Varia z archiwum Suchorzewskich 16-19 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11401
 • Tytuł: Varia z archiwum Suchorzewskich 16-19 w.
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 35 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Abecadło kawalerskie dla panny chcącej się zamężyć"
  • "Żal do Franusi"
  • "Do wiosny"
  • Sprawa Wolskiej Agnieszki z Trąmpczyńskich z Waganowskim Jakubem (b.d. 16-17 w.); układ Swinarskiego Stanisława z Czarnockim Bartłomiejem (1652); Cieleccy Jan, Kazimierz, Wojciech, Chełmowski Grzegorz, Dąbrowski Andrzej z Piaseckim Stefanem opatem lubińskim o Mórkę i Mełpin (1663); Cieleccy Kazimierz i Wojciech z Dziembińskimi Kazimierzem i Marianną z Czackich - dzierżawa Mórki (1667); Sczanieccy Michał i Anna z Niegolewskich z Domachalskimi Stanisławem i Eufrozyną z Szymberskich - dzierżawa dóbr Chełmno (1687); Gosławska Elżbieta z Mycielskich zapis dla Kołdowskiej Marianny - córki Barbary z Mycielskich i dla Bałęckiej Marianny z Mycielskich (1691). - Sprawy następujących: Jabłoński Tobiasz, rektor kolegium krakowskiego jezuitów z Zakrzewskim Adamem Józefem - dzierżawa Mierzyna ? (1700); Radzewski Piotr z opactwem lubińskim - Wołłowicz Eustachy opat i biskup wileński - Mórka (1722); Trzebicki z (Kajetanem ?) Morawskim starościcem gniewkowskim, spadkobiercami Orzelskiego Stanisława, spadkobiercami Łąckiej Katarzyny, Skrzydlewskimi, dominikanami poznańskimi (o. Błoński Michał), karmelitami z Markowic i kanonikami regularnymi z Trzemeszna o Markowice (1727); Radomicki Kazimierz, Radomicka Katarzyna z Opalińskich, Miękicka Barbara z Bojanowskich, Miękicki Adam, Pogorzelski Stanisław kaszt. rogoziński, Kijewscy, Rey Andrzej, Potocki Krzysztof burgrabia ziemski pyzdrski i Cześlewski Piotr z Śliwińską Zofią z Żelęckich, Dolecką Dorotą z Żelęckich, Żelęcką Krystyną, Chełchowskimi Jerzym i Mikołajem, Kęsicką Heleną z Chełchowskich, Pawińską Anną z Chełchowskich o Ujazd, Urbanowo Wielkie, Kochowo, Kowalewo (1749). - Fragment kopii listu Suchorzewskiego Wincentego do żony o audiencji u W.X. Konstantego 1822 r. - Wierszyki z przełomu 18/19 w.: "Abecadło kawalerskie dla panny chcącej się zamężyć", inc.: Powiedz proszę Apollinie (145v); "Żal do Franusi" (druk: Piosenki y arye, Warszawa 1801); "Do wiosny" (druk.: j.w.); varia (2)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Belęcka Marianna z Mycielskich 17 w.
  • Błoński Michał dominikanin
  • Chełchowski Jerzy 18 w.
  • Chełchowski Mikołaj 18 w.
  • Chełmowski Grzegorz 17 w.
  • Cielecki Jan 17 w.
  • Cielecki Wojciech 17 w.
  • Czarnocki Bartłomiej 17 w.
  • Cześlewski Piotr 18 w.
  • Dąbrowski Andrzej 17 w.
  • Dolecka Dorota z Żelęckich 18 w.
  • Domachalska Eufrozyna z Szymberskich 17 w.
  • Domachalski Stanisław 17 w.
  • Dziembińska Marianna z Czackich 17 w.
  • Dziembiński Kazimierz 17 w.
  • Gosławska Elżbieta z Mycielskich 17 w.
  • Jabłoński Tobiasz rektor kolegium jezuickiego w Krakowie
  • Kęsicka Helena z Chełchowskich 18 w.
  • Kijewscy h. Świerczek
  • Kołdowska Marianna z Mycielskich 17 w.
  • Łącka Katarzyna 18 w.
  • Mękicka Barbara z Bojanowskich 18 w.
  • Mękicki Adam 18 w.
  • Morawski Kajetan star. gniewkowski
  • Orzelski Stanisław 18 w.
  • Pawińska Anna z Chełchowskich 18 w.
  • Piasecki Stefan opat lubiński
  • Pogorzelski Stanisław kaszt. rogoziński, kaliski
  • Potocki Krzysztof burgrabia ziemski pyzdrski
  • Radomicka Katarzyna z Opalińskich 18 w.
  • Radomicki Kazimierz 18 w.
  • Radzewski Piotr 18 w.
  • Rey Andrzej 18 w.
  • Romanov Konstantin Pavlovič w. książę ros.
  • Sczaniecka Anna z Niegolewskich 17 w.
  • Sczaniecki Michał podczaszy dobrzyński
  • Skrzydlewscy h. Samson
  • Śliwińska Zofia z Żelęckich 18 w.
  • Suchorzewski Wincenty rtm. wojsk Królestwa Kongresowego
  • Swinarski Stanisław 17 w.
  • Trzebicki Maciej wojski wieluński?
  • Waganowski Jakub 16/17 w.
  • Wołłowicz Eustachy bp wileński
  • Wolska Agnieszka z Trąmpczyńskich 16/17 w.
  • Zakrzewski Adam Józef dzierżawca Mierzyna
  • Żelęcka Krystyna 18 w.
  • Benedyktyni Lublin
  • Dominikanie Poznań
  • Kanonicy regularni laterańscy Trzemeszno
  • Karmelici Marków
  • Chełmno w. Szamotuły d. pow.
  • Kochowo w. Słupca d. pow.
  • Kowalewo w. Kościan d. pow.
  • Lubiń w. opactwo benedyktyńskie Kościan d. pow.
  • Marków karmelici
  • Markowice w. Mogilno d. pow.
  • Mełpin d. Małpin w. Śrem d. pow.
  • Mierzyn (?) w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Mórka w. Śrem d. pow.
  • Poznań m. woj. dominikanie
  • Trzemeszno m. kanonicy regularni Mogilno d. pow.
  • Ujazd w. Kościan d. pow.
  • Urbanowo w. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Dzierżawy
  • Literatura polska - wiersze 18 w.

MARC

 • 130 %a Varia z archiwum
 • 245 %a Varia z archiwum Suchorzewskich 16-19 w.
 • 250 %a ekstr.
 • 250 %a kopie
 • 260 %c 16-19 w.
 • 300 %a 35 k. %c 2° i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Bojanowska Barbara zob. Miękicka Barbara z Bojanowskich
 • 400 %a Chełchowska Anna zob. Pawińska Anna z Chełchowskich
 • 400 %a Chełchowska Helena zob. Kęsicka Helena z Chełchowskich
 • 400 %a Czacka Marianna zob. Dziembińska Marianna z Czackich
 • 400 %a Żelęcka Dorota zob. Dolecka Dorota z Żelęckich
 • 400 %a Szymberska Eufrozyna zob. Domachalska Eufrozyna z Szymberskich
 • 400 %a Mycielska Elżbieta zob. Gosławska Elżbieta z Mycielskich
 • 400 %a Mycielska Marianna zob. Kołdowska Marianna z Mycielskich
 • 400 %a Niegolewska Anna zob. Sczaniecka Anna z Niegolewskich
 • 400 %a Opalińska Katarzyna zob. Radomicka Katarzyna z Opalińskich
 • 400 %a Żelęcka Zofia zob. Śliwińska Zofia z Żelęckich
 • 400 %a Trąmpczyńska Agnieszka zob. Wolska Agnieszka z Trąmpczyńskich
 • 400 %a Mycielska Marianna zob. Belęcka Marianna z Mycielskich
 • 520 %a "Abecadło kawalerskie dla panny chcącej się zamężyć"
 • 520 %a "Żal do Franusi"
 • 520 %a "Do wiosny"
 • 520 %a Sprawa Wolskiej Agnieszki z Trąmpczyńskich z Waganowskim Jakubem (b.d. 16-17 w.); układ Swinarskiego Stanisława z Czarnockim Bartłomiejem (1652); Cieleccy Jan, Kazimierz, Wojciech, Chełmowski Grzegorz, Dąbrowski Andrzej z Piaseckim Stefanem opatem lubińskim o Mórkę i Mełpin (1663); Cieleccy Kazimierz i Wojciech z Dziembińskimi Kazimierzem i Marianną z Czackich - dzierżawa Mórki (1667); Sczanieccy Michał i Anna z Niegolewskich z Domachalskimi Stanisławem i Eufrozyną z Szymberskich - dzierżawa dóbr Chełmno (1687); Gosławska Elżbieta z Mycielskich zapis dla Kołdowskiej Marianny - córki Barbary z Mycielskich i dla Bałęckiej Marianny z Mycielskich (1691). - Sprawy następujących: Jabłoński Tobiasz, rektor kolegium krakowskiego jezuitów z Zakrzewskim Adamem Józefem - dzierżawa Mierzyna ? (1700); Radzewski Piotr z opactwem lubińskim - Wołłowicz Eustachy opat i biskup wileński - Mórka (1722); Trzebicki z (Kajetanem ?) Morawskim starościcem gniewkowskim, spadkobiercami Orzelskiego Stanisława, spadkobiercami Łąckiej Katarzyny, Skrzydlewskimi, dominikanami poznańskimi (o. Błoński Michał), karmelitami z Markowic i kanonikami regularnymi z Trzemeszna o Markowice (1727); Radomicki Kazimierz, Radomicka Katarzyna z Opalińskich, Miękicka Barbara z Bojanowskich, Miękicki Adam, Pogorzelski Stanisław kaszt. rogoziński, Kijewscy, Rey Andrzej, Potocki Krzysztof burgrabia ziemski pyzdrski i Cześlewski Piotr z Śliwińską Zofią z Żelęckich, Dolecką Dorotą z Żelęckich, Żelęcką Krystyną, Chełchowskimi Jerzym i Mikołajem, Kęsicką Heleną z Chełchowskich, Pawińską Anną z Chełchowskich o Ujazd, Urbanowo Wielkie, Kochowo, Kowalewo (1749). - Fragment kopii listu Suchorzewskiego Wincentego do żony o audiencji u W.X. Konstantego 1822 r. - Wierszyki z przełomu 18/19 w.: "Abecadło kawalerskie dla panny chcącej się zamężyć", inc.: Powiedz proszę Apollinie (145v); "Żal do Franusi" (druk: Piosenki y arye, Warszawa 1801); "Do wiosny" (druk.: j.w.); varia (2)
 • 541 %c a %d 1970 %e 1438
 • 546 %a Pol., łac.
 • 600 %a Belęcka Marianna z Mycielskich %d 17 w.
 • 600 %a Błoński Michał %c dominikanin
 • 600 %a Chełchowski Jerzy %d 18 w.
 • 600 %a Chełchowski Mikołaj %d 18 w.
 • 600 %a Chełmowski Grzegorz %d 17 w.
 • 600 %a Cielecki Jan %d 17 w.
 • 600 %a Cielecki Wojciech %d 17 w.
 • 600 %a Czarnocki Bartłomiej %d 17 w.
 • 600 %a Cześlewski Piotr %d 18 w.
 • 600 %a Dąbrowski Andrzej %d 17 w.
 • 600 %a Dolecka Dorota z Żelęckich %d 18 w.
 • 600 %a Domachalska Eufrozyna z Szymberskich %d 17 w.
 • 600 %a Domachalski Stanisław %d 17 w.
 • 600 %a Dziembińska Marianna z Czackich %d 17 w.
 • 600 %a Dziembiński Kazimierz %d 17 w.
 • 600 %a Gosławska Elżbieta z Mycielskich %d 17 w.
 • 600 %a Jabłoński Tobiasz %c rektor kolegium jezuickiego w Krakowie
 • 600 %a Kęsicka Helena z Chełchowskich %d 18 w.
 • 600 %a Kijewscy h. Świerczek
 • 600 %a Kołdowska Marianna z Mycielskich %d 17 w.
 • 600 %a Łącka Katarzyna %d 18 w.
 • 600 %a Mękicka Barbara z Bojanowskich %d 18 w.
 • 600 %a Mękicki Adam %d 18 w.
 • 600 %a Morawski Kajetan %c star. gniewkowski
 • 600 %a Orzelski Stanisław %d 18 w.
 • 600 %a Pawińska Anna z Chełchowskich %d 18 w.
 • 600 %a Piasecki Stefan %c opat lubiński
 • 600 %a Pogorzelski Stanisław %c kaszt. rogoziński, kaliski
 • 600 %a Potocki Krzysztof %c burgrabia ziemski pyzdrski
 • 600 %a Radomicka Katarzyna z Opalińskich %d 18 w.
 • 600 %a Radomicki Kazimierz %d 18 w.
 • 600 %a Radzewski Piotr %d 18 w.
 • 600 %a Rey Andrzej %d 18 w.
 • 600 %a Romanov Konstantin Pavlovič %c w. książę ros.
 • 600 %a Sczaniecka Anna z Niegolewskich %d 17 w.
 • 600 %a Sczaniecki Michał podczaszy dobrzyński
 • 600 %a Skrzydlewscy h. Samson
 • 600 %a Śliwińska Zofia z Żelęckich %d 18 w.
 • 600 %a Suchorzewski Wincenty %c rtm. wojsk Królestwa Kongresowego
 • 600 %a Swinarski Stanisław %d 17 w.
 • 600 %a Trzebicki Maciej wojski wieluński?
 • 600 %a Waganowski Jakub %d 16/17 w.
 • 600 %a Wołłowicz Eustachy %c bp wileński
 • 600 %a Wolska Agnieszka z Trąmpczyńskich %d 16/17 w.
 • 600 %a Zakrzewski Adam Józef %c dzierżawca Mierzyna
 • 600 %a Żelęcka Krystyna %d 18 w.
 • 610 %a Benedyktyni %c Lublin
 • 610 %a Dominikanie %c Poznań
 • 610 %a Kanonicy regularni laterańscy %c Trzemeszno
 • 610 %a Karmelici %c Marków
 • 651 %a Chełmno w. %z Szamotuły d. pow.
 • 651 %a Kochowo w. %z Słupca d. pow.
 • 651 %a Kowalewo w. %z Kościan d. pow.
 • 651 %a Lubiń w. %x opactwo benedyktyńskie %z Kościan d. pow.
 • 651 %a Marków %x karmelici
 • 651 %a Markowice w. %z Mogilno d. pow.
 • 651 %a Mełpin d. Małpin w. %z Śrem d. pow.
 • 651 %a Mierzyn (?) w. %z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 %a Mórka w. %z Śrem d. pow.
 • 651 %a Poznań m. woj. %x dominikanie
 • 651 %a Trzemeszno m. %x kanonicy regularni %z Mogilno d. pow.
 • 651 %a Ujazd w. %z Kościan d. pow.
 • 651 %a Urbanowo w. %z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 653 %a Dzierżawy
 • 653 %a Literatura polska - wiersze 18 w.
 • 852 %j BK 11401

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 11401