"Moje wspomnienia z walk o wolność narodową i społeczną na terenie miasta Poznania".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11042/1
 • Autor: Nogaj, Stanisław (1897-1971)
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "Moje wspomnienia z walk o wolność narodową i społeczną na terenie miasta Poznania". Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 1962-1963
 • Opis fizyczny: 134 k.
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Wspomnienia z lat 1904-1917
  • Walka z germanizacją w szkołach wildeckich, grupa sokołów wildeckich, powołanie drużyn młodzieżowych "Sokoła" (liczne nazwiska). Organizacja skautowa w Poznaniu, przyjęcie do zastępu "Żab" - Wincenty Wierzejewski. Bojówka "Sęp" w l. 1914/15 - Karol Rzepecki, rozłam w harcerstwie poznańskim 1916. Towarzystwo sportowe "Unia", Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży - inicjator Zenon Kosidowski, organizacja spiskowa - 23 zastępy w 1916 r., służba w wojsku pruskim i dezercja. Pochód patriotyczny w Poznaniu w 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Przy tym ocena tych wspomnień przez b. skautów, członków Sekcji historycznej Komendy Chorągwi Wlkp.: Edmunda Węcławskiego, Henryka Śniegockiego, Józefa Jęczkowiaka, Mieczysława Kucharskiego, Jana Kąkolewskiego, Stefana Langego, Karola Kandziory, Romana Wilkanowicza
 • Proweniencja: PTH Oddział w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brych dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Hamerski dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Hulewicz Jerzy literat, red. "Zdroju"
  • Jęczkowiak Józef działacz harcerski w Poznaniu
  • Kąkolewski Jan działacz harcerski w Poznaniu
  • Kandziora Karol powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
  • Kopczyński Józef dowódca kompanii taborowej powstania wlkp. 1918/1919 r.
  • Kościuszko Tadeusz
  • Kosidowski Zenon powstaniec wlkp. 1918/1919 r., pisarz
  • Kostrzewski dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Lange Stefan działacz harcerski w Poznaniu
  • Rzepecki Karol działacz harcerski
  • Śniegocki Henryk działacz harcerski w Poznaniu
  • Wierzejewski Wincenty działacz harcerski i niepodległościowy w Poznaniu
  • Wilkanowicz Roman powstaniec wlkp. literat, 1918/1919 r.
  • Naczelna Rada Ludowa Poznań
  • "Ostoja" wydawnictwo Poznań
  • Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
  • Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego Poznań
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Rady robotniczo-żołnierskie z okresu powstania wlkp. 1918/1919 r.
  • Spółka Wydawnicza "Ostoja"
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra" Poznań
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" Poznań
  • Towarzystwo Sportowe "Unia" Poznań
  • Berlin m. Polska Organizacja Wojskowa Niemcy
  • Poznań wydawnictwa
  • Poznań Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
  • Poznań wydawnictwa
  • Poznań Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra"
  • Poznań wydawnictwa "Ostoja"
  • Poznań Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Poznań szkolnictwo
  • Poznań lotnisko "Ławica"
  • Poznań powstanie wielkopolskie 1918/1919 r.
  • Poznań m. woj. fortyfikacje cytadela
  • Poznań m. woj. harcerstwo
  • Węgry
  • Wilno m. Litwa
  • Harcerstwo
  • fortyfikacje
  • harcerstwo
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • szkolnictwo
  • Powstanie 1919 śląskie 1
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Stowarzyszenia towarzystwa i kluby sportowe
  • Szkolnictwo niemieckie 1795-1918 r.
  • Uroczystości patriotyczne
  • Wojsko niemieckie do 1918 r.
  • wydawnictwa
  • lotnisko "Ławica"
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 100 %a Nogaj, Stanisław %d (1897-1971)
 • 243 %a Wspomnienia
 • 245 %a "Moje wspomnienia z walk o wolność narodową i społeczną na terenie miasta Poznania". %n Vol. 1
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1962-1963
 • 300 %a 134 k.
 • 340 %d rkps %e poszyt
 • 520 %a Wspomnienia z lat 1904-1917
 • 520 %a Walka z germanizacją w szkołach wildeckich, grupa sokołów wildeckich, powołanie drużyn młodzieżowych "Sokoła" (liczne nazwiska). Organizacja skautowa w Poznaniu, przyjęcie do zastępu "Żab" - Wincenty Wierzejewski. Bojówka "Sęp" w l. 1914/15 - Karol Rzepecki, rozłam w harcerstwie poznańskim 1916. Towarzystwo sportowe "Unia", Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży - inicjator Zenon Kosidowski, organizacja spiskowa - 23 zastępy w 1916 r., służba w wojsku pruskim i dezercja. Pochód patriotyczny w Poznaniu w 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Przy tym ocena tych wspomnień przez b. skautów, członków Sekcji historycznej Komendy Chorągwi Wlkp.: Edmunda Węcławskiego, Henryka Śniegockiego, Józefa Jęczkowiaka, Mieczysława Kucharskiego, Jana Kąkolewskiego, Stefana Langego, Karola Kandziory, Romana Wilkanowicza
 • 541 %c a %d 1964 %e 503
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a PTH Oddział w Poznaniu
 • 600 %a Brych %c dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Hamerski %c dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Hulewicz Jerzy %c literat, red. "Zdroju"
 • 600 %a Jęczkowiak Józef %c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 %a Kąkolewski Jan %c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 %a Kandziora Karol %c powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Kopczyński Józef %c dowódca kompanii taborowej powstania wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Kościuszko Tadeusz
 • 600 %a Kosidowski Zenon %c powstaniec wlkp. 1918/1919 r., pisarz
 • 600 %a Kostrzewski %c dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Lange Stefan %c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 %a Rzepecki Karol %c działacz harcerski
 • 600 %a Śniegocki Henryk działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 %a Wierzejewski Wincenty działacz harcerski i niepodległościowy w Poznaniu
 • 600 %a Wilkanowicz Roman %c powstaniec wlkp. %c literat, %d 1918/1919 r.
 • 610 %a Naczelna Rada Ludowa %c Poznań
 • 610 %a "Ostoja" %b wydawnictwo %c Poznań
 • 610 %a Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 610 %a Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego %c Poznań
 • 610 %a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół"
 • 610 %a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 610 %a Rady robotniczo-żołnierskie z okresu powstania wlkp. %d 1918/1919 r.
 • 610 %a Spółka Wydawnicza "Ostoja"
 • 610 %a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra" %c Poznań
 • 610 %a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" %c Poznań
 • 610 %a Towarzystwo Sportowe "Unia" %c Poznań
 • 651 %a Berlin m. %x Polska Organizacja Wojskowa %z Niemcy
 • 651 %a Poznań %x wydawnictwa
 • 651 %a Poznań %x Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 651 %a Poznań %x wydawnictwa
 • 651 %a Poznań %x Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra"
 • 651 %a Poznań %x wydawnictwa "Ostoja"
 • 651 %a Poznań %x Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół"
 • 651 %a Poznań %x szkolnictwo
 • 651 %a Poznań %x lotnisko "Ławica"
 • 651 %a Poznań %x powstanie wielkopolskie 1918/1919 r.
 • 651 %a Poznań m. woj. %x fortyfikacje |cytadela
 • 651 %a Poznań m. woj. %x harcerstwo
 • 651 %a Węgry
 • 651 %a Wilno m. Litwa
 • 653 %a Harcerstwo
 • 653 %a fortyfikacje
 • 653 %a harcerstwo
 • 653 %a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 %a szkolnictwo
 • 653 %a Powstanie 1919 śląskie 1
 • 653 %a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 %a Stowarzyszenia |towarzystwa i kluby sportowe
 • 653 %a Szkolnictwo niemieckie 1795-1918 r.
 • 653 %a Uroczystości patriotyczne
 • 653 %a Wojsko niemieckie do 1918 r.
 • 653 %a wydawnictwa
 • 653 %a lotnisko "Ławica"
 • 655 %a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 700 %a Nogaj, Stanisław %d (1897-1971)
 • 852 %j BK 11042/1

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 11042/1