Archiwalia Mielżyńskich (1521-1900) z linii chobienickiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11272/3
 • Tytuł: Archiwalia Mielżyńskich (1521-1900) z linii chobienickiej. Vol. 3
 • Miejsce i czas powstania: 17-20 w.
 • Opis fizyczny: 301-577 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol. rjęz.
 • Zawartość:
  • Papiery Mielżyńskich Seweryna i Franciszki z Wilkszyckich (1826-1872). Mowa obrońcy Melzera w sprawie Mielżyńskiego Seweryna oskarżonego o zdradę stanu 1826, przy tym list sądu pruskiego do Mielżyńskiej Franciszki z Wilkszyckich w sprawie uwięzionego męża 1826-1827 (5); listy do Mielżyńskiego Seweryna od Mielżyńskiego Macieja b.d. i NN. 1840; "Sprawozdanie ze składek na uczącą się młodzież" 1867-1872 (5) oraz raport landratury babimojskiej do Flottwella dot. Mielżyńskiego Macieja b.d. (1831)
  • "Memoire sur les Mollusques Gasteropodes"
  • Papiery Mielżyńskiego Ignacego (1827-1830). "Memoire sur les Mollusques Gasteropodes" - rozprawa czytana na posiedzeniu Societe de phisique et d'historie naturelle de Genève w 1822 r., (brul. i czystopis), nota o bursztynie. Listy do Mielżyńskiego Ignacego od Markiewicza R[omana] 1827 i Królewskiego Najwyższego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sprawa Mielżyńskiego Seweryna) 1826. List Mielżyńskiego Ignacego do (Melleta ?) 1830
  • Akta prawno-majątkowe Mielżyńskich Macieja i Konstancji z Mielżyńskich (1842-1862). Odpisy tytułów prawnych majątku Mielżyńskiego Macieja z 1855 r.: Opaliński Jan star. śremski przekazuje prawa do dóbr Chobienice Mielżyńskiemu Maciejowi kaszt. śremskiemu 1684; testament Mielżyńskiego Macieja kaszt. śremskiego 1796 k. 65v-66; Cieleccy Jan i Adam ustępują prawa do Kotowa Mielżyńskiemu Franciszkowi kaszt. śremskiemu 1731; Mielżyński Maciej podkomorzy wschowski przekazuje część wsi Chobienice, Wojciechowo, Woźniki, Kotowo, Borysław, Snowidowo bratu Mielżyńskiemu Józefowi 1755; akta sprzedaży Zakrzewa Vollmer Gustawowi 1857-1860. Zezwolenie wydane Mielżyńskiemu Maciejowi na zamieszkanie w Królestwie Polskim 1862. Akta procesu skarbu pruskiego z Mielżyńską Konstancją z Mielżyńskich w sprawie szkoły w Woźnikach 1849-1851 (3); intercyza ślubna Mielżyńskiej Marii z Bnińskim Janem 1842
  • Papiery Mielżyńskich Józefa i Emilii z Bnińskich (1809-1900). Bruliony 2 mów sejmowych Mielżyńskiego Józefa b.d.; sprawa spadku po Lipskim Józefie 1875-1883 (3), przy tym testament Lipskiego Józefa 1809; testament Mielżyńskiego Józefa 1900. Listy do Mielżyńskiego od następujących: - Bniński Józef b.d. - Łabujewski sekretarz Tow. Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu 1870. - Mielżyńska Gabriela 1867. - Skórzewski Zygmunt 1869. List Bnińskiej Marii z Mielżyńskich do matki Mielżyńskiej Emilii z Bnińskich 1864
  • Papiery Mielżyńskich Karola i Emilii z Bnińskich (1873-1896). Akt sprzedaży folwarku Przyjma Engelmanowi Jakubowi 1873, przy tym rejestr pomiarowy folwarku 1873; przekazanie Chobienic, Godziszewa, Grójca, Nieborzy i Wojciechowa synowi Mielżyńskiemu Maciejowi 1895; ; akt ślubu Łąckiego Stanisława z Mielżyńską Emilią Konstancją 1891 oraz wyłączenie wspólnoty majątkowej Łąckich Stanisława i Emilii 1892; testament Bnińskiego Ignacego 1891-1893 (2); zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej "Bazaru Poznańskiego" 1896. Wyciągi z ksiąg kościelnych chobienickich 1718-1840 i gościeszyńskich 1670-1698; wypisy z wyd. Lekszyckiego J.: Die ältestengrosspolnischen Grodbüchern. Lipsk 1887 dotyczące Mielżyńskich; "Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen" nr 8 (1892), nr 27 (1896)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kończy Gabriela z Mielżyńskich 18 w.
  • Łącki Stanisław 19 w.
  • Lekszycki Józef archiwista
  • Lipski Józef rtm. kawalerii narodowej
  • Mallet 19 w.
  • Mallet Jean Baptiste 19 w.
  • Mallet Nicolas (Père Maurice) ks., rezydent w Chobienicach
  • Markiewicz Roman fizyk, prof. uniw. w Krakowie
  • Melzer adwokat (?)
  • Mielęcki Jan płk wojsk pol.
  • Mieleżyńska Franciszka z Wilkszyckich 19 w.
  • Mielżyńscy h. Nowina
  • Mielżyńska Konstancja z Mielżyńskich 19 w.
  • Mielżyńska Krystyna ze Skaławskich 18 w.
  • Mielżyńska Wiridianna z Bnińskich 18 w.
  • Mielżyński Franciszek kaszt. śremski
  • Mielżyński Ignacy (+1831 r.)
  • Mielżyński Józef woj. poznański
  • Mielżyński Józef członek pruskiej izby panów
  • Mielżyński Józef star. klonowski
  • Mielżyński Józef Ignacy woj. poznański
  • Moraczewski Kazimierz komornik graniczny poznański
  • Potulicka Gabriela z Mielżyńskich
  • Skórzewski Zygmunt członek pruskiej izby panów
  • Ulatowski Karol 18 w.
  • Wolski Tomasz 18 w.
  • Zakrzewska Anna kanoniczka warszawska
  • Żychlińska Anna ? 18 w.
  • Bazar Poznań
  • Societe de physique et d'histoire naturelle Genewa
  • Poznań m. woj. Bazar
  • Przyjma w. Konin d. pow.
  • Snowidowo w. Nowy Tomyśl d. pow
  • Woźniki w. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Zakrzewo w. Wolsztyn d. pow.
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
  • Księgi parafialne wyciągi
  • sądownictwo
  • Intercyzy ślubne
  • Testamenty 19 w.
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
  • intercyzy ślubne
  • metryki
 • Uwagi: Brak testamentu Bnińskiego Ignacego 1891-1893 (2); wypisy z wydawnictwa Lekszyckiego J.: Die ältestengrosspolnischen Grodbüchern. Lipsk 1887 dot. Mielżyńskich, nie zgadza się również liczba akt w przypadku niektórych materiałów. Foliacja dokonana przez inną osobę po opracowaniu.

MARC

 • 130 a Archiwalia Mielżyńskich
 • 245 a Archiwalia Mielżyńskich (1521-1900) z linii chobienickiej. n Vol. 3
 • 250 a oryg.
 • 250 a ekstr., kop.
 • 260 c 17-20 w.
 • 300 a 301-577 k. c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Maurice/Père/ zob. Mallet Nicolas
 • 400 a Mielżyńska Gabriela zob. Kończy Gabriela z Mielżyńskich
 • 400 a Wilkszycka Franciszka zob. Mielżyńska Franciszka z Wilkszyckich
 • 400 a Mielżyńska Gabriela zob. Potulicka Gabriela z Mielżyńskich
 • 400 a Skaławska Krystyna zob. Mielżyńska Krystyna ze Skaławskich
 • 500 a Brak testamentu Bnińskiego Ignacego 1891-1893 (2); wypisy z wydawnictwa Lekszyckiego J.: Die ältestengrosspolnischen Grodbüchern. Lipsk 1887 dot. Mielżyńskich, nie zgadza się również liczba akt w przypadku niektórych materiałów. Foliacja dokonana przez inną osobę po opracowaniu.
 • 520 a Papiery Mielżyńskich Seweryna i Franciszki z Wilkszyckich (1826-1872). Mowa obrońcy Melzera w sprawie Mielżyńskiego Seweryna oskarżonego o zdradę stanu 1826, przy tym list sądu pruskiego do Mielżyńskiej Franciszki z Wilkszyckich w sprawie uwięzionego męża 1826-1827 (5); listy do Mielżyńskiego Seweryna od Mielżyńskiego Macieja b.d. i NN. 1840; "Sprawozdanie ze składek na uczącą się młodzież" 1867-1872 (5) oraz raport landratury babimojskiej do Flottwella dot. Mielżyńskiego Macieja b.d. (1831)
 • 520 a "Memoire sur les Mollusques Gasteropodes"
 • 520 a Papiery Mielżyńskiego Ignacego (1827-1830). "Memoire sur les Mollusques Gasteropodes" - rozprawa czytana na posiedzeniu Societe de phisique et d'historie naturelle de Genève w 1822 r., (brul. i czystopis), nota o bursztynie. Listy do Mielżyńskiego Ignacego od Markiewicza R[omana] 1827 i Królewskiego Najwyższego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sprawa Mielżyńskiego Seweryna) 1826. List Mielżyńskiego Ignacego do (Melleta ?) 1830
 • 520 a Akta prawno-majątkowe Mielżyńskich Macieja i Konstancji z Mielżyńskich (1842-1862). Odpisy tytułów prawnych majątku Mielżyńskiego Macieja z 1855 r.: Opaliński Jan star. śremski przekazuje prawa do dóbr Chobienice Mielżyńskiemu Maciejowi kaszt. śremskiemu 1684; testament Mielżyńskiego Macieja kaszt. śremskiego 1796 k. 65v-66; Cieleccy Jan i Adam ustępują prawa do Kotowa Mielżyńskiemu Franciszkowi kaszt. śremskiemu 1731; Mielżyński Maciej podkomorzy wschowski przekazuje część wsi Chobienice, Wojciechowo, Woźniki, Kotowo, Borysław, Snowidowo bratu Mielżyńskiemu Józefowi 1755; akta sprzedaży Zakrzewa Vollmer Gustawowi 1857-1860. Zezwolenie wydane Mielżyńskiemu Maciejowi na zamieszkanie w Królestwie Polskim 1862. Akta procesu skarbu pruskiego z Mielżyńską Konstancją z Mielżyńskich w sprawie szkoły w Woźnikach 1849-1851 (3); intercyza ślubna Mielżyńskiej Marii z Bnińskim Janem 1842
 • 520 a Papiery Mielżyńskich Józefa i Emilii z Bnińskich (1809-1900). Bruliony 2 mów sejmowych Mielżyńskiego Józefa b.d.; sprawa spadku po Lipskim Józefie 1875-1883 (3), przy tym testament Lipskiego Józefa 1809; testament Mielżyńskiego Józefa 1900. Listy do Mielżyńskiego od następujących: - Bniński Józef b.d. - Łabujewski sekretarz Tow. Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu 1870. - Mielżyńska Gabriela 1867. - Skórzewski Zygmunt 1869. List Bnińskiej Marii z Mielżyńskich do matki Mielżyńskiej Emilii z Bnińskich 1864
 • 520 a Papiery Mielżyńskich Karola i Emilii z Bnińskich (1873-1896). Akt sprzedaży folwarku Przyjma Engelmanowi Jakubowi 1873, przy tym rejestr pomiarowy folwarku 1873; przekazanie Chobienic, Godziszewa, Grójca, Nieborzy i Wojciechowa synowi Mielżyńskiemu Maciejowi 1895; ; akt ślubu Łąckiego Stanisława z Mielżyńską Emilią Konstancją 1891 oraz wyłączenie wspólnoty majątkowej Łąckich Stanisława i Emilii 1892; testament Bnińskiego Ignacego 1891-1893 (2); zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej "Bazaru Poznańskiego" 1896. Wyciągi z ksiąg kościelnych chobienickich 1718-1840 i gościeszyńskich 1670-1698; wypisy z wyd. Lekszyckiego J.: Die ältestengrosspolnischen Grodbüchern. Lipsk 1887 dotyczące Mielżyńskich; "Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen" nr 8 (1892), nr 27 (1896)
 • 541 c a d 1969 e 2770
 • 546 a Pol. rjęz.
 • 600 a Kończy Gabriela z Mielżyńskich d 18 w.
 • 600 a Łącki Stanisław d 19 w.
 • 600 a Lekszycki Józef c archiwista
 • 600 a Lipski Józef c rtm. kawalerii narodowej
 • 600 a Mallet d 19 w.
 • 600 a Mallet Jean Baptiste d 19 w.
 • 600 a Mallet Nicolas (Père Maurice) c ks., rezydent w Chobienicach
 • 600 a Markiewicz Roman c fizyk, prof. uniw. w Krakowie
 • 600 a Melzer c adwokat (?)
 • 600 a Mielęcki Jan c płk wojsk pol.
 • 600 a Mieleżyńska Franciszka z Wilkszyckich d 19 w.
 • 600 a Mielżyńscy h. Nowina
 • 600 a Mielżyńska Konstancja z Mielżyńskich d 19 w.
 • 600 a Mielżyńska Krystyna ze Skaławskich d 18 w.
 • 600 a Mielżyńska Wiridianna z Bnińskich d 18 w.
 • 600 a Mielżyński Franciszek c kaszt. śremski
 • 600 a Mielżyński Ignacy (+1831 r.)
 • 600 a Mielżyński Józef c woj. poznański
 • 600 a Mielżyński Józef c członek pruskiej izby panów
 • 600 a Mielżyński Józef c star. klonowski
 • 600 a Mielżyński Józef Ignacy c woj. poznański
 • 600 a Moraczewski Kazimierz c komornik graniczny poznański
 • 600 a Potulicka Gabriela z Mielżyńskich
 • 600 a Skórzewski Zygmunt c członek pruskiej izby panów
 • 600 a Ulatowski Karol 18 w.
 • 600 a Wolski Tomasz d 18 w.
 • 600 a Zakrzewska Anna kanoniczka warszawska
 • 600 a Żychlińska Anna ? d 18 w.
 • 610 a Bazar Poznań
 • 610 a Societe de physique et d'histoire naturelle c Genewa
 • 651 a Poznań m. woj. x Bazar
 • 651 a Przyjma w. z Konin d. pow.
 • 651 a Snowidowo w. z Nowy Tomyśl d. pow
 • 651 a Woźniki w. z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 651 a Zakrzewo w. z Wolsztyn d. pow.
 • 653 a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
 • 653 a Księgi parafialne wyciągi
 • 653 a sądownictwo
 • 653 a Intercyzy ślubne
 • 653 a Testamenty 19 w.
 • 653 a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 18 w.
 • 655 a intercyzy ślubne
 • 655 a metryki
 • 740 a "Memoire sur les Mollusques Gasteropodes"
 • 740 a Papiery Mielżyńskiego Ignacego 1827-1830.
 • 740 a "Memoire sur les Mollusques Gasteropodes" - rozprawa czytana na posiedzeniu Societe de phisique et d'historie naturelle de Genève w 1822
 • 740 a nota o bursztynie.
 • 740 a Listy do Mielżyńskiego Ignacego od Markiewicza Romana 1827 i Królewskiego Najwyższego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
 • 740 a listy do Mielżyńskiego Seweryna od Mielżyńskiego Macieja
 • 740 a Cieleccy Jan i Adam ustępują prawa do Kotowa Mielżyńskiemu Franciszkowi kaszt. śremskiemu 1731
 • 740 a List Mielżyńskiego Ignacego do Melleta ? 1830
 • 740 a Mielżyński Maciej podkomorzy wschowski przekazuje część wsi Chobienice, Wojciechowo, Woźniki, Kotowo, Borysław, Snowidowo bratu Mielżyńskiemu Józefowi 1755
 • 740 a testament Mielżyńskiego Macieja kaszt. śremskiego 1796
 • 740 a Opaliński Jan star. śremski przekazuje prawa do dóbr Chobienice Mielżyńskiemu Maciejowi kaszt. śremskiemu 1684
 • 740 a tytuły prawne majątku Mielżyńskiego Macieja z 1855
 • 740 a Akta prawno-majątkowe Mielżyńskich Macieja i Konstancji z Mielżyńskich 1842-1862.
 • 740 a raport landratury babimojskiej do Flottwella dot. Mielżyńskiego Macieja 1831
 • 740 a Sprawozdanie ze składek na uczącą się młodzież" 1867-1872
 • 740 a list sądu pruskiego do Mielżyńskiej Franciszki z Wilkszyckich w sprawie uwięzionego męża 1826-1827
 • 740 a Mowa obrońcy Melzera w sprawie Mielżyńskiego Seweryna oskarżonego o zdradę stanu 1826
 • 740 a Papiery Mielżyńskich Seweryna i Franciszki z Wilkszyckich 1826-1872.
 • 740 a "Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen"
 • 740 a Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen" nr 8 1892, nr 27 1896
 • 740 a Die ||ältestengrosspolnischen Grodbüchern. Lipsk 1887
 • 740 a księgi kościelne chobienickie 1718-1840 i gościeszyńskie 1670-1698;
 • 740 a zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej "Bazaru Poznańskiego" 1896.
 • 740 a testament Bnińskiego Ignacego 1891-1893
 • 740 a akt ślubu Łąckiego Stanisława z Mielżyńską Emilią Konstancją 1891 wyłączenie wspólnoty majątkowej Łąckich Stanisława i Emilii 1892
 • 740 a przekazanie Chobienic, Godziszewa, Grójca, Nieborzy i Wojciechowa synowi Mielżyńskiemu Maciejowi 1895
 • 740 a Akt sprzedaży folwarku Przyjma Engelmanowi Jakubowi 1873, przy tym |rejestr pomiarowy folwarku 1873
 • 740 a Papiery Mielżyńskich Karola i Emilii z Bnińskich 1873-1896.
 • 740 a Listy do Mielżyńskiego od
 • 740 a testament Mielżyńskiego Józefa 1900
 • 740 a testament Lipskiego Józefa 1809
 • 740 a spadek po Lipskim Józefie 1875-1883
 • 740 a Papiery Mielżyńskich Józefa i Emilii z Bnińskich 1809-1900.
 • 740 a intercyza ślubna Mielżyńskiej Marii z Bnińskim Janem 1842
 • 740 a Akta procesu skarbu pruskiego z Mielżyńską Konstancją z Mielżyńskich w sprawie szkoły w Woźnikach 1849-1851
 • 740 a Zezwolenie Mielżyńskiemu Maciejowi na zamieszkanie w Królestwie Polskim 1862.
 • 740 a akta sprzedaży Zakrzewa Vollmer Gustawowi 1857-1860.
 • 852 j BK 11272/3

Indeksy