Akta majątkowe Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego (1707-1754).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11486
 • Kopie: Mf 7875
 • Tytuł: Akta majątkowe Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego (1707-1754).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 75 k. 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Kwity od następujących: Aniołowicz Aleksander 1711; Baumgart Johann Gottfried kupiec wrocławski 1749; Będzin - pleban Małucki Władysław kan. regularny, proboszcz olsztyński 1747; Biestrzykowski Józef 1736; Bierzyński Tomasz 1734; Brzeźnica - proboszcz Kozierowski Ignacy Sariusz pleban stobnicki 1734; Chełmo - plebani: Wężyk Michał oficjał warszawski 1730; Oraczewski Zygmunt 1737-1741 (3); Czarkowski Tomasz 1751; Dobiński Krzysztof bp sufragan gnieźnieński i Wilczyński Maciej kan. kurzelowski 1736-1752 (4); Gidle: dominikanie - Borecki Anzelm kaznodzieja generalny, Follant Michał przeor, o. Wacław, Stobiecki Jan przeor, Charski Benedykt superior, Chybiński Rafał przeor, Kuliszewski Mateusz przeor 1724-1753 (12); Imbramowice - norbertanki (Grotówna Zofia ksieni, Bąkowska Katarzyna ksieni) 1737-1754 (7); Koziegłowy, św. Krzyż - pleban Konieczny Aleksy 1753; Kraków - klasztor bernardynek św. Agnieszki - Pawłowska Magdalena przełożona 1735; Kraków - kościół NMP (Kuczowski Grzegorz altarysta, Soldanini Paweł prowizor, Zayfrett Jacenty prowizor) 1735 (2); Lelów - proboszczowie: Freiowicz Łukasz, Sowiński Andrzej, Zagórski Maciej 1716-1747 (11); Leśniów - Wężyk Rafał prepozyt, Michalski Apolinary kaznodzieja 1734-1735 (2); Mieroszowski Kazimierz 1727; Rędziny - Morzecki Augustyn prebendarz, Maluski Antoni kurator 1733-1736 (2); Ogrodzieniec - Ciągłowski Mateusz proboszcz 1723; Sielnicki Stefan 1715-1729 (3); Stankiewicz Maciej dzierżawca skrzydlewski 1748; Wieluń - bernardynki (przełożone: Dąbrowska Róża, Niemojewska Antonina, Kiedrzyńska Krystyna) 1714-1720 (3); Wieruszów - paulini (przeor Rychwalski Wawrzyniec) 1707; Zawadzki Wojciech ks. 1751; Zdrowscy Anna, Łukasz i Krzysztof 1723-1725 (4)
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aniołowicz Aleksander 18 w.
  • Bąkowska Katarzyna norbertanka, ksieni w Imbramowicach
  • Baumgart Johann Gottfried kupiec wrocławski
  • Bierzyński Tomasz podczszy dobrzyński
  • Biestrzykowski Józef 18 w.
  • Borecki Anzelm dominikanin, kaznodzieja gen. zakonu
  • Charski Benedykt dominikanin, superior w Gidlach
  • Chybiński Rafał dominikanin, przeor gidelski
  • Ciągłowski Mateusz pleban w Ogrodzieńcu
  • Czarkowski Tomasz pleban chełmski
  • Dąbrowska Róża bernardynka, przełożona konwentu w Wieluniu
  • Dobiński Krzysztof bp sufragan gnieźnieński
  • Follant Michał dominikanin, przeor gidelski
  • Freiowicz Łukasz prepozyt kolegiaty lelowskiej
  • Grotówna Zofia norbertanka, ksieni w Imbramowicach
  • Kiedrzyńska Krystyna bernardynka, przełożona konwentu w Wieluniu
  • Konieczny Aleksy pleban w Koziegłowach
  • Kozierowski Ignacy Sariusz kan. gnieźnieński, pleban stobnicki
  • Kuczowski Grzegorz altarysta w kościele mariackim w Krakowie
  • Kuliszewski Mateusz dominikanin, przeor w Gidlach
  • Małucki Władysław pleban w Będzinie, proboszcz olsztyński
  • Maluski Antoni kurator w Rędzinach
  • Męciński Wojciech star. ostrzeszowski
  • Michalski Apolinary ks., kaznodzieja leśniowski
  • Mieroszewski Kazimierz podstoli bielski, chor. siewierski
  • Morzecki Augustyn prebendarz w Rędzinach
  • Niemojewska Antonina bernardynka, przełożona konwentu w Wieluniu
  • Oraczewski Zygmunt pleban chełmski, kan. kielecki
  • Pawłowska Magdalena bernardynka, przełożona klasztoru św. Agnieszki w Krakowie
  • Rychwalski Wawrzyniec paulin, przeor w Wieruszowie
  • Sielnicki Stefan dzierżawca Wieruszowa
  • Soldadini Paweł prowizor kościoła mariackiego w Krakowie
  • Sowiński Łukasz proboszcz lelowski
  • Stankiewicz Maciej dzierżawca w Skrzydlewie
  • Stobiecki Jan dominikanin, przeor w Gidlach
  • Wacław dominikanin w Gidlach
  • Wężyk Michał pleban chełmski, oficjał warszawski
  • Wężyk Rafał prepozyt leśniowski
  • Wilczyński Maciej kan. kurzelowski
  • Zagórski Maciej proboszcz w Lelowie
  • Zawadzki Wojciech prepozyt kłomnicki
  • Zayfrett Jacenty prowizor kościoła mariackiego w Krakowie
  • Zdrowska Anna 18 w.
  • Bernardynki Wieluń
  • Bernardynki Kraków
  • Dominikanie Gidle
  • Norbertanki Imbramowice
  • Paulini Wieruszów
  • Będzin d. m. pow.
  • Brzeźnica w. Pajęczno d. pow.
  • Chełmo w., d. pow. Radomsko
  • Gidle Dominikanie
  • Gidle w. dominikanie Radomsko d. pow.
  • Imbramowice w. norbertanki Olkusz d. pow.
  • Koziegłowy m. kościół Myszków d. pow.
  • Kraków bernardynki
  • Kraków m. woj.,
  • Lelów w., d. pow. Włoszczowa
  • Leśniów w. Myszków d. pow.
  • Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
  • Rędziny w. Wieruszów d. pow.
  • Wieluń bernardynki
  • Wieruszów d. m. pow. paulini
  • kościoły

MARC

 • 130 $a Akta majątkowe
 • 245 $a Akta majątkowe Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego (1707-1754).
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 75 k. $c
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Kwity od następujących: Aniołowicz Aleksander 1711; Baumgart Johann Gottfried kupiec wrocławski 1749; Będzin - pleban Małucki Władysław kan. regularny, proboszcz olsztyński 1747; Biestrzykowski Józef 1736; Bierzyński Tomasz 1734; Brzeźnica - proboszcz Kozierowski Ignacy Sariusz pleban stobnicki 1734; Chełmo - plebani: Wężyk Michał oficjał warszawski 1730; Oraczewski Zygmunt 1737-1741 (3); Czarkowski Tomasz 1751; Dobiński Krzysztof bp sufragan gnieźnieński i Wilczyński Maciej kan. kurzelowski 1736-1752 (4); Gidle: dominikanie - Borecki Anzelm kaznodzieja generalny, Follant Michał przeor, o. Wacław, Stobiecki Jan przeor, Charski Benedykt superior, Chybiński Rafał przeor, Kuliszewski Mateusz przeor 1724-1753 (12); Imbramowice - norbertanki (Grotówna Zofia ksieni, Bąkowska Katarzyna ksieni) 1737-1754 (7); Koziegłowy, św. Krzyż - pleban Konieczny Aleksy 1753; Kraków - klasztor bernardynek św. Agnieszki - Pawłowska Magdalena przełożona 1735; Kraków - kościół NMP (Kuczowski Grzegorz altarysta, Soldanini Paweł prowizor, Zayfrett Jacenty prowizor) 1735 (2); Lelów - proboszczowie: Freiowicz Łukasz, Sowiński Andrzej, Zagórski Maciej 1716-1747 (11); Leśniów - Wężyk Rafał prepozyt, Michalski Apolinary kaznodzieja 1734-1735 (2); Mieroszowski Kazimierz 1727; Rędziny - Morzecki Augustyn prebendarz, Maluski Antoni kurator 1733-1736 (2); Ogrodzieniec - Ciągłowski Mateusz proboszcz 1723; Sielnicki Stefan 1715-1729 (3); Stankiewicz Maciej dzierżawca skrzydlewski 1748; Wieluń - bernardynki (przełożone: Dąbrowska Róża, Niemojewska Antonina, Kiedrzyńska Krystyna) 1714-1720 (3); Wieruszów - paulini (przeor Rychwalski Wawrzyniec) 1707; Zawadzki Wojciech ks. 1751; Zdrowscy Anna, Łukasz i Krzysztof 1723-1725 (4)
 • 530 $d Mf 7875
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Archiwum Męcińskich
 • 600 $a Aniołowicz Aleksander $d 18 w.
 • 600 $a Bąkowska Katarzyna $c norbertanka, ksieni w Imbramowicach
 • 600 $a Baumgart Johann Gottfried $c kupiec wrocławski
 • 600 $a Bierzyński Tomasz $c podczszy dobrzyński
 • 600 $a Biestrzykowski Józef $d 18 w.
 • 600 $a Borecki Anzelm $c dominikanin, kaznodzieja gen. zakonu
 • 600 $a Charski Benedykt $c dominikanin, superior w Gidlach
 • 600 $a Chybiński Rafał $c dominikanin, przeor gidelski
 • 600 $a Ciągłowski Mateusz $c pleban w Ogrodzieńcu
 • 600 $a Czarkowski Tomasz $c pleban chełmski
 • 600 $a Dąbrowska Róża $c bernardynka, przełożona konwentu w Wieluniu
 • 600 $a Dobiński Krzysztof bp sufragan gnieźnieński
 • 600 $a Follant Michał $c dominikanin, przeor gidelski
 • 600 $a Freiowicz Łukasz $c prepozyt kolegiaty lelowskiej
 • 600 $a Grotówna Zofia $c norbertanka, ksieni w Imbramowicach
 • 600 $a Kiedrzyńska Krystyna $c bernardynka, przełożona konwentu w Wieluniu
 • 600 $a Konieczny Aleksy $c pleban w Koziegłowach
 • 600 $a Kozierowski Ignacy Sariusz $c kan. gnieźnieński, pleban stobnicki
 • 600 $a Kuczowski Grzegorz $c altarysta w kościele mariackim w Krakowie
 • 600 $a Kuliszewski Mateusz $c dominikanin, przeor w Gidlach
 • 600 $a Małucki Władysław $c pleban w Będzinie, proboszcz olsztyński
 • 600 $a Maluski Antoni $c kurator w Rędzinach
 • 600 $a Męciński Wojciech star. ostrzeszowski
 • 600 $a Michalski Apolinary $c ks., kaznodzieja leśniowski
 • 600 $a Mieroszewski Kazimierz $c podstoli bielski, chor. siewierski
 • 600 $a Morzecki Augustyn $c prebendarz w Rędzinach
 • 600 $a Niemojewska Antonina $c bernardynka, $c przełożona konwentu w Wieluniu
 • 600 $a Oraczewski Zygmunt pleban chełmski, kan. kielecki
 • 600 $a Pawłowska Magdalena $c bernardynka, $c przełożona klasztoru św. Agnieszki w Krakowie
 • 600 $a Rychwalski Wawrzyniec $c paulin, $c przeor w Wieruszowie
 • 600 $a Sielnicki Stefan dzierżawca Wieruszowa
 • 600 $a Soldadini Paweł $c prowizor kościoła mariackiego w Krakowie
 • 600 $a Sowiński Łukasz $c proboszcz lelowski
 • 600 $a Stankiewicz Maciej $c dzierżawca w Skrzydlewie
 • 600 $a Stobiecki Jan $c dominikanin, $c przeor w Gidlach
 • 600 $a Wacław $c dominikanin w Gidlach
 • 600 $a Wężyk Michał pleban chełmski, oficjał warszawski
 • 600 $a Wężyk Rafał $c prepozyt leśniowski
 • 600 $a Wilczyński Maciej kan. kurzelowski
 • 600 $a Zagórski Maciej $c proboszcz w Lelowie
 • 600 $a Zawadzki Wojciech prepozyt kłomnicki
 • 600 $a Zayfrett Jacenty $c prowizor kościoła mariackiego w Krakowie
 • 600 $a Zdrowska Anna $d 18 w.
 • 610 $a Bernardynki $c Wieluń
 • 610 $a Bernardynki $c Kraków
 • 610 $a Dominikanie $c Gidle
 • 610 $a Norbertanki $c Imbramowice
 • 610 $a Paulini $c Wieruszów
 • 651 $a Będzin d. m. pow.
 • 651 $a Brzeźnica w. $z Pajęczno d. pow.
 • 651 $a Chełmo w., d. pow. Radomsko
 • 651 $a Gidle $x Dominikanie
 • 651 $a Gidle w. $x dominikanie $z Radomsko d. pow.
 • 651 $a Imbramowice w. $x norbertanki $z Olkusz d. pow.
 • 651 $a Koziegłowy m. $x kościół $z Myszków d. pow.
 • 651 $a Kraków $x bernardynki
 • 651 $a Kraków m. woj.,
 • 651 $a Lelów w., d. pow. Włoszczowa
 • 651 $a Leśniów w. $z Myszków d. pow.
 • 651 $a Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Rędziny w. $z Wieruszów d. pow.
 • 651 $a Wieluń $x bernardynki
 • 651 $a Wieruszów d. m. pow. $x paulini
 • 653 $a kościoły
 • 700 $a Męciński Wojciech $c star. ostrzeszowski
 • 852 $j BK 11486

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11486