Akta rodziny Turnów.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11082
 • Tytuł: Akta rodziny Turnów.
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 327 k. 34,5x20,5 cm
 • Oprawa: sk.
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
  • Kurowska Poliksjanna z Turnów 17 w.
  • Kurowski Jan 17 w.
  • Kurowski Maciej 17 w.
  • Łakińska Anna zob. Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
  • Łakińska Marianna zob. Turno Marianna z Łakińskich
  • Lam Jan 17 w.
  • Mąkowski Kazimierz 18 w.
  • Mąkowski Tomasz 18 w.
  • Manicki Jakub 17 w.
  • Miaskowski Antoni Bończa scholastyk poznański
  • Miaskowski Wojciech woj. kaliski
  • Mieszkowski Andrzej Odrowąż 17 w.
  • Mikołajewska Barbara z Żernickich 17 w.
  • Mirucka Katarzyna 17 w.
  • Mirucki Wojciech 17 w.
  • Mittelsztedt Paweł mieszczanin wałecki
  • Modlibowska Katarzyna z Ninińskich 17 w.
  • Mokierska Petronela z Pigłowskich 18 w.
  • Mokierski Wawrzyniec 18 w.
  • Ninińska Barbara 17 w.
  • Ninińska Dorota 17 w.
  • Ninińska Elżbieta z Turnów
  • Niniński Franciszek 17 w.
  • Niniński Jerzy 16 w.
  • Niniński Krzysztof 17 w.
  • Pawłowski Jerzy 17 w.
  • Pigłowska Katarzyna z Węgorzewskich 18 w.
  • Pomianowska Teresa ze Skaławskich 17 w.
  • Potocki Prot star. guzowski woj. kijowski,
  • Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska 18 w.
  • Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska 18 w.
  • Roda Marcin sołtys w Chwiramie
  • Rozbicka Anna z Mielęckich
  • Sarnowska Anna Teresa z Turnów 17 w.
  • Sarnowski Stanisław 17 w.
  • Schwacher Jan 17 w.
  • Snykowska Jadwiga z Pigłowskich 18 w.
  • Stössel Bartłomiej 17 w.
  • Stössel Chrystian 17 w.
  • Szembekowie h. wł.
  • Szkot Jakub mieszczanin wałecki 17 w.
  • Szkot Jan mieszczanin wałecki 17 w.
  • Tuczyńska Marianna z Leszczyńskich 17 w.
  • Tuczyński Krzysztof 16 w.
  • Tuczyński Stanisław kaszt. gnieźnieński
  • Turno Agnieszka z Reczów 16 w.
  • Turno Anna Eliza ze Stösselów 17 w.
  • Turno Anna z Anklamów 17 w.
  • Turno Bartłomiej 17 w.
  • Turno Chrystian 17 w.
  • Turno Dorota 17 w.
  • Turno Emerencjanna z Boldtów 17 w.
  • Turno Erdman Fryderyk 17 w.
  • Turno Erdman Piotr 17 w.
  • Turno Franciszek Joachim 17 w.
  • Turno Franciszek Władysław 17 w.
  • Turno Fryderyk 17 w.
  • Turno Hartman 17 w.
  • Turno Helena Anna 18 w.
  • Turno Jan cześnik kaliski 18 w.
  • Turno Jan Henryk 17 w.
  • Turno Jan Kazimierz 17 w.
  • Turno Jerzy syn Piotra 17 w.
  • Turno Jerzy syn Bartłomieja 16 w.
  • Turno Jerzy syn Wawrzyńca 17 w.
  • Turno J. H. 17 w.
  • Turno Katarzyna 17 w.
  • Turno Krzysztof Zygmunt 18 w.
  • Turno Ludwika star. pietrzykowska
  • Turno Marianna z Łakińskich
  • Turno Marianna z Łakińskich 18 w.
  • Turno Maria z Güntersbergów 17 w.
  • Turno Mateusz 16 w.
  • Turno Mateusz 17 w.
  • Turno Piotr 17 w.
  • Turno Remigian 17 w.
  • Turno Stefan 17 w.
  • Turno Stefan star. pietrzykowski
  • Turno Tadeusz 18 w.
  • Turno Wawrzyniec 16 w.
  • Turnowie h. wł
  • Turno Wilhelm 17 w.
  • Turno Wilhelm 16 w.
  • Turnowska Małgorzata mieszczanka wałecka
  • Turno Zygmunt Karol 18 w.
  • Unrug Baltazar 17 w.
  • Władysław Warneńczyk król Polski
  • Wolson Michał burmistrz Wałcza
  • Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno 17 w.
  • Wyganowski Antoni 17 w.
  • Żurawski Wojciech 17 w.
  • Zygmunt August król Polski
  • Łowicz Wałecki w. Wałcz d. pow.
  • Mirosławiec m. Wałcz d. pow.
  • Młyńsko d. Stary Młyn w. Wolsztyn d. pow.
  • Strączno w. Wałcz d. pow.
  • Trzebin w. Wałcz d. pow.
  • Wałcz d. m. pow.
  • Warkowicze m. Wołyń
  • Główszczyzna 17 w.
  • Lasy 16-18 w.
  • Poddaństwo chłopi poddani
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
  • Genealogia
  • Dzierżawy
  • Powstanie 1831 listopadowe
  • metryki

MARC

 • 130 a Akta rodziny Turnów
 • 245 a Akta rodziny Turnów.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a 327 k. c 34,5x20,5 cm
 • 340 d rkps e sk.
 • 400 a Mielęcka Anna zob. Rozbicka Anna z Mielęckich
 • 400 a Kościelecka Katarzyna Konstancja zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 a Turno Katarzyna Konstancja zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 a Skaławska Teresa zob. Pomianowska Teresa ze Skaławskich
 • 400 a Pigłowska Jadwiga zob. Snykowska Jadwiga z Pigłowskich
 • 400 a Węgorzewska Katarzyna zob. Pigłowska Katarzyna z Węgorzewskich
 • 400 a Krassowska Barbara zob. Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska
 • 400 a Pilchowska Barbara zob. Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska
 • 400 a Kowalska Katarzyna zob. Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska
 • 400 a Smarzewska Katarzyna zob. Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska
 • 400 a Pigłowska Petronela zob. Mokierska Petronela z Pigłowskich
 • 400 a Ninińska Katarzyna zob. Modlibowska Katarzyna z Ninińskich
 • 400 a Żernicka Barbara zob. Mikołajewska Barbara z Żernickich
 • 400 a Turno Elżbieta zob. Ninińska Elżbieta z Turnów
 • 400 a Reczówna Agnieszka zob. Turno Agnieszka z Reczów
 • 400 a Anklamówna Anna zob. Turno Anna z Anklamów
 • 400 a Stösselówna Anna Eliza zob. Turno Anna Eliza ze Stösselów
 • 400 a Turno Anna Teresa zob. Sarnowska Anna z Turnów
 • 400 a Boldt Emerencjanna zob. Turno Emerencjanna z Boldtów
 • 400 a Turno Katarzyna Konstancja zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 a Kościelecka Katarzyna zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 a Güntersberg Maria zob. Turno Maria z Güntersbergów
 • 400 a Łakińska Marianna zob. Turno Marianna z Łakińskich
 • 400 a Turno Poliksjanna zob. Kurowska Poliksjanna z Turnów
 • 400 a Leszczyńska Marianna zob. Tuczyńska Marianna z Leszczyńskich
 • 541 c a d 1962 e 282
 • 546 a Pol., łac., niem.
 • 561 r 19 w.? w Turno Gotard
 • 561 w "Gothard Turno"
 • 600 a Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
 • 600 a Kurowska Poliksjanna z Turnów d 17 w.
 • 600 a Kurowski Jan d 17 w.
 • 600 a Kurowski Maciej d 17 w.
 • 600 a Łakińska Anna zob. Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
 • 600 a Łakińska Marianna zob. Turno Marianna z Łakińskich
 • 600 a Lam Jan d 17 w.
 • 600 a Mąkowski Kazimierz d 18 w.
 • 600 a Mąkowski Tomasz d 18 w.
 • 600 a Manicki Jakub d 17 w.
 • 600 a Miaskowski Antoni Bończa c scholastyk poznański
 • 600 a Miaskowski Wojciech c woj. kaliski
 • 600 a Mieszkowski Andrzej Odrowąż d 17 w.
 • 600 a Mikołajewska Barbara z Żernickich d 17 w.
 • 600 a Mirucka Katarzyna d 17 w.
 • 600 a Mirucki Wojciech d 17 w.
 • 600 a Mittelsztedt Paweł c mieszczanin wałecki
 • 600 a Modlibowska Katarzyna z Ninińskich d 17 w.
 • 600 a Mokierska Petronela z Pigłowskich d 18 w.
 • 600 a Mokierski Wawrzyniec d 18 w.
 • 600 a Ninińska Barbara d 17 w.
 • 600 a Ninińska Dorota d 17 w.
 • 600 a Ninińska Elżbieta z Turnów
 • 600 a Niniński Franciszek d 17 w.
 • 600 a Niniński Jerzy d 16 w.
 • 600 a Niniński Krzysztof d 17 w.
 • 600 a Pawłowski Jerzy d 17 w.
 • 600 a Pigłowska Katarzyna z Węgorzewskich d 18 w.
 • 600 a Pomianowska Teresa ze Skaławskich d 17 w.
 • 600 a Potocki Prot c star. guzowski c woj. kijowski,
 • 600 a Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska d 18 w.
 • 600 a Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska d 18 w.
 • 600 a Roda Marcin c sołtys w Chwiramie
 • 600 a Rozbicka Anna z Mielęckich
 • 600 a Sarnowska Anna Teresa z Turnów d 17 w.
 • 600 a Sarnowski Stanisław d 17 w.
 • 600 a Schwacher Jan d 17 w.
 • 600 a Snykowska Jadwiga z Pigłowskich d 18 w.
 • 600 a Stössel Bartłomiej d 17 w.
 • 600 a Stössel Chrystian d 17 w.
 • 600 a Szembekowie h. wł.
 • 600 a Szkot Jakub c mieszczanin wałecki d 17 w.
 • 600 a Szkot Jan c mieszczanin wałecki d 17 w.
 • 600 a Tuczyńska Marianna z Leszczyńskich d 17 w.
 • 600 a Tuczyński Krzysztof d 16 w.
 • 600 a Tuczyński Stanisław c kaszt. gnieźnieński
 • 600 a Turno Agnieszka z Reczów d 16 w.
 • 600 a Turno Anna Eliza ze Stösselów d 17 w.
 • 600 a Turno Anna z Anklamów d 17 w.
 • 600 a Turno Bartłomiej d 17 w.
 • 600 a Turno Chrystian d 17 w.
 • 600 a Turno Dorota d 17 w.
 • 600 a Turno Emerencjanna z Boldtów d 17 w.
 • 600 a Turno Erdman Fryderyk d 17 w.
 • 600 a Turno Erdman Piotr d 17 w.
 • 600 a Turno Franciszek Joachim d 17 w.
 • 600 a Turno Franciszek Władysław d 17 w.
 • 600 a Turno Fryderyk d 17 w.
 • 600 a Turno Hartman d 17 w.
 • 600 a Turno Helena Anna d 18 w.
 • 600 a Turno Jan c cześnik kaliski d 18 w.
 • 600 a Turno Jan Henryk d 17 w.
 • 600 a Turno Jan Kazimierz d 17 w.
 • 600 a Turno Jerzy c syn Piotra d 17 w.
 • 600 a Turno Jerzy c syn Bartłomieja d 16 w.
 • 600 a Turno Jerzy c syn Wawrzyńca d 17 w.
 • 600 a Turno J. H. d 17 w.
 • 600 a Turno Katarzyna d 17 w.
 • 600 a Turno Krzysztof Zygmunt d 18 w.
 • 600 a Turno Ludwika c star. pietrzykowska
 • 600 a Turno Marianna z Łakińskich
 • 600 a Turno Marianna z Łakińskich d 18 w.
 • 600 a Turno Maria z Güntersbergów d 17 w.
 • 600 a Turno Mateusz d 16 w.
 • 600 a Turno Mateusz d 17 w.
 • 600 a Turno Piotr d 17 w.
 • 600 a Turno Remigian d 17 w.
 • 600 a Turno Stefan d 17 w.
 • 600 a Turno Stefan c star. pietrzykowski
 • 600 a Turno Tadeusz d 18 w.
 • 600 a Turno Wawrzyniec d 16 w.
 • 600 a Turnowie h. wł
 • 600 a Turno Wilhelm d 17 w.
 • 600 a Turno Wilhelm d 16 w.
 • 600 a Turnowska Małgorzata c mieszczanka wałecka
 • 600 a Turno Zygmunt Karol d 18 w.
 • 600 a Unrug Baltazar d 17 w.
 • 600 a Władysław Warneńczyk c król Polski
 • 600 a Wolson Michał c burmistrz Wałcza
 • 600 a Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno d 17 w.
 • 600 a Wyganowski Antoni d 17 w.
 • 600 a Żurawski Wojciech d 17 w.
 • 600 a Zygmunt August król Polski
 • 651 a Łowicz Wałecki w. z Wałcz d. pow.
 • 651 a Mirosławiec m. z Wałcz d. pow.
 • 651 a Młyńsko d. |Stary Młyn w. z Wolsztyn d. pow.
 • 651 a Strączno w. z Wałcz d. pow.
 • 651 a Trzebin w. z Wałcz d. pow.
 • 651 a Wałcz d. m. pow.
 • 651 a Warkowicze m. z Wołyń
 • 653 a Główszczyzna 17 w.
 • 653 a Lasy 16-18 w.
 • 653 a Poddaństwo |chłopi poddani
 • 653 a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
 • 653 a Genealogia
 • 653 a Dzierżawy
 • 653 a Powstanie 1831 listopadowe
 • 655 a metryki
 • 852 j BK 11082

Indeksy