Akta prawno-majątkowe i spadkowe Zygmunta Karola Przerębskiego wojewody sieradzkiego (1649-1676).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11448
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe i spadkowe Zygmunta Karola Przerębskiego wojewody sieradzkiego (1649-1676).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 14 akt 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Pamięć co z Inquisitiey chłopów [...] pokazało się in quo statu Skrzydłów, Rzerzęcice et alia były po śmierci [...] Wojewody (Zygmunta Karola Przerębskiego) i odebrane na JP. Wojewodzica (Adama Franciszka Warszyckiego)" 1669
  • Przerębski Zygmunt Karol i Łącka Elżbieta z Nadola - intercyza ślubna 1653. - Akta królewszczyzny Konary i Zawada: Wolski Andrzej, faktor Przerębskiego Zygmunta Karola - przysięga dot. kwarty 1658; kwity łanowego z Konar 1649, 1669 (3); Opór chłopski - zeznania świadków 1677; Sprawa Przerębskiego Zygmunta Karola i Myszkowskiego Franciszka kaszt. bełskiego o zaległe kwarty z królewszczyzn: Gródek, Drahim, Zagość, Bogucin, Medyka, Mościska 1667-1668 (3). - Akta sukcesji po Przerębskim Zygmuncie Karolu: Warszycki Franciszek Adam wojewodzic mazowiecki, Czyżowie Jan Kazimierz podstoli wendeński i Anna z Bądzyńskich, Bądzyńska Marianna - oblata listu Przerębskiego Zygmunta Karola do Wieniawskiego Karola Towszowic dot. długów u Radoszewskiego 1669; Warszycki Adam Franciszek wojewodzic mazowiecki, Czyżowa Anna z Bądzyńskich, Bądzyńska Marianna przeciw Przerębskim Mikołajowi i Janowi o najazd na dobra Przerąb, Cieśle, Bartodzieje, Pławno 1670; Nakielski Jan Augustyn przeciw Czyżowej Annie i Regowskiej Mariannie z Bądzyńskich 1671; Czyżowie Jan Kazimierz podstoli wendeński i Anna z Bądzyńskich oraz Szkińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska zastawiają Trzaskowskiemu Wojciechowi wieś Lipie 1676
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czyż Anna z Bądzyńskich 17 w.
  • Czyż Jan Kazimierz podstoli wendeński
  • Myszkowski Franciszek kaszt. bełski, ordynat
  • Nakielski Jan Augustyn podkomorzyc różański, komornik ziemski różański
  • Przerębska Elżbieta z Łąckich 17 w.
  • Przerebski Jan 17 w.
  • Przerębski Mikołaj kaszt. sądecki
  • Przerębski Zygmunt Karol woj. sieradzki
  • Radoszewski 17 w.
  • Szklińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska 17 w.
  • Trzaskowski Wojciech 17 w.
  • Warszycki Adam Franciszek wojewodzic mazowiecki
  • Wieniawski Karol Towszowic 17 w.
  • Wolski Andrzej faktor Zygmunta Karola Przerębskiego
  • Bartodzieje w. Radomsko d. pow.
  • Bogucin w. Olkusz d. pow.
  • Cieśle w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
  • Drahim (d. Stare Drawsko) królewszczyzna Szczecinek d. pow.
  • Gródek m. d.woj. ruskie
  • Konary w. Radomsko d. pow.
  • Lipie w., d. pow. Radomsko
  • Medyka w. Przemyśl d. pow.
  • Mościska m. królewszczyzna ruskie woj. d. pow.
  • Pławno w. Radomsko d. pow.
  • Przerąb w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Rzerzęczyce w. Radomsko d. pow.
  • Skrzydlów w. Radomsko d. pow.
  • Zagość w. Pińczów d. pow.
  • Zawada w. Radomsko d. pow.
  • Intercyzy ślubne
  • Kwarta 17 w.
  • Ruch chłopski
  • Łanowe - podatek 17 w.
  • Zajazdy
  • królewszczyzna
  • intercyzy ślubne

MARC

 • 130 a Akta prawno-majątkowe
 • 245 a Akta prawno-majątkowe i spadkowe Zygmunta Karola Przerębskiego wojewody sieradzkiego (1649-1676).
 • 250 a kop.
 • 250 a ekstr.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 14 akt c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Bądzyńska Marianna zob. Szklińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska
 • 400 a Łącka Elżbieta zob. Przerębska Elżbieta z Łąckich
 • 400 a Bądzyńska Marianna zob. Szklińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska
 • 400 a Regowska Marianna zob. Szklińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska
 • 400 a Bądzyńska Anna zob. Czyżowa Anna z Bądzyńskich
 • 520 a "Pamięć co z Inquisitiey chłopów [...] pokazało się in quo statu Skrzydłów, Rzerzęcice et alia były po śmierci [...] Wojewody (Zygmunta Karola Przerębskiego) i odebrane na JP. Wojewodzica (Adama Franciszka Warszyckiego)" 1669
 • 520 a Przerębski Zygmunt Karol i Łącka Elżbieta z Nadola - intercyza ślubna 1653. - Akta królewszczyzny Konary i Zawada: Wolski Andrzej, faktor Przerębskiego Zygmunta Karola - przysięga dot. kwarty 1658; kwity łanowego z Konar 1649, 1669 (3); Opór chłopski - zeznania świadków 1677; Sprawa Przerębskiego Zygmunta Karola i Myszkowskiego Franciszka kaszt. bełskiego o zaległe kwarty z królewszczyzn: Gródek, Drahim, Zagość, Bogucin, Medyka, Mościska 1667-1668 (3). - Akta sukcesji po Przerębskim Zygmuncie Karolu: Warszycki Franciszek Adam wojewodzic mazowiecki, Czyżowie Jan Kazimierz podstoli wendeński i Anna z Bądzyńskich, Bądzyńska Marianna - oblata listu Przerębskiego Zygmunta Karola do Wieniawskiego Karola Towszowic dot. długów u Radoszewskiego 1669; Warszycki Adam Franciszek wojewodzic mazowiecki, Czyżowa Anna z Bądzyńskich, Bądzyńska Marianna przeciw Przerębskim Mikołajowi i Janowi o najazd na dobra Przerąb, Cieśle, Bartodzieje, Pławno 1670; Nakielski Jan Augustyn przeciw Czyżowej Annie i Regowskiej Mariannie z Bądzyńskich 1671; Czyżowie Jan Kazimierz podstoli wendeński i Anna z Bądzyńskich oraz Szkińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska zastawiają Trzaskowskiemu Wojciechowi wieś Lipie 1676
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Archiwum Męcińskich
 • 600 a Czyż Anna z Bądzyńskich d 17 w.
 • 600 a Czyż Jan Kazimierz c podstoli wendeński
 • 600 a Myszkowski Franciszek kaszt. bełski, ordynat
 • 600 a Nakielski Jan Augustyn c podkomorzyc różański, c komornik ziemski różański
 • 600 a Przerębska Elżbieta z Łąckich d 17 w.
 • 600 a Przerebski Jan d 17 w.
 • 600 a Przerębski Mikołaj kaszt. sądecki
 • 600 a Przerębski Zygmunt Karol woj. sieradzki
 • 600 a Radoszewski d 17 w.
 • 600 a Szklińska Marianna z Bądzyńskich 1° Regowska d 17 w.
 • 600 a Trzaskowski Wojciech d 17 w.
 • 600 a Warszycki Adam Franciszek wojewodzic mazowiecki
 • 600 a Wieniawski Karol Towszowic d 17 w.
 • 600 a Wolski Andrzej c faktor Zygmunta Karola Przerębskiego
 • 651 a Bartodzieje w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Bogucin w. z Olkusz d. pow.
 • 651 a Cieśle w. z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 a Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Drahim (d. Stare Drawsko) x królewszczyzna z Szczecinek d. pow.
 • 651 a Gródek m. z d.woj. ruskie
 • 651 a Konary w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Lipie w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Medyka w. z Przemyśl d. pow.
 • 651 a Mościska m. x królewszczyzna z ruskie woj. d. pow.
 • 651 a Pławno w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Przerąb w. z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 a Rzerzęczyce w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Skrzydlów w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Zagość w. z Pińczów d. pow.
 • 651 a Zawada w. Radomsko d. pow.
 • 653 a Intercyzy ślubne
 • 653 a Kwarta 17 w.
 • 653 a Ruch chłopski
 • 653 a Łanowe - podatek 17 w.
 • 653 a Zajazdy
 • 653 a królewszczyzna
 • 655 a intercyzy ślubne
 • 700 a Przerębski Zygmunt Karol c woj. sieradzki
 • 852 j BK 11448

Indeksy