Działalność Związku Polaków w Niemczech na Warmii i Mazurach.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11143
 • Autor: Narożyński, Władysław
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • Działalność Związku Polaków w Niemczech na Warmii i Mazurach.
 • Miejsce i czas powstania: 1965 ok.
 • Opis fizyczny: 83 k. + kop. masz.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: "Wspomnienia z Powiśla, Warmii i Mazur - dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech" (sprawa Mazurów w Niemczech. Franciszek Barcz, Rajnold Barcz) k. 1-20. - "Spis mężów zaufania Związku Polaków i kolporterów "Polaka w Niemczech", "Młodego Polaka w Niemczech", "Gazety Olsztyńskiej", "Mazura" i "Kalendarza Mazurskiego" w latach od 1933-1937" k. 20-21. - "Uniwersytet Ludowy - działalność - Prusy Wschodnie" (Sztum - Olsztyn - Szczytno) k. 22-23. - "Die Gegenaktion ist im Gange"(werbunek uczniów do szkół polskich) k. 24-28. - "Melchior Wańkowicz u państwa Żurawskich w Kajnach" k. 29-30. - "Dlaczego nie Z a S" (wizyta p. Feldmana na Mazurach) k.31. - "Szlakami Smętka: przemytnicy spod Niborka (dziś Nidzicy)" (impresja Franciszka Barcza) k.32-46. - "U Litwinów w Tylży. W 525 rocznicę bitwy pod Grunwaldem" k.47-58. - "Masuren - und Litauer-Express" (impresje historyczne dotyczące Mazur) k. 59-73. - "Kilka słów o Aleksandrze Morawskiej ze Sztumu - zasłużonej działaczce społecznej na Malborei, ziemiach polskiej szlachty" k. 74-78. - "Sylwetki warmińsko-mazurskie i z Powiśla" k. 79-83
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barcz Franciszek działacz Związku Polaków w Niemczech
  • Barcz Rajnold działacz Związku Polaków w Niemczech
  • Feldman 20 w.
  • Litwini mniejszość w Prusach Wsch. 1918-1939 r.
  • Mazurzy emigranci
  • Morawska Aleksandra działaczka oświatowa na Powiślu
  • Wańkowicz Melchior pisarz
  • Żurawscy 20 w.
  • Powiśle - Związek Polaków Związek Polaków Niemcy
  • Związek Polaków w Niemczech
  • Związek Polaków w Niemczech Warmia
  • Grunwald w. obchody rocznicowe bitwy Ostruda d. pow.
  • Mazury Związek Polaków w Niemczech
  • Nidzica d. m. pow.
  • Niemcy
  • Olsztyn m. woj. Polonia w okresie międzywojennym
  • Szczytno d. m. pow. uniwersytet ludowy
  • Sztum d. m. pow. uniwersytet ludowy
  • Tylża Sowieck m. Prusy Wschodnie
  • Warmia Związek Polaków w Niemczech
  • Emigracja polska - Niemcy 1918-1939 r.
  • Szkolnictwo polskie w Niemczech
  • Uniwersytety ludowe
  • Polonia w okresie międzywojennym
  • emigracja polska od 1918-1939 r.

MARC

 • 100 $a Narożyński, Władysław
 • 243 $a Wspomnienia
 • 245 $a Działalność Związku Polaków w Niemczech na Warmii i Mazurach.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1965 ok.
 • 300 $a 83 k. + kop. masz.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a "Wspomnienia z Powiśla, Warmii i Mazur - dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech" (sprawa Mazurów w Niemczech. Franciszek Barcz, Rajnold Barcz) k. 1-20. - "Spis mężów zaufania Związku Polaków i kolporterów "Polaka w Niemczech", "Młodego Polaka w Niemczech", "Gazety Olsztyńskiej", "Mazura" i "Kalendarza Mazurskiego" w latach od 1933-1937" k. 20-21. - "Uniwersytet Ludowy - działalność - Prusy Wschodnie" (Sztum - Olsztyn - Szczytno) k. 22-23. - "Die Gegenaktion ist im Gange"(werbunek uczniów do szkół polskich) k. 24-28. - "Melchior Wańkowicz u państwa Żurawskich w Kajnach" k. 29-30. - "Dlaczego nie Z a S" (wizyta p. Feldmana na Mazurach) k.31. - "Szlakami Smętka: przemytnicy spod Niborka (dziś Nidzicy)" (impresja Franciszka Barcza) k.32-46. - "U Litwinów w Tylży. W 525 rocznicę bitwy pod Grunwaldem" k.47-58. - "Masuren - und Litauer-Express" (impresje historyczne dotyczące Mazur) k. 59-73. - "Kilka słów o Aleksandrze Morawskiej ze Sztumu - zasłużonej działaczce społecznej na Malborei, ziemiach polskiej szlachty" k. 74-78. - "Sylwetki warmińsko-mazurskie i z Powiśla" k. 79-83
 • 541 $c a $d 1966 $e 1323
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Barcz Franciszek $c działacz Związku Polaków w Niemczech
 • 600 $a Barcz Rajnold działacz Związku Polaków w Niemczech
 • 600 $a Feldman $d 20 w.
 • 600 $a Litwini $c mniejszość w Prusach Wsch. 1918-1939 r.
 • 600 $a Mazurzy $c emigranci
 • 600 $a Morawska Aleksandra $c działaczka oświatowa na Powiślu
 • 600 $a Wańkowicz Melchior $c pisarz
 • 600 $a Żurawscy $d 20 w.
 • 610 $a Powiśle - |Związek Polaków $b Związek Polaków $c Niemcy
 • 610 $a Związek Polaków w Niemczech
 • 610 $a Związek Polaków w Niemczech $c Warmia
 • 651 $a Grunwald w. $x obchody rocznicowe bitwy $z Ostruda d. pow.
 • 651 $a Mazury $x Związek Polaków w Niemczech
 • 651 $a Nidzica d. m. pow.
 • 651 $a Niemcy
 • 651 $a Olsztyn m. woj. $x Polonia w okresie międzywojennym
 • 651 $a Szczytno d. m. pow. $x uniwersytet ludowy
 • 651 $a Sztum d. m. pow. $x uniwersytet ludowy
 • 651 $a Tylża |Sowieck m. $z Prusy Wschodnie
 • 651 $a Warmia $x Związek Polaków w Niemczech
 • 653 $a Emigracja polska - Niemcy 1918-1939 r.
 • 653 $a Szkolnictwo polskie w Niemczech
 • 653 $a Uniwersytety ludowe
 • 653 $a Polonia w okresie międzywojennym
 • 653 $a emigracja polska od 1918-1939 r.
 • 700 $a Narożyński Władysław $c działacz Związku Polaków w Niemczech
 • 740 $a "Młody Polak w Niemczech" - czasopismo
 • 740 $a "Polak w Niemczech" - czasopismo
 • 740 $a "Gazeta Olsztyńska"
 • 740 $a "Kalendarz Mazurski"
 • 740 $a "Mazur" - czasopismo
 • 852 $j BK 11143

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11143