"Przyczynki do historii Polaków w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem wychodźctwa westfalsko-nadreńskiego począwszy od roku 1872".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11140
 • Autor: Narożyński, Władysław
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "Przyczynki do historii Polaków w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem wychodźctwa westfalsko-nadreńskiego począwszy od roku 1872".
 • Miejsce i czas powstania: 1961
 • Opis fizyczny: k. 8-149, brak k. 1-7
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Pierwsze ruchy emigracyjne: Saksonia i Westfalia, organizacje polskie, "Sokół" i zlot w Holandii w r.1910, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Bank Przemysłowców 1907, biblioteki, chóry ("Lutnia" w Gelsenkirchen 1890), szkolnictwo polskie, sprawa Mazurów w Rzeszy - Michał Kajka, Rajnold Barcz. Kolonia filiponów w Starej Ukcie (pow. Mrągowo). Związek Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym, polskie gimnazjum w Bytomiu, w Kwidzyniu. Sylwetki działaczy polonijnych, wieś Dąbrówka w pow. międzyrzeckim, Alfons Tomasz i jego wiersze patriotyczne, lista pośmiertna harcerzy polskiego szkolnictwa średniego, obozy koncentracyjne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barcz Rajnold działacz Związku Polaków w Niemczech
  • Kajka Michał poeta mazurski
  • Mazurzy emigranci
  • Tomasz Alfons wierszopis
  • Filiponi sekta prawosławna Ukta Stara
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Niemcy
  • Związek Polaków w Niemczech
  • Bytom d. m. pow. gimnazjum pol.
  • Dąbrówka w. Międzyrzecz d. pow.
  • Gelsenkirchen m. chór polski "Lutnia" Niemcy
  • Holandia zlot "Sokoła" 1910 r. Holandia
  • Kwidzyń d. m. pow. polskie gimn. w okresie międzywojennym
  • Niemcy
  • Ukta Stara w. filiponi Mrągowo d. pow.
  • Westfalia-Nadrenia emigracja pol.
  • Emigracja polska - Niemcy 1939-1945 r.
  • emigracja polska
  • banki
  • Biblioteki
  • Emigracja polska - Niemcy do 1918 r.
  • Emigracja polska - Niemcy 1918-1939 r.
  • Harcerstwo
  • Literatura polska - wiersze 20 w.
  • Obozy koncentracyjne hitlerowskie
  • Szkolnictwo polskie w Niemczech
  • Towarzystwo śpiewacze na emigracji
  • emigracja polska do 1918 r.
  • emigracja polska od 1918-1939 r.

MARC

 • 100 $a Narożyński, Władysław
 • 243 $a Wspomnienia
 • 245 $a "Przyczynki do historii Polaków w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem wychodźctwa westfalsko-nadreńskiego począwszy od roku 1872".
 • 260 $c 1961
 • 300 $a k. 8-149, brak k. 1-7
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Pierwsze ruchy emigracyjne: Saksonia i Westfalia, organizacje polskie, "Sokół" i zlot w Holandii w r.1910, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Bank Przemysłowców 1907, biblioteki, chóry ("Lutnia" w Gelsenkirchen 1890), szkolnictwo polskie, sprawa Mazurów w Rzeszy - Michał Kajka, Rajnold Barcz. Kolonia filiponów w Starej Ukcie (pow. Mrągowo). Związek Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym, polskie gimnazjum w Bytomiu, w Kwidzyniu. Sylwetki działaczy polonijnych, wieś Dąbrówka w pow. międzyrzeckim, Alfons Tomasz i jego wiersze patriotyczne, lista pośmiertna harcerzy polskiego szkolnictwa średniego, obozy koncentracyjne
 • 541 $c a $d 1966 $e 1323
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Barcz Rajnold działacz Związku Polaków w Niemczech
 • 600 $a Kajka Michał $c poeta mazurski
 • 600 $a Mazurzy $c emigranci
 • 600 $a Tomasz Alfons $c wierszopis
 • 610 $a Filiponi $b sekta prawosławna $c Ukta Stara
 • 610 $a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" $c Niemcy
 • 610 $a Związek Polaków w Niemczech
 • 651 $a Bytom d. m. pow. $x gimnazjum pol.
 • 651 $a Dąbrówka w. $z Międzyrzecz d. pow.
 • 651 $a Gelsenkirchen m. $x chór polski "Lutnia" $z Niemcy
 • 651 $a Holandia $x zlot "Sokoła" 1910 r. $z Holandia
 • 651 $a Kwidzyń d. m. pow. $x polskie gimn. w okresie międzywojennym
 • 651 $a Niemcy
 • 651 $a Ukta Stara w. $x filiponi $z Mrągowo d. pow.
 • 651 $a Westfalia-Nadrenia emigracja pol.
 • 653 $a Emigracja polska - Niemcy 1939-1945 r.
 • 653 $a emigracja polska
 • 653 $a banki
 • 653 $a Biblioteki
 • 653 $a Emigracja polska - Niemcy do 1918 r.
 • 653 $a Emigracja polska - Niemcy 1918-1939 r.
 • 653 $a Harcerstwo
 • 653 $a Literatura polska - wiersze 20 w.
 • 653 $a Obozy koncentracyjne hitlerowskie
 • 653 $a Szkolnictwo polskie w Niemczech
 • 653 $a Towarzystwo śpiewacze na emigracji
 • 653 $a emigracja polska do 1918 r.
 • 653 $a emigracja polska od 1918-1939 r.
 • 700 $a Narożyński Władysław $c działacz Związku Polaków w Niemczech
 • 852 $j BK 11140

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11140