Akta prawno-majątkowe Stefana Przerębskiego kasztelana konarskiego sieradzkiego (1568-1724).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11452
 • Kopie: Mf 10309
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Stefana Przerębskiego kasztelana konarskiego sieradzkiego (1568-1724).
 • Miejsce i czas powstania: 16-18 w.
 • Opis fizyczny: 90 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Intromisja do dóbr Dąbrowa, Maluszyce, Rogaczew, Lipie i działów w Olbrachcicach, Kniei, u św. Anny pod Pryrowem 1715. Sprawa z Oraczewskim Michałem i jego córkami Konstancją i Salomeą 1715-1718 (4); cesja działu w Rogaczewie przez Maja Jana 1723; ustąpienie działów w Olbrachcicach przez Borowiecką Aleksandrę z Błeszyńskich i Czarnecką Katarzynę z Błeszyńskich 1723, przy tym anteriora do Rogaczewa, Ulesia i Olbrachcic - sprawy następujących: Bystrzanowski Samuel z Bystrzanowskimi Janem i Katarzyną 1664; Lisiccy Tomasz i Wespazjan z Błeszyńskimi Kazimierzem i Franciszką z Jaworów - o posag Konstancji z Nieznańskich 1° Błeszyńskiej 2° Lisickiej 1685; Błeszyńscy Kazimierz i Franciszka z Skąpskim Adamem i Browieckim Janem 1685; Bystrzanowski Stanisław z Woropajami Aleksandrem i Marianną z Bystrzanowskich 1700. - Sprawa Przerębskiego Stefana o najazd na Olbrachcice przez Bielskich Kazimierza i Aleksandra 1719-1724 (9); Bielscy Kazimierz i Katarzyna z Niedzielskich odstępują Przerębskiej Helenie z Wodzickich dział u św. Anny 1724, przy tym anteriora: rozgraniczenie Zarębic od Olbrachcic i Ulesia Bielskich 1568 (2); Kwapiszewska Zuzanna sprzedaje grunt w Przyrowie Cygankom Wojciechowi i Katarzynie mieszczanom przyrowskim 1606; Bielska Anna z Nakielskich - zastaw gruntów w Olbrachcicach i Ulesiu Drużykowskiemu Piotrowi 1618; Ogielwie (Ogilvie) i Łojkowa przeciwko Bielskiemu Kazimierzowi 1722. - Sprawy Przerębskiego Stefana z duchownymi: Mojecki Józef kan. kurzelowski - dziesięciny ok. 1715-1723 (8); Jakubiński Szymon gwardian bernardynów u św. Anny 1724, przy tym anteriora dotyczące konwentu bernardynów u św. Anny pod Przyrowem: Ocieski Jan star. olsztyński sprzedaż karczmy u św. Anny Klucznikom Jakubowi i Katarzynie 1579; sprzedaż karczmy bernardynom przez Kluczników Jakuba i Katarzynę 1609; zezwolenie Zygmunta III na budowę klasztoru 1609; Krzycki Jan kan. poznański - wydzielenie gruntów dla bernardynów 1609; Tylicki Piotr bp krakowski - zezwolenie na budowę klasztoru bernardyńskiego u św. Anny 1609
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bielska Anna z Nakielskich 17 w.
  • Bielska Katarzyna z Niedzielskich 18 w.
  • Bielski Aleksander 18 w.
  • Bielski Kazimierz 18 w.
  • Błeszyńska Franciszka 17 w.
  • Błeszyński Kazimierz 17 w.
  • Borowiecka Aleksandra z Błeszyńskich 18 w.
  • Borowiecki Jan 17 w.
  • Bystrzanowska Katarzyna 17 w.
  • Bystrzanowski Jan 17 w.
  • Bystrzanowski Samuel 17 w.
  • Bystrzanowski Stanisław 17 w.
  • Cyganek Wojciech 17 w.
  • Cygankowa Katarzyna 17 w.
  • Czarnecka Katarzyna z Błeszyńskich 18 w.
  • Drużykowski Piotr 17 w.
  • Jakubiński Szymon bernardyn, gwardian w Św. Annie
  • Klucznik Jakub karczmarz
  • Klucznikowa Katarzyna karczmarka
  • Krzycki Jan kan. poznański, sekretarz król.
  • Kwapiszewska Zuzanna 17 w.
  • Lisicka Konstancja z Nieznańskich 1° Błeszyńska 17 w.
  • Lisicki Tobiasz 17 w.
  • Lisicki Wespazjan 17 w.
  • Łojkowa 18 w.
  • Maj Jan stolnik żytomierski
  • Mojecki Józef kan. kurzelowski
  • Ocieski Jan star. olsztyński
  • Ogielwie 18 w.
  • Oraczewska Konstancja 18 w.
  • Oraczewska Salomea 18 w.
  • Oraczewski Michał 18 w.
  • Przerębski Stefan kaszt. konarski sieradzki, star. szydłowiecki
  • Rupniewska Helena z Wodzickich 1° Przerębska 17/18 w.
  • Skąpski Adam 17 w.
  • Tylicki Piotr bp krakowski
  • Woropaj Aleksander 17 w.
  • Woropajowa Marianna z Bystrzanowskich 17 w.
  • Zygmunt III Waza król Polski
  • Bernardyni Święta Anna
  • Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
  • Knieja w., d. pow. Częstochowa
  • Lipie w., d. pow. Radomsko
  • Maluszyce w., d. pow. Radomsko
  • Olbrachcice w. Radomsko d. pow.
  • Przyrów w. Częstochowa d. pow.
  • Rogaczew w. Radomsko d. pow.
  • Święta Anna
  • Ulesie w. Radomsko d. pow.
  • Zarębice w. Częstochowa d. pow.
  • Zajazdy
  • Dziesięciny
  • Karczmy

MARC

 • 130 a Akta prawno-majątkowe
 • 245 a Akta prawno-majątkowe Stefana Przerębskiego kasztelana konarskiego sieradzkiego (1568-1724).
 • 250 a ekstr.
 • 250 a kop.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 16-18 w.
 • 300 a 90 k. c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Błeszyńska Aleksandra zob. Borowiecka Aleksandra z Błeszyńskich
 • 400 a Niedzielska Katarzyna zob. Bielska Katarzyna z Niedzielskich
 • 400 a Nakielska Anna zob. Bielska Anna z Nakielskich
 • 400 a Nieznańska Konstancja zob. Lisicka Konstancja z Nieznańskich 1° Błeszyńska
 • 400 a Bystrzanowska Marianna zob. Woropajowa Marianna z Bystrzanowskich
 • 400 a Błeszyńska Konstancja zob. Lisicka Konstancja z Nieznańskich 1° Błeszyńska
 • 400 a Błeszyńska Katarzyna zob. Czarnecka Katarzyna z Błeszyńskich
 • 520 a Intromisja do dóbr Dąbrowa, Maluszyce, Rogaczew, Lipie i działów w Olbrachcicach, Kniei, u św. Anny pod Pryrowem 1715. Sprawa z Oraczewskim Michałem i jego córkami Konstancją i Salomeą 1715-1718 (4); cesja działu w Rogaczewie przez Maja Jana 1723; ustąpienie działów w Olbrachcicach przez Borowiecką Aleksandrę z Błeszyńskich i Czarnecką Katarzynę z Błeszyńskich 1723, przy tym anteriora do Rogaczewa, Ulesia i Olbrachcic - sprawy następujących: Bystrzanowski Samuel z Bystrzanowskimi Janem i Katarzyną 1664; Lisiccy Tomasz i Wespazjan z Błeszyńskimi Kazimierzem i Franciszką z Jaworów - o posag Konstancji z Nieznańskich 1° Błeszyńskiej 2° Lisickiej 1685; Błeszyńscy Kazimierz i Franciszka z Skąpskim Adamem i Browieckim Janem 1685; Bystrzanowski Stanisław z Woropajami Aleksandrem i Marianną z Bystrzanowskich 1700. - Sprawa Przerębskiego Stefana o najazd na Olbrachcice przez Bielskich Kazimierza i Aleksandra 1719-1724 (9); Bielscy Kazimierz i Katarzyna z Niedzielskich odstępują Przerębskiej Helenie z Wodzickich dział u św. Anny 1724, przy tym anteriora: rozgraniczenie Zarębic od Olbrachcic i Ulesia Bielskich 1568 (2); Kwapiszewska Zuzanna sprzedaje grunt w Przyrowie Cygankom Wojciechowi i Katarzynie mieszczanom przyrowskim 1606; Bielska Anna z Nakielskich - zastaw gruntów w Olbrachcicach i Ulesiu Drużykowskiemu Piotrowi 1618; Ogielwie (Ogilvie) i Łojkowa przeciwko Bielskiemu Kazimierzowi 1722. - Sprawy Przerębskiego Stefana z duchownymi: Mojecki Józef kan. kurzelowski - dziesięciny ok. 1715-1723 (8); Jakubiński Szymon gwardian bernardynów u św. Anny 1724, przy tym anteriora dotyczące konwentu bernardynów u św. Anny pod Przyrowem: Ocieski Jan star. olsztyński sprzedaż karczmy u św. Anny Klucznikom Jakubowi i Katarzynie 1579; sprzedaż karczmy bernardynom przez Kluczników Jakuba i Katarzynę 1609; zezwolenie Zygmunta III na budowę klasztoru 1609; Krzycki Jan kan. poznański - wydzielenie gruntów dla bernardynów 1609; Tylicki Piotr bp krakowski - zezwolenie na budowę klasztoru bernardyńskiego u św. Anny 1609
 • 530 d Mf 10309
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Archiwum Męcińskich
 • 600 a Bielska Anna z Nakielskich d 17 w.
 • 600 a Bielska Katarzyna z Niedzielskich d 18 w.
 • 600 a Bielski Aleksander d 18 w.
 • 600 a Bielski Kazimierz d 18 w.
 • 600 a Błeszyńska Franciszka d 17 w.
 • 600 a Błeszyński Kazimierz d 17 w.
 • 600 a Borowiecka Aleksandra z Błeszyńskich d 18 w.
 • 600 a Borowiecki Jan d 17 w.
 • 600 a Bystrzanowska Katarzyna d 17 w.
 • 600 a Bystrzanowski Jan d 17 w.
 • 600 a Bystrzanowski Samuel d 17 w.
 • 600 a Bystrzanowski Stanisław d 17 w.
 • 600 a Cyganek Wojciech d 17 w.
 • 600 a Cygankowa Katarzyna d 17 w.
 • 600 a Czarnecka Katarzyna z Błeszyńskich d 18 w.
 • 600 a Drużykowski Piotr d 17 w.
 • 600 a Jakubiński Szymon c bernardyn, gwardian w Św. Annie
 • 600 a Klucznik Jakub c karczmarz
 • 600 a Klucznikowa Katarzyna c karczmarka
 • 600 a Krzycki Jan c kan. poznański, sekretarz król.
 • 600 a Kwapiszewska Zuzanna d 17 w.
 • 600 a Lisicka Konstancja z Nieznańskich 1° Błeszyńska d 17 w.
 • 600 a Lisicki Tobiasz d 17 w.
 • 600 a Lisicki Wespazjan d 17 w.
 • 600 a Łojkowa d 18 w.
 • 600 a Maj Jan c stolnik żytomierski
 • 600 a Mojecki Józef kan. kurzelowski
 • 600 a Ocieski Jan c star. olsztyński
 • 600 a Ogilvie? ||Ogielwie d 18 w.
 • 600 a Oraczewska Konstancja d 18 w.
 • 600 a Oraczewska Salomea d 18 w.
 • 600 a Oraczewski Michał d 18 w.
 • 600 a Przerębski Stefan kaszt. konarski sieradzki, star. szydłowiecki
 • 600 a Rupniewska Helena z Wodzickich 1° Przerębska d 17/18 w.
 • 600 a Skąpski Adam d 17 w.
 • 600 a Tylicki Piotr c bp krakowski
 • 600 a Woropaj Aleksander d 17 w.
 • 600 a Woropajowa Marianna z Bystrzanowskich d 17 w.
 • 600 a Zygmunt III Waza król Polski
 • 610 a Bernardyni Święta Anna
 • 651 a Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Knieja w., d. pow. Częstochowa
 • 651 a Lipie w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Maluszyce w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Olbrachcice w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Przyrów w. z Częstochowa d. pow.
 • 651 a Rogaczew w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Święta Anna
 • 651 a Ulesie w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Zarębice w. z Częstochowa d. pow.
 • 653 a Zajazdy
 • 653 a Dziesięciny
 • 653 a Karczmy
 • 700 a Przerębski Stefan c kaszt. konarski sieradzki
 • 852 j BK 11452

Indeksy