"Wspomnienia z lat minionych" i "Wspomnienia z mojej młodości" pisane w r. 1913.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11103
 • Kopie: Mf 9801
 • Autor: Firganek, Karol
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "Wspomnienia z lat minionych" i "Wspomnienia z mojej młodości" pisane w r. 1913.
 • Miejsce i czas powstania: 1964
 • Opis fizyczny: 192 k. fotokop.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Wspomnienia z lat minionych s. 1-12
  • Wspomnienia z mojej młodości s. 13-96
  • Ocena wspomnień i opracowań dotyczących powstania styczniowego wyszłych spod pióra następujących osób: abp Zygmunt Szczęsny Feliński, Mikołaj Zyblikiewicz, gen. Ludwik Mierosławski, płk Zygmunt Miłkowski, płk Struś (Jan Stella Sawicki), płk Aleksander Taniewski, płk Józef Adam Grekowicz, Eugeniusz Korytko, Juliusz Starkiel, Gwidon Battaglia, Stanisław Niemczykowski, Stanisław Zuliński i 5 anonimów
  • Dom rodzinny, rok 1846 w Galicji, szkoła w Wadowicach, Kraków w poł. 20 wieku, wyższa szkoła realna, nauka w Wiedniu. Wymarsz powstańców z Krakowa w r. 1863, przemarsz do Glanowa, obrona dworu w Glanowie pod dowództwem Aleksandra Krukowieckiego (przy tym fotokopia szkicu dworu w Glanowie). Rok 1864 - obozy pod Waśniowem i Kunowem, obóz w Cisowie i atak na Opatów, niewola i więzienie w Radomiu - gen. Krol Belgrad, cytadela warszawska, powrót do Galicji, budowa kolei Lwów - Czerniowce. Ocena powstania styczniowego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Battaglia Gwido powstaniec 1863 r.
  • Belgrad Karl gen. ros., gubernator
  • Chmieleński Zygmunt naczelnik wojenny w Krakowskiem 1863 r.
  • Feliński Zygmunt Szczęsny abp warszawski
  • Grekowicz Józef Adam płk, powstaniec 1863 r.
  • Korytko Eugeniusz powstaniec 1863 r.
  • Krukowiecki Aleksander płk wojsk powstańczych 1863 r.
  • Mierosławski Ludwik gen., działacz polityczny
  • Miłkowski Zygmunt (pseud. Teodor Tomasz Jeż) pisarz, działacz polityczny
  • Niemczykowski Stanisław powstaniec 1863 r.
  • Sawicki Jan Stella pseud. płk Struś powstaniec 1863
  • Starkel Juliusz powstaniec 1863
  • Taniewski Aleksander płk, powstaniec 1863 r.
  • Zbylikiewicz Mikołaj działacz polityczny
  • Zuliński Stanisław powstaniec 1863 r.
  • Cisów w. obóz powstańczy 1864 r. Kielce d. pow.
  • Czerniowce m. na Bukowinie kolej Bukowina
  • Glanów w. Olkusz d. pow.
  • Kraków m. woj. Wyższa Szkoła Realna
  • Kraków m. woj.,
  • Kunów w. bitwa 1864 r. Opatów d. pow.
  • Lwów m. Ukraina
  • Miechów d. m. pow. powstanie styczniowe
  • Opatów d. m. pow. powstanie styczniowe
  • Radom d. m. pow. więzienie
  • Wadowice d. m. pow. szkoła
  • Warszawa diakonistki
  • Waśniów w. potyczka 1864 r. Opatów d. pow.
  • Wiedeń m. Austria
  • Koleje w Galicji
  • potyczka 1864 r.
  • Powstanie 1846 krakowskie
  • Powstanie 1863 styczniowe
  • Szkolnictwo polskie 1795-1918 r.
  • szkoła
  • więzienia
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 100 a Firganek, Karol
 • 243 a Wspomnienia
 • 245 a "Wspomnienia z lat minionych" i |"Wspomnienia z mojej młodości" pisane w r. 1913.
 • 260 c 1964
 • 300 a 192 k. b fotokop.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Bellegarde Karl zob. Belgrad Karl
 • 400 a Teodor Tomasz Jeż pseud. zob. Miłkowski Zygmunt
 • 520 a Wspomnienia z lat minionych s. 1-12
 • 520 a Wspomnienia z mojej młodości s. 13-96
 • 520 a Ocena wspomnień i opracowań dotyczących powstania styczniowego wyszłych spod pióra następujących osób: abp Zygmunt Szczęsny Feliński, Mikołaj Zyblikiewicz, gen. Ludwik Mierosławski, płk Zygmunt Miłkowski, płk Struś (Jan Stella Sawicki), płk Aleksander Taniewski, płk Józef Adam Grekowicz, Eugeniusz Korytko, Juliusz Starkiel, Gwidon Battaglia, Stanisław Niemczykowski, Stanisław Zuliński i 5 anonimów
 • 520 a Dom rodzinny, rok 1846 w Galicji, szkoła w Wadowicach, Kraków w poł. 20 wieku, wyższa szkoła realna, nauka w Wiedniu. Wymarsz powstańców z Krakowa w r. 1863, przemarsz do Glanowa, obrona dworu w Glanowie pod dowództwem Aleksandra Krukowieckiego (przy tym fotokopia szkicu dworu w Glanowie). Rok 1864 - obozy pod Waśniowem i Kunowem, obóz w Cisowie i atak na Opatów, niewola i więzienie w Radomiu - gen. Krol Belgrad, cytadela warszawska, powrót do Galicji, budowa kolei Lwów - Czerniowce. Ocena powstania styczniowego
 • 530 d Mf 9801
 • 541 c c d 1964 e 542
 • 546 a Pol.
 • 600 a Battaglia Gwido c powstaniec 1863 r.
 • 600 a Belgrad Karl c gen. ros., gubernator
 • 600 a Chmieleński Zygmunt c naczelnik wojenny w Krakowskiem 1863 r.
 • 600 a Feliński Zygmunt Szczęsny c abp warszawski
 • 600 a Grekowicz Józef Adam c płk, powstaniec 1863 r.
 • 600 a Korytko Eugeniusz c powstaniec 1863 r.
 • 600 a Krukowiecki Aleksander c płk wojsk powstańczych 1863 r.
 • 600 a Mierosławski Ludwik c gen., działacz polityczny
 • 600 a Miłkowski Zygmunt (pseud. Teodor Tomasz Jeż) c pisarz, działacz polityczny
 • 600 a Niemczykowski Stanisław c powstaniec d 1863 r.
 • 600 a Sawicki Jan Stella pseud. |płk Struś c powstaniec d 1863
 • 600 a Starkel Juliusz c powstaniec d 1863
 • 600 a Taniewski Aleksander c płk, c powstaniec d 1863 r.
 • 600 a Zbylikiewicz Mikołaj c działacz polityczny
 • 600 a Zuliński Stanisław c powstaniec d 1863 r.
 • 651 a Cisów w. x obóz powstańczy 1864 r. z Kielce d. pow.
 • 651 a Czerniowce m. na Bukowinie x kolej z Bukowina
 • 651 a Glanów w. z Olkusz d. pow.
 • 651 a Kraków m. woj. x Wyższa Szkoła Realna
 • 651 a Kraków m. woj.,
 • 651 a Kunów w. x bitwa 1864 r. z Opatów d. pow.
 • 651 a Lwów m. z Ukraina
 • 651 a Miechów d. m. pow. x powstanie styczniowe
 • 651 a Opatów d. m. pow. x powstanie styczniowe
 • 651 a Radom d. m. pow. x więzienie
 • 651 a Wadowice d. m. pow. x szkoła
 • 651 a Warszawa x diakonistki
 • 651 a Waśniów w. x potyczka y 1864 r. z Opatów d. pow.
 • 651 a Wiedeń m. Austria
 • 653 a Koleje w Galicji
 • 653 a potyczka 1864 r.
 • 653 a Powstanie 1846 krakowskie
 • 653 a Powstanie 1863 styczniowe
 • 653 a Szkolnictwo polskie 1795-1918 r.
 • 653 a szkoła
 • 653 a więzienia
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 700 a Firganek Karol
 • 700 a płk Struś pseud. zob. Sawicki Jan Stella
 • 852 j BK 11103

Indeksy