Materiały Stanisława Bodniaka z okresu pracy w Bibliotece Kórnickiej w latach 1926-1939.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11574
 • Tytuł: Materiały Stanisława Bodniaka z okresu pracy w Bibliotece Kórnickiej w latach 1926-1939.
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Fragm. "Protokołu z czynności odnoszących się do rewindykacji wypożyczonych i według aktów bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej niezwróconych rękopisów i książek" k. 1; fragm. memoriału Władysława Pociechy o jego stosunkach z Biblioteką Kórnicką; memoriał [Władysława Pociechy ?] o porządkowaniu i opracowywaniu zbiorów Biblioteki Kórnickiej k. 16; referat o Bibliotece Kórnickiej i jej zadaniach k. 3; brulion "W sprawie Biblioteki J. Lelewela"; brulion listu do dyrekcji Gimnazjum w Łomży b.d.; poświadczenie przyjęcia w depozyt w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich 13 pak przez Stanisława Bodniaka 28 VIII 1939. Sprawozdania z zagranicznych podróży naukowych: Królewiec, Frombork, Gdańsk, Kopenhaga k. 2-6; i inne
  • "Wykaz rękopisów oferowanych do nabycia przez Reginę z Parczewskich Sędzimirową";
 • Proweniencja: Prow.: Stanisław Bodniak
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
  • Lelewel Joachim historyk, działacz polityczny
  • Sędzimirowa Regina z Parczewskich 20 w.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Narodowa Warszawa
  • Biblioteka Narodowa Warszawa
  • Biblioteka Ordynacji Zamoyskich Warszawa
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Gdańsk m. woj.
  • Kopenhaga m. Dania
  • Królewiec m. Rosja
  • Łomża d. m. pow. gimnazjum
  • Warszawa Biblioteka Narodowa
  • Warszawa m. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
  • Biblioteki

MARC

 • 110 a Biblioteka Kórnicka
 • 130 a Materiały Stanisława Bodniaka
 • 245 a Materiały Stanisława Bodniaka z okresu pracy w Bibliotece Kórnickiej w latach 1926-1939.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 20 w.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Parczewska Regina zob. Sędzimirowa Regina z Parczewskich
 • 520 a Fragm. "Protokołu z czynności odnoszących się do rewindykacji wypożyczonych i według aktów bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej niezwróconych rękopisów i książek" k. 1; fragm. memoriału Władysława Pociechy o jego stosunkach z Biblioteką Kórnicką; memoriał [Władysława Pociechy ?] o porządkowaniu i opracowywaniu zbiorów Biblioteki Kórnickiej k. 16; referat o Bibliotece Kórnickiej i jej zadaniach k. 3; brulion "W sprawie Biblioteki J. Lelewela"; brulion listu do dyrekcji Gimnazjum w Łomży b.d.; poświadczenie przyjęcia w depozyt w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich 13 pak przez Stanisława Bodniaka 28 VIII 1939. Sprawozdania z zagranicznych podróży naukowych: Królewiec, Frombork, Gdańsk, Kopenhaga k. 2-6; i inne
 • 520 a "Wykaz rękopisów oferowanych do nabycia przez Reginę z Parczewskich Sędzimirową";
 • 541 c a d 1970 e 2976
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Prow.: Stanisław Bodniak
 • 600 a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 600 a Lelewel Joachim c historyk, działacz polityczny
 • 600 a Sędzimirowa Regina z Parczewskich d 20 w.
 • 610 a Biblioteka Kórnicka
 • 610 a Biblioteka Narodowa c Warszawa
 • 610 a Biblioteka Narodowa c Warszawa
 • 610 a Biblioteka Ordynacji Zamoyskich c Warszawa
 • 651 a Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 a Gdańsk m. woj.
 • 651 a Kopenhaga m. z Dania
 • 651 a Królewiec m. z Rosja
 • 651 a Łomża d. m. pow. x gimnazjum
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Narodowa
 • 651 a Warszawa x m. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
 • 653 a Biblioteki
 • 700 a Pociecha Władysław historyk, wicedyr. Biblioteki Jagiellońskiej
 • 700 a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 740 a "Protokół z czynności odnoszących się do rewindykacji wypożyczonych i według aktów bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej niezwróconych rękopisów i książek"
 • 740 a "Wykaz rękopisów oferowanych do nabycia przez Reginę z Parczewskich Sędzimirową";
 • 740 a "W sprawie Biblioteki J. Lelewela";
 • 777 a Pociecha Władysław t memoriał Władysława Pociechy ? o porządkowaniu i opracowywaniu zbiorów Biblioteki Kórnickiej
 • 852 j BK 11574

Indeksy