"Z moich wspomnień".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11023
 • Autor: Hempowicz Franciszek sędzia
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "Z moich wspomnień".
 • Miejsce i czas powstania: 1963
 • Opis fizyczny: 78 k.
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Studenci polscy na uniwersytecie berlińskim, ich demonstracje przeciwko prof. Schiemannowi Teodorowi w 1901 r., działalność Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie i stowarzyszenia Techne, towarzystwo śpiewu Harmonia, działalność oświatowa w Towarzystwie Polskich Rzeźników w Berlinie, polska kolonia akademicka we Wrocławiu - TTZ-owcy z Krotoszyna. Starania o aplikację sądową, referendariusz Sądu Grodzkiego w Przewozie nad Nysą 1905-1906, kontakty z ludnością łużycką, praktyka w Sądzie Okręgowym w Świdnicy 1906-1908, nacjonaliści niemieccy, pobyt przy Sądzie Okręgowym w Głogowie 1908 i Sądzie Grodzkim w Wałbrzychu 1909, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu 1910. Pamiątki piastowskie na Śląsku, sylwetki prawników śląskich
 • Proweniencja: PTH, Oddział w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Schiemann Theodor historyk, prof. uniw. w Berlinie
  • Sąd niemiecki
  • Stowarzyszenie "Techne" Berlin
  • Towarzystwo imienia Tomasza Zana
  • Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków Berlin
  • Towarzystwo Polskich Robotników w Berlinie
  • Berlin m. Stowarzyszenie "Techne", studia Polaków Niemcy
  • Berlin m.
  • Głogów d. m. pow.
  • Krotoszyn d. m. pow. Tow. im. Tomasza Zana
  • Łużyce Niemcy
  • Niemcy
  • Przewóz w. Żary d. pow.
  • Śląsk
  • Świdnica d. m. pow.
  • Wałbrzych d. m. pow.
  • Wrocław m. woj.
  • Towarzystwo śpiewacze
  • emigracja polska
  • emigracja Berlin
  • chóry zob. towarzystwa śpiewacze
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 100 a Hempowicz Franciszek a sędzia
 • 243 a Wspomnienia
 • 245 a "Z moich wspomnień".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1963
 • 300 a 78 k.
 • 340 d rkps e poszyt
 • 520 a Studenci polscy na uniwersytecie berlińskim, ich demonstracje przeciwko prof. Schiemannowi Teodorowi w 1901 r., działalność Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie i stowarzyszenia Techne, towarzystwo śpiewu Harmonia, działalność oświatowa w Towarzystwie Polskich Rzeźników w Berlinie, polska kolonia akademicka we Wrocławiu - TTZ-owcy z Krotoszyna. Starania o aplikację sądową, referendariusz Sądu Grodzkiego w Przewozie nad Nysą 1905-1906, kontakty z ludnością łużycką, praktyka w Sądzie Okręgowym w Świdnicy 1906-1908, nacjonaliści niemieccy, pobyt przy Sądzie Okręgowym w Głogowie 1908 i Sądzie Grodzkim w Wałbrzychu 1909, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu 1910. Pamiątki piastowskie na Śląsku, sylwetki prawników śląskich
 • 541 c a d 1964 e 488
 • 546 a Pol.
 • 561 a PTH, Oddział w Poznaniu
 • 600 a Schiemann Theodor c historyk, c prof. uniw. w Berlinie
 • 610 a Sąd niemiecki
 • 610 a Stowarzyszenie |"Techne" c Berlin
 • 610 a Towarzystwo imienia Tomasza Zana
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków c Berlin
 • 610 a Towarzystwo Polskich Robotników w Berlinie
 • 651 a Berlin m. x Stowarzyszenie "Techne", studia Polaków z Niemcy
 • 651 a Berlin m.
 • 651 a Głogów d. m. pow.
 • 651 a Krotoszyn d. m. pow. x Tow. im. Tomasza Zana
 • 651 a Łużyce z Niemcy
 • 651 a Niemcy
 • 651 a Przewóz w. z Żary d. pow.
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Świdnica d. m. pow.
 • 651 a Wałbrzych d. m. pow.
 • 651 a Wrocław m. woj.
 • 653 a Towarzystwo śpiewacze
 • 653 a emigracja polska
 • 653 a emigracja Berlin
 • 653 a chóry zob. towarzystwa śpiewacze
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 852 j BK 11023