"Okręg Poznański Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych R.P. (Z.Z.K.) w latach 1919-1939 według wspomnień jego działaczy".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11017/1
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "Okręg Poznański Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych R.P. (Z.Z.K.) w latach 1919-1939 według wspomnień jego działaczy". T. 1 "Dzieje Koła i Zarządu Okręgu w Poznaniu".
 • Miejsce i czas powstania: 1960
 • Opis fizyczny: 236 k.
 • Oprawa: półpł.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Powstanie filii Kolejowców przy Zjednoczeniu Zawodowym Polskim (listopad 1918), Polskiego Związku Kolejowców w Poznaniu 1919, Poznańskiego Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych R.P. (Z.Z.K.) 1919. Demonstracja kolejarzy 26 IV 1920, strajki 24-29 VIII 1921, listopad 1923, w czasie zamachu Piłsudskiego w 1926 r. Otwarcie Domu Z.Z.K. w Poznaniu w 1932 r., działalność komórki KPP wśród kolejarzy. Działalność kulturalna i odczytowa, wycieczki, sprawy organizacyjne, pochody 1-majowe
  • Wykorzystano wyciągi z czasopisma: "Kolejarz Związkowiec"
 • Proweniencja: Prow.: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bernaciak Władysław reżyser amator
  • Koziełłowa reżyser teatru amatorskiego w Gnieźnie
  • Komunistyczna Partia Polski Poznań
  • Komunistyczna Partia Polski Jarocin
  • Towarzystwo Lubowników Scen Kolejarzy Gniezno
  • Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Poznań
  • Gniezno d. m. pow. Związek Zawodowy Kolejarzy
  • Gniezno d. m. pow.
  • Gniezno d. m. pow. Tow. Lubowników Scen Kolejarzy
  • Jarocin d. m. pow. Komunistyczna Partia Polski
  • Kuklinów w. Krotoszyn d. pow.
  • Ostrów Wlkp. d. m. pow.
  • Ostrzeszów d. m. pow.
  • Poznań m. woj. Komunistyczna Partia Polski
  • Poznań m. woj. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
  • Wiedeń m. Austria
  • Koleje
  • Bezrobocie
  • Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego
  • Ruch robotniczy
  • Spółdzielczość
  • Stowarzyszenia towarzystwa i kluby sportowe
  • Strajki kolejarzy
  • Teatr polski amatorski
  • Uroczystości 1-majowe
  • Związki Zawodowe
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 110 a "Kolejarz Związkowiec"
 • 110 a Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych R.P. b Okręg Poznański
 • 243 a Wspomnienia
 • 245 a "Okręg Poznański Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych R.P. (Z.Z.K.) w latach 1919-1939 według wspomnień jego działaczy". n T. 1 p "Dzieje Koła i Zarządu Okręgu w Poznaniu".
 • 260 c 1960
 • 300 a 236 k.
 • 340 d rkps e półpł.
 • 520 a Powstanie filii Kolejowców przy Zjednoczeniu Zawodowym Polskim (listopad 1918), Polskiego Związku Kolejowców w Poznaniu 1919, Poznańskiego Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych R.P. (Z.Z.K.) 1919. Demonstracja kolejarzy 26 IV 1920, strajki 24-29 VIII 1921, listopad 1923, w czasie zamachu Piłsudskiego w 1926 r. Otwarcie Domu Z.Z.K. w Poznaniu w 1932 r., działalność komórki KPP wśród kolejarzy. Działalność kulturalna i odczytowa, wycieczki, sprawy organizacyjne, pochody 1-majowe
 • 520 a Wykorzystano wyciągi z czasopisma: "Kolejarz Związkowiec"
 • 541 c a d 1964 e 483
 • 546 a Pol.
 • 561 a Prow.: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Poznaniu
 • 600 a Bernaciak Władysław c reżyser amator
 • 600 a Koziełłowa c reżyser teatru amatorskiego w Gnieźnie
 • 610 a Komunistyczna Partia Polski c Poznań
 • 610 a Komunistyczna Partia Polski c Jarocin
 • 610 a Towarzystwo Lubowników Scen Kolejarzy c Gniezno
 • 610 a Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych c Poznań
 • 651 a Gniezno d. m. pow. x Związek Zawodowy Kolejarzy
 • 651 a Gniezno d. m. pow.
 • 651 a Gniezno d. m. pow. x Tow. Lubowników Scen Kolejarzy
 • 651 a Jarocin d. m. pow. x Komunistyczna Partia Polski
 • 651 a Kuklinów w. z Krotoszyn d. pow.
 • 651 a Ostrów Wlkp. d. m. pow.
 • 651 a Ostrzeszów d. m. pow.
 • 651 a Poznań m. woj. x Komunistyczna Partia Polski
 • 651 a Poznań m. woj. x Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
 • 651 a Wiedeń m. Austria
 • 653 a Koleje
 • 653 a Bezrobocie
 • 653 a Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego
 • 653 a Ruch robotniczy
 • 653 a Spółdzielczość
 • 653 a Stowarzyszenia |towarzystwa i kluby sportowe
 • 653 a Strajki kolejarzy
 • 653 a Teatr polski amatorski
 • 653 a Uroczystości 1-majowe
 • 653 a Związki Zawodowe
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 700 a Szatkowski Walenty autor wspomnień
 • 740 a "Kolejarz Związkowiec" - czasopismo
 • 852 j BK 11017/1

Indeksy