Akta Aleksandra Szembeka łowczego łęczyckiego i Józefa Szembeka miecznika ostrzeszowskiego (1720-1765).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11510
 • Tytuł: Akta Aleksandra Szembeka łowczego łęczyckiego i Józefa Szembeka miecznika ostrzeszowskiego (1720-1765).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 15 akt 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Akta Józefa Szembeka miecznika ostrzeszowskiego. Sprawy z następującymi: Jan Masłowski podczaszy wieluński 1734; Kajetan Szembek 1734; Ruda - konfraternia Niepokalanego Poczęcia NMP. (Jerzy Nawrot altarzysta) 1734; Franciszka z Wężyków Zwolska 1734; Paweł Załuskowski 1734; Kempski - zajazd na dobra Łyskornie 1753; Maciej Wolski o Łyskornię 1757; Kazimierz Odrowąż Pieniążek 1760-1764 - kwity (3); Szymon Śliwiński i Andrzej Zaczyński 1761; Wojciech Florkowski syndyk apostolski - kwit 1765
  • Akta Aleksandra Szembeka: zapis dożywocia między Aleksandrem Szembekiem łow. łęczyckim i Katarzyną z Męcińskich 1° Wężykową 2° Szembekową 1720; Spadkobiercy Aleksandra Szembeka: Antoni Felicjan podkom. krakowski, Piotr wojski oświęcimsko-zatorski, Franciszek Aleksander kaszt. wiślicki Szembekowie przeciwko spadkobiercom Stanisława Koniecpolskiego (Aleksander star. warcki i Franciszek Walewscy, Mikołaj Franciszek kan. krakowski i Aleksander Denhoffowie 1722)
 • Proweniencja: Prow.: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Denhoff Aleksander podstoli sochaczewski
  • Denhoff Mikołaj Franciszek kan. krakowski
  • Florkowski Wojciech syndyk apostolski
  • Kempski 18 w.
  • Koniecpolski Stanisław (kaszt. krakowski?)
  • Masłowski Jan podczaszy wieluński
  • Nawrot Jerzy altarysta w Rudzie
  • Pieniążek Kazimierz Odrowąż 18 w.
  • Silnicka Ewa z Wielowiejskich 18 w.
  • Śliwiński Szymon 18 w.
  • Szembek Aleksander Józef gen. wojsk kor., star. szczerczewski
  • Szembek Antoni Felicjan podkomorzy krakowski
  • Szembek Franciszek Aleksander kaszt. wiślicki
  • Szembek Józef miecznik ostrzeszowski
  • Szembek Kajetan 18 w.
  • Szembekowa Katarzyna z Męcińskich 1° Wężykowa 18 w.
  • Szembek Piotr wojski, kaszt. oświęcimski
  • Walewski Aleksander miecznik sieradzki, star. warcki
  • Walewski Franciszek 18 w.
  • Wolicki Antoni 18 w.
  • Wolski Maciej 18 w.
  • Zaczyński Andrzej 18 w.
  • Załuskowski Paweł 18 w.
  • Zwolska Franciszka z Wężyków 18 w.
  • Łyskornia w. Wieluń d. pow.
  • Ruda w. Wieluń d. pow.
  • Zajazdy

MARC

 • 130 a Akta majątkowe
 • 245 a Akta Aleksandra Szembeka łowczego łęczyckiego i Józefa Szembeka miecznika ostrzeszowskiego (1720-1765).
 • 250 a ekstr.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 15 akt c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Wężykówna Franciszka zob. Zwolska Franciszka z Wężyków
 • 400 a Wężykowa Katarzyna zob. Szembekowa Katarzyna z Męcińskich 1° Wężykowa
 • 400 a Męcińska Katarzyna zob. Szembekowa Katarzyna z Męcińskich 1° Wężykowa
 • 400 a Wielowiejska Ewa zob. Silnicka Ewa z Wielowiejskich
 • 520 a Akta Józefa Szembeka miecznika ostrzeszowskiego. Sprawy z następującymi: Jan Masłowski podczaszy wieluński 1734; Kajetan Szembek 1734; Ruda - konfraternia Niepokalanego Poczęcia NMP. (Jerzy Nawrot altarzysta) 1734; Franciszka z Wężyków Zwolska 1734; Paweł Załuskowski 1734; Kempski - zajazd na dobra Łyskornie 1753; Maciej Wolski o Łyskornię 1757; Kazimierz Odrowąż Pieniążek 1760-1764 - kwity (3); Szymon Śliwiński i Andrzej Zaczyński 1761; Wojciech Florkowski syndyk apostolski - kwit 1765
 • 520 a Akta Aleksandra Szembeka: zapis dożywocia między Aleksandrem Szembekiem łow. łęczyckim i Katarzyną z Męcińskich 1° Wężykową 2° Szembekową 1720; Spadkobiercy Aleksandra Szembeka: Antoni Felicjan podkom. krakowski, Piotr wojski oświęcimsko-zatorski, Franciszek Aleksander kaszt. wiślicki Szembekowie przeciwko spadkobiercom Stanisława Koniecpolskiego (Aleksander star. warcki i Franciszek Walewscy, Mikołaj Franciszek kan. krakowski i Aleksander Denhoffowie 1722)
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Prow.: Archiwum Męcińskich
 • 600 a Denhoff Aleksander c podstoli sochaczewski
 • 600 a Denhoff Mikołaj Franciszek c kan. krakowski
 • 600 a Florkowski Wojciech c syndyk apostolski
 • 600 a Kempski d 18 w.
 • 600 a Koniecpolski Stanisław c (kaszt. krakowski?)
 • 600 a Masłowski Jan c podczaszy wieluński
 • 600 a Nawrot Jerzy c altarysta w Rudzie
 • 600 a Pieniążek Kazimierz Odrowąż 18 w.
 • 600 a Silnicka Ewa z Wielowiejskich d 18 w.
 • 600 a Śliwiński Szymon d 18 w.
 • 600 a Szembek Aleksander Józef gen. wojsk kor., star. szczerczewski
 • 600 a Szembek Antoni Felicjan c podkomorzy krakowski
 • 600 a Szembek Franciszek Aleksander c kaszt. wiślicki
 • 600 a Szembek Józef miecznik ostrzeszowski
 • 600 a Szembek Kajetan d 18 w.
 • 600 a Szembekowa Katarzyna z Męcińskich 1° Wężykowa d 18 w.
 • 600 a Szembek Piotr c wojski, c kaszt. oświęcimski
 • 600 a Walewski Aleksander miecznik sieradzki, star. warcki
 • 600 a Walewski Franciszek d 18 w.
 • 600 a Wolicki Antoni d 18 w.
 • 600 a Wolski Maciej d 18 w.
 • 600 a Zaczyński Andrzej d 18 w.
 • 600 a Załuskowski Paweł d 18 w.
 • 600 a Zwolska Franciszka z Wężyków d 18 w.
 • 651 a Łyskornia w. z Wieluń d. pow.
 • 651 a Ruda w. z Wieluń d. pow.
 • 653 a Zajazdy
 • 700 a Szembek Aleksander c łowczy łęczycki
 • 700 a Szembek Józef c miecznik ostrzeszowski
 • 852 j BK 11510

Indeksy