Akta prawno-majątkowe Tomickich (1642-1699).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11429
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Tomickich (1642-1699).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 39 k. 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., niem.
 • Zawartość: Dekret infamii na rotmistrza Tomickiego Piotra za zabicie Proskury Marka 1652; zapis dłużnyTomickiego Konstantego Łaskawskiej Jadwidze z Łączyńskich 1662; sprawa Tomickich Jana i Doroty z Kucharskich z Boguckimi Samuelem i Katarzyną z Pogorzelskich dzierżawcami Wieruszowa o najazd Tomickich na Wieruszów 1642; kwit dla Tomickiego Mateusza 1655; pozew Gniewosza Jana kasztelanica czchowskiego przeciwko Kazimierzowi, Aleksandrowi, Rafałowi, Franciszkowi - paulinowi częstochowskiemu, Kłobukowskiej Teresie, Szczodrowskiej Konstancji i Annie Tomickim, dzieciom i spadkobiercom Tomickiego Piotra, Oleskim Adamowi i Mariannie z Tomickich, Stoińskim Antoniemu podstolemu łukowskiemu i Katarzynie z Tomickich, spadkobiercom Tomickiego Konstantyna kaszt. wieluńskiego i Siewierskiemu Antoniemu właścicielowi Baranowa 1690-1693 (2); Tomicki Tomasz syn Pawła i Marianny Łowickiej, wnuk Tomickiej Zofii z Tylickich oraz Janowska Zofia z Tomickich cedują prawa do procesu o klejnoty i ruchomości zdeponowane przez Tomicką Zofię z Tylickich u Działyńskiego Kaspra bpa chełmińskiego prowadzonego przeciwko dzieciom i żonie Działyńskiego Pawła Magdalenie z Leszczyńskich Działyńskiej, Działyńskim Zygmuntowi, Józefowi, Andrzejowi i Aleksandrowi, na rzecz Umińskiego Marcina wojskiego kruszwickiego 1699; kwity z Tomic i Konarzewa 1725 (4); rozliczenie z pożyczek Tomickiej Katarzyny 1761-1768
 • Proweniencja: Archiwum Tomickich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bogucka Katarzyna z Pogorzelskich 17 w.
  • Bogucki Samuel 17 w.
  • Działyński Aleksander zm. 1739 biskup sufragan kujawski
  • Działyński Andrzej 1605-1630
  • Działyński Józef zm. 1735
  • Działyński Kasper zm. 1646 bp chełmiński
  • Działyński Paweł zm. 1693-1695
  • Działyński Zygmunt zm. 1719
  • Gniewosz Jan Kazimierz łowczy sandomierski
  • Gruszczyńska Magdalena z Leszczyńskich 1° Działyńska 2° Działyńska
  • Janowska Zofia z Tomickich 17 w.
  • Kłobukowska Teresa z Tomickich 17 w.
  • Łaskawska Jadwiga z Łączyńskich 17 w.
  • Oleska Marianna z Tomickich 17 w.
  • Oleski Adam 17 w.
  • Proskura Marek 17 w.
  • Siewierski Antoni wł. Baranowa
  • Stoińska Katarzyna z Tomickich 17 w.
  • Stoiński Antoni podstoli łukowski
  • Szczodrowska Konstancja z Tomickich 17 w.
  • Tomicka Anna 17 w.
  • Tomicka Dorota z Kucharskich
  • Tomicka Marianna z Łowickich 17 w.
  • Tomicka Zofia z Tylickich 17 w.
  • Tomicki Aleksander 17 w.
  • Tomicki Franciszek paulin częstochowski
  • Tomicki Jan? podsędek krakowski miecznik sieradzki,
  • Tomicki Kazimierz 17 w.
  • Tomicki Konstanty kaszt. wieluński
  • Tomicki Mateusz 17 w.
  • Tomicki Piotr rtm. wojsk kor.
  • Tomicki Rafał 17 w.
  • Tomicki Tomasz 17 w.
  • Umiński Marcin wojski kruszwicki
  • Konarzewo w. Poznań d. pow.
  • Tomice w. Poznań d. pow.
  • Wieruszów d. m. pow.
  • Zajazdy
  • Zabójstwa
  • Infamia

MARC

 • 130 $a Akta prawno-majątkowe
 • 245 $a Akta prawno-majątkowe Tomickich (1642-1699).
 • 250 $a ekstr.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 39 k. $c
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Tylicka Zofia zob. Tomicka Zofia z Tylickich
 • 400 $a Łączyńska Jadwiga zob. Łaskawska Jadwiga z Łączyńskich
 • 400 $a Łowicka Marianna zob. Tomicka Marianna z Łowickich
 • 400 $a Tomicka Marianna zob. Oleska Marianna z Tomickich
 • 400 $a Tomicka Katarzyna zob. Stoińska Katarzyna z Tomickich
 • 400 $a Tomicka Konstancja zob. Szczodrowska Konstancja z Tomickich
 • 400 $a Pogorzelska Katarzyna zob. Bogucka Katarzyna z Pogorzelskich
 • 400 $a Leszczyńska Magdalena zob. Działyńska Magdalena z Leszczyńskich
 • 400 $a Tomicka Zofia zob. Janowska Zofia z Tomickich
 • 400 $a Tomicka Teresa zob. Kłobukowska Teresa z Tomickich
 • 400 $a Kucharska Dorota zob. Tomicka Dorota z Kucharskich
 • 520 $a Dekret infamii na rotmistrza Tomickiego Piotra za zabicie Proskury Marka 1652; zapis dłużnyTomickiego Konstantego Łaskawskiej Jadwidze z Łączyńskich 1662; sprawa Tomickich Jana i Doroty z Kucharskich z Boguckimi Samuelem i Katarzyną z Pogorzelskich dzierżawcami Wieruszowa o najazd Tomickich na Wieruszów 1642; kwit dla Tomickiego Mateusza 1655; pozew Gniewosza Jana kasztelanica czchowskiego przeciwko Kazimierzowi, Aleksandrowi, Rafałowi, Franciszkowi - paulinowi częstochowskiemu, Kłobukowskiej Teresie, Szczodrowskiej Konstancji i Annie Tomickim, dzieciom i spadkobiercom Tomickiego Piotra, Oleskim Adamowi i Mariannie z Tomickich, Stoińskim Antoniemu podstolemu łukowskiemu i Katarzynie z Tomickich, spadkobiercom Tomickiego Konstantyna kaszt. wieluńskiego i Siewierskiemu Antoniemu właścicielowi Baranowa 1690-1693 (2); Tomicki Tomasz syn Pawła i Marianny Łowickiej, wnuk Tomickiej Zofii z Tylickich oraz Janowska Zofia z Tomickich cedują prawa do procesu o klejnoty i ruchomości zdeponowane przez Tomicką Zofię z Tylickich u Działyńskiego Kaspra bpa chełmińskiego prowadzonego przeciwko dzieciom i żonie Działyńskiego Pawła Magdalenie z Leszczyńskich Działyńskiej, Działyńskim Zygmuntowi, Józefowi, Andrzejowi i Aleksandrowi, na rzecz Umińskiego Marcina wojskiego kruszwickiego 1699; kwity z Tomic i Konarzewa 1725 (4); rozliczenie z pożyczek Tomickiej Katarzyny 1761-1768
 • 546 $a Łac., niem.
 • 561 $a Archiwum Tomickich
 • 600 $a Bogucka Katarzyna z Pogorzelskich $d 17 w.
 • 600 $a Bogucki Samuel $d 17 w.
 • 600 $a Działyński Aleksander zm. 1739 biskup sufragan kujawski
 • 600 $a Działyński Andrzej 1605-1630
 • 600 $a Działyński Józef zm. 1735
 • 600 $a Działyński Kasper zm. 1646 bp chełmiński
 • 600 $a Działyński Paweł zm. 1693-1695
 • 600 $a Działyński Zygmunt zm. 1719
 • 600 $a Gniewosz Jan Kazimierz $c łowczy sandomierski
 • 600 $a Gruszczyńska Magdalena z Leszczyńskich 1° Działyńska 2° Działyńska
 • 600 $a Janowska Zofia z Tomickich $d 17 w.
 • 600 $a Kłobukowska Teresa z Tomickich $d 17 w.
 • 600 $a Łaskawska Jadwiga z Łączyńskich $d 17 w.
 • 600 $a Oleska Marianna z Tomickich $d 17 w.
 • 600 $a Oleski Adam $d 17 w.
 • 600 $a Proskura Marek $d 17 w.
 • 600 $a Siewierski Antoni $c wł. Baranowa
 • 600 $a Stoińska Katarzyna z Tomickich $d 17 w.
 • 600 $a Stoiński Antoni $c podstoli łukowski
 • 600 $a Szczodrowska Konstancja z Tomickich $d 17 w.
 • 600 $a Tomicka Anna 17 w.
 • 600 $a Tomicka Dorota z Kucharskich
 • 600 $a Tomicka Marianna z Łowickich $d 17 w.
 • 600 $a Tomicka Zofia z Tylickich $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Aleksander $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Franciszek $c paulin częstochowski
 • 600 $a Tomicki Jan? $c podsędek krakowski $c miecznik sieradzki,
 • 600 $a Tomicki Kazimierz $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Konstanty $c kaszt. wieluński
 • 600 $a Tomicki Mateusz $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Piotr $c rtm. wojsk kor.
 • 600 $a Tomicki Rafał $d 17 w.
 • 600 $a Tomicki Tomasz $d 17 w.
 • 600 $a Umiński Marcin wojski kruszwicki
 • 651 $a Konarzewo w. $z Poznań d. pow.
 • 651 $a Tomice w. $z Poznań d. pow.
 • 651 $a Wieruszów d. m. pow.
 • 653 $a Zajazdy
 • 653 $a Zabójstwa
 • 653 $a Infamia
 • 700 $a Tomiccy $c 17 w.
 • 852 $j BK 11429

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11429