie" k. 225-226
 • 520 a Informacje o zbiorach Konfederacji Barskiej z Biblioteki Konwiktu szlacheckiego na Żoliborzu i Grotusów w Hrubieszowie k. 223
 • 520 a "Nr dokumentów kupionych od Igla" k. 222
 • 520 a "Spis rękopismów znayduiących się w Bibliotece byłey Cesarskiey Paryskiey, do Polski się ściągaiących, a w drukowanych katalogach nie umieszczonych, za staraniem p. Mehon spisanych" k. 212-219
 • 520 a "Brakujące vol." "Nota: Jest to najprawdopodobniej wykaz dostarczony przez Czartoryskich hr. Janowi Działyńskiemu w związku z pretensyjami do Biblioteki Kórnickiej o pewne rękopisy. Dr Bodniak, Kórnik 18.X. 1931" k. 164-210
 • 520 a Spis rękopisów k. 162, 220-221, 227-229 (w tym znaleziska Klaczki), 233-235, 249-253
 • 520 a "Objaśnienie względem księgo zbioru w Klemuntowicach [...] półtory mili od Puław [...]" k. 156-161
 • 520 a "Spis papierów z Kozłówki po Ś.P. Ordynacie Zamoyskim - dla wiadomości Celestyny [...] Działyńskiej 1874" k. 147-155
 • 520 a Nabytki rękopismienne w 1870 r. k. 142-146
 • 520 a "Spis dokumentów odnoszących się do Konfederacyi Barskiej oraz innych [...] od 15 w., zawierający sztuk [...] 2769 będący w posiadaniu B. H. Szaniawskiego" k. 120-141
 • 520 a "Spis papierów, książek i rzeczy oddanych [...] Działyńskiemu [...] 1858 z Archiwum Teofilpolskiego" k. 108-113
 • 520 a Pozwolenie dla Jana Działyńskiego na zwiedzanie Archiwum Teofilpolskiego z 1858 k. 107
 • 520 a "Ułożone manuskrypta podług panowań i dat w następujących podziałach (Kurnik 1849)" k. 101 - nasz pierwszy inwentarz rkpsów?
 • 520 a Wykaz 46 dyplomów od Aleksandra Jagiellończyka do 18 w. k. 96
 • 520 a Oferta kopii, m. in. Marcina Gallusa z książnicy Poryckiej k. 98
 • 520 a Umowa o zakupie książek zawarta 07.07. 1821 (odbiór sumy potwierdzony 05.07. 1823) między Tytusem Działyńskim a Kajetanem Kwiatkowskim k. 1-2
 • 520 a Zakupy od Kajetana Kwiatkowskiego:
 • 520 a "Rękopisma kupione od M. Wiszniewskiego [...] 1846" k. 99-100
 • 520 a "Reiestr rękopism ciekawych pod tymże tytułem zawartych" k. 94
 • 520 a "Spis pozostałych rękopisów po Ś.P. [...] kanoniku Franciszku Siarczyńskim k. 92
 • 520 a Spis dokumentów (głównie litewskich) z 14-18 w. (od Kwiatkowskiego?) k. 76-91
 • 530 d Mf 8176
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Dz 18
 • 600 a Czartoryscy
 • 600 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 600 a Działyński Jan
 • 600 a Grotusowie
 • 600 a Igel
 • 600 a Klaczko Julian
 • 600 a Mehon
 • 600 a Raczyński Edward
 • 600 a Siarczyński Franciszek
 • 600 a Świdziński Konstanty
 • 600 a Szaniawski Bolesław Henryk
 • 600 a Wiszniewski Michał prof.
 • 600 a Zamoyski Witold
 • 610 a Archiwum Radziwiłłowskie
 • 610 a Archiwum Teofilpolskie
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 610 a Biblioteka Cesarska Paryż
 • 610 a Biblioteka Konwiktu szlacheckiego Żoliborz
 • 610 a Biblioteka Kórnicka gromadzenie 19 w.
 • 610 a Biblioteka Puławska
 • 651 a Hrubieszów
 • 651 a Klementowice
 • 651 a Klemuntowice zob. Klementowice
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kozłówka
 • 651 a Nieśwież
 • 651 a Rogalin
 • 651 a Teofipol (Ukraina)
 • 651 a Żoliborz
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a Zakupy książek dla Biblioteki Kórnickiej
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 700 a Maciejowski Wacław Aleksander
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Salomonowicz Izydor c prokurator masy Radziwiłłowskiej
 • 700 a Kwiatkowski Kajetan c bibliotekarz Radziwiłłów w Nieświeżu, członek Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 740 a Oferta kopii, m. in. Marcina Gallusa z książnicy Poryckiej
 • 740 a Oferta Tytusa Działyńskiego dot. zakupu biblioteki po Konstantym Świdzińskim
 • 740 a "Bezimiennego bractwa ś. Franciszka" |notatka Wacława Aleksandra Maciejowskiego
 • 740 a Rękopisy dot. Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 • 740 a Rękopisy z Archiwum Radziwiłłowskiego dot. Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 • 740 a "Rękopiśmienne pomniki do dziejów Dymitra Samozwańca"
 • 740 a "Zbiór pamiętników, relacyi i innych pism ściągaiących się do Turcyi"
 • 740 a Informacja bibliograficzna o rkpsach "krzyżackich" w Bibliotece Czartoryskich
 • 740 a "Rękopismy rogalińskie"
 • 740 a Informacje o zbiorach Konfederacji Barskiej z Biblioteki Konwiktu szlacheckiego na Żoliborzu i Grotusów w Hrubieszowie
 • 740 a "Nr dokumentów kupionych od Igla"
 • 740 a "Spis rękopismów znayduiących się w Bibliotece byłey Cesarskiey Paryskiey, do Polski się ściągaiących, a w drukowanych katalogach nie umieszczonych, za staraniem p. Mehon spisanych"
 • 740 a wykaz dostarczony Janowi Działyńskiemu przez Czartoryskich w związku z ich pretensjami do Biblioteki Kórnickiej
 • 740 a "Objaśnienie względem księgo zbioru w Klemuntowicach [...] półtory mili od Puław [...]"
 • 740 a "Spis papierów z Kozłówki po Ś.P. Ordynacie Zamoyskim - dla wiadomości Celestyny [...] Działyńskiej 1874"
 • 740 a Nabytki rękopismienne w 1870 r.
 • 740 a "Spis dokumentów odnoszących się do Konfederacyi Barskiej oraz innych [...] od 15 w., zawierający sztuk [...] 2769 będący w posiadaniu B. H. Szaniawskiego"
 • 740 a "Spis papierów, książek i rzeczy oddanych [...] Działyńskiemu [...] 1858 z Archiwum Teofilpolskiego"
 • 740 a Pozwolenie dla Jana Działyńskiego na zwiedzanie Archiwum Teofilpolskiego z 1858
 • 740 a "Ułożone |manuskrypta podług panowań i dat w następujących podziałach (Kurnik 1849)"
 • 740 a "Rękopisma kupione od M. Wiszniewskiego [...] 1846"
 • 740 a Wykaz 46 dokumentów od Aleksandra Jagiellończyka do 18 w.
 • 740 a "Reiestr rękopism ciekawych pod tymże tytułem zawartych"
 • 740 a "Spis pozostałych rękopisów po Ś.P. [...] kanoniku Franciszku Siarczyńskim
 • 740 a Spis dokumentów (głównie litewskich) z 14-18 w. (od Kwiatkowskiego?)
 • 740 a "Rejestr rękopismów do dziejów Polskich należących, w Warszawie będących spisany. Odebrałem moim imieniem przez [...] Edwarda Raczyńskiego. T. Działyński
 • 740 a Kopia pozwu do Sądu K. Kwiatkowskiego przez Izydora Salomonowicza
 • 740 a "Przedstawienie do Sądu [...] Kommisyi na interessa Radziwiłłowskie [...] Ustanowionego. Jeneralny Massy prokurator" 24.09. 1829
 • 740 a List T. Działyńskiego do K. Kwiatkowskiego z 13.12.? 1829
 • 740 a List K. Kwiatkowskiego do T. Działyńskiego z 07.07. 1823
 • 740 a "Projekt układu kupna rękopismów [...]" z 30.06. 1821
 • 740 a Umowa o zakupie książek zawarta 07.07. 1821 (odbiór sumy potwierdzony 05.07. 1823) między Tytusem Działyńskim a Kajetanem Kwiatkowskim
 • 852 j BK 07459
 • 999 a WK

Indeksy