Akta prawno-majątkowe Jana Tomickiego i jego żon Anny ze Stobieckich i Anny ze Strykowskich (16-4-1640).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11414
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Jana Tomickiego i jego żon Anny ze Stobieckich i Anny ze Strykowskich (16-4-1640).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 17 akt 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Rezygnacja z części w Baranowie, Grębaninie i Grębaninku na rzecz Tomickiego Andrzeja przez Zarębę Aleksandra i i jego siostry Węgierską Annę, Trzcińską Katarzynę i 1° Dawidowską 2° Bojanowską Zofię 1604; zapis Tomickiego Jana dla żony Stobieckiej Anny 1607; podział majątku Tomickiego Andrzeja między synów Jana, Stanisława i Jerzego 1610, pożyczka od Siemieńskiej Doroty z Szembeków 1610; rezygnacja ze Stobiecka na rzecz córki Izabeli Pstrokońskiej 1628; arenda Grębanina, Borowna, Mroczenia, Łęki Wolskiemu Adamowi 1630; zapis dożywocia żonie Strykowskiej Annie 1630-1631 (4); arenda Grębanina Podleskim Andrzejowi i Annie 1638; arenda Borowna i Mroczenia Boguckiemu Marcjanowi 1639; pożyczka od Doruchowskiego Chryzostoma Wierzbięty 1640 (2); zapis dla synowej Jadwigi z Gostyńskich Andrzejowej Tomickiej 1636-1640 (2)
 • Proweniencja: Archiwum Tomickich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bogucki Marcjan dzierżawca majątków Tomickich
  • Bojanowska Zofia z Zarembów 1° Dawidowska 17 w.
  • Męcińska Izabela z Tomickich 1° Pstrokońska
  • Podleska Anna 17 w.
  • Podleski Andrzej dzierżawca Grębanina
  • Siemieńska Dorota z Szembeków 17 w.
  • Tomicka Anna ze Stobieckich 17 w.
  • Tomicka Anna ze Strykowskich 17 w.
  • Tomicka Jadwiga z Gostyńskich 17 w.
  • Tomicki Andrzej sekretarz król.
  • Tomicki Jan miecznik wieluński
  • Tomicki Jerzy 17 w.
  • Tomicki Stanisław 17 w.
  • Trzcińska Katarzyna z Zarembów 17 w.
  • Węgierska Anna z Zarembów 17 w.
  • Wolski Adam 17 w.
  • Zaremba Aleksander 17 w.
  • Borówno w. Kępno d. pow.
  • Grębaninek d. w. Kępno d. pow.
  • Grębanin w. Kępno d. pow.
  • Łęka w. Kępno d. pow.
  • Mroczeń w. Kępno d. pow.
  • Stobiecko w. Radomsko d. pow.
  • Dzierżawy

MARC

 • 130 $a Akta prawno-majątkowe
 • 245 $a Akta prawno-majątkowe Jana Tomickiego i jego żon Anny ze Stobieckich i Anny ze Strykowskich (16-4-1640).
 • 250 $a ekstr.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 17 akt $c
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Dawidowska Zofia zob. Bojanowska Zofia z Zarembów 1° Dawidowska
 • 400 $a Stobiecka Anna zob. Tomicka Anna ze Stobieckich
 • 400 $a Zaremba Katarzyna zob. Trzcińska Katarzyna z Zarembów
 • 400 $a Zaremba Anna zob. Węgierska Anna z Zarembów
 • 400 $a Strykowska Anna zob. Tomicka Anna ze Strykowskich
 • 400 $a Szembekówna Dorota zob. Siemieńska Dorota z Szembeków
 • 400 $a Tomicka Izabela zob. Męcińska Izabela z Tomickich 1° Pstrokońska
 • 400 $a Pstrokońska Izabela zob. Męcińska Izabela z Tomickich 1° Pstrokońska
 • 400 $a Gostyńska Jadwiga zob. Tomicka Jadwiga z Gostyńskich
 • 400 $a Zarembianka Zofia zob. Bojanowska Zofia z Zarembów 1° Dawidowska
 • 520 $a Rezygnacja z części w Baranowie, Grębaninie i Grębaninku na rzecz Tomickiego Andrzeja przez Zarębę Aleksandra i i jego siostry Węgierską Annę, Trzcińską Katarzynę i 1° Dawidowską 2° Bojanowską Zofię 1604; zapis Tomickiego Jana dla żony Stobieckiej Anny 1607; podział majątku Tomickiego Andrzeja między synów Jana, Stanisława i Jerzego 1610, pożyczka od Siemieńskiej Doroty z Szembeków 1610; rezygnacja ze Stobiecka na rzecz córki Izabeli Pstrokońskiej 1628; arenda Grębanina, Borowna, Mroczenia, Łęki Wolskiemu Adamowi 1630; zapis dożywocia żonie Strykowskiej Annie 1630-1631 (4); arenda Grębanina Podleskim Andrzejowi i Annie 1638; arenda Borowna i Mroczenia Boguckiemu Marcjanowi 1639; pożyczka od Doruchowskiego Chryzostoma Wierzbięty 1640 (2); zapis dla synowej Jadwigi z Gostyńskich Andrzejowej Tomickiej 1636-1640 (2)
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Archiwum Tomickich
 • 600 $a Bogucki Marcjan $c dzierżawca majątków Tomickich
 • 600 $a Bojanowska Zofia z Zarembów 1° Dawidowska $d 17 w.
 • 600 $a Męcińska Izabela z Tomickich 1° Pstrokońska
 • 600 $a Podleska Anna $d 17 w.
 • 600 $a Podleski Andrzej $c dzierżawca Grębanina
 • 600 $a Siemieńska Dorota z Szembeków $d 17 w.
 • 600 $a Tomicka Anna ze Stobieckich $d 17 w.
 • 600 $a Tomicka Anna ze Strykowskich $d 17 w.
 • 600 $a Tomicka Jadwiga z Gostyńskich $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Andrzej sekretarz król.
 • 600 $a Tomicki Jan miecznik wieluński
 • 600 $a Tomicki Jerzy $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Stanisław $d 17 w.
 • 600 $a Trzcińska Katarzyna z Zarembów $d 17 w.
 • 600 $a Węgierska Anna z Zarembów $d 17 w.
 • 600 $a Wolski Adam $d 17 w.
 • 600 $a Zaremba Aleksander $d 17 w.
 • 651 $a Borówno w. $z Kępno d. pow.
 • 651 $a Grębaninek d. w. $z Kępno d. pow.
 • 651 $a Grębanin w. $z Kępno d. pow.
 • 651 $a Łęka w. $z Kępno d. pow.
 • 651 $a Mroczeń w. Kępno d. pow.
 • 651 $a Stobiecko w. $z Radomsko d. pow.
 • 653 $a Dzierżawy
 • 700 $a Tomicka Anna ze Stobieckich
 • 700 $a Tomicki Jan miecznik sieradzki, podsędek krakowski
 • 700 $a Tomicka Anna ze Strykowskich
 • 700 $a Tomicki Jan $c miecznik sieradzki, podsędek krakowski
 • 852 $j BK 11414

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11414