Zbiór pieśni i wierszy polskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11071
 • Kopie: CD 0241 k. 35 i 37
 • Tytuł: Zbiór pieśni i wierszy polskich.
 • Miejsce i czas powstania: 1833
 • Opis fizyczny: 45 k. 20,5x16,5 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Duma o księciu Józefie Poniatowskim" s. 51-52
  • "Przedmowa do czytelnika" s. II
  • [Feliński Alojzy:] "Pieśń narodowa" s. 1-2
  • [A. G.] "Pieśń na cześć 3-go Maja" s. 2-3
  • "Duma na bitwę pod Grochowem" s. 3-4
  • [Starzyński Stanisław:] "Mazur 3-go Maja" s. 4
  • [Gaszyński Konstanty: Mazur] "drugi 3-go Maja" s. 4-5
  • [Kiciński Bruno:] "Śpiew na dochód włościan prawego brzegu Wisły"
  • "Śpiew" s. 6-7
  • [Kunaszowski Hieronim:] "Pieśń narodowa" s. 7-8
  • [Suchodolski Rajnold, Maciejowski Ignacy:] "Śpiew na wychód Moskali z Warszawy" s. 8-10
  • "Pieśń po wzięciu Warszawy" s. 11
  • [Gaszyński Konstanty:] "Warszawianka" s. 11
  • "Mazur przez Eugeniusza Dziaduszyckiego (Dzieduszyckiego)" s. 12
  • [Gaszyński Konstanty:] "Niewolnik" s. 13-14
  • [Sienkiewicz Karol:] "Śpiew wojenny" s. 14-18
  • "Dzień 19 listopada 1832. Śpiew według melodii z opery "Fra Diavolo" s. 18-20
  • [Suchodolski Rejnold:] "Polonez na nutę Kościuszko" s. 20-21
  • "Czarna sukienka przez Konstantego Gaszyńskiego" s. 21-23
  • [G[aszyński] K[onstanty]:] "Do Emilii Plater i Maryi Raszanowicz walczących w szeregach powstańców litewskich" s. 23-24
  • T. B.: "Do rzeczki" s. 25
  • [G[aszyński] K[onstanty]:] "Wypowiedzenie opieki w 19-tym wieku" s. 26-27
  • "Śpiew zemsty" s. 28
  • Śpiew po oddaniu Warszawy" s. 29-30
  • X.T.B.: "Do Boga 3-go Maja" s. 30-32
  • "Westchnienie" s. 32-34
  • "Pieśń nad zgonem Polski" s. 35 CD 0241
  • [Górecki Antoni:] "Duma na polach Pragi śpiewana" s. 36
  • "Żal nad grobem Ojczyzny" s. 37 CD 0241
  • [Kamiński Jan Nepomucen:] "Śpiew o wolności" s. 38-39
  • "Pieśń Sarmatki" s. 39
  • "Nagrobek księcia Józefa Poniatowskiego" s. 40-41
  • "Kościuszko w Szwajcaryi na zapytanie ktoby był tak odpowiada" s. 41-42
  • "Wspomnienie między Kościuszką a Łagienką w Szwajcaryi" s. 42-43
  • [Kniaźnin Franciszek Dionizy:] "Śpiew na stoletni obchód Jana III-go zwycięstwa pod Wiedniem" s. 44-45
  • [Frankowski Feliks:] "Pieśń na cześć Ojczyzny" s. 45-48
  • [F. A. Kr[...]:] "Polonez o kontuszu" s. 49-50
  • "Arya nieszczęśliwego żołnierza" s. 50-51
  • "Pożegnanie Hektora z Andromachą" s. 53
  • "Śpiew z opery Sułtan Wampan" s. 54
  • "Śpiew o nędzy życia ludzkiego" s. 54-55
  • "Śpiew o miłości" s. 56-57
  • "Śpiew o szczęściu" s. 57-58
  • [Niemcewicz Julian Ursyn:] "Śpiew o Bolesławie Krzywoustym" s. 58-60
  • "Nadzieja" s. 60
  • "Śpiew lubelskich obrońców Ojczyzny" s. 60-61
  • [Witwicki Stefan:] "Pieśń do walki" s. 61-62
  • [Słowaczyński Andrzej:] "Wezwanie do broni" s. 62-63
  • "Marsz w pole bitwy" s. 63-64
  • "Śpiew Krakusów" s. 64-65
  • [Kowalski Franciszek:] "Śpiew Wołyńców" s. 66
  • "Pożegnanie" s. 67
  • "Wynurzenie" s. 67-68
  • "Wiersz więźnia stanu na wewnętrznym murze u karmelitów w Warszawie wyryty majora [Seweryna] Krzyżanowskiego z gwardyi strzelców konnych z r. 1830" s. 68-69
  • "Pieśń żebraka" s. 69-70
  • [Suchodolski Rajnold:] "Mazur Krakowiaka" s. 70-72
  • "Pożegnanie" s. 72-73
  • "Pociecha" s. 73-74
  • "Pieśń pociechy" s. 74-75
  • [Brodziński Kazimierz:] "Nadzieja" s. 75
  • "Mazur o Krukowieckim" s. 75-76
  • "Nagrobek Ludwika Mycielskiego dnia 25-lutego r. 1831 na błoniach warszawskich pod Pragą poległego" s. 77
  • "Chorągiewka przez [Kazimierza] Brodzińskiego" s. 78
  • "Dwadziestydziewiąty listopad przez Fr[anciszka] Kowalskiego" s. 78-80
  • "Żale kochanki" s. 80-81
  • G[aszyński] K[onstanty]: "Rocznica 29-go listopada" s. 81-82
  • "Pieśń z 3-ciej księgi Dziadów [Adama] Mickiewicza" s. 84
  • [Słowacki Juliusz:] "Krakowiak paryski s. 85-86
  • "Wykaz pieśni i wierszy polskich znajdujących się w tej książce" k. 83-84
  • Przy tym list Andrzejewskiego Władysława do Bibl[ioteki] Kórnickiej 1963 o proweniencji rękopisu
 • Proweniencja: 1. "Faustyna Śmitkowska" 1833. 2. "Z. Gliszczyński 1839". 3. [Stanisława Gościmska, pocz. 20 w.]. 4. [Władysław Andrzejewski, od 1920]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andromacha postać mit.
  • Bolesław Krzywousty książę Polski
  • Jan III Sobieski, król Polski
  • Kościuszko Tadeusz
  • Kratzer Andrzej (?) muzyk
  • Krukowiecki Jan gen. brygady wojsk pol.
  • Łagienka postać literacka
  • Mycielski Ludwik powstaniec 1831 r.
  • Plater Emilia uczestniczka powstania 1831 r.
  • Poniatowski Józef książę
  • Raszanowicz Maria uczestniczka powstania 1831
  • Grochów dzielnica Warszawy bitwa 1831 r.
  • Lublin m.woj. powstanie listopadowe
  • Warszawa powstanie listopadowe
  • Wiedeń m. oblężenie przez Turków Austria
  • Wołyń powstanie listopadowe
  • Powstanie 1831 listopadowe
  • Nagrobki
  • Literatura polska - wiersze 19 w.
  • Pieśni ludowe
  • oblężenie przez Turków
 • Opracowania:
  • nr 2, 4, 5, 8-13, 15, 17, 18, 29, 35, 36, 47, 51, 55, 56, 64, 68 druk. J. Horoszkiewicz: Wspomnienia roku 1830-1831, Lwów 1880
  • nr 2-4, 9, 17, 33, 46, 47, 50, 55, 63, 64 druk. w: Pieśni i piosneczki narodowe, Poznań 1848
  • Teksty nr 6, 12, 14, 18, 19, 21, 66 druk. w: Pieśń pielgrzyma polskiego przez Konstantego Gaszyńskiego, Paryż 1833
  • nr 60, 63 druk. K. Brodziński, Poezje, T. 1-2, Wrocław 1959
  • nr 44 J.U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne
  • nr 27 druk.: Poezje Litwina, Paryż 1834
  • nr 31, 37, 63 druk. J.Horoszkiewicz, Echa lat minionych, Lwów 1889

MARC

 • 130 a Zbiór pieśni
 • 245 a Zbiór pieśni i wierszy polskich.
 • 246 a "Nie rozpaczaj bracie drogi[...] (36 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Chociaż twardy wyrok nieba[...] (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Krukowiecki stary, zdrajca siwy[...] (36 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Tu spoczywają święte rycerza ostatki[...] (22 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Gdy złote wstają jutrzenki zorze[...] (20 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Nie, ja Cię nie zapomnę[...] (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Ach! już się zbliża ta chwila rozstania[...] (16 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Jak nędzne życie człowieka[...]" (28 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Gdybym ja to wiedział, że Cię[...]" (40 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Szczęście jak zwodnicza mara[...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Miłą cieszmy się nadzieją[...]" (8 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Żegnam was krainy żyzne[...] (20 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Na tym zwilgotniałym murze[...] (28 v. i [Inc.:]
 • 246 a "Znów zabłysnął trzeci Maja [...]" k. 36 v. i [Inc.:]
 • 246 a "Już temu lat jest dwa[...]" (40 v.)
 • 246 a "Pamiętasz kiedym zbierał maliny[...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Moskal chce dostać Warszawy[...]" (36 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Z podłego czarnych serc łona[...] (50 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Boże, mój Boże, sędzio sprawiedliwy[...] (40 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Kiedy z niecofnionej woli[...] (55 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Niech nam bracia łzy wyciska lubej Polski zgon[...]" (20 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Powstań z uśpienia[...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Niechaj losu mojego nie bada[...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Sto lat ubiegło jak Polaków skronie[...]" (30 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Synu, rzekł starzec sędziwy[...]" (40 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Więc mnie rzucasz, Hektor, już na wieki[...] (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Jestem sobie sułtanem[...] (24 v.) i [Inc,:]
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1833
 • 300 a 45 k. c 20,5x16,5 cm
 • 340 d rkps e poszyt
 • 400 a F.A.Kr. zob. Kratzer Andrzej
 • 520 a "Duma o księciu Józefie Poniatowskim" s. 51-52
 • 520 a "Przedmowa do czytelnika" s. II
 • 520 a [Feliński Alojzy:] "Pieśń narodowa" s. 1-2
 • 520 a [A. G.] "Pieśń na cześć 3-go Maja" s. 2-3
 • 520 a "Duma na bitwę pod Grochowem" s. 3-4
 • 520 a [Starzyński Stanisław:] "Mazur 3-go Maja" s. 4
 • 520 a [Gaszyński Konstanty: Mazur] "drugi 3-go Maja" s. 4-5
 • 520 a [Kiciński Bruno:] "Śpiew na dochód włościan prawego brzegu Wisły"
 • 520 a "Śpiew" s. 6-7
 • 520 a [Kunaszowski Hieronim:] "Pieśń narodowa" s. 7-8
 • 520 a [Suchodolski Rajnold, Maciejowski Ignacy:] "Śpiew na wychód Moskali z Warszawy" s. 8-10
 • 520 a "Pieśń po wzięciu Warszawy" s. 11
 • 520 a [Gaszyński Konstanty:] "Warszawianka" s. 11
 • 520 a "Mazur przez Eugeniusza Dziaduszyckiego (Dzieduszyckiego)" s. 12
 • 520 a [Gaszyński Konstanty:] "Niewolnik" s. 13-14
 • 520 a [Sienkiewicz Karol:] "Śpiew wojenny" s. 14-18
 • 520 a "Dzień 19 listopada 1832. Śpiew według melodii z opery "Fra Diavolo" s. 18-20
 • 520 a [Suchodolski Rejnold:] "Polonez na nutę Kościuszko" s. 20-21
 • 520 a "Czarna sukienka przez Konstantego Gaszyńskiego" s. 21-23
 • 520 a [G[aszyński] K[onstanty]:] "Do Emilii Plater i Maryi Raszanowicz walczących w szeregach powstańców litewskich" s. 23-24
 • 520 a T. B.: "Do rzeczki" s. 25
 • 520 a [G[aszyński] K[onstanty]:] "Wypowiedzenie opieki w 19-tym wieku" s. 26-27
 • 520 a "Śpiew zemsty" s. 28
 • 520 a Śpiew po oddaniu Warszawy" s. 29-30
 • 520 a X.T.B.: "Do Boga 3-go Maja" s. 30-32
 • 520 a "Westchnienie" s. 32-34
 • 520 a "Pieśń nad zgonem Polski" s. 35 CD 0241
 • 520 a [Górecki Antoni:] "Duma na polach Pragi śpiewana" s. 36
 • 520 a "Żal nad grobem Ojczyzny" s. 37 CD 0241
 • 520 a [Kamiński Jan Nepomucen:] "Śpiew o wolności" s. 38-39
 • 520 a "Pieśń Sarmatki" s. 39
 • 520 a "Nagrobek księcia Józefa Poniatowskiego" s. 40-41
 • 520 a "Kościuszko w Szwajcaryi na zapytanie ktoby był tak odpowiada" s. 41-42
 • 520 a "Wspomnienie między Kościuszką a Łagienką w Szwajcaryi" s. 42-43
 • 520 a [Kniaźnin Franciszek Dionizy:] "Śpiew na stoletni obchód Jana III-go zwycięstwa pod Wiedniem" s. 44-45
 • 520 a [Frankowski Feliks:] "Pieśń na cześć Ojczyzny" s. 45-48
 • 520 a [F. A. Kr[...]:] "Polonez o kontuszu" s. 49-50
 • 520 a "Arya nieszczęśliwego żołnierza" s. 50-51
 • 520 a "Pożegnanie Hektora z Andromachą" s. 53
 • 520 a "Śpiew z opery Sułtan Wampan" s. 54
 • 520 a "Śpiew o nędzy życia ludzkiego" s. 54-55
 • 520 a "Śpiew o miłości" s. 56-57
 • 520 a "Śpiew o szczęściu" s. 57-58
 • 520 a [Niemcewicz Julian Ursyn:] "Śpiew o Bolesławie Krzywoustym" s. 58-60
 • 520 a "Nadzieja" s. 60
 • 520 a "Śpiew lubelskich obrońców Ojczyzny" s. 60-61
 • 520 a [Witwicki Stefan:] "Pieśń do walki" s. 61-62
 • 520 a [Słowaczyński Andrzej:] "Wezwanie do broni" s. 62-63
 • 520 a "Marsz w pole bitwy" s. 63-64
 • 520 a "Śpiew Krakusów" s. 64-65
 • 520 a [Kowalski Franciszek:] "Śpiew Wołyńców" s. 66
 • 520 a "Pożegnanie" s. 67
 • 520 a "Wynurzenie" s. 67-68
 • 520 a "Wiersz więźnia stanu na wewnętrznym murze u karmelitów w Warszawie wyryty majora [Seweryna] Krzyżanowskiego z gwardyi strzelców konnych z r. 1830" s. 68-69
 • 520 a "Pieśń żebraka" s. 69-70
 • 520 a [Suchodolski Rajnold:] "Mazur Krakowiaka" s. 70-72
 • 520 a "Pożegnanie" s. 72-73
 • 520 a "Pociecha" s. 73-74
 • 520 a "Pieśń pociechy" s. 74-75
 • 520 a [Brodziński Kazimierz:] "Nadzieja" s. 75
 • 520 a "Mazur o Krukowieckim" s. 75-76
 • 520 a "Nagrobek Ludwika Mycielskiego dnia 25-lutego r. 1831 na błoniach warszawskich pod Pragą poległego" s. 77
 • 520 a "Chorągiewka przez [Kazimierza] Brodzińskiego" s. 78
 • 520 a "Dwadziestydziewiąty listopad przez Fr[anciszka] Kowalskiego" s. 78-80
 • 520 a "Żale kochanki" s. 80-81
 • 520 a G[aszyński] K[onstanty]: "Rocznica 29-go listopada" s. 81-82
 • 520 a "Pieśń z 3-ciej księgi Dziadów [Adama] Mickiewicza" s. 84
 • 520 a [Słowacki Juliusz:] "Krakowiak paryski s. 85-86
 • 520 a "Wykaz pieśni i wierszy polskich znajdujących się w tej książce" k. 83-84
 • 520 a Przy tym list Andrzejewskiego Władysława do Bibl[ioteki] Kórnickiej 1963 o proweniencji rękopisu
 • 530 d CD 0241 k. 35 i 37
 • 541 c a d 1963 e 1089
 • 546 a Pol.
 • 561 r 20 w. w Gościmska Stanisława
 • 561 r 20 w. w Andrzejewski Władysław
 • 561 r 19 w. w Gliszczyński Z.
 • 561 a 1. "Faustyna Śmitkowska" 1833. 2. "Z. Gliszczyński 1839". 3. [Stanisława Gościmska, pocz. 20 w.]. 4. [Władysław Andrzejewski, od 1920]
 • 561 r 19 w. w Śmitkowska Faustyna
 • 581 a nr 2, 4, 5, 8-13, 15, 17, 18, 29, 35, 36, 47, 51, 55, 56, 64, 68 druk. J. Horoszkiewicz: Wspomnienia roku 1830-1831, Lwów 1880
 • 581 a nr 2-4, 9, 17, 33, 46, 47, 50, 55, 63, 64 druk. w: Pieśni i piosneczki narodowe, Poznań 1848
 • 581 a Teksty nr 6, 12, 14, 18, 19, 21, 66 druk. w: Pieśń pielgrzyma polskiego przez Konstantego Gaszyńskiego, Paryż 1833
 • 581 a nr 60, 63 druk. K. Brodziński, Poezje, T. 1-2, Wrocław 1959
 • 581 a nr 44 J.U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne
 • 581 a nr 27 druk.: Poezje Litwina, Paryż 1834
 • 581 a nr 31, 37, 63 druk. J.Horoszkiewicz, Echa lat minionych, Lwów 1889
 • 600 a Andromacha c postać mit.
 • 600 a Bolesław Krzywousty c książę Polski
 • 600 a Jan b III c Sobieski, król Polski
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kratzer Andrzej (?) c muzyk
 • 600 a Krukowiecki Jan c gen. brygady wojsk pol.
 • 600 a Łagienka c postać literacka
 • 600 a Mycielski Ludwik c powstaniec d 1831 r.
 • 600 a Plater Emilia uczestniczka powstania 1831 r.
 • 600 a Poniatowski Józef książę
 • 600 a Raszanowicz Maria c uczestniczka powstania d 1831
 • 651 a Grochów dzielnica Warszawy x bitwa 1831 r.
 • 651 a Lublin m.woj. x powstanie listopadowe
 • 651 a Warszawa x powstanie listopadowe
 • 651 a Wiedeń m. x oblężenie przez Turków z Austria
 • 651 a Wołyń x powstanie listopadowe
 • 653 a Powstanie 1831 listopadowe
 • 653 a Nagrobki
 • 653 a Literatura polska - wiersze 19 w.
 • 653 a Pieśni ludowe
 • 653 a oblężenie przez Turków
 • 700 a Witwicki Stefan c poeta
 • 700 a X.T.B. d 19 w.
 • 700 a Suchodolski Rajnold c poeta, c powstaniec d 1831 r.
 • 700 a Starzyński Stanisław c poeta
 • 700 a Słowaczyński Andrzej c geograf
 • 700 a Maciejowski Ignacy c poeta, powstaniec 1831 r.
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn poeta, historyk, działacz polityczny
 • 700 a Sienkiewicz Karol historyk, poeta, bibliotekarz Bibl. Czartoryskich
 • 700 a Kunaszowski Onufry Hieronim c poeta, powstaniec 1831 r.
 • 700 a Krzyżanowski Seweryn c prezes Tow. Demokratycznego, zesłaniec
 • 700 a Kowalski Franciszek c poeta, archiwista w Tulczynie
 • 700 a Kniaźnin Franciszek Dionizy c poeta
 • 700 a Kiciński Bruno c poeta, publicysta
 • 700 a Kamiński Jan Nepomucen c pisarz, aktor, dyr. teatru we Lwowie
 • 700 a Gorecki Antoni c poeta, bajkopisarz
 • 700 a Gaszyński Konstanty c poeta, pisarz
 • 700 a Frankowski Feliks c poeta
 • 700 a Feliński Alojzy c poeta, dramatopisarz
 • 700 a Dzieduszycki Eugeniusz d 19 w.
 • 700 a Brodziński Kazimierz c poeta, prof. uniw. w Warszawie
 • 700 a A. G. [krypt.] 19 w.
 • 700 a Słowacki Juliusz
 • 700 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 852 j BK 11071

Indeksy