Kwity z akt Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego (1753-1805).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11499
 • Kopie: Mf 9430
 • Tytuł: Kwity z akt Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego (1753-1805).
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 94 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • Kwity następujących bractw, klasztorów, probostw, instytucji: Repty - proboszcz Tomasz Kuczewicz 1760; Kromołów - proboszcz Józef Gajkowski 1765; Kraków - dominikanki (Beata Duninówna przełożona) 1767; Gidle dominikanie (Ambroży Mikulinus przeor) 1773; Częstochowa - paulini: Ksawery Rotter zakrystianin 1776; Maciej Dymczykiewicz prowizor, Jacek Wyrzykowski przeor 1805; Irządze - bractwo różańcowe: Stefan Minkiewicz promotor 1780; T. Pągowski proboszcz 1804; Ciągów - bractwo różańcowe, Feliks Treffler promotor 1781; Warszawa - Szpital Dzieciątka Jezus - M. Jaszewski misjonarz 1788; Pilcza - kolegiata, Piotr Sobierajski prokurator 1791; Kraków - bernardynki, Teresa Strusiówna przełożona 1791-1792, Kandyda Karśnicka przełożona 1796 (2); Kraków - kościół św. Gertrudy (Andrzej Mrozowicz prepozyt) 1796; Żarki - Koeniglich-Preussisches Polizey Amt (podp. von Tschammer) 1798; Lelów - Ankwicz Ksawery proboszcz 1799; Maciej Pielikiewicz proboszcz 1801; Dionizy Drożdżyński proboszcz 1803; Królewska Regencja Prus Południowych w Kaliszu - nakaz zapłacenia geometrze Brzozowskiemu 1800 (2)
  • Kwity czopowe z dóbr Ogrodzieniec, Włodowice, Żarki (Józef Żuchalski poborca) 1753-1757 (10); kwity podymnego - Toporkiewicz poborca woj. krakowskiego 1778-1792 (12); kwity gospodarcze z folwarku rzerzęczyckiego - Mikołaj Zatorski, Grzegorz Januszewicz, Tekla Męcińska 1802 (13); kwit wojskowy - Bedker 1803; spis kwitów 1783; rachunki drobne 1798 i b.d. (3)
  • Kwity następujących osób: Stanisław Skowroński ks. 1766; Ignacy Nieradzki 1774; J. A. Sulewski - dzierżawa z Mzurowa 1778; Franciszek Chroniewski 1783-1785 (2); Stanisław Ptaszkowski 1790; Ignacy Stadnicki 1791-1795 (4); Ignacy Kalinowski star. lelowski 1792; Maciej Lochman 1796; Wincenty Dobrzański 1797; Szymon Wróblewski 1800-1803 (2); Stock 1802; A. Statkowski 1802
 • Proweniencja: Prow.: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ankwicz Ksawery proboszcz w Lelowie
  • Bedker 19 w.
  • Bobrzański Wincenty 18 w.
  • Brzozowski geometra
  • Chroniewski Franciszek 18 w.
  • Drożdżyński Dionizy proboszcz w Lelowie
  • Duninówna Beata dominikanka, przełożona konwentu w Krakowie
  • Dymczykiewicz Maciej prowizor paulinów w Częstochowie
  • Gajkowski Józef proboszcz kromołowski
  • Garasiński Aleksy burmistrz Mrzygłodu
  • Januszewicz Grzegorz 19 w.
  • Jaszewski M. misjonarz
  • Kalinowski Ignacy star. lelowski
  • Karśnicka Kandyda bernardynka, przełożona konwentu w Krakowie
  • Kuczewicz Tomasz proboszcz w Reptach
  • Lochman Maciej miecznik bracławski
  • Męcińska Tekla kasztelanka spicymirska
  • Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
  • Mikulinus Ambroży dominikanin, przeor w Gidlach
  • Minkiewicz Stefan promotor bractwa różańcowego w Irządzach
  • Mrozewicz Andrzej ks. w Krakowie
  • Nieradzki Ignacy 18 w.
  • Pągowski T. proboszcz w Irządzach
  • Pielikiewicz Maciej pleban lelowski
  • Ptaszkowski Stanisław 18 w.
  • Rotter Ksawery paulin w Częstochowie
  • Skowroński Stanisław jezuita
  • Sobierajski Piotr prokurator kolegiaty pileckiej
  • Stadnicki Ignacy szambelan król.
  • Statkowski A. 19 w.
  • Strusiówna Teresa przełożona konwentu krakowskiego bernardynka,
  • Sulewski J. A. dzierżawca Mzurowa
  • Toporkiewicz poborca podatkowy woj. krakowskiego
  • Treffler Feliks promotor bractwa różańcowego w Ciągowie
  • Tschammer policmajster w Żarkach
  • Wróblewski Szymon 18/19 w.
  • Wyrzykowski Jacek przeor częstochowski paulin,
  • Zatorski Mikołaj 19 w.
  • Żuchalski Józef poborca podatkowy
  • Bernardynki Kraków
  • Dominikanie Gidle
  • Dominikanki Kraków
  • Paulini Częstochowa
  • Szpital im. Dzieciątka Jezus Warszawa
  • Ciągowice w. Zawiercie d. pow.
  • Częstochowa d. m. pow., paulini
  • Gidle Dominikanie
  • Gidle w. dominikanie Radomsko d. pow.
  • Irządze w. Włoszczowa d. pow.
  • Kalisz d. m. pow.
  • Kraków Dominikanki
  • Kraków m. woj. dominikanie
  • Kraków m. woj. bernardynki
  • Kraków m. woj.,
  • Kromołów w., d. pow.Zawiercie
  • Lelów w., d. pow. Włoszczowa
  • Mzurów w., Myszków d. pow.
  • Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
  • Pilica d. Pilcza w., Olkusz d. pow.
  • Repty w. Tarnowskie Góry d. pow.
  • Rzerzęczyce w. Radomsko d. pow.
  • Warszawa Szpital im. Dzieciątka Jezus
  • Włodowice w. Zawiercie d. pow.
  • Żarki m. Myszków d. pow.
  • Bractwa kościelne
  • Podymne
  • Rolnictwo polskie -rejestry zbiorów, zasiewów
  • Sumariusze akt staropolskich
  • czopowe
  • Dzierżawy
  • kościoły

MARC

 • 130 $a Akta majątkowe
 • 245 $a Kwity z akt Adama Męcińskiego kasztelana spicymirskiego (1753-1805).
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18-19 w.
 • 300 $a 94 k. $c 2° i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Kwity następujących bractw, klasztorów, probostw, instytucji: Repty - proboszcz Tomasz Kuczewicz 1760; Kromołów - proboszcz Józef Gajkowski 1765; Kraków - dominikanki (Beata Duninówna przełożona) 1767; Gidle dominikanie (Ambroży Mikulinus przeor) 1773; Częstochowa - paulini: Ksawery Rotter zakrystianin 1776; Maciej Dymczykiewicz prowizor, Jacek Wyrzykowski przeor 1805; Irządze - bractwo różańcowe: Stefan Minkiewicz promotor 1780; T. Pągowski proboszcz 1804; Ciągów - bractwo różańcowe, Feliks Treffler promotor 1781; Warszawa - Szpital Dzieciątka Jezus - M. Jaszewski misjonarz 1788; Pilcza - kolegiata, Piotr Sobierajski prokurator 1791; Kraków - bernardynki, Teresa Strusiówna przełożona 1791-1792, Kandyda Karśnicka przełożona 1796 (2); Kraków - kościół św. Gertrudy (Andrzej Mrozowicz prepozyt) 1796; Żarki - Koeniglich-Preussisches Polizey Amt (podp. von Tschammer) 1798; Lelów - Ankwicz Ksawery proboszcz 1799; Maciej Pielikiewicz proboszcz 1801; Dionizy Drożdżyński proboszcz 1803; Królewska Regencja Prus Południowych w Kaliszu - nakaz zapłacenia geometrze Brzozowskiemu 1800 (2)
 • 520 $a Kwity czopowe z dóbr Ogrodzieniec, Włodowice, Żarki (Józef Żuchalski poborca) 1753-1757 (10); kwity podymnego - Toporkiewicz poborca woj. krakowskiego 1778-1792 (12); kwity gospodarcze z folwarku rzerzęczyckiego - Mikołaj Zatorski, Grzegorz Januszewicz, Tekla Męcińska 1802 (13); kwit wojskowy - Bedker 1803; spis kwitów 1783; rachunki drobne 1798 i b.d. (3)
 • 520 $a Kwity następujących osób: Stanisław Skowroński ks. 1766; Ignacy Nieradzki 1774; J. A. Sulewski - dzierżawa z Mzurowa 1778; Franciszek Chroniewski 1783-1785 (2); Stanisław Ptaszkowski 1790; Ignacy Stadnicki 1791-1795 (4); Ignacy Kalinowski star. lelowski 1792; Maciej Lochman 1796; Wincenty Dobrzański 1797; Szymon Wróblewski 1800-1803 (2); Stock 1802; A. Statkowski 1802
 • 530 $d Mf 9430
 • 546 $a Pol., niem.
 • 561 $a Prow.: Archiwum Męcińskich
 • 600 $a Ankwicz Ksawery $c proboszcz w Lelowie
 • 600 $a Bedker $d 19 w.
 • 600 $a Bobrzański Wincenty $d 18 w.
 • 600 $a Brzozowski $c geometra
 • 600 $a Chroniewski Franciszek $d 18 w.
 • 600 $a Drożdżyński Dionizy $c proboszcz w Lelowie
 • 600 $a Duninówna Beata $c dominikanka, przełożona konwentu w Krakowie
 • 600 $a Dymczykiewicz Maciej $c prowizor paulinów w Częstochowie
 • 600 $a Gajkowski Józef $c proboszcz kromołowski
 • 600 $a Garasiński Aleksy $c burmistrz Mrzygłodu
 • 600 $a Januszewicz Grzegorz $d 19 w.
 • 600 $a Jaszewski M. $c misjonarz
 • 600 $a Kalinowski Ignacy $c star. lelowski
 • 600 $a Karśnicka Kandyda $c bernardynka, przełożona konwentu w Krakowie
 • 600 $a Kuczewicz Tomasz $c proboszcz w Reptach
 • 600 $a Lochman Maciej $c miecznik bracławski
 • 600 $a Męcińska Tekla $c kasztelanka spicymirska
 • 600 $a Męciński Adam star. bodaczowski, kaszt. spicymirski
 • 600 $a Mikulinus Ambroży $c dominikanin, przeor w Gidlach
 • 600 $a Minkiewicz Stefan $c promotor bractwa różańcowego w Irządzach
 • 600 $a Mrozewicz Andrzej $c ks. w Krakowie
 • 600 $a Nieradzki Ignacy 18 w.
 • 600 $a Pągowski T. $c proboszcz w Irządzach
 • 600 $a Pielikiewicz Maciej $c pleban lelowski
 • 600 $a Ptaszkowski Stanisław 18 w.
 • 600 $a Rotter Ksawery $c paulin w Częstochowie
 • 600 $a Skowroński Stanisław jezuita
 • 600 $a Sobierajski Piotr $c prokurator kolegiaty pileckiej
 • 600 $a Stadnicki Ignacy $c szambelan król.
 • 600 $a Statkowski A. $d 19 w.
 • 600 $a Strusiówna Teresa $c przełożona konwentu krakowskiego $c bernardynka,
 • 600 $a Sulewski J. A. $c dzierżawca Mzurowa
 • 600 $a Toporkiewicz $c poborca podatkowy woj. krakowskiego
 • 600 $a Treffler Feliks $c promotor bractwa różańcowego w Ciągowie
 • 600 $a Tschammer $c policmajster w Żarkach
 • 600 $a Wróblewski Szymon 18/19 w.
 • 600 $a Wyrzykowski Jacek $c przeor częstochowski $c paulin,
 • 600 $a Zatorski Mikołaj $d 19 w.
 • 600 $a Żuchalski Józef $c poborca podatkowy
 • 610 $a Bernardynki $c Kraków
 • 610 $a Dominikanie $c Gidle
 • 610 $a Dominikanki $c Kraków
 • 610 $a Paulini $c Częstochowa
 • 610 $a Szpital im. Dzieciątka Jezus $c Warszawa
 • 651 $a Ciągowice w. $z Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Częstochowa d. m. pow., paulini
 • 651 $a Gidle $x Dominikanie
 • 651 $a Gidle w. $x dominikanie $z Radomsko d. pow.
 • 651 $a Irządze w. $z Włoszczowa d. pow.
 • 651 $a Kalisz d. m. pow.
 • 651 $a Kraków $x Dominikanki
 • 651 $a Kraków m. woj. $x dominikanie
 • 651 $a Kraków m. woj. $x bernardynki
 • 651 $a Kraków m. woj.,
 • 651 $a Kromołów w., d. pow.Zawiercie
 • 651 $a Lelów w., d. pow. Włoszczowa
 • 651 $a Mzurów w., Myszków d. pow.
 • 651 $a Ogrodzieniec w. Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Pilica d. |Pilcza w., Olkusz d. pow.
 • 651 $a Repty w. Tarnowskie Góry d. pow.
 • 651 $a Rzerzęczyce w. Radomsko d. pow.
 • 651 $a Warszawa $x Szpital im. Dzieciątka Jezus
 • 651 $a Włodowice w. Zawiercie d. pow.
 • 651 $a Żarki m. Myszków d. pow.
 • 653 $a Bractwa kościelne
 • 653 $a Podymne
 • 653 $a Rolnictwo polskie -|rejestry zbiorów, zasiewów
 • 653 $a Sumariusze akt staropolskich
 • 653 $a czopowe
 • 653 $a Dzierżawy
 • 653 $a kościoły
 • 700 $a Męciński Adam $c kasztelan spicymirski
 • 852 $j BK 11499

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11499