Akta rodziny Turnów.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11082
 • Tytuł: Akta rodziny Turnów.
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 327 k. 34,5x20,5 cm
 • Oprawa: sk.
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
  • Kurowska Poliksjanna z Turnów 17 w.
  • Kurowski Jan 17 w.
  • Kurowski Maciej 17 w.
  • Łakińska Anna zob. Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
  • Łakińska Marianna zob. Turno Marianna z Łakińskich
  • Lam Jan 17 w.
  • Mąkowski Kazimierz 18 w.
  • Mąkowski Tomasz 18 w.
  • Manicki Jakub 17 w.
  • Miaskowski Antoni Bończa scholastyk poznański
  • Miaskowski Wojciech woj. kaliski
  • Mieszkowski Andrzej Odrowąż 17 w.
  • Mikołajewska Barbara z Żernickich 17 w.
  • Mirucka Katarzyna 17 w.
  • Mirucki Wojciech 17 w.
  • Mittelsztedt Paweł mieszczanin wałecki
  • Modlibowska Katarzyna z Ninińskich 17 w.
  • Mokierska Petronela z Pigłowskich 18 w.
  • Mokierski Wawrzyniec 18 w.
  • Ninińska Barbara 17 w.
  • Ninińska Dorota 17 w.
  • Ninińska Elżbieta z Turnów
  • Niniński Franciszek 17 w.
  • Niniński Jerzy 16 w.
  • Niniński Krzysztof 17 w.
  • Pawłowski Jerzy 17 w.
  • Pigłowska Katarzyna z Węgorzewskich 18 w.
  • Pomianowska Teresa ze Skaławskich 17 w.
  • Potocki Prot star. guzowski woj. kijowski,
  • Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska 18 w.
  • Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska 18 w.
  • Roda Marcin sołtys w Chwiramie
  • Rozbicka Anna z Mielęckich
  • Sarnowska Anna Teresa z Turnów 17 w.
  • Sarnowski Stanisław 17 w.
  • Schwacher Jan 17 w.
  • Snykowska Jadwiga z Pigłowskich 18 w.
  • Stössel Bartłomiej 17 w.
  • Stössel Chrystian 17 w.
  • Szembekowie h. wł.
  • Szkot Jakub mieszczanin wałecki 17 w.
  • Szkot Jan mieszczanin wałecki 17 w.
  • Tuczyńska Marianna z Leszczyńskich 17 w.
  • Tuczyński Krzysztof 16 w.
  • Tuczyński Stanisław kaszt. gnieźnieński
  • Turno Agnieszka z Reczów 16 w.
  • Turno Anna Eliza ze Stösselów 17 w.
  • Turno Anna z Anklamów 17 w.
  • Turno Bartłomiej 17 w.
  • Turno Chrystian 17 w.
  • Turno Dorota 17 w.
  • Turno Emerencjanna z Boldtów 17 w.
  • Turno Erdman Fryderyk 17 w.
  • Turno Erdman Piotr 17 w.
  • Turno Franciszek Joachim 17 w.
  • Turno Franciszek Władysław 17 w.
  • Turno Fryderyk 17 w.
  • Turno Hartman 17 w.
  • Turno Helena Anna 18 w.
  • Turno Jan cześnik kaliski 18 w.
  • Turno Jan Henryk 17 w.
  • Turno Jan Kazimierz 17 w.
  • Turno Jerzy syn Piotra 17 w.
  • Turno Jerzy syn Bartłomieja 16 w.
  • Turno Jerzy syn Wawrzyńca 17 w.
  • Turno J. H. 17 w.
  • Turno Katarzyna 17 w.
  • Turno Krzysztof Zygmunt 18 w.
  • Turno Ludwika star. pietrzykowska
  • Turno Marianna z Łakińskich
  • Turno Marianna z Łakińskich 18 w.
  • Turno Maria z Güntersbergów 17 w.
  • Turno Mateusz 16 w.
  • Turno Mateusz 17 w.
  • Turno Piotr 17 w.
  • Turno Remigian 17 w.
  • Turno Stefan 17 w.
  • Turno Stefan star. pietrzykowski
  • Turno Tadeusz 18 w.
  • Turno Wawrzyniec 16 w.
  • Turnowie h. wł
  • Turno Wilhelm 17 w.
  • Turno Wilhelm 16 w.
  • Turnowska Małgorzata mieszczanka wałecka
  • Turno Zygmunt Karol 18 w.
  • Unrug Baltazar 17 w.
  • Władysław Warneńczyk król Polski
  • Wolson Michał burmistrz Wałcza
  • Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno 17 w.
  • Wyganowski Antoni 17 w.
  • Żurawski Wojciech 17 w.
  • Zygmunt August król Polski
  • Łowicz Wałecki w. Wałcz d. pow.
  • Mirosławiec m. Wałcz d. pow.
  • Młyńsko d. Stary Młyn w. Wolsztyn d. pow.
  • Strączno w. Wałcz d. pow.
  • Trzebin w. Wałcz d. pow.
  • Wałcz d. m. pow.
  • Warkowicze m. Wołyń
  • Główszczyzna 17 w.
  • Lasy 16-18 w.
  • Poddaństwo chłopi poddani
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
  • Genealogia
  • Dzierżawy
  • Powstanie 1831 listopadowe
  • metryki

MARC

 • 130 $a Akta rodziny Turnów
 • 245 $a Akta rodziny Turnów.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 16-19 w.
 • 300 $a 327 k. $c 34,5x20,5 cm
 • 340 $d rkps $e sk.
 • 400 $a Mielęcka Anna zob. Rozbicka Anna z Mielęckich
 • 400 $a Kościelecka Katarzyna Konstancja zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 $a Turno Katarzyna Konstancja zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 $a Skaławska Teresa zob. Pomianowska Teresa ze Skaławskich
 • 400 $a Pigłowska Jadwiga zob. Snykowska Jadwiga z Pigłowskich
 • 400 $a Węgorzewska Katarzyna zob. Pigłowska Katarzyna z Węgorzewskich
 • 400 $a Krassowska Barbara zob. Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska
 • 400 $a Pilchowska Barbara zob. Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska
 • 400 $a Kowalska Katarzyna zob. Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska
 • 400 $a Smarzewska Katarzyna zob. Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska
 • 400 $a Pigłowska Petronela zob. Mokierska Petronela z Pigłowskich
 • 400 $a Ninińska Katarzyna zob. Modlibowska Katarzyna z Ninińskich
 • 400 $a Żernicka Barbara zob. Mikołajewska Barbara z Żernickich
 • 400 $a Turno Elżbieta zob. Ninińska Elżbieta z Turnów
 • 400 $a Reczówna Agnieszka zob. Turno Agnieszka z Reczów
 • 400 $a Anklamówna Anna zob. Turno Anna z Anklamów
 • 400 $a Stösselówna Anna Eliza zob. Turno Anna Eliza ze Stösselów
 • 400 $a Turno Anna Teresa zob. Sarnowska Anna z Turnów
 • 400 $a Boldt Emerencjanna zob. Turno Emerencjanna z Boldtów
 • 400 $a Turno Katarzyna Konstancja zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 $a Kościelecka Katarzyna zob. Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno
 • 400 $a Güntersberg Maria zob. Turno Maria z Güntersbergów
 • 400 $a Łakińska Marianna zob. Turno Marianna z Łakińskich
 • 400 $a Turno Poliksjanna zob. Kurowska Poliksjanna z Turnów
 • 400 $a Leszczyńska Marianna zob. Tuczyńska Marianna z Leszczyńskich
 • 541 $c a $d 1962 $e 282
 • 546 $a Pol., łac., niem.
 • 561 $r 19 w.? $w Turno Gotard
 • 561 $w "Gothard Turno"
 • 600 $a Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
 • 600 $a Kurowska Poliksjanna z Turnów $d 17 w.
 • 600 $a Kurowski Jan $d 17 w.
 • 600 $a Kurowski Maciej $d 17 w.
 • 600 $a Łakińska Anna zob. Kadłubowska Anna z Łakińskich 1° Bronikowska
 • 600 $a Łakińska Marianna zob. Turno Marianna z Łakińskich
 • 600 $a Lam Jan $d 17 w.
 • 600 $a Mąkowski Kazimierz $d 18 w.
 • 600 $a Mąkowski Tomasz $d 18 w.
 • 600 $a Manicki Jakub $d 17 w.
 • 600 $a Miaskowski Antoni Bończa $c scholastyk poznański
 • 600 $a Miaskowski Wojciech $c woj. kaliski
 • 600 $a Mieszkowski Andrzej Odrowąż $d 17 w.
 • 600 $a Mikołajewska Barbara z Żernickich $d 17 w.
 • 600 $a Mirucka Katarzyna $d 17 w.
 • 600 $a Mirucki Wojciech $d 17 w.
 • 600 $a Mittelsztedt Paweł $c mieszczanin wałecki
 • 600 $a Modlibowska Katarzyna z Ninińskich $d 17 w.
 • 600 $a Mokierska Petronela z Pigłowskich $d 18 w.
 • 600 $a Mokierski Wawrzyniec $d 18 w.
 • 600 $a Ninińska Barbara $d 17 w.
 • 600 $a Ninińska Dorota $d 17 w.
 • 600 $a Ninińska Elżbieta z Turnów
 • 600 $a Niniński Franciszek $d 17 w.
 • 600 $a Niniński Jerzy $d 16 w.
 • 600 $a Niniński Krzysztof $d 17 w.
 • 600 $a Pawłowski Jerzy $d 17 w.
 • 600 $a Pigłowska Katarzyna z Węgorzewskich $d 18 w.
 • 600 $a Pomianowska Teresa ze Skaławskich $d 17 w.
 • 600 $a Potocki Prot $c star. guzowski $c woj. kijowski,
 • 600 $a Przepałkowska Barbara z Krassowskich 1° Pilchowska $d 18 w.
 • 600 $a Psarska Katarzyna ze Smarzewskich 1° Kowalska $d 18 w.
 • 600 $a Roda Marcin $c sołtys w Chwiramie
 • 600 $a Rozbicka Anna z Mielęckich
 • 600 $a Sarnowska Anna Teresa z Turnów $d 17 w.
 • 600 $a Sarnowski Stanisław $d 17 w.
 • 600 $a Schwacher Jan $d 17 w.
 • 600 $a Snykowska Jadwiga z Pigłowskich $d 18 w.
 • 600 $a Stössel Bartłomiej $d 17 w.
 • 600 $a Stössel Chrystian $d 17 w.
 • 600 $a Szembekowie h. wł.
 • 600 $a Szkot Jakub $c mieszczanin wałecki $d 17 w.
 • 600 $a Szkot Jan $c mieszczanin wałecki $d 17 w.
 • 600 $a Tuczyńska Marianna z Leszczyńskich $d 17 w.
 • 600 $a Tuczyński Krzysztof $d 16 w.
 • 600 $a Tuczyński Stanisław $c kaszt. gnieźnieński
 • 600 $a Turno Agnieszka z Reczów $d 16 w.
 • 600 $a Turno Anna Eliza ze Stösselów $d 17 w.
 • 600 $a Turno Anna z Anklamów $d 17 w.
 • 600 $a Turno Bartłomiej $d 17 w.
 • 600 $a Turno Chrystian $d 17 w.
 • 600 $a Turno Dorota $d 17 w.
 • 600 $a Turno Emerencjanna z Boldtów $d 17 w.
 • 600 $a Turno Erdman Fryderyk $d 17 w.
 • 600 $a Turno Erdman Piotr $d 17 w.
 • 600 $a Turno Franciszek Joachim $d 17 w.
 • 600 $a Turno Franciszek Władysław $d 17 w.
 • 600 $a Turno Fryderyk $d 17 w.
 • 600 $a Turno Hartman $d 17 w.
 • 600 $a Turno Helena Anna $d 18 w.
 • 600 $a Turno Jan $c cześnik kaliski $d 18 w.
 • 600 $a Turno Jan Henryk $d 17 w.
 • 600 $a Turno Jan Kazimierz $d 17 w.
 • 600 $a Turno Jerzy $c syn Piotra $d 17 w.
 • 600 $a Turno Jerzy $c syn Bartłomieja $d 16 w.
 • 600 $a Turno Jerzy $c syn Wawrzyńca $d 17 w.
 • 600 $a Turno J. H. $d 17 w.
 • 600 $a Turno Katarzyna $d 17 w.
 • 600 $a Turno Krzysztof Zygmunt $d 18 w.
 • 600 $a Turno Ludwika $c star. pietrzykowska
 • 600 $a Turno Marianna z Łakińskich
 • 600 $a Turno Marianna z Łakińskich $d 18 w.
 • 600 $a Turno Maria z Güntersbergów $d 17 w.
 • 600 $a Turno Mateusz $d 16 w.
 • 600 $a Turno Mateusz $d 17 w.
 • 600 $a Turno Piotr $d 17 w.
 • 600 $a Turno Remigian $d 17 w.
 • 600 $a Turno Stefan $d 17 w.
 • 600 $a Turno Stefan $c star. pietrzykowski
 • 600 $a Turno Tadeusz $d 18 w.
 • 600 $a Turno Wawrzyniec $d 16 w.
 • 600 $a Turnowie h. wł
 • 600 $a Turno Wilhelm $d 17 w.
 • 600 $a Turno Wilhelm $d 16 w.
 • 600 $a Turnowska Małgorzata $c mieszczanka wałecka
 • 600 $a Turno Zygmunt Karol $d 18 w.
 • 600 $a Unrug Baltazar $d 17 w.
 • 600 $a Władysław Warneńczyk $c król Polski
 • 600 $a Wolson Michał $c burmistrz Wałcza
 • 600 $a Wyganowska Katarzyna Konstancja z Kościeleckich 1° Turno $d 17 w.
 • 600 $a Wyganowski Antoni $d 17 w.
 • 600 $a Żurawski Wojciech $d 17 w.
 • 600 $a Zygmunt August król Polski
 • 651 $a Łowicz Wałecki w. $z Wałcz d. pow.
 • 651 $a Mirosławiec m. $z Wałcz d. pow.
 • 651 $a Młyńsko d. |Stary Młyn w. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Strączno w. $z Wałcz d. pow.
 • 651 $a Trzebin w. $z Wałcz d. pow.
 • 651 $a Wałcz d. m. pow.
 • 651 $a Warkowicze m. $z Wołyń
 • 653 $a Główszczyzna 17 w.
 • 653 $a Lasy 16-18 w.
 • 653 $a Poddaństwo |chłopi poddani
 • 653 $a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
 • 653 $a Genealogia
 • 653 $a Dzierżawy
 • 653 $a Powstanie 1831 listopadowe
 • 655 $a metryki
 • 852 $j BK 11082

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11082