"Moje wspomnienia z walk o wolność narodową i społeczną na terenie miasta Poznania".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11042/1
 • Autor: Nogaj, Stanisław (1897-1971)
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "Moje wspomnienia z walk o wolność narodową i społeczną na terenie miasta Poznania". Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 1962-1963
 • Opis fizyczny: 134 k.
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Wspomnienia z lat 1904-1917
  • Walka z germanizacją w szkołach wildeckich, grupa sokołów wildeckich, powołanie drużyn młodzieżowych "Sokoła" (liczne nazwiska). Organizacja skautowa w Poznaniu, przyjęcie do zastępu "Żab" - Wincenty Wierzejewski. Bojówka "Sęp" w l. 1914/15 - Karol Rzepecki, rozłam w harcerstwie poznańskim 1916. Towarzystwo sportowe "Unia", Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży - inicjator Zenon Kosidowski, organizacja spiskowa - 23 zastępy w 1916 r., służba w wojsku pruskim i dezercja. Pochód patriotyczny w Poznaniu w 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Przy tym ocena tych wspomnień przez b. skautów, członków Sekcji historycznej Komendy Chorągwi Wlkp.: Edmunda Węcławskiego, Henryka Śniegockiego, Józefa Jęczkowiaka, Mieczysława Kucharskiego, Jana Kąkolewskiego, Stefana Langego, Karola Kandziory, Romana Wilkanowicza
 • Proweniencja: PTH Oddział w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brych dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Hamerski dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Hulewicz Jerzy literat, red. "Zdroju"
  • Jęczkowiak Józef działacz harcerski w Poznaniu
  • Kąkolewski Jan działacz harcerski w Poznaniu
  • Kandziora Karol powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
  • Kopczyński Józef dowódca kompanii taborowej powstania wlkp. 1918/1919 r.
  • Kościuszko Tadeusz
  • Kosidowski Zenon powstaniec wlkp. 1918/1919 r., pisarz
  • Kostrzewski dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Lange Stefan działacz harcerski w Poznaniu
  • Rzepecki Karol działacz harcerski
  • Śniegocki Henryk działacz harcerski w Poznaniu
  • Wierzejewski Wincenty działacz harcerski i niepodległościowy w Poznaniu
  • Wilkanowicz Roman powstaniec wlkp. literat, 1918/1919 r.
  • Naczelna Rada Ludowa Poznań
  • "Ostoja" wydawnictwo Poznań
  • Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
  • Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego Poznań
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Rady robotniczo-żołnierskie z okresu powstania wlkp. 1918/1919 r.
  • Spółka Wydawnicza "Ostoja"
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra" Poznań
  • Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" Poznań
  • Towarzystwo Sportowe "Unia" Poznań
  • Berlin m. Polska Organizacja Wojskowa Niemcy
  • Poznań wydawnictwa
  • Poznań Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
  • Poznań wydawnictwa
  • Poznań Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra"
  • Poznań wydawnictwa "Ostoja"
  • Poznań Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Poznań szkolnictwo
  • Poznań lotnisko "Ławica"
  • Poznań powstanie wielkopolskie 1918/1919 r.
  • Poznań m. woj. fortyfikacje cytadela
  • Poznań m. woj. harcerstwo
  • Węgry
  • Wilno m. Litwa
  • Harcerstwo
  • fortyfikacje
  • harcerstwo
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • szkolnictwo
  • Powstanie 1919 śląskie 1
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Stowarzyszenia towarzystwa i kluby sportowe
  • Szkolnictwo niemieckie 1795-1918 r.
  • Uroczystości patriotyczne
  • Wojsko niemieckie do 1918 r.
  • wydawnictwa
  • lotnisko "Ławica"
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 100 a Nogaj, Stanisław d (1897-1971)
 • 243 a Wspomnienia
 • 245 a "Moje wspomnienia z walk o wolność narodową i społeczną na terenie miasta Poznania". n Vol. 1
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1962-1963
 • 300 a 134 k.
 • 340 d rkps e poszyt
 • 520 a Wspomnienia z lat 1904-1917
 • 520 a Walka z germanizacją w szkołach wildeckich, grupa sokołów wildeckich, powołanie drużyn młodzieżowych "Sokoła" (liczne nazwiska). Organizacja skautowa w Poznaniu, przyjęcie do zastępu "Żab" - Wincenty Wierzejewski. Bojówka "Sęp" w l. 1914/15 - Karol Rzepecki, rozłam w harcerstwie poznańskim 1916. Towarzystwo sportowe "Unia", Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży - inicjator Zenon Kosidowski, organizacja spiskowa - 23 zastępy w 1916 r., służba w wojsku pruskim i dezercja. Pochód patriotyczny w Poznaniu w 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Przy tym ocena tych wspomnień przez b. skautów, członków Sekcji historycznej Komendy Chorągwi Wlkp.: Edmunda Węcławskiego, Henryka Śniegockiego, Józefa Jęczkowiaka, Mieczysława Kucharskiego, Jana Kąkolewskiego, Stefana Langego, Karola Kandziory, Romana Wilkanowicza
 • 541 c a d 1964 e 503
 • 546 a Pol.
 • 561 a PTH Oddział w Poznaniu
 • 600 a Brych c dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Hamerski c dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Hulewicz Jerzy c literat, red. "Zdroju"
 • 600 a Jęczkowiak Józef c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Kąkolewski Jan c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Kandziora Karol c powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Kopczyński Józef c dowódca kompanii taborowej powstania wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kosidowski Zenon c powstaniec wlkp. 1918/1919 r., pisarz
 • 600 a Kostrzewski c dowódca kompanii powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Lange Stefan c działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Rzepecki Karol c działacz harcerski
 • 600 a Śniegocki Henryk działacz harcerski w Poznaniu
 • 600 a Wierzejewski Wincenty działacz harcerski i niepodległościowy w Poznaniu
 • 600 a Wilkanowicz Roman c powstaniec wlkp. c literat, d 1918/1919 r.
 • 610 a Naczelna Rada Ludowa c Poznań
 • 610 a "Ostoja" b wydawnictwo c Poznań
 • 610 a Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 610 a Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego c Poznań
 • 610 a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół"
 • 610 a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 610 a Rady robotniczo-żołnierskie z okresu powstania wlkp. d 1918/1919 r.
 • 610 a Spółka Wydawnicza "Ostoja"
 • 610 a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra" c Poznań
 • 610 a Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" c Poznań
 • 610 a Towarzystwo Sportowe "Unia" c Poznań
 • 651 a Berlin m. x Polska Organizacja Wojskowa z Niemcy
 • 651 a Poznań x wydawnictwa
 • 651 a Poznań x Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 651 a Poznań x wydawnictwa
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Samokształcącej się Młodzieży "Iskra"
 • 651 a Poznań x wydawnictwa "Ostoja"
 • 651 a Poznań x Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół"
 • 651 a Poznań x szkolnictwo
 • 651 a Poznań x lotnisko "Ławica"
 • 651 a Poznań x powstanie wielkopolskie 1918/1919 r.
 • 651 a Poznań m. woj. x fortyfikacje |cytadela
 • 651 a Poznań m. woj. x harcerstwo
 • 651 a Węgry
 • 651 a Wilno m. Litwa
 • 653 a Harcerstwo
 • 653 a fortyfikacje
 • 653 a harcerstwo
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a szkolnictwo
 • 653 a Powstanie 1919 śląskie 1
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a Stowarzyszenia |towarzystwa i kluby sportowe
 • 653 a Szkolnictwo niemieckie 1795-1918 r.
 • 653 a Uroczystości patriotyczne
 • 653 a Wojsko niemieckie do 1918 r.
 • 653 a wydawnictwa
 • 653 a lotnisko "Ławica"
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 700 a Nogaj, Stanisław d (1897-1971)
 • 852 j BK 11042/1

Indeksy