Materiały różne z Archiwum Męcińskich (1577-1817).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11507
 • Kopie:
  • Mf 10310
  • Mf 6572
 • Tytuł: Materiały różne z Archiwum Męcińskich (1577-1817).
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 36 akt 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Sebastian Pisarzewski podsędek zatorsko-oświęcimski i Piotr Starowiejski odstępują od rękojemstwa Stanisławowej Jordanowej w sporze z Przerębskim 1589; spadkobiercy Kaspra Pawłowskiego ze spadkobiercami Hieronima Moskorzewskiego - 1638; kwit pożyczki Władysława Wyleżyńskiego dla Walentego Buskiego 1642 (2); sprawa Andrzeja Grudzińskiego z opatem trzemeszeńskim ca 1644; intromisja Doroty z Sługockich Sławkowskiej i Adama Sławkowskiego do wsi Prusy 1651; umowa franciszkanów krakowskich - Daniel Zakrzewski gwardian, Franciszek Słonka - z Janem i Stanisławem Opalińskimi w sprawie sum z Krzeszowic 1669-1684 (2); Dominik Zeliszowski z Marianną z Kownackich Miłkowską i Stanisławem Kownackim 1675 (4); legat Jana i Jadwigi Sobierajów dla bractwa różańcowego w Krotoszynie 1686; Stanisław Rybiński z Ludwikiem Wierzbowskim - zatarg celny 1690; notatki w sprawie spławu drewna Bugiem i Narwią b.d., kon. 17 w.; Jan Wicherek, Stanisław i Regina z Wicherków Smaczni, Elżbieta Wicherkówna - sprzedaż domu w Krotoszynie Andrzejowi i Annie Lorkiewiczom 1711; Michał Kobryński - odprzysiężenie się od picia alkoholu 1714; Antoni Vogel (Waltemski) - odprzysiężenie się od picia alkoholu 1714; diariusz zjazdu w Warszawie 1716 r.; sprawa Suhorskich (! Suchorskich) ze Starodworskimi 1727; Florian Malinowski egzaktor kontrybucji powiatu sandomierskiego przeciwko dłużnikom 1738; Łukasz Głowacki oddaje się w poddaństwo franciszkanom poznańskim we wsi Bagrowo 1740; Zuzanna Przyłęcka i spadkobiercy (Stanisława) Przyłęckiego pisarza ziemskiego i grodzkiego siewierskiego przeciwko Karolinie z Kreczyków Dąbrowskiej, Mariannie Porębskiej, augustianom krakowskim, Mędreckiemu plebanowi chruszczobrodzkiemu, dominikanom krakowskim, Stanisławowi Myszkowskiemu, Kociałkowskiemu - o dobra Sikorka i Trzebiesławice 1740; Adam Małachowski star. oświęcimski i wąwolnicki - kupno Rayska i Klucznikowic od Franciszka, Michała i Antoniego Dembińskich 1744; metryka Macieja Trepki 1744; Antoni Janiszewski, Marianna z Janiszewskich Osiecka przeciwko Łukaszowi kan. regularnemu, Piotrowi, Baltazarowi Ogrodzieńskim, Mariannie z Kaliszkowskich Ogrodzieńskiej - o Turowice 1754; wykaz sprawy Kazimierza Albina Lenartowicza z Rochem Radoszewskim 1764-1783; sprawa Teofili z Radziwiłłów 1° Morawskiej 2° Rozwadowskiej z Józefem Kalasantym Koziełł Poklewskim 1792; paszport dla Tomasza Lubińskiego żołnierza 2 pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej 1817; wykaz spraw sądowych NN
  • "Odbieranie bidla y dobitkow [...] folwarczech do kliucza jerzeckiego naliezaczych od [...] Marczina Sliesinskiego woiskiego gostinskiego starosti jerzeckiego przes [...] Jacuba Udriczkiego y x. Pawla Demskiego canoniki orac(owskie) [...] po smierczi niebosczika [...] x. Francziska Crassinskiego biskupa orac(owskiego) administratora [...]" 1577
  • "Memoriał uciemiężonych przez tyrannią woysk moskiewskich senatorów, urzędników y szlachty woyowodztw wielkopolskich sekretnie ordynowany do [...] Udalryka Radziwiłła a konjuszego W.X.L. bliskiego na Podolu sąsjada od Porty a u stanu szlacheckiego naymocnieyszego w kredycie pisany [...]" 6 II 1761
  • "Dispositiones [...] Stockich ex actis relationum officii castrensis Cracoviensis ab anno 1730 collectae" 1738;
  • "Copia plebisciti Posnaniensis ex ipso orginali [...]" - w sprawie testamentów 1598;
  • "Informacya w sprawie z [...] Petrykowskimi ad judicium s. Tribunalis Nunciaturae apostolicae przeniesioney" po 1778
 • Proweniencja: Prow.: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Buski Walenty 17 w.
  • Dąbrowska Karolina z Kreczyków 18 w.
  • Dąbski Paweł kan. krakowski
  • Dembiński Antoni 18 w.
  • Dembiński Franciszek 18 w.
  • Dembiński Michał 18 w.
  • Głowacki Łukasz poddany w Bagrowie
  • Grudziński Andrzej (woj. rawski?)
  • Janiszewski Antoni 18 w.
  • Jordanowa (Anna?) 16 w.
  • Kobrański Michał 18 w.
  • Kociałkowski 18 w.
  • Kownacki Stanisław 17 w.
  • Koziełł-Poklewski Józef Kalasanty 18 w.
  • Krasiński Franciszek bp krakowski, podkanclerzy kor.
  • Lenartowicz Kazimierz Albin 18 w.
  • Lorkiewicz Andrzej 18 w.
  • Lorkiewiczowa Anna 18 w.
  • Lubiński Tomasz żołnierz Legii Nadwiślańskiej
  • Małachowski Adam star. oświęcimski i wąwolnicki
  • Malinowski Florian poborca podatkowy woj. sandomierskiego
  • Mędrecki pleban chruszczobrodzki
  • Miłkowska Marianna z Kownackich 17 w.
  • Moskorzewski Hieronim 17 w.
  • Myszkowski Stanisław 18 w.
  • Ogrodzieńska Marianna z Kaliszkowskich 18 w.
  • Ogrodzieński Baltazar 18 w.
  • Ogrodzieński Łukasz kan. regularny
  • Ogrodzieński Piotr skarbnik żytomierski
  • Opaliński Jan cześnik kor.
  • Opaliński Stanisław star. nowokorczyński
  • Osiecka Marianna z Janiszewskich 18 w.
  • Pawłowski Kasper 17 w.
  • Petrykowscy h. Tarnawa?
  • Pisarzewski Sebastian podsędek zatorsko-oświęcimski
  • Porębska Marianna 18 w.
  • Przerębski 16 w.
  • Przyłęcka Zuzanna 18 w.
  • Przyłęcki Stanisław pisarz ziemski i grodzki siewierski
  • Radoszewski Roch 18 w.
  • Radziwiłł Udalryk koniuszy W. Ks. Litewskiego
  • Rozwadowska Teofila z Radziwiłłów 1° Morawska 18 w.
  • Rybiński Stanisław 17 w.
  • Sławkowska Dorota ze Sługockich 17 w.
  • Sławkowski Adam dziedzic wsi Prusy
  • Ślesiński Marcin wojski gostyński
  • Słonka Franciszek franciszkanin w Krakowie
  • Smaczna Regina z Wicherków 18 w.
  • Smaczny Stanisław mieszczanin krotoszyński
  • Sobieraj Jan mieszczanin krotoszyński
  • Sobierajowa Jadwiga 17 w.
  • Starodworscy 18 w.
  • Starowiejski Piotr 16 w.
  • Stoccy h. Rawicz
  • Suchorscy h. Jastrzębiec?
  • Trepka Maciej 18 w.
  • Udrycki Jakub sekretarz król. kan. krakowski,
  • Vogel-Waltemski Antoni 18 w.
  • Waltemski Antoni zob. Vogel-Waltemski Antoni
  • Wicherek Jan mieszczanin krotoszyński
  • Wicherkówna Elżbieta mieszczanka krotoszyńska
  • Wierzbowski Ludwik 17 w.
  • Wyleżyński Władysław 17 w.
  • Zakrzewski Daniel franciszkanin, gwardian konwentu krakowskiego
  • Żeliszowski Dominik 17 w.
  • Augustianie Kraków
  • Dominikanki Kraków
  • Franciszkanie Poznań
  • Franciszkanie Kraków
  • kanonicy regularni Trzemeszno
  • Legia Nadwiślańska
  • Bagrowo w. Środa d. pow.
  • Bug rz.
  • Jerze (?) d. folwark bpa krakowskiego
  • Klucznikowice w. Oświęcim d. pow.
  • Kraków Dominikanki
  • Kraków m. woj. franciszkanie
  • Kraków m. woj. augustianie
  • Kraków m. woj. dominikanie
  • Krotoszyn d. m. pow.
  • Krzeszowice m. Chrzanów d. pow.
  • Narew rz.
  • Poznań m. woj. franciszkanie
  • Prusy w. Busko-Zdrój d. pow.
  • Rajsko w. Oświęcim d. pow.
  • Sandomierz d. m. pow.
  • Sikorka w. Będzin? d. pow.
  • Trzebiesławice w. Będzin d. pow.?
  • Trzemeszno m. kanonicy regularni Mogilno d. pow.
  • Turowice w. Końskie? d. pow.
  • Warszawa zjazd szlachecki 1716 r.
  • Warszawa nuncjatura papieska
  • Sumariusze akt staropolskich
  • Testamenty 16 w.
  • Rękojemstwo
  • Diariusze zjazdu warszawskiego 1716 r.
  • Inwentarze wsi Prusicko 17 w.
  • Paszporty
  • Poddaństwo - oddanie się w poddaństwo
  • Alkoholizm
  • Bractwa kościelne
  • Cło
  • Diariusze zob. też dzienniki
  • nuncjatura papieska
  • inwentarze
  • diariusze

MARC

 • 130 a Materiały różne
 • 245 a Materiały różne z Archiwum Męcińskich (1577-1817).
 • 250 a ekstr.
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a 36 akt c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Kownacka Marianna zob. Miłkowska Marianna z Kownackich
 • 400 a Kaliszkowska Marianna zob. Ogrodzieńska Marianna z Kaliszkowskich
 • 400 a Wicherkówna Regina zob. Smaczna Regina z Wicherków
 • 400 a Sługocka Dorota zob. Sławkowska Dorota ze Sługockich
 • 400 a Janiszewska Marianna zob. Osiecka Marianna z Janiszewskich
 • 400 a Kreczykówna Karolina zob. Dąbrowska Karolina z Kreczyków
 • 400 a Radziwiłłówna Teofila zob. Rozwadowska Teofila z Radziwiłłów 1° Morawska
 • 400 a Morawska Teofila zob. Rozwadowska Teofila z Radziwiłłów 1° Morawska
 • 400 a Poklewski Józef Kalasanty Koziełł zob. Koziełł-Poklewski Józef Kalasanty
 • 520 a Sebastian Pisarzewski podsędek zatorsko-oświęcimski i Piotr Starowiejski odstępują od rękojemstwa Stanisławowej Jordanowej w sporze z Przerębskim 1589; spadkobiercy Kaspra Pawłowskiego ze spadkobiercami Hieronima Moskorzewskiego - 1638; kwit pożyczki Władysława Wyleżyńskiego dla Walentego Buskiego 1642 (2); sprawa Andrzeja Grudzińskiego z opatem trzemeszeńskim ca 1644; intromisja Doroty z Sługockich Sławkowskiej i Adama Sławkowskiego do wsi Prusy 1651; umowa franciszkanów krakowskich - Daniel Zakrzewski gwardian, Franciszek Słonka - z Janem i Stanisławem Opalińskimi w sprawie sum z Krzeszowic 1669-1684 (2); Dominik Zeliszowski z Marianną z Kownackich Miłkowską i Stanisławem Kownackim 1675 (4); legat Jana i Jadwigi Sobierajów dla bractwa różańcowego w Krotoszynie 1686; Stanisław Rybiński z Ludwikiem Wierzbowskim - zatarg celny 1690; notatki w sprawie spławu drewna Bugiem i Narwią b.d., kon. 17 w.; Jan Wicherek, Stanisław i Regina z Wicherków Smaczni, Elżbieta Wicherkówna - sprzedaż domu w Krotoszynie Andrzejowi i Annie Lorkiewiczom 1711; Michał Kobryński - odprzysiężenie się od picia alkoholu 1714; Antoni Vogel (Waltemski) - odprzysiężenie się od picia alkoholu 1714; diariusz zjazdu w Warszawie 1716 r.; sprawa Suhorskich (! Suchorskich) ze Starodworskimi 1727; Florian Malinowski egzaktor kontrybucji powiatu sandomierskiego przeciwko dłużnikom 1738; Łukasz Głowacki oddaje się w poddaństwo franciszkanom poznańskim we wsi Bagrowo 1740; Zuzanna Przyłęcka i spadkobiercy (Stanisława) Przyłęckiego pisarza ziemskiego i grodzkiego siewierskiego przeciwko Karolinie z Kreczyków Dąbrowskiej, Mariannie Porębskiej, augustianom krakowskim, Mędreckiemu plebanowi chruszczobrodzkiemu, dominikanom krakowskim, Stanisławowi Myszkowskiemu, Kociałkowskiemu - o dobra Sikorka i Trzebiesławice 1740; Adam Małachowski star. oświęcimski i wąwolnicki - kupno Rayska i Klucznikowic od Franciszka, Michała i Antoniego Dembińskich 1744; metryka Macieja Trepki 1744; Antoni Janiszewski, Marianna z Janiszewskich Osiecka przeciwko Łukaszowi kan. regularnemu, Piotrowi, Baltazarowi Ogrodzieńskim, Mariannie z Kaliszkowskich Ogrodzieńskiej - o Turowice 1754; wykaz sprawy Kazimierza Albina Lenartowicza z Rochem Radoszewskim 1764-1783; sprawa Teofili z Radziwiłłów 1° Morawskiej 2° Rozwadowskiej z Józefem Kalasantym Koziełł Poklewskim 1792; paszport dla Tomasza Lubińskiego żołnierza 2 pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej 1817; wykaz spraw sądowych NN
 • 520 a "Odbieranie bidla y dobitkow [...] folwarczech do kliucza jerzeckiego naliezaczych od [...] Marczina Sliesinskiego woiskiego gostinskiego starosti jerzeckiego przes [...] Jacuba Udriczkiego y x. Pawla Demskiego canoniki orac(owskie) [...] po smierczi niebosczika [...] x. Francziska Crassinskiego biskupa orac(owskiego) administratora [...]" 1577
 • 520 a "Memoriał uciemiężonych przez tyrannią woysk moskiewskich senatorów, urzędników y szlachty woyowodztw wielkopolskich sekretnie ordynowany do [...] Udalryka Radziwiłła a konjuszego W.X.L. bliskiego na Podolu sąsjada od Porty a u stanu szlacheckiego naymocnieyszego w kredycie pisany [...]" 6 II 1761
 • 520 a "Dispositiones [...] Stockich ex actis relationum officii castrensis Cracoviensis ab anno 1730 collectae" 1738;
 • 520 a "Copia plebisciti Posnaniensis ex ipso orginali [...]" - w sprawie testamentów 1598;
 • 520 a "Informacya w sprawie z [...] Petrykowskimi ad judicium s. Tribunalis Nunciaturae apostolicae przeniesioney" po 1778
 • 530 d Mf 10310
 • 530 d Mf 6572
 • 541 c a d 1952 e 740
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Prow.: Archiwum Męcińskich
 • 600 a Buski Walenty d 17 w.
 • 600 a Dąbrowska Karolina z Kreczyków d 18 w.
 • 600 a Dąbski Paweł c kan. krakowski
 • 600 a Dembiński Antoni d 18 w.
 • 600 a Dembiński Franciszek d 18 w.
 • 600 a Dembiński Michał d 18 w.
 • 600 a Głowacki Łukasz c poddany w Bagrowie
 • 600 a Grudziński Andrzej c (woj. rawski?)
 • 600 a Janiszewski Antoni d 18 w.
 • 600 a Jordanowa (Anna?) d 16 w.
 • 600 a Kobrański Michał d 18 w.
 • 600 a Kociałkowski d 18 w.
 • 600 a Kownacki Stanisław d 17 w.
 • 600 a Koziełł-Poklewski Józef Kalasanty d 18 w.
 • 600 a Krasiński Franciszek c bp krakowski, podkanclerzy kor.
 • 600 a Lenartowicz Kazimierz Albin d 18 w.
 • 600 a Lorkiewicz Andrzej d 18 w.
 • 600 a Lorkiewiczowa Anna d 18 w.
 • 600 a Lubiński Tomasz c żołnierz Legii Nadwiślańskiej
 • 600 a Małachowski Adam c star. oświęcimski i wąwolnicki
 • 600 a Malinowski Florian c poborca podatkowy woj. sandomierskiego
 • 600 a Mędrecki c pleban chruszczobrodzki
 • 600 a Miłkowska Marianna z Kownackich d 17 w.
 • 600 a Moskorzewski Hieronim d 17 w.
 • 600 a Myszkowski Stanisław d 18 w.
 • 600 a Ogrodzieńska Marianna z Kaliszkowskich d 18 w.
 • 600 a Ogrodzieński Baltazar d 18 w.
 • 600 a Ogrodzieński Łukasz c kan. regularny
 • 600 a Ogrodzieński Piotr c skarbnik żytomierski
 • 600 a Opaliński Jan c cześnik kor.
 • 600 a Opaliński Stanisław c star. nowokorczyński
 • 600 a Osiecka Marianna z Janiszewskich d 18 w.
 • 600 a Pawłowski Kasper d 17 w.
 • 600 a Petrykowscy h. Tarnawa?
 • 600 a Pisarzewski Sebastian c podsędek zatorsko-oświęcimski
 • 600 a Porębska Marianna d 18 w.
 • 600 a Przerębski d 16 w.
 • 600 a Przyłęcka Zuzanna d 18 w.
 • 600 a Przyłęcki Stanisław c pisarz ziemski i grodzki siewierski
 • 600 a Radoszewski Roch d 18 w.
 • 600 a Radziwiłł Udalryk c koniuszy W. Ks. Litewskiego
 • 600 a Rozwadowska Teofila z Radziwiłłów 1° Morawska d 18 w.
 • 600 a Rybiński Stanisław d 17 w.
 • 600 a Sławkowska Dorota ze Sługockich d 17 w.
 • 600 a Sławkowski Adam c dziedzic wsi Prusy
 • 600 a Ślesiński Marcin c wojski gostyński
 • 600 a Słonka Franciszek c franciszkanin w Krakowie
 • 600 a Smaczna Regina z Wicherków d 18 w.
 • 600 a Smaczny Stanisław c mieszczanin krotoszyński
 • 600 a Sobieraj Jan c mieszczanin krotoszyński
 • 600 a Sobierajowa Jadwiga d 17 w.
 • 600 a Starodworscy d 18 w.
 • 600 a Starowiejski Piotr d 16 w.
 • 600 a Stoccy h. Rawicz
 • 600 a Suchorscy h. Jastrzębiec?
 • 600 a Trepka Maciej d 18 w.
 • 600 a Udrycki Jakub c sekretarz król. c kan. krakowski,
 • 600 a Vogel-Waltemski Antoni d 18 w.
 • 600 a Waltemski Antoni zob. Vogel-Waltemski Antoni
 • 600 a Wicherek Jan c mieszczanin krotoszyński
 • 600 a Wicherkówna Elżbieta c mieszczanka krotoszyńska
 • 600 a Wierzbowski Ludwik d 17 w.
 • 600 a Wyleżyński Władysław d 17 w.
 • 600 a Zakrzewski Daniel c franciszkanin, c gwardian konwentu krakowskiego
 • 600 a Żeliszowski Dominik d 17 w.
 • 610 a Augustianie c Kraków
 • 610 a Dominikanki c Kraków
 • 610 a Franciszkanie c Poznań
 • 610 a Franciszkanie c Kraków
 • 610 a kanonicy regularni Trzemeszno
 • 610 a Legia Nadwiślańska
 • 611 a zjazd szlachecki 1716
 • 651 a Bagrowo w. z Środa d. pow.
 • 651 a Bug rz.
 • 651 a Jerze (?) x d. folwark bpa krakowskiego
 • 651 a Klucznikowice w. z Oświęcim d. pow.
 • 651 a Kraków x Dominikanki
 • 651 a Kraków m. woj. x franciszkanie
 • 651 a Kraków m. woj. x augustianie
 • 651 a Kraków m. woj. x dominikanie
 • 651 a Krotoszyn d. m. pow.
 • 651 a Krzeszowice m. z Chrzanów d. pow.
 • 651 a Narew rz.
 • 651 a Poznań m. woj. x franciszkanie
 • 651 a Prusy w. z Busko-Zdrój d. pow.
 • 651 a Rajsko w. z Oświęcim d. pow.
 • 651 a Sandomierz d. m. pow.
 • 651 a Sikorka w. z Będzin? d. pow.
 • 651 a Trzebiesławice w. z Będzin d. pow.?
 • 651 a Trzemeszno m. x kanonicy regularni z Mogilno d. pow.
 • 651 a Turowice w. z Końskie? d. pow.
 • 651 a Warszawa x zjazd szlachecki y 1716 r.
 • 651 a Warszawa x nuncjatura papieska
 • 653 a Sumariusze akt staropolskich
 • 653 a Testamenty 16 w.
 • 653 a Rękojemstwo
 • 653 a Diariusze zjazdu warszawskiego 1716 r.
 • 653 a Inwentarze wsi Prusicko 17 w.
 • 653 a Paszporty
 • 653 a Poddaństwo - oddanie się w poddaństwo
 • 653 a Alkoholizm
 • 653 a Bractwa kościelne
 • 653 a Cło
 • 653 a Diariusze zob. też dzienniki
 • 653 a nuncjatura papieska
 • 655 a inwentarze
 • 655 a diariusze
 • 700 a Męcińscy
 • 852 j BK 11507

Indeksy