Korespondencja Anny z Mycielskich Zamoyskiej (1843-1850).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11245
 • Autor: Zamoyska Anna z Mycielskich 1818-1859
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Anny z Mycielskich Zamoyskiej (1843-1850).
 • Miejsce i czas powstania: 1843-1850
 • Opis fizyczny: 26x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość: Listy od następujących: Eliza (Brzozowska Elżbieta z Zamoyskich) 1844 (2). - Kierzkowska 1843 (2). - Kosińska (Franciszka) z Mycielskich 1834. - Krasińska Elżbieta z Branickich b.d. (2). - Morawska Irena (de la Barre-Bodenham) 1843. - Mycielska Elżbieta z Mierzejewskich 1848. - Mycielska (Kunegunda ze Zbijewskich) 1843-1848 (14) z dopiskami Żółtowskiej Józefy z Mycielskich. - Mycielska L(udwika z Bispingów) b.d. (2). - Mycielski Józef 1847. - Nakwaska A(nna z Krajewskich) b.d. (2). - Potocka Karolina (z Kofflerów?) b.d. (3). - Ronge Anna 1847. - Sapieżyna Anna (z Zamoyskich) b.d. (1847?). - Sapieżyna Jadwiga (z Zamoyskich) b.d.(1847?). - Sułkowska Maria (z Mycielskich) 1847 (2). - Wodzicki Henryk 1850 (+ masz. tłum. listu). - Zamoyska Elfryda (z Tyzenhauzów) 1845-1849 i b.d. (4). - Zamoyski Jan b.d. z dopiskiem Elizy (z Zamoyskich Brzozowskiej). - Żółtowska Józefa z Mycielskich) 1843-1849 (31) - m.in. o wiośnie ludów w Wielkopolsce, z dopiskami (Kunegundy ze Zbijewskich) Mycielskiej. - Żółtowska J(ózefa ze Zbijewskich) 1843. - Helène B. 1843. - NN b.d. (3). - List Zamoyskiej Anny z Mycielskich do Krasińskiej (Elżbiety) z Branickich b.d. - Listy różnych: Żółtowska Józefa (z Mycielskich) do Zamoyskiego Jana 1849. - (Żółtowski) Marceli do Józefy (Żółtowskiej z Mycielskich) 1848 m.in. o wiośnie ludów, kopertki listów do Zamoyskiej Anny z Mycielskich (6)
 • Hasła przedmiotowe:
  • B. Helène 19 w.
  • Bodenham Irena z Morawskich 19 w.
  • Brzozowska Elżbieta z Zamoyskich 19 w.
  • Kierzkowska 19 w.
  • Kosińska Franciszka z Mycielskich 19 w.
  • Krasińska Elżbieta z Branickich
  • Lewocka Katarzyna (?) 19 w.
  • Morawska Stanisława 20 w.
  • Mycielska Elżbieta z Mierzejewskich 19 w.
  • Potocka Karolina z Kofflerów 19 w.
  • Żółtowski Marceli generalny dyr. ziemstwa poznańskiego
  • Korespondencja 19 w.
  • Powstanie 1848 wielkopolskie

MARC

 • 100 a Zamoyska Anna z Mycielskich 1818-1859
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Anny z Mycielskich Zamoyskiej (1843-1850).
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1843-1850
 • 300 c 26x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Zamoyska Anna zob. Sapieżyna Anna z Zamoyskich
 • 400 a Mycielska Anna zob. Zamoyska Anna z Mycielskich
 • 400 a Zamoyska Jadwiga zob. Sapieżyna Jadwiga z Zamoyskich
 • 400 a Bisping Ludwika zob. Mycielska Ludwika z Bispingów
 • 400 a Branicka Elżbieta zob. Krasińska Elżbieta z Branickich
 • 400 a Zamoyska Elżbieta zob. Brzozowska Elżbieta z Zamoyskich
 • 400 a Koffler Karolina zob. Potocka Karolina z Kofflerów
 • 400 a Mycielska Franciszka zob. Kosińska Franciszka z Mycielskich
 • 400 a Mierzejewska Elżbieta zob. Mycielska Elżbieta z Mierzejewskich
 • 400 a Morawska Irena zob. Bodenham Irena z Morawskich
 • 400 a Mycielska Maria zob. Sułkowska Maria z Mycielskich
 • 400 a Zbijewska Kunegunda zob. Mycielska Kunegunda ze Zbijewskich
 • 400 a Bisping Ludwika zob. Mycielska Ludwika z Bispingów
 • 400 a Tyzenhauz Elfryda zob. Zamoyska Elfryda z Tyzenhauzów
 • 400 a Zbijewska Józefa zob. Żółtowska Józefa ze Zbijewskich
 • 520 a Listy od następujących: Eliza (Brzozowska Elżbieta z Zamoyskich) 1844 (2). - Kierzkowska 1843 (2). - Kosińska (Franciszka) z Mycielskich 1834. - Krasińska Elżbieta z Branickich b.d. (2). - Morawska Irena (de la Barre-Bodenham) 1843. - Mycielska Elżbieta z Mierzejewskich 1848. - Mycielska (Kunegunda ze Zbijewskich) 1843-1848 (14) z dopiskami Żółtowskiej Józefy z Mycielskich. - Mycielska L(udwika z Bispingów) b.d. (2). - Mycielski Józef 1847. - Nakwaska A(nna z Krajewskich) b.d. (2). - Potocka Karolina (z Kofflerów?) b.d. (3). - Ronge Anna 1847. - Sapieżyna Anna (z Zamoyskich) b.d. (1847?). - Sapieżyna Jadwiga (z Zamoyskich) b.d.(1847?). - Sułkowska Maria (z Mycielskich) 1847 (2). - Wodzicki Henryk 1850 (+ masz. tłum. listu). - Zamoyska Elfryda (z Tyzenhauzów) 1845-1849 i b.d. (4). - Zamoyski Jan b.d. z dopiskiem Elizy (z Zamoyskich Brzozowskiej). - Żółtowska Józefa z Mycielskich) 1843-1849 (31) - m.in. o wiośnie ludów w Wielkopolsce, z dopiskami (Kunegundy ze Zbijewskich) Mycielskiej. - Żółtowska J(ózefa ze Zbijewskich) 1843. - Helène B. 1843. - NN b.d. (3). - List Zamoyskiej Anny z Mycielskich do Krasińskiej (Elżbiety) z Branickich b.d. - Listy różnych: Żółtowska Józefa (z Mycielskich) do Zamoyskiego Jana 1849. - (Żółtowski) Marceli do Józefy (Żółtowskiej z Mycielskich) 1848 m.in. o wiośnie ludów, kopertki listów do Zamoyskiej Anny z Mycielskich (6)
 • 546 a Pol., franc.
 • 600 a B. Helène d 19 w.
 • 600 a Bodenham Irena z Morawskich d 19 w.
 • 600 a Brzozowska Elżbieta z Zamoyskich d 19 w.
 • 600 a Kierzkowska d 19 w.
 • 600 a Kosińska Franciszka z Mycielskich d 19 w.
 • 600 a Krasińska Elżbieta z Branickich
 • 600 a Lewocka Katarzyna (?) d 19 w.
 • 600 a Morawska Stanisława d 20 w.
 • 600 a Mycielska Elżbieta z Mierzejewskich d 19 w.
 • 600 a Potocka Karolina z Kofflerów d 19 w.
 • 600 a Żółtowski Marceli generalny dyr. ziemstwa poznańskiego
 • 653 a Korespondencja 19 w.
 • 653 a Powstanie 1848 wielkopolskie
 • 700 a Mycielski Józef d 19 w.
 • 700 a Mycielska Kunegunda ze Zbijewskich d 19 w.
 • 700 a Żółtowska Józefa z Mycielskich d 19 w.
 • 700 a Sułkowska Maria z Mycielskich d 19 w.
 • 700 a Żółtowska Józefa ze Zbijewskich d 19 w.
 • 700 a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 a Wodzicki Henryk c wiceprezes Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 a Zamoyska Elfryda z Tyzenhauzów d 19 w.
 • 700 a Ronge Anne d 19 w.
 • 700 a Mycielska Ludwika z Bispingów d 19 w.
 • 700 a Sapieżyna Anna z Zamoyskich d 19 w.
 • 700 a Sapieżyna Jadwiga z Zamoyskich d 19 w.
 • 852 j BK 11245

Indeksy