Akta prawno-majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego, starosty bodaczewskiego (1763-1804).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11498
 • Kopie: Mf 9430
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta prawno-majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego, starosty bodaczewskiego (1763-1804).
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 43 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • Włodowice: List Jana Kotarskiego wójta i Aleksego Garasińskiego burmistrza Mrzygłodu do sekretarza Kowalskiego we Włodowicach 1764; F. Wróblewski pleban Włodowicki - zaświadczenie o legacie Wojciecha Weista mieszczanina włodowickiego na Kościół 1766; Jakub Pasternak mieszczanin włodowicki - testament 1785 k 4-5v; kapituła krakowska - odstąpienie dziesięciny z Parkoszowic plebanowi włodowickiemu Ignacemu Czechowskiemu 1787; Ignacy Czechowski pleban włodowicki - sprzedaż miastu Włodowice prawa do dziesięciny wytycznej na Włodowicach, Górze i Parkoszowicach 1788; Adam Męciński - nominacje władz miejskich Włodowic 1796; nakaz wysłania robotników do Tarnowskich Gór 1804
  • Żarki: Wojciech Wyporek i Szymon Wyporski - ugoda przed radą miasta Żarek w sprawie gruntów w Leśniowie 1763; zezwolenie Anieli ze Stadnickich Męcińskiej dla Eliasza Berka na handel w Żarkach 1767; Eliasz Lewkowicz - kontrakt na produkcję i sprzedaż świec w Żarkach 1772; Robakowski Antoni b. pisarz miejski - sprawa sfałszowania świadectwa dla Aarona Jakowicza 1773; A. Jankowski - kontrakt na wyrób świec z Majerem Pinczewskim 1780; Liberman Herszlowicz - sprawa przynależności Żydów ze wsi paulinów jasnogórskich do kahału żareckiego 1787; Mosiek Leyzerowicz przeciw Danielowi Lewkowiczowi 1788; akta śledcze przeciw Antoniemu Nowakowskiemu burmistrzowi Żarek 1799
 • Proweniencja: Prow.: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Berek Eliasz 18 w.
  • Czechowski Ignacy proboszcz włodowicki
  • Herszlowicz Liberman 18 w.
  • Jakowicz Aaron 18 w.
  • Jankowski Augustyn plenipotent Męcińskich
  • Kotarski Jan wójt Żarek
  • Kowalski sekretarz miejski we Włodowicach
  • Lewkowicz Daniel mieszczanin żarecki
  • Lewkowicz Eliasz mieszczanin żarecki
  • Leyzerowicz Mosiek mieszczanin żarecki
  • Męcińska Aniela ze Stadnickich 18 w.
  • Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
  • Nowakowski Antoni burmistrz w Żarkach
  • Pasternak Jakub mieszczanin włodowicki
  • Pinczeski Majer wytwórca mydeł w Żarkach
  • Robakowski Antoni pisarz miejski w Żarkach
  • Weist Wojciech mieszczanin włodowicki
  • Wróblewski F. pleban włodowicki
  • Wyporek Wojciech 18 w.
  • Wyporski Szymon 18 w.
  • Kapituła katedralna Kraków
  • Paulini Częstochowa
  • Częstochowa d. m. pow., paulini
  • Góra d. w. Olkusz d. pow.
  • Kraków m. woj.
  • Leśniów w. Myszków d. pow.
  • Mrzygłód w. Myszków d. pow.
  • Parkoszowice w. Miechów d. pow.
  • Tarnowskie Góry d. m. pow.
  • Włodowice w. Zawiercie d. pow.
  • Żarki m. Myszków d. pow.
  • Testamenty 18 w.
  • Żydzi
  • Korespondencja 18 w.
  • Handel zob. też gildie kupieckie
  • Dziesięciny

MARC

 • 130 $a Akta prawno-majątkowe
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Akta prawno-majątkowe Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego, starosty bodaczewskiego (1763-1804).
 • 250 $a ekstr.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18-19 w.
 • 300 $a 43 k. $c 2° i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Stadnicka Aniela zob. Męcińska Aniela ze Stadnickich
 • 520 $a Włodowice: List Jana Kotarskiego wójta i Aleksego Garasińskiego burmistrza Mrzygłodu do sekretarza Kowalskiego we Włodowicach 1764; F. Wróblewski pleban Włodowicki - zaświadczenie o legacie Wojciecha Weista mieszczanina włodowickiego na Kościół 1766; Jakub Pasternak mieszczanin włodowicki - testament 1785 k 4-5v; kapituła krakowska - odstąpienie dziesięciny z Parkoszowic plebanowi włodowickiemu Ignacemu Czechowskiemu 1787; Ignacy Czechowski pleban włodowicki - sprzedaż miastu Włodowice prawa do dziesięciny wytycznej na Włodowicach, Górze i Parkoszowicach 1788; Adam Męciński - nominacje władz miejskich Włodowic 1796; nakaz wysłania robotników do Tarnowskich Gór 1804
 • 520 $a Żarki: Wojciech Wyporek i Szymon Wyporski - ugoda przed radą miasta Żarek w sprawie gruntów w Leśniowie 1763; zezwolenie Anieli ze Stadnickich Męcińskiej dla Eliasza Berka na handel w Żarkach 1767; Eliasz Lewkowicz - kontrakt na produkcję i sprzedaż świec w Żarkach 1772; Robakowski Antoni b. pisarz miejski - sprawa sfałszowania świadectwa dla Aarona Jakowicza 1773; A. Jankowski - kontrakt na wyrób świec z Majerem Pinczewskim 1780; Liberman Herszlowicz - sprawa przynależności Żydów ze wsi paulinów jasnogórskich do kahału żareckiego 1787; Mosiek Leyzerowicz przeciw Danielowi Lewkowiczowi 1788; akta śledcze przeciw Antoniemu Nowakowskiemu burmistrzowi Żarek 1799
 • 530 $d Mf 9430
 • 541 $c a $d 1952 $e 740
 • 546 $a Pol., łac., niem.
 • 561 $a Prow.: Archiwum Męcińskich
 • 600 $a Berek Eliasz $d 18 w.
 • 600 $a Czechowski Ignacy $c proboszcz włodowicki
 • 600 $a Herszlowicz Liberman $d 18 w.
 • 600 $a Jakowicz Aaron $d 18 w.
 • 600 $a Jankowski Augustyn $c plenipotent Męcińskich
 • 600 $a Kotarski Jan $c wójt Żarek
 • 600 $a Kowalski $c sekretarz miejski we Włodowicach
 • 600 $a Lewkowicz Daniel $c mieszczanin żarecki
 • 600 $a Lewkowicz Eliasz $c mieszczanin żarecki
 • 600 $a Leyzerowicz Mosiek $c mieszczanin żarecki
 • 600 $a Męcińska Aniela ze Stadnickich $d 18 w.
 • 600 $a Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
 • 600 $a Nowakowski Antoni $c burmistrz w Żarkach
 • 600 $a Pasternak Jakub $c mieszczanin włodowicki
 • 600 $a Pinczeski Majer wytwórca mydeł w Żarkach
 • 600 $a Robakowski Antoni $c pisarz miejski w Żarkach
 • 600 $a Weist Wojciech $c mieszczanin włodowicki
 • 600 $a Wróblewski F. $c pleban włodowicki
 • 600 $a Wyporek Wojciech $d 18 w.
 • 600 $a Wyporski Szymon $d 18 w.
 • 610 $a Kapituła katedralna Kraków
 • 610 $a Paulini $c Częstochowa
 • 651 $a Częstochowa d. m. pow., paulini
 • 651 $a Góra d. w. $z Olkusz d. pow.
 • 651 $a Kraków m. woj.
 • 651 $a Leśniów w. $z Myszków d. pow.
 • 651 $a Mrzygłód w. $z Myszków d. pow.
 • 651 $a Parkoszowice w. Miechów d. pow.
 • 651 $a Tarnowskie Góry d. m. pow.
 • 651 $a Włodowice w. Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Żarki m. Myszków d. pow.
 • 653 $a Testamenty 18 w.
 • 653 $a Żydzi
 • 653 $a Korespondencja 18 w.
 • 653 $a Handel zob. też gildie kupieckie
 • 653 $a Dziesięciny
 • 700 $a Męciński Adam $c kasztelan spicymirski, $c starosta bodaczewski
 • 852 $j BK 11498

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11498