Korespondencja Kiryła Sosnowskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11292
 • Kopie: Mf 7087
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Kiryła Sosnowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1933-1966
 • Opis fizyczny: 244 listy 30x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., niem., ang.
 • Zawartość: Listy do Sosnowskiego K[iryła] od następujących, M-Z, NN: - Machlejda Wanda 1965-1966 (2). - Majka Józef ks. 1958-1965 (8). - Marylski Antoni 1965 (5), przy tym list NN do Marylskiego A. 1963. - Mayr Hildegard 1957. - Męclewski Edmund 1955 (2), przy tym listy do Męclewskiego E. od następujących: Bartellini-Moech Giorgetta 1962; Jong L. de 1962; Kermisz J. 1962; Mayr Hildegard 1962; Trevor-Roper Hugh R. 1962. - Milik Karol ks. 1964-1965 i b.d. (4). - Mirewicz Jerzy ks. T.J. 1962. - Mitkowski Józef 1956. - Narodowy Bank Polski - 4 Oddział Miejski w Poznaniu 1965. - Neveux Jean B. 1962. - Noskowska (?) 1957. - Olszewski Witold Lis 1958. - Padacz Władysław ks. 1964. - Państwowe Wyd. Naukowe. Wielka Encyklopedia Powszechna - red. 1965. - Piechowski Marian 1956-1961 (3). - Pitz Michał ks. 1965. - Posadzy Ignacy ks. 1957, przy tym kartki okolicznościowe (3). - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka 1962, Komisja Nauk Społecznych 1957 (2). - Przegalińska Danuta 1962. - "Przewodnik Katolicki" - red. 1965. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Amsterdam 1960. - Roskosz Stanisław 1955-1965 (7). - Sawicka Stanisława 1959-1966 (27). - Serwański Edward 1965 (3), przy tym odpis listu Kolipińskiego Juliusza do Serwańskiego E[dwarda] 1965. - Sierakowscy 1965. - Skubiszewski Krzysztof 1960-1961 (2), przy tym kop. listu Skubiszewskiego K[rzysztofa] do Magaraševi~'c'a A. 1960. - Sobkowiak 1964. - Sosnowska Maria Regina 1956. - Spandowski Antoni 1964. - Stępowski Janusz 1956 (2). - Strzemecka Helena 1962 (2). - Targ Alojzy 1964-1966 (17), przy tym list Targa A. do Sosnowskiej Haliny 1966. - Tow[arzystwo] Historyczno-Literackie w Paryżu 1962 (2). - Tow[arzystwo] Miłośników Miasta Poznania 1958. - Turowicz Jerzy 1958-1959 (3). - Turowski Konstanty 1958-1965 (10). - "Tygodnik Powszechny" - red. 1964. - Uhma Stefan 1965. - Unden Lily 1962. - urszulanki we Wrocławiu b.d. - Wachowiak Stanisław 1964 (2). - Weber Kazimierz 1936-1956 (2). - Wicherkiewiczowa Maria 1958. - Wiechecki J. 1963-1964 (4). - Wieczorkowie Bernard i Janina z Waszkowiaków 1955 (2). - Wojciechowski Zygmunt 1955 (2). - Wojtyła Karol abp 1963-1966 (3). - Woźniakowski Jacek 1963. - Woźnicki Andrzej ks. 1962 (3). - Wronka Andrzej bp b.d. - Wyszyński Stefan kard. prymas 1957-1966 (5). - Zachodnia Agencja Prasowa w Warszawie 1964-1966 (3), przy tym kopie listów do ZAP od następujących: Abramowicz Dina 1962; Crankshaw Edward 1962; L'Essor 1962; Ludwikiewicz O. do L'Essor 1962; Forster H. 1963; Ministre des Arts et des Sciences. Luxemburg 1962-1963 (2); Ministre de L'Education Nationale. Luxemburg 1963; Mirewicz Jerzy ks. 1962; Pospieszalski A. 1962; Rufeisen Daniel Oswald lord Russel of Liverpool 1962; Szner Zwi 1962; The Wiener Library Ltd. Londyn 1962. - Zagórski Józef 1955 (2). - Zaleska Róża 1960-1964 (3). - Zalewski b.d. - "Zdrowie i Trzeźwość" - red. 1958 (2). - Zdziechowski Jerzy 1960 (2), przy tym odpis listu Zdziechowskiego J. do red. "Figaro Litteraire" w Paryżu 1962. - Zieliński Zbigniew 1961. - Zimniewiczowie Aniela i Marian 1954. - Żurowska Felicja 1959-1966 (26), przy tym kop. listu Żurowskiej F. do abp Wojtyły K[arola] 1964 i odpis listu Nowakowskiego Zygmunta do Żurowskiej F. 1961. - "Życie i Myśl" - red. 1955-1956 (15). - Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 1956. - Żymuła Stanisław ks. 1965. - NN 1955-1961 (5), przy tym Morcinek Gustaw do red. "Orlątka" w Poznaniu 1933. - NN do Sosnowskiej Haliny b.d. - NN do NN Henryki 1959
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abramowicz Dina bibliotekarka Nowy Jork
  • Bartellini Moech Giorgetta historyk włoski
  • Crankshaw Edward 20 w.
  • Forster H. 20 w.
  • Jong L. dr, historyk holenderski
  • Kermisz J. dr, historyk
  • Kolipiński Juliusz 20 w.
  • Machlejd Wanda 20 w.
  • Magaraševi~'c prof. prawa uniw. w Nowym Sadzie
  • Majka Józef ks., socjolog, prof. Katolickiego Uniw. w Lublinie
  • Marylski Antoni pracownik Zakładu dla Ociemniałych w Laskach
  • Mayr Hildegard dr, działaczka katolicka w Austrii
  • Męclewski Edmund redaktor, publicysta
  • Milik Karol ks. dr, administrator kościelny diecezji wrocławskiej
  • Mirewicz Jerzy jezuita
  • Mitkowski Józef historyk, prof. uniw. w Lublinie
  • Morcinek Gustaw pisarz
  • Neveux Jean historyk francuski
  • Nowakowski Zygmunt prof. uniw. w Poznaniu prawnik,
  • Olszewski Witold Lis adwokat
  • Rufeisen Daniel Oswald ks. w Haifie
  • Russel of Liverpool lord
  • Sawicka Stanisława dr historii sztuki, prof. uniw. w Warszawie
  • Sierakowscy 20 w.
  • Skubiszewski Krzysztof prawnik, prof. uniw. w Poznaniu
  • Sobkowiak Henryk członek ruchu oporu w Wielkopolsce
  • Sosnowska Halina 20 w.
  • Spandowski Antoni 20 w.
  • Stępowski Janusz 20 w.
  • Strzemecka Helena z Radomskich 20 w.
  • Targ Alojzy historyk
  • Turowicz Jerzy red. "Tygodnika Powszechnego", publicysta katolicki
  • Turowski Konstanty sekretarz red. "Zeszytów Naukowych KUL-u"
  • Uhma Stefan 20 w.
  • Weber Kazimierz 20 w.
  • Wicherkiewiczowa Maria ze Sławskich literatka
  • Wojciechowski Zygmunt historyk, prof. uniw. w Poznaniu
  • Wojtyła Karol kard.
  • Woźniakowski Jacek 20 w.
  • Woźnicki Andrzej ks.
  • Wronka Andrzej bp sufragan wrocławski
  • Wyszyński Stefan kard.
  • Zagórski Józef 20 w.
  • Zaleska Róża 20 w.
  • Zalewski 20 w.
  • Zdziechowski Jerzy działacz polityczny, ekonomista
  • Żurowska Felicja 20 w.
  • Żymuła Stanisław ks.
  • Holandia Rijksinstitut voor Oorlogsdocumentatie
  • Narodowy Bank Polski
  • Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania Poznań
  • Urszulanki Wrocław
  • Zachodnia Agencja Prasowa
  • Żydowski Instytut Historyczny
  • Amsterdam
  • Londyn
  • Luksemburg
  • Poznań Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
  • Wrocław urszulanki
  • Korespondencja 20 w.

MARC

 • 130 $a Korespondencja
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Kiryła Sosnowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1933-1966
 • 300 $a 244 listy $c 30x21 cm
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Waszkowiakówna Janina zob. Wieczorkowa Janina z Waszkowiaków
 • 520 $a Listy do Sosnowskiego K[iryła] od następujących, M-Z, NN: - Machlejda Wanda 1965-1966 (2). - Majka Józef ks. 1958-1965 (8). - Marylski Antoni 1965 (5), przy tym list NN do Marylskiego A. 1963. - Mayr Hildegard 1957. - Męclewski Edmund 1955 (2), przy tym listy do Męclewskiego E. od następujących: Bartellini-Moech Giorgetta 1962; Jong L. de 1962; Kermisz J. 1962; Mayr Hildegard 1962; Trevor-Roper Hugh R. 1962. - Milik Karol ks. 1964-1965 i b.d. (4). - Mirewicz Jerzy ks. T.J. 1962. - Mitkowski Józef 1956. - Narodowy Bank Polski - 4 Oddział Miejski w Poznaniu 1965. - Neveux Jean B. 1962. - Noskowska (?) 1957. - Olszewski Witold Lis 1958. - Padacz Władysław ks. 1964. - Państwowe Wyd. Naukowe. Wielka Encyklopedia Powszechna - red. 1965. - Piechowski Marian 1956-1961 (3). - Pitz Michał ks. 1965. - Posadzy Ignacy ks. 1957, przy tym kartki okolicznościowe (3). - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka 1962, Komisja Nauk Społecznych 1957 (2). - Przegalińska Danuta 1962. - "Przewodnik Katolicki" - red. 1965. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Amsterdam 1960. - Roskosz Stanisław 1955-1965 (7). - Sawicka Stanisława 1959-1966 (27). - Serwański Edward 1965 (3), przy tym odpis listu Kolipińskiego Juliusza do Serwańskiego E[dwarda] 1965. - Sierakowscy 1965. - Skubiszewski Krzysztof 1960-1961 (2), przy tym kop. listu Skubiszewskiego K[rzysztofa] do Magaraševi~'c'a A. 1960. - Sobkowiak 1964. - Sosnowska Maria Regina 1956. - Spandowski Antoni 1964. - Stępowski Janusz 1956 (2). - Strzemecka Helena 1962 (2). - Targ Alojzy 1964-1966 (17), przy tym list Targa A. do Sosnowskiej Haliny 1966. - Tow[arzystwo] Historyczno-Literackie w Paryżu 1962 (2). - Tow[arzystwo] Miłośników Miasta Poznania 1958. - Turowicz Jerzy 1958-1959 (3). - Turowski Konstanty 1958-1965 (10). - "Tygodnik Powszechny" - red. 1964. - Uhma Stefan 1965. - Unden Lily 1962. - urszulanki we Wrocławiu b.d. - Wachowiak Stanisław 1964 (2). - Weber Kazimierz 1936-1956 (2). - Wicherkiewiczowa Maria 1958. - Wiechecki J. 1963-1964 (4). - Wieczorkowie Bernard i Janina z Waszkowiaków 1955 (2). - Wojciechowski Zygmunt 1955 (2). - Wojtyła Karol abp 1963-1966 (3). - Woźniakowski Jacek 1963. - Woźnicki Andrzej ks. 1962 (3). - Wronka Andrzej bp b.d. - Wyszyński Stefan kard. prymas 1957-1966 (5). - Zachodnia Agencja Prasowa w Warszawie 1964-1966 (3), przy tym kopie listów do ZAP od następujących: Abramowicz Dina 1962; Crankshaw Edward 1962; L'Essor 1962; Ludwikiewicz O. do L'Essor 1962; Forster H. 1963; Ministre des Arts et des Sciences. Luxemburg 1962-1963 (2); Ministre de L'Education Nationale. Luxemburg 1963; Mirewicz Jerzy ks. 1962; Pospieszalski A. 1962; Rufeisen Daniel Oswald lord Russel of Liverpool 1962; Szner Zwi 1962; The Wiener Library Ltd. Londyn 1962. - Zagórski Józef 1955 (2). - Zaleska Róża 1960-1964 (3). - Zalewski b.d. - "Zdrowie i Trzeźwość" - red. 1958 (2). - Zdziechowski Jerzy 1960 (2), przy tym odpis listu Zdziechowskiego J. do red. "Figaro Litteraire" w Paryżu 1962. - Zieliński Zbigniew 1961. - Zimniewiczowie Aniela i Marian 1954. - Żurowska Felicja 1959-1966 (26), przy tym kop. listu Żurowskiej F. do abp Wojtyły K[arola] 1964 i odpis listu Nowakowskiego Zygmunta do Żurowskiej F. 1961. - "Życie i Myśl" - red. 1955-1956 (15). - Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 1956. - Żymuła Stanisław ks. 1965. - NN 1955-1961 (5), przy tym Morcinek Gustaw do red. "Orlątka" w Poznaniu 1933. - NN do Sosnowskiej Haliny b.d. - NN do NN Henryki 1959
 • 530 $d Mf 7087
 • 541 $c a $d 1969 $e 636
 • 546 $a Pol., franc., niem., ang.
 • 600 $a Abramowicz Dina $c bibliotekarka Nowy Jork
 • 600 $a Bartellini Moech Giorgetta $c historyk włoski
 • 600 $a Crankshaw Edward $d 20 w.
 • 600 $a Forster H. $d 20 w.
 • 600 $a Jong L. $c dr, historyk holenderski
 • 600 $a Kermisz J. $c dr, historyk
 • 600 $a Kolipiński Juliusz $d 20 w.
 • 600 $a Machlejd Wanda $d 20 w.
 • 600 $a Magaraševi~'c $c prof. prawa uniw. w Nowym Sadzie
 • 600 $a Majka Józef ks., socjolog, prof. Katolickiego Uniw. w Lublinie
 • 600 $a Marylski Antoni $c pracownik Zakładu dla Ociemniałych w Laskach
 • 600 $a Mayr Hildegard $c dr, działaczka katolicka w Austrii
 • 600 $a Męclewski Edmund $c redaktor, publicysta
 • 600 $a Milik Karol $c ks. dr, administrator kościelny diecezji wrocławskiej
 • 600 $a Mirewicz Jerzy $c jezuita
 • 600 $a Mitkowski Józef $c historyk, prof. uniw. w Lublinie
 • 600 $a Morcinek Gustaw $c pisarz
 • 600 $a Neveux Jean historyk francuski
 • 600 $a Nowakowski Zygmunt $c prof. uniw. w Poznaniu $c prawnik,
 • 600 $a Olszewski Witold Lis adwokat
 • 600 $a Rufeisen Daniel Oswald $c ks. w Haifie
 • 600 $a Russel of Liverpool $c lord
 • 600 $a Sawicka Stanisława dr historii sztuki, prof. uniw. w Warszawie
 • 600 $a Sierakowscy $d 20 w.
 • 600 $a Skubiszewski Krzysztof prawnik, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Sobkowiak Henryk członek ruchu oporu w Wielkopolsce
 • 600 $a Sosnowska Halina 20 w.
 • 600 $a Spandowski Antoni 20 w.
 • 600 $a Stępowski Janusz 20 w.
 • 600 $a Strzemecka Helena z Radomskich 20 w.
 • 600 $a Targ Alojzy historyk
 • 600 $a Turowicz Jerzy red. "Tygodnika Powszechnego", publicysta katolicki
 • 600 $a Turowski Konstanty sekretarz red. "Zeszytów Naukowych KUL-u"
 • 600 $a Uhma Stefan 20 w.
 • 600 $a Weber Kazimierz 20 w.
 • 600 $a Wicherkiewiczowa Maria ze Sławskich literatka
 • 600 $a Wojciechowski Zygmunt historyk, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Wojtyła Karol kard.
 • 600 $a Woźniakowski Jacek 20 w.
 • 600 $a Woźnicki Andrzej ks.
 • 600 $a Wronka Andrzej bp sufragan wrocławski
 • 600 $a Wyszyński Stefan kard.
 • 600 $a Zagórski Józef 20 w.
 • 600 $a Zaleska Róża 20 w.
 • 600 $a Zalewski 20 w.
 • 600 $a Zdziechowski Jerzy działacz polityczny, ekonomista
 • 600 $a Żurowska Felicja 20 w.
 • 600 $a Żymuła Stanisław ks.
 • 610 $a Holandia Rijksinstitut voor Oorlogsdocumentatie
 • 610 $a Narodowy Bank Polski
 • 610 $a Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • 610 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 610 $a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania $c Poznań
 • 610 $a Urszulanki $c Wrocław
 • 610 $a Zachodnia Agencja Prasowa
 • 610 $a Żydowski Instytut Historyczny
 • 651 $a Amsterdam
 • 651 $a Londyn
 • 651 $a Luksemburg
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
 • 651 $a Wrocław $x urszulanki
 • 653 $a Korespondencja 20 w.
 • 700 $a Piechowski Marian $d 20 w.
 • 700 $a Noskowska ? $d 20 w.
 • 700 $a Sosnowska Maria Regina $d 20 w.
 • 700 $a Sosnowski Kirył pseud. |Konrad $c działacz społeczny, historyk
 • 700 $a Roskosz Stanisław $c red. Zachodniej Agencji Prasowej $c działacz niepodległościowy,
 • 700 $a Przegalińska Danuta $d 20 w.
 • 700 $a Posadzy Ignacy $c gen. Tow. Chrystusowego
 • 700 $a Pitz Michał $c ks.
 • 700 $a Wachowiak Stanisław autor wspomnień
 • 700 $a Szner Zwi $d 20 w.
 • 700 $a Unden Lily $c więźniarka obozów koncentracyjnych $c malarka,
 • 700 $a Wiechecki J. $d 20 w.
 • 700 $a Wieczorek Bernard $d 20 w.
 • 700 $a Wieczorkowa Janina z Waszkowiaków $d 20 w.
 • 700 $a Zieliński Zbigniew $d 20 w.
 • 700 $a Zimniewicz Marian $d 20 w.
 • 700 $a Zimniewicz Aniela $d 20 w.
 • 700 $a Padacz Władysław $c sekretarz kard. Wyszyńskiego $c ks., $c dr,
 • 700 $a Serwański Edward historyk
 • 700 $a Sosnowski Kirył pseud. Konrad działacz społeczny, historyk
 • 740 $a "Tygodnik Powszechny" - red.
 • 740 $a "Orlątko" - czasopismo
 • 740 $a "Figaro Litteraire" - czasopismo
 • 740 $a "Życie i Myśl" - czasopismo
 • 740 $a "Zdrowie i Trzeźwość" - czasopismo
 • 852 $j BK 11292

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11292