Akta rodziny Płazów oraz dóbr Mstyczów i Przełaj (1616-1666).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11437
 • Tytuł: Akta rodziny Płazów oraz dóbr Mstyczów i Przełaj (1616-1666).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 8 akt 2° i 2° dutka
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Wykaz spraw Bielskich i Płazów dotyczących Pajęczna 1414-1631, Akademia Krakowska (Nagrodzki Sebastian, dziekan św. Floriana) - przeciwko Płazom Krzysztofowi, Stanisławowi i Andrzejowi synom Płazy Jana - o niepłacenie czynszu 1616; Czechowicz Piotr pleban w Kossowie z Barbarą Płaziną i jej synami Janem, Zygmuntem i Władysławem - o dziesięciny z Przełaju 1616; Aleksander star. brzeźnicki i Samuel kan. krakowski, opat witowski, synowie Płazy Krzysztofa - przeciwko Płazom Janowi i Władysławowi burgrabiemu zamku krakowskiemu - o dział rodzinny 1644; Łodziński Franciszek, Kozicka Zofia z synem Janem, Katarzyna 1° Otwinowska 2° Bedlińska, Otfinowscy Stanisław prepozyt mstyczowski, Aleksander, Kasper i Grzegorz, Gutteter (Dobrodziejski) Jerzy przeciwko Płazie Samuelowi, Płazie Barbarze i cysterce w Ołoboku, dzieciom Płazów Aleksandra i Reginy z Borków, Stokowskiej Krystynie, Śmigielskiej Zofii, Sicińskiej Mariannie dzieciom Stadnickiego Mikołaja i Borkówny Reginy - o dobra Mstyczów, Gniewocin i Przełaj 1664; "Memoriał expensy pieniędzy panu Samuelowi Płazie ab anno 1659[...] (ad 1666)" (3)
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bedlińska Katarzyna (z Otwinowskich?) 1° Otwinowska
  • Czechowicz Piotr pleban w Kossowie
  • Dobrodziejski (Gutteter) Jerzy 17 w.
  • Kozicka Zofia z Babskich 17 w.
  • Kozicki Jan 17 w.
  • Łodziński Franciszek 17 w.
  • Nagrodzki Sebastian dziekan św. Floriana w Krakowie
  • Otwinowski Aleksander 17 w.
  • Otwinowski Grzegorz 17 w.
  • Otwinowski Kasper star. szczerczowski
  • Otwinowski Stanisław prepozyt mstyczowski
  • Płaza Aleksander star. brzeźnicki rabsztyński
  • Płaza Andrzej rtm. wojsk kor.
  • Płaza Jan 17 w.
  • Płaza Krzysztof star. brzeźnicki
  • Płaza Samuel kan. krakowski, opat witowski
  • Płaza Stanisław 17 w.
  • Płaza Władysław burgrabia krakowski
  • Płaza Zygmunt burgrabia krakowski?
  • Płazianka Barbara cysterka w Ołoboku
  • Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
  • Płazina Regina z Borków 1° Stadnicka 17 w.
  • Sicińska Marianna ze Stadnickich 17 w.
  • Śmigielska Zofia ze Stadnickich 17 w.
  • Stokowska Krystyna ze Stadnickich 17 w.
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Gniewięcin w. Jędrzejów d. pow.
  • Kraków m. woj.
  • Mstyczów w. Jędrzejów d. pow.
  • Pajęczno d. m. pow.
  • Przełaj w. Jędrzejów d. pow.
  • Czynsze zob. też dzierżawy
  • Dziesięciny

MARC

 • 130 %a Akta rodziny Płazów
 • 245 %a Akta rodziny Płazów oraz dóbr Mstyczów i Przełaj (1616-1666).
 • 250 %a oryg.
 • 250 %a ekstr.
 • 260 %c 17 w.
 • 300 %a 8 akt %c 2° i 2° dutka
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Borkówna Regina zob. Płazina Regina z Borków 1° Stadnicka
 • 400 %a Stadnicka Zofia zob. Śmigielska Zofia ze Stadnickich
 • 400 %a Stadnicka Krystyna zob. Stokowska Krystyna ze Stadnickich
 • 400 %a Stadnicka Marianna zob. Sicińska Marianna ze Stadnickich
 • 400 %a Otfinowski zob. Otwinowski
 • 400 %a Kucharska Barbara zob. Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
 • 400 %a Piekarska Barbara zob. Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
 • 400 %a Babska Zofia zob. Kozicka Zofia z Babskich
 • 400 %a Gutteter zob. Dobrodziejski
 • 520 %a Wykaz spraw Bielskich i Płazów dotyczących Pajęczna 1414-1631, Akademia Krakowska (Nagrodzki Sebastian, dziekan św. Floriana) - przeciwko Płazom Krzysztofowi, Stanisławowi i Andrzejowi synom Płazy Jana - o niepłacenie czynszu 1616; Czechowicz Piotr pleban w Kossowie z Barbarą Płaziną i jej synami Janem, Zygmuntem i Władysławem - o dziesięciny z Przełaju 1616; Aleksander star. brzeźnicki i Samuel kan. krakowski, opat witowski, synowie Płazy Krzysztofa - przeciwko Płazom Janowi i Władysławowi burgrabiemu zamku krakowskiemu - o dział rodzinny 1644; Łodziński Franciszek, Kozicka Zofia z synem Janem, Katarzyna 1° Otwinowska 2° Bedlińska, Otfinowscy Stanisław prepozyt mstyczowski, Aleksander, Kasper i Grzegorz, Gutteter (Dobrodziejski) Jerzy przeciwko Płazie Samuelowi, Płazie Barbarze i cysterce w Ołoboku, dzieciom Płazów Aleksandra i Reginy z Borków, Stokowskiej Krystynie, Śmigielskiej Zofii, Sicińskiej Mariannie dzieciom Stadnickiego Mikołaja i Borkówny Reginy - o dobra Mstyczów, Gniewocin i Przełaj 1664; "Memoriał expensy pieniędzy panu Samuelowi Płazie ab anno 1659[...] (ad 1666)" (3)
 • 546 %a Pol., łac.
 • 561 %a Archiwum Męcińskich
 • 600 %a Bedlińska Katarzyna (z Otwinowskich?) 1° Otwinowska
 • 600 %a Czechowicz Piotr %c pleban w Kossowie
 • 600 %a Dobrodziejski (Gutteter) Jerzy %d 17 w.
 • 600 %a Kozicka Zofia z Babskich %d 17 w.
 • 600 %a Kozicki Jan %d 17 w.
 • 600 %a Łodziński Franciszek %d 17 w.
 • 600 %a Nagrodzki Sebastian %c dziekan św. Floriana w Krakowie
 • 600 %a Otwinowski Aleksander %d 17 w.
 • 600 %a Otwinowski Grzegorz %d 17 w.
 • 600 %a Otwinowski Kasper %c star. szczerczowski
 • 600 %a Otwinowski Stanisław %c prepozyt mstyczowski
 • 600 %a Płaza Aleksander star. brzeźnicki rabsztyński
 • 600 %a Płaza Andrzej %c rtm. wojsk kor.
 • 600 %a Płaza Jan %d 17 w.
 • 600 %a Płaza Krzysztof %c star. brzeźnicki
 • 600 %a Płaza Samuel %c kan. krakowski, %c opat witowski
 • 600 %a Płaza Stanisław %d 17 w.
 • 600 %a Płaza Władysław %c burgrabia krakowski
 • 600 %a Płaza Zygmunt %c burgrabia krakowski?
 • 600 %a Płazianka Barbara %c cysterka w Ołoboku
 • 600 %a Płazina Barbara z Piekarskich 1° Kucharska
 • 600 %a Płazina Regina z Borków 1° Stadnicka %d 17 w.
 • 600 %a Sicińska Marianna ze Stadnickich %d 17 w.
 • 600 %a Śmigielska Zofia ze Stadnickich %d 17 w.
 • 600 %a Stokowska Krystyna ze Stadnickich %d 17 w.
 • 610 %a Uniwersytet Jagielloński
 • 651 %a Gniewięcin w. %z Jędrzejów d. pow.
 • 651 %a Kraków m. woj.
 • 651 %a Mstyczów w. Jędrzejów d. pow.
 • 651 %a Pajęczno d. m. pow.
 • 651 %a Przełaj w. %z Jędrzejów d. pow.
 • 653 %a Czynsze zob. też dzierżawy
 • 653 %a Dziesięciny
 • 700 %a Płaza
 • 852 %j BK 11437

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 11437