Materiały z działalności społecznej ks. Józefa Prądzyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11281
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały z działalności społecznej ks. Józefa Prądzyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1913-1939
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.,wł.
 • Zawartość: Materiały Ligi Katolickiej: m.in. "Ustawa Ligi Katolickiej", "Liga Katolicka" nr 11-12 (1926); programy i inne materiały Zjazdów Katolickich w Wielkopolsce (1924, 1926, 1927, 1928, 1932, 1938), "Głos Eucharystyczny" nr 3 (1932), "1 Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce" 1930 - program obchodów; konspekty kazań i przemówień Prądzyńskiego J[ózefa], memoriały składane prymasom Dalborowi Edmundowi i Hlondowi Augustowi oraz kazania Dubowy E.: "Der Kernpuntk der katholischen Aktion". "Sodalicje mariańskie": w tym Statut sodalicji mariańskich w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej (masz. formularza). "Duszpasterstwo Akademickie", krótki rys działalności (1932 r.); rachunki związane z kaplicą akademicką w Poznaniu; "Zapiski w sprawie Duszpasterstwa Akademickiego" 1933; "Sprawozdanie Związku Akademickiego Filaretia" (1927-1928); korespondencja "Bratniej Pomocy" Uniwersytetu Poznańskiego; "Sprawozdanie z inspekcji zabudowania Kolonii Akademickiej w Tupadle" 1928; list Hlonda Augusta do Prądzyńskiego J[ózefa] 1934 r. Materiały korporacji "Baltia": w tym "Baltia". Korporacja Studentów Uiw[ersytetu] Pozn[ańskiego] 1921-1936" b.m.dr. (Poznań 1936); "Program obchodu dziesięciolecia korporacji Baltia w Toruniu" 1932; Komunikaty koła filistrów "Baltia" 1934-37 (2). Zjednoczenie Młodzieży Polskiej: odezwa 1933 i program Zjazdu Rady Naczelnej 1933. Związek Kapłanów "Unitas": "Wiadomości dla Duchowieństwa" nr 2 (1926); "Secretarius internationalis Cleri" 1928-1929; list Laubitza Antoniego do kan. Prądzyńskiego J[ózefa] 1918. List Związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich do Prezydium Policji m. Poznania 1927 (podp. ks.Michałowicz Czesław). Materiały Katolickiej Szkoły Społecznej 1937-1939; Sprawozdanie Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu 1937/38. "Umowa między T.C.L. a ks. Ludwiczakiem A[ntonim]" b.r. Zaproszenia na uroczystości
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dalbor Edmund abp gnieźnieński i poznański
  • Dubowy E. dr teologii, polemista katolicki
  • Hlond August kard.
  • Laubitz Antoni bp poznański
  • Ludwiczak Antoni ks., działacz społeczny
  • Michałowicz Czesław ks., działacz społeczny
  • Prądzyński Józef ksiądz senator RP 1877-1942
  • Księgarnia św. Wojciecha Poznań
  • Liga Katolicka - stowarzyszenie
  • Secretarius Internationalis Cleri
  • Sodalicje mariańskie
  • Towarzystwo Czytelni Ludowych
  • Zjednoczenie Młodzieży Polskiej
  • Związek Akademicki "Filaretia" Poznań
  • Związek Kapłanów "Unitas"
  • Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich
  • Gniezno d. m. pow. arcybiskupstwo
  • Poznań stowarzyszenia i korporacje studenckie
  • Poznań Kongres Eucharystyczny 1930 r.
  • Poznań m. woj. biskupstwo
  • Poznań m. woj. Księgarnia św. Wojciecha
  • Tupadły os. kolonia akademicka Puck d. pow.
  • Korespondencje studenckie
  • biskupstwo
  • stowarzyszenia i korporacje studenckie
  • Kazania 20 w.
  • Druki 20 w.
  • kolonia akademicka
  • Korespondencja 20 w.
  • Kazania 20 w.

MARC

 • 130 $a Materiały z działalności
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Materiały z działalności społecznej ks. Józefa Prądzyńskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1913-1939
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Materiały Ligi Katolickiej: m.in. "Ustawa Ligi Katolickiej", "Liga Katolicka" nr 11-12 (1926); programy i inne materiały Zjazdów Katolickich w Wielkopolsce (1924, 1926, 1927, 1928, 1932, 1938), "Głos Eucharystyczny" nr 3 (1932), "1 Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce" 1930 - program obchodów; konspekty kazań i przemówień Prądzyńskiego J[ózefa], memoriały składane prymasom Dalborowi Edmundowi i Hlondowi Augustowi oraz kazania Dubowy E.: "Der Kernpuntk der katholischen Aktion". "Sodalicje mariańskie": w tym Statut sodalicji mariańskich w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej (masz. formularza). "Duszpasterstwo Akademickie", krótki rys działalności (1932 r.); rachunki związane z kaplicą akademicką w Poznaniu; "Zapiski w sprawie Duszpasterstwa Akademickiego" 1933; "Sprawozdanie Związku Akademickiego Filaretia" (1927-1928); korespondencja "Bratniej Pomocy" Uniwersytetu Poznańskiego; "Sprawozdanie z inspekcji zabudowania Kolonii Akademickiej w Tupadle" 1928; list Hlonda Augusta do Prądzyńskiego J[ózefa] 1934 r. Materiały korporacji "Baltia": w tym "Baltia". Korporacja Studentów Uiw[ersytetu] Pozn[ańskiego] 1921-1936" b.m.dr. (Poznań 1936); "Program obchodu dziesięciolecia korporacji Baltia w Toruniu" 1932; Komunikaty koła filistrów "Baltia" 1934-37 (2). Zjednoczenie Młodzieży Polskiej: odezwa 1933 i program Zjazdu Rady Naczelnej 1933. Związek Kapłanów "Unitas": "Wiadomości dla Duchowieństwa" nr 2 (1926); "Secretarius internationalis Cleri" 1928-1929; list Laubitza Antoniego do kan. Prądzyńskiego J[ózefa] 1918. List Związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich do Prezydium Policji m. Poznania 1927 (podp. ks.Michałowicz Czesław). Materiały Katolickiej Szkoły Społecznej 1937-1939; Sprawozdanie Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu 1937/38. "Umowa między T.C.L. a ks. Ludwiczakiem A[ntonim]" b.r. Zaproszenia na uroczystości
 • 541 $c a $d 1969 $e 1492
 • 546 $a Pol., łac.,wł.
 • 600 $a Dalbor Edmund abp gnieźnieński i poznański
 • 600 $a Dubowy E. $c dr teologii, polemista katolicki
 • 600 $a Hlond August kard.
 • 600 $a Laubitz Antoni $c bp poznański
 • 600 $a Ludwiczak Antoni $c ks., działacz społeczny
 • 600 $a Michałowicz Czesław $c ks., działacz społeczny
 • 600 $a Prądzyński Józef ksiądz senator RP 1877-1942
 • 610 $a Księgarnia św. Wojciecha $c Poznań
 • 610 $a Liga Katolicka - stowarzyszenie
 • 610 $a Secretarius Internationalis Cleri
 • 610 $a Sodalicje mariańskie
 • 610 $a Towarzystwo Czytelni Ludowych
 • 610 $a Zjednoczenie Młodzieży Polskiej
 • 610 $a Związek Akademicki "Filaretia" $c Poznań
 • 610 $a Związek Kapłanów "Unitas"
 • 610 $a Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich
 • 611 $a Kongres Eucharystyczny 1930 Poznań
 • 611 $a Zjazd katolicki w Wielkopolsce
 • 651 $a Gniezno d. m. pow. $x arcybiskupstwo
 • 651 $a Poznań $x stowarzyszenia i korporacje studenckie
 • 651 $a Poznań $x Kongres Eucharystyczny $y 1930 r.
 • 651 $a Poznań m. woj. $x biskupstwo
 • 651 $a Poznań m. woj. $x Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 $a Tupadły os. $x kolonia akademicka $z Puck d. pow.
 • 653 $a Korespondencje studenckie
 • 653 $a biskupstwo
 • 653 $a stowarzyszenia i korporacje studenckie
 • 653 $a Kazania 20 w.
 • 653 $a Druki 20 w.
 • 653 $a kolonia akademicka
 • 653 $a Korespondencja 20 w.
 • 655 $a Kazania 20 w.
 • 740 $a "Wiadomości dla Duchowieństwa" - czasopismo
 • 740 $a "Głos Eucharystyczny"
 • 740 $a "Liga Katolicka" - czasopismo
 • 852 $j BK 11281

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11281