Varia dotyczące parku i ogrodów w Kórniku i Gołuchowie: korespondencja, notatki i polecenia Jana Działyńskiego, rachunki, wykazy roślin, katalogi, plany i rysunki parku i szkółek etc., 1826-1922 oraz 20 w. 1 poł.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 04435/1
 • Tytuł: Varia dotyczące parku i ogrodów w Kórniku i Gołuchowie: korespondencja, notatki i polecenia Jana Działyńskiego, rachunki, wykazy roślin, katalogi, plany i rysunki parku i szkółek etc., 1826-1922 oraz 20 w. 1 poł. Vol. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1826-1880, 20 w. pocz.
 • Opis fizyczny: 410 k. 1 mapa, 2 plany, 10 rys. 38x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc., łac., niem.
 • Zawartość:
  • Instrukcja dla pana ogrodowego, ręką Tytusa Działyńskiego, k. 261
  • Instrukcja dla ogrodników sporządzona ręką Kajetana W. Kielisińskiego, k. 263
  • Wykazy roślin i nasion, zamówienia, rachunki, rysunki i plany parku i szkółek; instrukcje, kontrakty, świadectwa dla ogrodników; kopie (20 w.) z rękopisów BK 780 i BK 1584 dotyczące spraw ogrodowych. Wyłączone zostały: plan szkółek w Kórniku ok. 1876 r. k. 368 i plan ogrodu warzywnego w Łańcucie w majątku hr. Potockich 1918 r. k. 372 - w zbiorach kartograficznych. W tym: korespondencja - m. in. list Tytusa Działyńskiego do Człapczyńskiego b. r. [ok. 1859] k. 280 i list Jana Działyńskiego do Falkowskiego b. r. [ok. 1866] k. 294-295; listy kandydatów na stanowisko ogrodnika w majątkach w Kórniku i Gołuchowie, k. 314-339; pensje i wydatki ogrodowe, k. 340-343; notatki dotyczące szkółek z lat 1875-1878, w tym spisy roślin przesyłanych z Kórnika do Gołuchowak, wykazy drzew i krzewów w szkółce kórnickiej z r. 1878, k. 344-353
  • Korespondencja z firmami ogrodniczymi z Francji, Belgii, Niemiec (Berlin, Erfurt, Hamburg), w tym zamówienia i wykazy nasion i sadzonek.
  • Umowy z ogrodnikami, instrukcje dla ogrodników, k. 261-312
  • List ogrodnika Falkowskiego do Jana Działyńskiego z 2.12.1866 w sprawie ogrodu w Gołuchowie oraz częściowo w Kórniku, list kierowany do przebywającego na emigracji Jana Działyńskiego, według relacji ogrodnika, ogród w Kórniku jest lepiej dopilnowany, ponieważ nad tamtejszym majątkiem opiekę sprawował hr Stanisaław Potocki, mąż Anny z Działyńskich, k. 291.
  • List Jana Działyńskiego do ogrodnika Falkowskiego z instrukcją prowadzenia ogrodu [1866], k. 294
  • Listy (4) Feliksa Bielawskiego do Jana Działyńskiego z roku 1868-1869, pisane z Angers, w tym list rekomendujący ogrodnika o nazwisku Orliński, o planach założenia szkoły leśniczo-ogrodniczej w dobrach Jana Działyńskiego, k. 303-309.
  • Listy (3) ogrodnika Kosierowicza do Jana Działyńskiego 1875-1877, w tym spis roślin przesłanych przez ogrodnika Kosierowicza z Kórnika do Gołuchowa, 21.04.1875, k. 310-314.
  • Notatki dotyczące przebudowy ogrodu z czasów Tytusa Działyńskiego, rysunki, plany, k. 354-365
  • Plany ogrodu kórnickiego Celiny Działyńskiej, k. 366-372
  • Notatki dotyczące odmian pszenicy i żyta, k. 373-392. Maszynopisowa charakterystyka dotycząca jesionu, pocz. XX w., k. 393-396
 • Grafika:
  • Kórnik - park, rozmieszczenie roślin 44x36 cm 354-355 k. rys.
  • Kórnik - park, rozmieszczenie roślin 44x36 cm 356-357 k. rys.
  • Kórnik - park, rozmieszczenie roślin 44x36 cm 358-359 k. rys.
  • Kórnik - park, rozmieszczenie roślin 44x36 cm 360-361 k. rys.
  • Kórnik - park 42x26 cm 362 k. rys.
  • Kórnik - park 14x18 cm 363 k. rys.
  • Kórnik - "Piaski" 22x17 cm 364 k. rys.
  • Kórnik - park 26x20 cm 365 k. rys.
  • Kórnik - park 22x12 cm 366 k. rys.
  • Kórnik - park 22x13 cm 367 k. rys.
  • Kórnik - ogród 44x35 cm 369 k. plan
  • Kórnik - ogród 49x36 cm 370 k. plan
  • Kórnik - park ok. 1825 r. 25x20 cm 371 k. mapa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich (1804-1883)
  • Szkoła leśniczo-ogrodnicza 19 w. Kórnik
  • Majątek dobra ziemskie 19-20 w. Wielkopolska
  • Gołuchów park 19-20 w.
  • Kórnik park 19-20 w.
  • Kórnik ogród pałacowy 19-20 w.
  • Kórnik "Piaski" 19 w.
  • Kórnik szkółki 19-20 w.
  • Kórnik majętność kórnicka 19-20 w.
  • Gospodarstwo rolne i hodowlane 19-20 w.
  • Ogrody 19-20 w.
  • Korespondencja 19 w.
  • Majętność Kórnicka. II Akta administracyjno-gospodarcze
  • Ogród pałacowy w Kórniku 19-20 w.
  • Park w Kórniku 19-20 w.
  • Szkółki w Kórniku 19-20 w.
  • Park w Gołuchowie 19 w.
  • Rysunek "Piasków" - 19 w.
  • Mapa parku kórnickiego ok. 1825 r. - 19/20 w.
  • Plan ogrodu (2) - 19/20 w.
  • Rysunek parku (5) - 19 w.
  • Rysunek (4)rozmieszczenia roślinności w parku 19 w.
 • Uwagi:
  • Plan szkółek w Kórniku ok. 1876 r. k. 368 przechowywany w Sali Kolumnowej szafa nr 2.
  • Rękopis po konserwacji - 20 w.

MARC

 • 130 %a Varia dotyczące parku i ogrodów w Kórniku i Gołuchowie.
 • 245 %a Varia dotyczące parku i ogrodów w Kórniku i Gołuchowie: korespondencja, notatki i polecenia Jana Działyńskiego, rachunki, wykazy roślin, katalogi, plany i rysunki parku i szkółek etc., 1826-1922 oraz 20 w. 1 poł. %n Vol. 1.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 1826-1880, 20 w. pocz.
 • 300 %a 410 k. %b 1 mapa, 2 plany, 10 rys. %c 38x22 cm i mn.
 • 340 %d rkps, dr., litogr. %e luźne
 • 500 %a Plan szkółek w Kórniku ok. 1876 r. k. 368 przechowywany w Sali Kolumnowej szafa nr 2.
 • 500 %a Rękopis po konserwacji - 20 w.
 • 520 %a Instrukcja dla pana ogrodowego, ręką Tytusa Działyńskiego, k. 261
 • 520 %a Instrukcja dla ogrodników sporządzona ręką Kajetana W. Kielisińskiego, k. 263
 • 520 %a Wykazy roślin i nasion, zamówienia, rachunki, rysunki i plany parku i szkółek; instrukcje, kontrakty, świadectwa dla ogrodników; kopie (20 w.) z rękopisów BK 780 i BK 1584 dotyczące spraw ogrodowych. Wyłączone zostały: plan szkółek w Kórniku ok. 1876 r. k. 368 i plan ogrodu warzywnego w Łańcucie w majątku hr. Potockich 1918 r. k. 372 - w zbiorach kartograficznych. W tym: korespondencja - m. in. list Tytusa Działyńskiego do Człapczyńskiego b. r. [ok. 1859] k. 280 i list Jana Działyńskiego do Falkowskiego b. r. [ok. 1866] k. 294-295; listy kandydatów na stanowisko ogrodnika w majątkach w Kórniku i Gołuchowie, k. 314-339; pensje i wydatki ogrodowe, k. 340-343; notatki dotyczące szkółek z lat 1875-1878, w tym spisy roślin przesyłanych z Kórnika do Gołuchowak, wykazy drzew i krzewów w szkółce kórnickiej z r. 1878, k. 344-353
 • 520 %a Korespondencja z firmami ogrodniczymi z Francji, Belgii, Niemiec (Berlin, Erfurt, Hamburg), w tym zamówienia i wykazy nasion i sadzonek.
 • 520 %a Umowy z ogrodnikami, instrukcje dla ogrodników, k. 261-312
 • 520 %a List ogrodnika Falkowskiego do Jana Działyńskiego z 2.12.1866 w sprawie ogrodu w Gołuchowie oraz częściowo w Kórniku, list kierowany do przebywającego na emigracji Jana Działyńskiego, według relacji ogrodnika, ogród w Kórniku jest lepiej dopilnowany, ponieważ nad tamtejszym majątkiem opiekę sprawował hr Stanisaław Potocki, mąż Anny z Działyńskich, k. 291.
 • 520 %a List Jana Działyńskiego do ogrodnika Falkowskiego z instrukcją prowadzenia ogrodu [1866], k. 294
 • 520 %a Listy (4) Feliksa Bielawskiego do Jana Działyńskiego z roku 1868-1869, pisane z Angers, w tym list rekomendujący ogrodnika o nazwisku Orliński, o planach założenia szkoły leśniczo-ogrodniczej w dobrach Jana Działyńskiego, k. 303-309.
 • 520 %a Listy (3) ogrodnika Kosierowicza do Jana Działyńskiego 1875-1877, w tym spis roślin przesłanych przez ogrodnika Kosierowicza z Kórnika do Gołuchowa, 21.04.1875, k. 310-314.
 • 520 %a Notatki dotyczące przebudowy ogrodu z czasów Tytusa Działyńskiego, rysunki, plany, k. 354-365
 • 520 %a Plany ogrodu kórnickiego Celiny Działyńskiej, k. 366-372
 • 520 %a Notatki dotyczące odmian pszenicy i żyta, k. 373-392. Maszynopisowa charakterystyka dotycząca jesionu, pocz. XX w., k. 393-396
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., ang., franc., łac., niem.
 • 600 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich %d (1804-1883)
 • 610 %a Szkoła leśniczo-ogrodnicza %y 19 w. %z Kórnik
 • 650 %a Majątek %x dobra ziemskie %y 19-20 w. %z Wielkopolska
 • 651 %a Gołuchów %x park %y 19-20 w.
 • 651 %a Kórnik %x park %y 19-20 w.
 • 651 %a Kórnik %x ogród pałacowy %y 19-20 w.
 • 651 %a Kórnik %x "Piaski" %y 19 w.
 • 651 %a Kórnik %x szkółki %y 19-20 w.
 • 651 %a Kórnik %x majętność kórnicka %y 19-20 w.
 • 653 %a Gospodarstwo rolne i hodowlane 19-20 w.
 • 653 %a Ogrody 19-20 w.
 • 653 %a Korespondencja 19 w.
 • 653 %a Majętność Kórnicka. II |Akta administracyjno-gospodarcze
 • 653 %a Ogród pałacowy w Kórniku 19-20 w.
 • 653 %a Park w Kórniku 19-20 w.
 • 653 %a Szkółki w Kórniku 19-20 w.
 • 653 %a Park w Gołuchowie 19 w.
 • 655 %a Rysunek "Piasków" - 19 w.
 • 655 %a Mapa parku kórnickiego ok. 1825 r. - 19/20 w.
 • 655 %a Plan ogrodu (2) - 19/20 w.
 • 655 %a Rysunek parku (5) - 19 w.
 • 655 %a Rysunek (4)rozmieszczenia roślinności w parku 19 w.
 • 700 %a Bielawski Feliks %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Człapczyński %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Chachorowski Józef %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Działyński Jan Kanty %d 1829-1880
 • 700 %a Działyński Tytus %d 1796-1861
 • 700 %a Falkowski %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Jamme Camil %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Kosierowicz %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Orlicki Feliks %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Skoraczewski %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Turkowski %c ogrodnik %d 19 w.
 • 700 %a Wojciechowski Ignacy %d ogrodnik
 • 852 %j BK 04435/1
 • 900 %c Kórnik - park, rozmieszczenie roślin %d 19 w. %f 44x36 cm %k 354-355 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park, rozmieszczenie roślin %d 19 w. %f 44x36 cm %k 356-357 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park, rozmieszczenie roślin %d 19 w. %f 44x36 cm %k 358-359 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park, rozmieszczenie roślin %d 19 w. %f 44x36 cm %k 360-361 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park %d 19 w. %f 42x26 cm %k 362 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park %d 19 w. %f 14x18 cm %k 363 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - "Piaski" %d 19 w. %f 22x17 cm %k 364 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park %d 19 w. %f 26x20 cm %k 365 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park %d 19 w. %f 22x12 cm %k 366 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - park %d 19 w. %f 22x13 cm %k 367 k. %m rys.
 • 900 %c Kórnik - ogród %d 19/20 w. %f 44x35 cm %k 369 k. %m plan
 • 900 %c Kórnik - ogród %d 19/20 w. %f 49x36 cm %k 370 k. %m plan
 • 900 %c Kórnik - park ok. 1825 r. %d 19/20 w. %f 25x20 cm %k 371 k. %m mapa
 • 999 %a EBS

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 04435/1