Akta prawno-majątkowe Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego M-W (1709-1753).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11482
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego M-W (1709-1753).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 34 akty 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Sprawy z następującymi: Maszkowski Wojciech podczaszy dobrzyński - dzierżawa Bogdanowa 1716; Michniowscy Michał i Jan 1745-1748 (2); Mieroszewski Antoni kan. krakowski 1730- 1739, w tym wykaz akt sprawy (4); Mieroszewscy Kazimierz podstoli bielski i Katarzyna z Dąmbskich - o Choroń 1723-1741 (6); Moszyński Antoni stolnik dobrzyński - dzierżawa Chełmu 1716 (2); Mstów - kanonicy regularni o dziesięcinę ze Skrzydłowa i Skrzydlówka m.in. zeznania chłopskie 1715 (2); Naramowski Jan kan. kurzelowski 1719; Ogrodzieniec - pleban Ciągłowski Mateusz 1717; Pilcza - konfrateria św. Różańca 1713-1714 (3); Sielnicki Stefan - dzierżawa Wieruszowa, dzierżawa Łyskorni 1713-1727 (3); Sierakowscy Antoni i Magdalena z Grotów - dzierżawa Niegowonic 1709; Szumlański [Andrzej] star. buczniowski i Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska 1740; Trepka Jan Nekanda 1738; Turzański i Turzańska Teresa z Łubowskich 1724; Walewski Aleksander miecznik sieradzki 1720; Waliszewski Stanisław i Ostrowska Zofia - w sprawie chłopa Kaczmarczyka Łukasza 1753; Wessel Teodor gen. adjutant - o starostwo ogrodzienieckie oraz "Punkta in ordine kontraktu do przedaży starostwa ostrzeszowskiego [...] w Żarkach die 28 Mai 1752- do spisane" 1751-1752 (2); Wieluń - kolegiata 1717; Wikliński Jan - dzierżawa Woli Krzysztoporskiej 1751
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ciągłowski Mateusz pleban w Ogrodzieńcu
  • Dzierżawscy h. Rola
  • Kaczmarczyk Łukasz 18 w.
  • Maszkowski Wojciech podczaszy dobrzyński
  • Męciński Wojciech star. ostrzeszowski
  • Michniowski Jan 18 w.
  • Michniowski Michał 18 w.
  • Mieroszewska Katarzyna z Dąbskich 18 w.
  • Mieroszewski Antoni kan. krakowski
  • Mieroszewski Kazimierz podstoli bielski, chor. siewierski
  • Moszyński Antoni stolnik dobrzyński
  • Naramowski Jan kan. kurzelowski
  • Ostrowska Zofia 18 w.
  • Sielnicki Stefan dzierżawca Wieruszowa
  • Sierakowska Magdalena z Grotów 18 w.
  • Sierakowski Antoni dzierżawca Niegowonic
  • Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska 18 w.
  • Szumlański Andrzej star. buczniowski
  • Trepka Jan Nekanda 18 w.
  • Turzańska Teresa z Łubowskich 18 w.
  • Turzański 18 w.
  • Walewski Aleksander miecznik sieradzki, star. warcki
  • Waliszewski Stanisław 18 w.
  • Wessel Teodor podskarbi w. kor.
  • Wikliński Jan dzierżawca Woli Krzysztoporskiej
  • Kanonicy regularni Mstów
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Chełmo w., d. pow. Radomsko
  • Choroń w., d. pow. Myszków
  • Łyskornia w. Wieluń d. pow.
  • Mstów w. kanonicy regularni lateraneńscy Częstochowa d. pow.
  • Niegowonice w. Zawiercie d. pow.
  • Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
  • Ostrzeszów d. m. pow.
  • Pilica d. Pilcza w., Olkusz d. pow.
  • Skrzydlówek d. w. Radomsko pod
  • Skrzydlów w. Radomsko d. pow.
  • Wieluń
  • Wieruszów d. m. pow.
  • Wola Krzysztoporska w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Bractwa kościelne
  • Dziesięciny
  • Poddaństwo chłopi poddani
  • Sumariusze akt staropolskich
  • starostwo

MARC

 • 130 a Akta prawno-majątkowe
 • 245 a Akta prawno-majątkowe Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego M-W (1709-1753).
 • 250 a kop.
 • 250 a oryg.
 • 250 a ekstr.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 34 akty c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Piotrowska Zofia zob. Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska
 • 400 a Grotówna Magdalena zob. Sierakowska Magdalena z Grotów
 • 400 a Łubowska Teresa zob. Turzańska Teresa z Łubowskich
 • 400 a Dąbska Katarzyna zob. Mieroszewska Katarzyna z Dąbskich
 • 400 a Bidzińska Zofia zob. Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska
 • 400 a Bidzińska Zofia zob. Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska
 • 520 a Sprawy z następującymi: Maszkowski Wojciech podczaszy dobrzyński - dzierżawa Bogdanowa 1716; Michniowscy Michał i Jan 1745-1748 (2); Mieroszewski Antoni kan. krakowski 1730- 1739, w tym wykaz akt sprawy (4); Mieroszewscy Kazimierz podstoli bielski i Katarzyna z Dąmbskich - o Choroń 1723-1741 (6); Moszyński Antoni stolnik dobrzyński - dzierżawa Chełmu 1716 (2); Mstów - kanonicy regularni o dziesięcinę ze Skrzydłowa i Skrzydlówka m.in. zeznania chłopskie 1715 (2); Naramowski Jan kan. kurzelowski 1719; Ogrodzieniec - pleban Ciągłowski Mateusz 1717; Pilcza - konfrateria św. Różańca 1713-1714 (3); Sielnicki Stefan - dzierżawa Wieruszowa, dzierżawa Łyskorni 1713-1727 (3); Sierakowscy Antoni i Magdalena z Grotów - dzierżawa Niegowonic 1709; Szumlański [Andrzej] star. buczniowski i Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska 1740; Trepka Jan Nekanda 1738; Turzański i Turzańska Teresa z Łubowskich 1724; Walewski Aleksander miecznik sieradzki 1720; Waliszewski Stanisław i Ostrowska Zofia - w sprawie chłopa Kaczmarczyka Łukasza 1753; Wessel Teodor gen. adjutant - o starostwo ogrodzienieckie oraz "Punkta in ordine kontraktu do przedaży starostwa ostrzeszowskiego [...] w Żarkach die 28 Mai 1752- do spisane" 1751-1752 (2); Wieluń - kolegiata 1717; Wikliński Jan - dzierżawa Woli Krzysztoporskiej 1751
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Archiwum Męcińskich
 • 600 a Ciągłowski Mateusz c pleban w Ogrodzieńcu
 • 600 a Dzierżawscy h. Rola
 • 600 a Kaczmarczyk Łukasz d 18 w.
 • 600 a Maszkowski Wojciech c podczaszy dobrzyński
 • 600 a Męciński Wojciech star. ostrzeszowski
 • 600 a Michniowski Jan d 18 w.
 • 600 a Michniowski Michał d 18 w.
 • 600 a Mieroszewska Katarzyna z Dąbskich d 18 w.
 • 600 a Mieroszewski Antoni c kan. krakowski
 • 600 a Mieroszewski Kazimierz c podstoli bielski, chor. siewierski
 • 600 a Moszyński Antoni c stolnik dobrzyński
 • 600 a Naramowski Jan c kan. kurzelowski
 • 600 a Ostrowska Zofia d 18 w.
 • 600 a Sielnicki Stefan dzierżawca Wieruszowa
 • 600 a Sierakowska Magdalena z Grotów d 18 w.
 • 600 a Sierakowski Antoni c dzierżawca Niegowonic
 • 600 a Szumlańska Zofia z Bidzińskich 1° Piotrowska d 18 w.
 • 600 a Szumlański Andrzej c star. buczniowski
 • 600 a Trepka Jan Nekanda d 18 w.
 • 600 a Turzańska Teresa z Łubowskich d 18 w.
 • 600 a Turzański d 18 w.
 • 600 a Walewski Aleksander miecznik sieradzki, star. warcki
 • 600 a Waliszewski Stanisław d 18 w.
 • 600 a Wessel Teodor c podskarbi w. kor.
 • 600 a Wikliński Jan c dzierżawca Woli Krzysztoporskiej
 • 610 a Kanonicy regularni c Mstów
 • 651 a Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 a Chełmo w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Choroń w., d. pow. Myszków
 • 651 a Łyskornia w. z Wieluń d. pow.
 • 651 a Mstów w. x kanonicy regularni lateraneńscy z Częstochowa d. pow.
 • 651 a Niegowonice w. Zawiercie d. pow.
 • 651 a Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
 • 651 a Ostrzeszów d. m. pow.
 • 651 a Pilica d. |Pilcza w., Olkusz d. pow.
 • 651 a Skrzydlówek d. w. Radomsko pod
 • 651 a Skrzydlów w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Wieluń
 • 651 a Wieruszów d. m. pow.
 • 651 a Wola Krzysztoporska w. Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 653 a Bractwa kościelne
 • 653 a Dziesięciny
 • 653 a Poddaństwo |chłopi poddani
 • 653 a Sumariusze akt staropolskich
 • 653 a starostwo
 • 700 a Męciński Wojciech c star. ostrzeszowski
 • 852 j BK 11482

Indeksy