Akta Fogielderów i Chodakowskich z Bobolic (1599-1695).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11441
 • Tytuł: Akta Fogielderów i Chodakowskich z Bobolic (1599-1695).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 30 k. 2° i 2° dutka
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Opis granic między wsiami Zdów i Sadowie Fogieldera Stanisława z Bobolic a Dobrogoszczycami, Podlesicami i Tetkowicami (Rządkowice) Firleja Mikołaja woj. krakowskiego 1599; sprawa Gawrońskiego Jakuba kaszt. wieluńskiego z Fogielderem Adrianem opiekunem małoletnich Fogielderów z Bobolic 1624. - Sprawa Chodakowskiego Bogusława z Cęckiewiczem Janem mieszczaninem krakowskim i Zaleskim Janem Zachariaszem 1680 -1684 (3); Chodakowscy Bogusław i Maria z Rautenów - dzierżawa Mzurowa Młodzianowskim Wojciechowi i Katarzynie ze Straszewskich 1690; sprawa Marii z Rutenów 1° Chodakowskiej 2° Rutkowskiej z Miłońskim Michał 1692; testament Marii 2° Rutkowskiej 1692 k. 15-20v; Chodakowscy Mikołaj, Jerzy i Konstancja - pełnomocnictwo dla Rutkowskiego Jana Franciszka podstolego dobrzyńskiego 1695, przy tym sprawy Dembińskiego Sebastiana miecznika różańskiego, męża Chodakowskiej Konstancji z Przesławskim Aleksandrem Krupką 1673 (3). - Bobolice nabyte przez Męcińskiego Kazimierza star. wieluńskiego
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cęckiewicz Jan mieszczanin krakowski
  • Cęckiewicz Jan mieszczanin krakowski
  • Chodakowski Bogusław 17 w.
  • Chodakowski Bogusław 17 w.
  • Chodakowski Jerzy 17 w.
  • Chodakowski Jerzy 17 w.
  • Chodakowski Mikołaj 18 w.
  • Chodakowski Mikołaj 18 w.
  • Dembiński Sebastian miecznik różański
  • Dembiński Sebastian miecznik różański
  • Dzierżawska Konstancja z Chodakowskich 1° Dembińska
  • Dzierżawska Konstancja z Chodakowskich 1° Dembińska
  • Firlej Mikołaj woj. krakowski
  • Firlej Mikołaj woj. krakowski
  • Fogielder Stanisław 16 w.
  • Fogielder Stanisław 16 w.
  • Gawroński Jakub kaszt. wieluński
  • Męciński Kazimierz star. radomski i wieluński
  • Miłoński Michał 17 w.
  • Młodzianowska Katarzyna ze Straszewskich 17 w.
  • Młodzianowski Wojciech dzierżawca Mzurowa
  • Przecławski Aleksander Krupka 17 w.
  • Rutkowska Maria z Rautenów 1° Chodakowska 17 w.
  • Rutkowska Maria z Rautenów 1° Chodakowska 17 w.
  • Rutkowski Jan Franciszek podstoli dobrzyński
  • Zaleski Jan Zachariasz 17 w.
  • Bobolice w. Myszków d. pow.
  • Dobrogoszczyce w. Zawiercie d. pow.
  • Mzurów w., Myszków d. pow.
  • Podlesice w. Zawiercie d. pow.
  • Rzędkowice w. Zawiercie d. pow.
  • Sadowie w. Zawiercie d. pow.
  • Zdów w. Zawiercie d. pow.
  • Zetkowice zob. Rzędkowice
  • Testamenty 17 w.
  • Dzierżawy
  • Granice dóbr i wsi

MARC

 • 130 $a Akta Fogielderów i Chodakowskich
 • 245 $a Akta Fogielderów i Chodakowskich z Bobolic (1599-1695).
 • 250 $a ekstr.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 30 k. $c 2° i 2° dutka
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Chodakowska Konstancja zob. Dzierżawska Konstancja z Chodakowskich 1° Dembińska
 • 400 $a Straszewska Katarzyna zob. Młodzianowska Katarzyna ze Straszewskich
 • 400 $a Dembińska Konstancja zob. Dzierżawska Konstancja z Chodakowskich 1° Dembińska
 • 400 $a Chodakowska Maria z Rautenów zob. Rutkowska Maria z Rautenów 1° Chodakowska
 • 400 $a Rauten Maria zob. Rutkowska Maria z Rautenów 1° Chodakowska
 • 520 $a Opis granic między wsiami Zdów i Sadowie Fogieldera Stanisława z Bobolic a Dobrogoszczycami, Podlesicami i Tetkowicami (Rządkowice) Firleja Mikołaja woj. krakowskiego 1599; sprawa Gawrońskiego Jakuba kaszt. wieluńskiego z Fogielderem Adrianem opiekunem małoletnich Fogielderów z Bobolic 1624. - Sprawa Chodakowskiego Bogusława z Cęckiewiczem Janem mieszczaninem krakowskim i Zaleskim Janem Zachariaszem 1680 -1684 (3); Chodakowscy Bogusław i Maria z Rautenów - dzierżawa Mzurowa Młodzianowskim Wojciechowi i Katarzynie ze Straszewskich 1690; sprawa Marii z Rutenów 1° Chodakowskiej 2° Rutkowskiej z Miłońskim Michał 1692; testament Marii 2° Rutkowskiej 1692 k. 15-20v; Chodakowscy Mikołaj, Jerzy i Konstancja - pełnomocnictwo dla Rutkowskiego Jana Franciszka podstolego dobrzyńskiego 1695, przy tym sprawy Dembińskiego Sebastiana miecznika różańskiego, męża Chodakowskiej Konstancji z Przesławskim Aleksandrem Krupką 1673 (3). - Bobolice nabyte przez Męcińskiego Kazimierza star. wieluńskiego
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Archiwum Męcińskich
 • 600 $a Cęckiewicz Jan $c mieszczanin krakowski
 • 600 $a Cęckiewicz Jan $c mieszczanin krakowski
 • 600 $a Chodakowski Bogusław $d 17 w.
 • 600 $a Chodakowski Bogusław $d 17 w.
 • 600 $a Chodakowski Jerzy $d 17 w.
 • 600 $a Chodakowski Jerzy $d 17 w.
 • 600 $a Chodakowski Mikołaj $d 18 w.
 • 600 $a Chodakowski Mikołaj $d 18 w.
 • 600 $a Dembiński Sebastian $c miecznik różański
 • 600 $a Dembiński Sebastian $c miecznik różański
 • 600 $a Dzierżawska Konstancja z Chodakowskich 1° Dembińska
 • 600 $a Dzierżawska Konstancja z Chodakowskich 1° Dembińska
 • 600 $a Firlej Mikołaj $c woj. krakowski
 • 600 $a Firlej Mikołaj $c woj. krakowski
 • 600 $a Fogielder Stanisław $d 16 w.
 • 600 $a Fogielder Stanisław $d 16 w.
 • 600 $a Gawroński Jakub $c kaszt. wieluński
 • 600 $a Męciński Kazimierz star. radomski i wieluński
 • 600 $a Miłoński Michał $d 17 w.
 • 600 $a Młodzianowska Katarzyna ze Straszewskich $d 17 w.
 • 600 $a Młodzianowski Wojciech $c dzierżawca Mzurowa
 • 600 $a Przecławski Aleksander Krupka $d 17 w.
 • 600 $a Rutkowska Maria z Rautenów 1° Chodakowska $d 17 w.
 • 600 $a Rutkowska Maria z Rautenów 1° Chodakowska $d 17 w.
 • 600 $a Rutkowski Jan Franciszek podstoli dobrzyński
 • 600 $a Zaleski Jan Zachariasz $d 17 w.
 • 651 $a Bobolice w. $z Myszków d. pow.
 • 651 $a Dobrogoszczyce w. $z Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Mzurów w., Myszków d. pow.
 • 651 $a Podlesice w. $z Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Rzędkowice w. $z Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Sadowie w. $z Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Zdów w. Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Zetkowice zob. Rzędkowice
 • 653 $a Testamenty 17 w.
 • 653 $a Dzierżawy
 • 653 $a Granice dóbr i wsi
 • 700 $a Chodakowscy
 • 700 $a Fogielderowie
 • 852 $j BK 11441

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11441