Prace i notatki Stanisławy Jasińskiej o Juliuszu Słowackim.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11210/1
 • Autor: Jasińska Stanisława działaczka ruchu ludowego, bibliotekarka w Kórniku
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Prace i notatki Stanisławy Jasińskiej o Juliuszu Słowackim. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 1950-1963 ok.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Pierwsze wydanie hymnu Bogurodzica J[uliusza] Słowackiego"
  • "Juliusz Słowacki: Polska! Polska! o! Królowa! Nieznana satyra na poezje Bohdana Zaleskiego"
  • Masz. z poprawkami autora wyd. w Pamiętniku B[iblioteki] K[órnickiej] 5: 1955; przy tym streszczenie do druku w Sprawozdaniach PAU 1951
  • Masz. wyd. j.w.; przy tym streszczenie wyd. j.w.
  • Masz. artykułu wyd. j.w.; przy tym streszczenie wyd. j.w. Dołączony list Kleinera J[uliusza] do Jasińskiej S[tanisławy] 1954 i recenzja wymienionych artykułów o Słowackim
  • Rkps i masz. artykułu wyd. w Pamiętniku B[iblioteki] K[órnickiej] 8: 1963
  • Masz. art. wyd.: Pamiętnik Literacki. R. 38: 1950
  • "Pierwsza redakcja Beniowskiego w świetle zapisek Leonarda Niedźwiedzkiego"
  • "Geneza wiersza J[uliusza] Słowackiego Na sprowadzenie prochów Napoleona"
  • "Słowackiego przekłady Macbetha"
 • Hasła przedmiotowe:
  • Beniowski Maurycy August konfederat barski, podróżnik
  • Kleiner Juliusz historyk literatury, prof. uniw. we Lwowie i Krakowie
  • Zaleski Bohdan poeta polski
  • Korespondencja 20 w.
  • Historia literatury polskiej
  • Literatura angielska - przekłady
 • Opracowania:
  • Druk.: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 5: 1955, 8: 1963
  • Druk.: Pamiętnik Literacki. R. 38: 1950; Sprawozdania PAU 1951

MARC

 • 100 a Jasińska Stanisława działaczka ruchu ludowego, bibliotekarka w Kórniku
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Prace i notatki Stanisławy Jasińskiej o Juliuszu Słowackim. n Vol. 1
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1950-1963 ok.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a "Pierwsze wydanie hymnu Bogurodzica J[uliusza] Słowackiego"
 • 520 a "Juliusz Słowacki: Polska! Polska! o! Królowa! Nieznana satyra na poezje Bohdana Zaleskiego"
 • 520 a Masz. z poprawkami autora wyd. w Pamiętniku B[iblioteki] K[órnickiej] 5: 1955; przy tym streszczenie do druku w Sprawozdaniach PAU 1951
 • 520 a Masz. wyd. j.w.; przy tym streszczenie wyd. j.w.
 • 520 a Masz. artykułu wyd. j.w.; przy tym streszczenie wyd. j.w. Dołączony list Kleinera J[uliusza] do Jasińskiej S[tanisławy] 1954 i recenzja wymienionych artykułów o Słowackim
 • 520 a Rkps i masz. artykułu wyd. w Pamiętniku B[iblioteki] K[órnickiej] 8: 1963
 • 520 a Masz. art. wyd.: Pamiętnik Literacki. R. 38: 1950
 • 520 a "Pierwsza redakcja Beniowskiego w świetle zapisek Leonarda Niedźwiedzkiego"
 • 520 a "Geneza wiersza J[uliusza] Słowackiego Na sprowadzenie prochów Napoleona"
 • 520 a "Słowackiego przekłady Macbetha"
 • 541 c c d 1967 e 537-565
 • 546 a Pol.
 • 581 a Druk.: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 5: 1955, 8: 1963
 • 581 a Druk.: Pamiętnik Literacki. R. 38: 1950; Sprawozdania PAU 1951
 • 600 a Beniowski Maurycy August c konfederat barski, podróżnik
 • 600 a Kleiner Juliusz c historyk literatury, prof. uniw. we Lwowie i Krakowie
 • 600 a Zaleski Bohdan c poeta polski
 • 653 a Korespondencja 20 w.
 • 653 a Historia literatury polskiej
 • 653 a Literatura angielska - przekłady
 • 700 a Słowacki Juliusz
 • 740 a "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" - red.
 • 852 j BK 11210/1