Kopie inwentarzy Archiwum Koronnego z 18 wieku z papierów po Janinie Gizbert-Studnickiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11188
 • Tytuł: Kopie inwentarzy Archiwum Koronnego z 18 wieku z papierów po Janinie Gizbert-Studnickiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1949 ?
 • Opis fizyczny: 134 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., ros.
 • Zawartość:
  • Odpis fragmentu rkpsu BK 428: "Thesaurus [...] elevatus et Francisco Maximiliano a Tenczyn Ossoliński traditus a. 1730" (rewizja skarbu koronnego z r. 1730) k. 1-6 + kopia
  • Sumariusz listów "kozackich" inwentarza Archiwum Koronnego wykonanego przez Nowickiego Ignacego w r. 1766. Zawiera opis 100 dok. z fascykułu II i wzmiankę o zawartości fascykułów III-V (20 dokumentów). Jest to odpis z oryginału. Przepisana notka na końcu "Iako według summariusza oddane są dokumenta zaświadczam Cyprian Sowiński Kancell. W. Kor. metrykant" i "Po semu reestru prinjal' koležkuj sovetnik i kavaler Kiriła Jozofovič" k. 1-51
  • Inwentarz "rosyjski" dokumentów 17-18 w. z Archiwum Koronnego sporządzony przez Nowickiego I. w l. 1765/66 (był to rkps pap., fol. k. 50 + 5 nlb, opr. pap.). Plik I - 52 listy; Plik II - 121; Plik III - 63; Plik IV - 50; Plik V - 76; plik VI - 77; Plik VII - 22 + NN nieliczbowane, opisane zbiorczo; Fascykuł VIII - 21; "Summariusz mapp rossyiskich oddanych przez Jm Pana Fryzego d. 30 Aug. 1792 - 3 mapy; "Moschoviae ex Archiwo Cracoviensi" - 4 dok.; "Kontynuacya summaryuszu mapp wyżey [...] rozpoczętego" - 11 poz. + 13; oraz 2 dok. Pod tekstem notatka o przejęciu przez Józefowicza jak pod poz. 1 k. 1-71
 • Hasła przedmiotowe:
  • Friese Christian Wilhelm archiwista Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Gizbert-Studnicka Janina z Kozłowskich archiwistka w Grodnie, Warszawie i Poznaniu
  • Jozefovič Kirill archiwariusz ros.
  • Nowicki Ignacy metrykant kor.
  • Ossoliński Franciszek Maksymilian podskarbi w. kor.
  • Sowiński Cyprian metrykant koronny
  • Archiwum Koronne inwentarz
  • Skarb koronny - rewizja 1730 r.
 • Uwagi: Zob. rkps BK 428

MARC

 • 130 $a Kopie inwentarzy
 • 245 $a Kopie inwentarzy Archiwum Koronnego z 18 wieku z papierów po Janinie Gizbert-Studnickiej.
 • 260 $c 1949 ?
 • 300 $a 134 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Studnicka Janina zob. Gizbert-Studnicka Janina z Kozłowskich
 • 400 $a Kozłowska Janina zob. Gizbert-Studnicka Janina z Kozłowskich
 • 500 $a Zob. rkps BK 428
 • 520 $a Odpis fragmentu rkpsu BK 428: "Thesaurus [...] elevatus et Francisco Maximiliano a Tenczyn Ossoliński traditus a. 1730" (rewizja skarbu koronnego z r. 1730) k. 1-6 + kopia
 • 520 $a Sumariusz listów "kozackich" inwentarza Archiwum Koronnego wykonanego przez Nowickiego Ignacego w r. 1766. Zawiera opis 100 dok. z fascykułu II i wzmiankę o zawartości fascykułów III-V (20 dokumentów). Jest to odpis z oryginału. Przepisana notka na końcu "Iako według summariusza oddane są dokumenta zaświadczam Cyprian Sowiński Kancell. W. Kor. metrykant" i "Po semu reestru prinjal' koležkuj sovetnik i kavaler Kiriła Jozofovič" k. 1-51
 • 520 $a Inwentarz "rosyjski" dokumentów 17-18 w. z Archiwum Koronnego sporządzony przez Nowickiego I. w l. 1765/66 (był to rkps pap., fol. k. 50 + 5 nlb, opr. pap.). Plik I - 52 listy; Plik II - 121; Plik III - 63; Plik IV - 50; Plik V - 76; plik VI - 77; Plik VII - 22 + NN nieliczbowane, opisane zbiorczo; Fascykuł VIII - 21; "Summariusz mapp rossyiskich oddanych przez Jm Pana Fryzego d. 30 Aug. 1792 - 3 mapy; "Moschoviae ex Archiwo Cracoviensi" - 4 dok.; "Kontynuacya summaryuszu mapp wyżey [...] rozpoczętego" - 11 poz. + 13; oraz 2 dok. Pod tekstem notatka o przejęciu przez Józefowicza jak pod poz. 1 k. 1-71
 • 546 $a Pol., łac., ros.
 • 600 $a Friese Christian Wilhelm $c archiwista Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • 600 $a Gizbert-Studnicka Janina z Kozłowskich archiwistka w Grodnie, Warszawie i Poznaniu
 • 600 $a Jozefovič Kirill $c archiwariusz ros.
 • 600 $a Nowicki Ignacy $c metrykant kor.
 • 600 $a Ossoliński Franciszek Maksymilian $c podskarbi w. kor.
 • 600 $a Sowiński Cyprian $c metrykant koronny
 • 610 $a Archiwum Koronne $b inwentarz
 • 653 $a Skarb koronny - rewizja 1730 r.
 • 700 $a Gizbert-Studnicka Janina z Kozłowskich $c archiwistka w Grodnie, Warszawie i Poznaniu
 • 852 $j BK 11188

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11188