Akta prawno-majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego, starosty bodaczewskiego (1762-1797).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11494
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego, starosty bodaczewskiego (1762-1797).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 30 akt 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Sprawy z następującymi: Eminowiczowa 1° Skaławska Teresa z Łyszkiewiczów - sprzedaż dworku pod Częstochową 1783; Małachowska Ewa z Męcińskich - plenipotecja w sprawie spadku po Męcińskim Walentym 1787 (2); Męcińska Zuzanna z Siemieńskich - o spadek po mężu Męcińskim Walentym 1790 (18); intromisja Męcińskiego Adama do dóbr Leśniów, Przewodziszowice, Trzebniów, Gorzków, Postaszowice po Męcińskim Walentym 1790; Kiełczewska Zuzanna z Domaniewskich 1790; Tomiccy Michał i Franciszek, Kossakowska Agata z Tomickich, Katerlowie Michał i Małgorzata z Tomickich 1797. Spis dokumentów do dóbr skrzydlewskich 1762 i b.d. (2); spis akt do sprawy Czapskiego Franciszka woj. chełmińskiego z Mielżyńskim Maksymilianem i jego dziećmi o Dąbrowę 1768-1781 (2); spis akt do sprawy Stablewskiego Wawrzyńca z Góreckim Janem i Gozimirską Franciszką z Góreckich 1780 (2)
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czapski Franciszek woj. chełmiński
  • Eminowicz Teresa z Łyszkiewiczów 1° Skaławska 18 w.
  • Górecki Jan 18 w.
  • Gozimirska Franciszka z Góreckich 18 w.
  • Katerla Małgorzata z Tomickich 18 w.
  • Katerla Michał chor. bracławski
  • Kiełczewska Zuzanna z Domaniewskich miecznikowa kowalska
  • Kossakowska Agata z Tomickich 18 w.
  • Małachowska Ewa z Męcińskich 18 w.
  • Męcińska Zuzanna z Siemieńskich 18 w.
  • Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
  • Męciński Walenty gen adj. wojsk kor.
  • Mielżyński Maksymilian pisarz w. kor.
  • Stablewski Wawrzyniec 18 w.
  • Tomicki Franciszek 18 w.
  • Tomicki Michał 18 w.
  • Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
  • Gorzków w. Myszków d. pow.
  • Leśniów w. Myszków d. pow.
  • Postaszowice w., Myszków d. pow.
  • Przewodziszowice w. Myszków d. pow.
  • Skrzydlów w. Radomsko d. pow.
  • Trzebniów w. Myszków d. pow.
  • Sumariusze akt staropolskich

MARC

 • 130 a Akta prawno-majątkowe
 • 245 a Akta prawno-majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego, starosty bodaczewskiego (1762-1797).
 • 250 a oryg.
 • 250 a ekstr., kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 30 akt c
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Łyszkiewiczówna Teresa zob. Eminowicz Teresa z Łyszkiewiczów 1° Skaławska
 • 400 a Górecka Franciszka zob. Gozimirska Franciszka z Góreckich
 • 400 a Tomicka Małgorzata zob. Katerla Małgorzata z Tomickich
 • 400 a Tomicka Agata zob. Kossakowska Agata z Tomickich
 • 400 a Męcińska Ewa zob. Małachowska Ewa z Męcińskich
 • 400 a Siemieńska Zuzanna zob. Męcińska Zuzanna z Siemieńskich
 • 400 a Domaniewska Zuzanna zob. Kiełczewska Zuzanna z Domaniewskich
 • 400 a Skaławska Teresa zob. Eminowicz Teresa z Łyszkiewiczów 1° Skaławska
 • 520 a Sprawy z następującymi: Eminowiczowa 1° Skaławska Teresa z Łyszkiewiczów - sprzedaż dworku pod Częstochową 1783; Małachowska Ewa z Męcińskich - plenipotecja w sprawie spadku po Męcińskim Walentym 1787 (2); Męcińska Zuzanna z Siemieńskich - o spadek po mężu Męcińskim Walentym 1790 (18); intromisja Męcińskiego Adama do dóbr Leśniów, Przewodziszowice, Trzebniów, Gorzków, Postaszowice po Męcińskim Walentym 1790; Kiełczewska Zuzanna z Domaniewskich 1790; Tomiccy Michał i Franciszek, Kossakowska Agata z Tomickich, Katerlowie Michał i Małgorzata z Tomickich 1797. Spis dokumentów do dóbr skrzydlewskich 1762 i b.d. (2); spis akt do sprawy Czapskiego Franciszka woj. chełmińskiego z Mielżyńskim Maksymilianem i jego dziećmi o Dąbrowę 1768-1781 (2); spis akt do sprawy Stablewskiego Wawrzyńca z Góreckim Janem i Gozimirską Franciszką z Góreckich 1780 (2)
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Archiwum Męcińskich
 • 600 a Czapski Franciszek c woj. chełmiński
 • 600 a Eminowicz Teresa z Łyszkiewiczów 1° Skaławska d 18 w.
 • 600 a Górecki Jan d 18 w.
 • 600 a Gozimirska Franciszka z Góreckich d 18 w.
 • 600 a Katerla Małgorzata z Tomickich d 18 w.
 • 600 a Katerla Michał c chor. bracławski
 • 600 a Kiełczewska Zuzanna z Domaniewskich c miecznikowa kowalska
 • 600 a Kossakowska Agata z Tomickich d 18 w.
 • 600 a Małachowska Ewa z Męcińskich 18 w.
 • 600 a Męcińska Zuzanna z Siemieńskich d 18 w.
 • 600 a Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
 • 600 a Męciński Walenty c gen adj. wojsk kor.
 • 600 a Mielżyński Maksymilian c pisarz w. kor.
 • 600 a Stablewski Wawrzyniec d 18 w.
 • 600 a Tomicki Franciszek d 18 w.
 • 600 a Tomicki Michał d 18 w.
 • 651 a Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Gorzków w. z Myszków d. pow.
 • 651 a Leśniów w. z Myszków d. pow.
 • 651 a Postaszowice w., Myszków d. pow.
 • 651 a Przewodziszowice w. Myszków d. pow.
 • 651 a Skrzydlów w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Trzebniów w. Myszków d. pow.
 • 653 a Sumariusze akt staropolskich
 • 700 a Męciński Adam c kaszt. spicymirski, star. bodaczewski
 • 852 j BK 11494

Indeksy