Akta Andrzeja podkomorzego sieradzkiego i Katarzyny z Rokszyckich Warszyckich (1572-1670).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11465
 • Tytuł: Akta Andrzeja podkomorzego sieradzkiego i Katarzyny z Rokszyckich Warszyckich (1572-1670).
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: 21 akt 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Warszycki Andrzej - nabycie Proboszczewic od Brożyckiego Pawła 1603; Sprawy Warszyckiej Katarzyny z Rokszyckich i jej synów Stanisława, Adama i Pawła z następującymi: Jawornicka Barbara z Pilczyckich - o poddanego z Woli Rokszyckiej 1621; Kotkowski Stanisław o Kotków i Rdułtowice 1621-1623 (2); Starołęski [Wojciech] star. piotrkowski, Bykowski Stanisław woj. łęczycki - o rozgraniczenie Rokszyc, Mojkowa i Twardosławic 1623; - mandat Zygmunta III Wazy z piecz. opłatkową małą kor. (Gumowski, nr 80); Pągowski Mścisław 1629; Przedwojewski Paweł dzierżawca Rokszyc i Woli Rokszyckiej 1629; Bykowski Bernard o przywłaszczenie pieniędzy po Warszyckich 1634; ustanowienie plenipotentów Szowskiego Pawła Kazimierza, Rościeskiego Pawła, Klimsickiego Jerzego, Chrzanowskiego Jakuba, Wiśniewskiego Tomasza 1634. - Akta gospodarcze: Rejestr dochodów i rozchodów z Rokszyc, Wólki, Woźnik, Parzniewic, Blizina, Kotkowa, Klizina 1624; "Rejestr spisania żyta na borgu u mieszczan piotrkowskich w roku 1625"; "Porachowanie nabiałów folwarku klizińskiego[...]" 1630-1631; zbiory warzyw z majętności kozienickiej 1628; "Regestr przyjęcia i wydatku pieniędzy plynącz ze trzema szkutami do Gdańska z Brzescia ze dwoma a s trzecią z Noszowa[...]" 1612; "Odważanie przędziwa anni 1622 urodzaynego dankowskiego, rembielskiego, jaworskiego, parzymierskiego". - Sprawy Warszyckich: Warszyckiego Stanisława podskarbiego kor. - kwit dla por. Boruckiego Jana 1612; Warszyckiego Adama sędziego ziemskiego sieradzkiego z Krzysztoporskim 1631 i Dobrzelewskim Mikołajem 1629; Warszyckiego Pawła kaszt. konarskiego łęczyckiego, późn. woj. mazowieckiego z Chodkowskim Maciejem 1645; Warszyckiego Adama Franciszka z Bryksówną Jadwigą ok. 1670 (fragm.). - Sprawa Kroczowskich Jana i Mikołaja z Rekszyckim Janem o zabójstwo Kroczewskiego Jakuba 1572
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Borucki Jan por. wojsk polskich
  • Brozicki Paweł 17 w.
  • Bryksówna Jadwiga 17 w.
  • Bykowski Bernard 17 w.
  • Bykowski Stanisław woj. łęczycki
  • Chodakowski Maciej 17 w.
  • Chrzanowski Jakub pisarz grodzki ostrzeszowski, cześnik czernihowski
  • Dobrzelewski Mikołaj 17 w.
  • Jawornicka Barbara z Pilczyckich 17 w.
  • Klimsicki Jerzy plenipotent Warszyckich
  • Kotkowski Stanisław 17 w.
  • Kroczowski Jakub 16 w.
  • Kroczowski Jan 16 w.
  • Kroczowski Mikołaj 16 w.
  • Krzysztoporski 17 w.
  • Pągowski Mścisław 17 w.
  • Przedwojewski Paweł dzierżawca Rokszyc
  • Rościeski Paweł pełnomocnik Warszyckich, podczaszy gostyński?
  • Starołęski Wojciech star. piotrkowski 17 w.
  • Szowski Paweł Kazimierz pełnomocnik Warszyckich
  • Warszyccy h. Abdank
  • Warszycka Katarzyna z Rokszyckich 17 w.
  • Warszycki Adam Franciszek wojewodzic mazowiecki
  • Warszycki Adam sędzia ziemski sieradzki
  • Warszycki Andrzej podkomorzy sieradzki
  • Warszycki Paweł kaszt. łęczycki konarski, woj. mazowiecki
  • Warszycki Stanisław podskarbi kor.
  • Wiśniewski Tomasz plenipotent Warszyckich
  • Zygmunt III Waza król Polski
  • Blizin w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Brześć m. nad Bugiem
  • Bug rz.
  • Danków w. Kłobuck d. pow.
  • Gdańsk m. woj.
  • Jaworzno w. Wieluń d. pow.
  • Klizin w. Radomsko d. pow.
  • Kotków w. Radomsko d. pow.
  • Kozienice d. m. pow.
  • Mojków d. w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Nosów w. Opatów d. pow.
  • Parzniewice w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Parzymiechy w. Kłobuck d. pow.
  • Piotrków Trybunalski d. m. pow.
  • Proboszczowice w. Łódź d. pow.
  • Rdułtowice w. Radomsko d. pow.
  • Rębielice w. Kłobuck d. pow.
  • Rokszyce w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Twardosławice w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Wola Rokszycka w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Wola Skrzydlewska d. w. Radomsko d. pow.
  • Wólka Bogdańska d. Wólka Krzyżna w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Wólka Krzyżna zob. Wólka Bogdańska
  • Woźniki w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Poddaństwo chłopi poddani
  • Rachunki gospodarcze 17 w.
  • Rolnictwo polskie -rejestry zbiorów, zasiewów
  • Zabójstwa
  • Pieczęcie opłatkowe

MARC

 • 130 $a Akta Warszyckich
 • 245 $a Akta Andrzeja podkomorzego sieradzkiego i Katarzyny z Rokszyckich Warszyckich (1572-1670).
 • 250 $a ekstr.
 • 260 $c 16-17 w.
 • 300 $a 21 akt $c
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Rokszycka Katarzyna zob. Warszycka Katarzyna z Rokszyckich
 • 400 $a Pilczycka Barbara zob. Jawornicka Barbara z Pilczyckich
 • 520 $a Warszycki Andrzej - nabycie Proboszczewic od Brożyckiego Pawła 1603; Sprawy Warszyckiej Katarzyny z Rokszyckich i jej synów Stanisława, Adama i Pawła z następującymi: Jawornicka Barbara z Pilczyckich - o poddanego z Woli Rokszyckiej 1621; Kotkowski Stanisław o Kotków i Rdułtowice 1621-1623 (2); Starołęski [Wojciech] star. piotrkowski, Bykowski Stanisław woj. łęczycki - o rozgraniczenie Rokszyc, Mojkowa i Twardosławic 1623; - mandat Zygmunta III Wazy z piecz. opłatkową małą kor. (Gumowski, nr 80); Pągowski Mścisław 1629; Przedwojewski Paweł dzierżawca Rokszyc i Woli Rokszyckiej 1629; Bykowski Bernard o przywłaszczenie pieniędzy po Warszyckich 1634; ustanowienie plenipotentów Szowskiego Pawła Kazimierza, Rościeskiego Pawła, Klimsickiego Jerzego, Chrzanowskiego Jakuba, Wiśniewskiego Tomasza 1634. - Akta gospodarcze: Rejestr dochodów i rozchodów z Rokszyc, Wólki, Woźnik, Parzniewic, Blizina, Kotkowa, Klizina 1624; "Rejestr spisania żyta na borgu u mieszczan piotrkowskich w roku 1625"; "Porachowanie nabiałów folwarku klizińskiego[...]" 1630-1631; zbiory warzyw z majętności kozienickiej 1628; "Regestr przyjęcia i wydatku pieniędzy plynącz ze trzema szkutami do Gdańska z Brzescia ze dwoma a s trzecią z Noszowa[...]" 1612; "Odważanie przędziwa anni 1622 urodzaynego dankowskiego, rembielskiego, jaworskiego, parzymierskiego". - Sprawy Warszyckich: Warszyckiego Stanisława podskarbiego kor. - kwit dla por. Boruckiego Jana 1612; Warszyckiego Adama sędziego ziemskiego sieradzkiego z Krzysztoporskim 1631 i Dobrzelewskim Mikołajem 1629; Warszyckiego Pawła kaszt. konarskiego łęczyckiego, późn. woj. mazowieckiego z Chodkowskim Maciejem 1645; Warszyckiego Adama Franciszka z Bryksówną Jadwigą ok. 1670 (fragm.). - Sprawa Kroczowskich Jana i Mikołaja z Rekszyckim Janem o zabójstwo Kroczewskiego Jakuba 1572
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Archiwum Męcińskich
 • 600 $a Borucki Jan $c por. wojsk polskich
 • 600 $a Brozicki Paweł $d 17 w.
 • 600 $a Bryksówna Jadwiga $d 17 w.
 • 600 $a Bykowski Bernard $d 17 w.
 • 600 $a Bykowski Stanisław $c woj. łęczycki
 • 600 $a Chodakowski Maciej $d 17 w.
 • 600 $a Chrzanowski Jakub $c pisarz grodzki ostrzeszowski, cześnik czernihowski
 • 600 $a Dobrzelewski Mikołaj $d 17 w.
 • 600 $a Jawornicka Barbara z Pilczyckich $d 17 w.
 • 600 $a Klimsicki Jerzy $c plenipotent Warszyckich
 • 600 $a Kotkowski Stanisław $d 17 w.
 • 600 $a Kroczowski Jakub $d 16 w.
 • 600 $a Kroczowski Jan $d 16 w.
 • 600 $a Kroczowski Mikołaj $d 16 w.
 • 600 $a Krzysztoporski $d 17 w.
 • 600 $a Pągowski Mścisław $d 17 w.
 • 600 $a Przedwojewski Paweł $c dzierżawca Rokszyc
 • 600 $a Rościeski Paweł pełnomocnik Warszyckich, podczaszy gostyński?
 • 600 $a Starołęski Wojciech $c star. piotrkowski $d 17 w.
 • 600 $a Szowski Paweł Kazimierz $c pełnomocnik Warszyckich
 • 600 $a Warszyccy h. Abdank
 • 600 $a Warszycka Katarzyna z Rokszyckich $d 17 w.
 • 600 $a Warszycki Adam Franciszek wojewodzic mazowiecki
 • 600 $a Warszycki Adam sędzia ziemski sieradzki
 • 600 $a Warszycki Andrzej $c podkomorzy sieradzki
 • 600 $a Warszycki Paweł kaszt. łęczycki konarski, woj. mazowiecki
 • 600 $a Warszycki Stanisław $c podskarbi kor.
 • 600 $a Wiśniewski Tomasz $c plenipotent Warszyckich
 • 600 $a Zygmunt III Waza król Polski
 • 651 $a Blizin w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Brześć m. nad Bugiem
 • 651 $a Bug rz.
 • 651 $a Danków w. $z Kłobuck d. pow.
 • 651 $a Gdańsk m. woj.
 • 651 $a Jaworzno w. $z Wieluń d. pow.
 • 651 $a Klizin w. $z Radomsko d. pow.
 • 651 $a Kotków w. $z Radomsko d. pow.
 • 651 $a Kozienice d. m. pow.
 • 651 $a Mojków d. w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Nosów w. $z Opatów d. pow.
 • 651 $a Parzniewice w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Parzymiechy w. $z Kłobuck d. pow.
 • 651 $a Piotrków Trybunalski d. m. pow.
 • 651 $a Proboszczowice w. $z Łódź d. pow.
 • 651 $a Rdułtowice w. Radomsko d. pow.
 • 651 $a Rębielice w. $z Kłobuck d. pow.
 • 651 $a Rokszyce w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Twardosławice w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Wola Rokszycka w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Wola Skrzydlewska d. w. $z Radomsko d. pow.
 • 651 $a Wólka Bogdańska d. |Wólka Krzyżna w. Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 $a Wólka Krzyżna zob. Wólka Bogdańska
 • 651 $a Woźniki w. $z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 653 $a Poddaństwo |chłopi poddani
 • 653 $a Rachunki gospodarcze 17 w.
 • 653 $a Rolnictwo polskie -|rejestry zbiorów, zasiewów
 • 653 $a Zabójstwa
 • 655 $a Pieczęcie opłatkowe
 • 700 $a Warszycki Andrzej $c podkomorzy sieradzki
 • 700 $a Warszycka Katarzyna z Rokszyckich
 • 852 $j BK 11465

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11465