"Listy [...] Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej ze Stambułu od 1-go marca 1854 do 22 czerwca 1855 roku"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11645/1-3
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • "Listy [...] Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej ze Stambułu od 1-go marca 1854 do 22 czerwca 1855 roku" vol. 1-3.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w. 2 poł., 20 w.
 • Opis fizyczny: 182 k. 740 s., il. 20,5x17 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt, luźne poszyt, luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość: Kopiariusz listów Jadwigi Zamoyskiej pisanych w formie dziennika do sióstr, spisany i opracowany przez Elżbietę z Działyńskich Czartoryską. Opis podróży do Turcji, miast tureckich, głównie Stambułu, zwyczajów miejscowej ludności, wydarzeń politycznych z okresu wojny krymskiej, działalności Polaków w Turcji, organizacji II Dywizji Kozaków Sułtańskich pod dowództwem gen. Władysława Zamoyskiego i innych spraw
 • Grafika: rys.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Działyński Jan Kanty
  • Leon XIII papież
  • Łyskowska Józefa sekretarka Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich 1854-1855 r.
  • Konstantynopol m. Turcja
  • Rzym m. Włochy
  • Stambuł zob. Konstantynopol
  • Turcja
  • Wojsko polskie na emigracji
  • Wojna 1854 uzup krymska
  • Emigracja polska Turcja
  • Korespondencja 19 w.
  • Podróże 19 w.
  • Dzienniki 19 w.
  • dzienniki
 • Uwagi: Za tekstem właściwym notka Jadwigi Zamoyskiej dotycząca pisania dziennika, kopia listu J. Zamoyskiej z Rzymu do "P.P. w Kórniku" z 10 II 1886 r. z opisem audiencji u papieża Leona XIII - ręką Elżbiety Czartoryskiej oraz kopie listów J. Zamoyskiej do matki Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej (2) i brata Jana Działyńskiego z r. 1839 - ręką Józefy Łyskowskiej. S. 2-3, 6-7, 495-496, 511-740 nie zapisane, na s. 634-635, 649, 736, 738 rysunki piórem i ołówkiem. Przy tym kopia masz. 1 zeszytu. Kilka listów oryginalnych znajduje się w rękopisie Bibl. Kórn. [BK 7342]
 • Opracowania:
  • Druk: "Znak" 25, 1973 nr 11/12
  • Druk: fragmenty druk. w: Jenerał Zamoyski. T. 5. Poznań 1930

MARC

 • 130 $a Listy
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a "Listy [...] Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej ze Stambułu od 1-go marca 1854 do 22 czerwca 1855 roku" $n vol. 1-3.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 19 w. 2 poł., 20 w.
 • 300 $a 182 k. $a 740 s., $b il. $c 20,5x17 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e poszyt, luźne $e poszyt, luźne
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 500 $a Za tekstem właściwym notka Jadwigi Zamoyskiej dotycząca pisania dziennika, kopia listu J. Zamoyskiej z Rzymu do "P.P. w Kórniku" z 10 II 1886 r. z opisem audiencji u papieża Leona XIII - ręką Elżbiety Czartoryskiej oraz kopie listów J. Zamoyskiej do matki Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej (2) i brata Jana Działyńskiego z r. 1839 - ręką Józefy Łyskowskiej. S. 2-3, 6-7, 495-496, 511-740 nie zapisane, na s. 634-635, 649, 736, 738 rysunki piórem i ołówkiem. Przy tym kopia masz. 1 zeszytu. Kilka listów oryginalnych znajduje się w rękopisie Bibl. Kórn. [BK 7342]
 • 520 $a Kopiariusz listów Jadwigi Zamoyskiej pisanych w formie dziennika do sióstr, spisany i opracowany przez Elżbietę z Działyńskich Czartoryską. Opis podróży do Turcji, miast tureckich, głównie Stambułu, zwyczajów miejscowej ludności, wydarzeń politycznych z okresu wojny krymskiej, działalności Polaków w Turcji, organizacji II Dywizji Kozaków Sułtańskich pod dowództwem gen. Władysława Zamoyskiego i innych spraw
 • 541 $c a $d 1971 $e 1978
 • 546 $a Pol., franc., ang.
 • 581 $a Druk: "Znak" 25, 1973 nr 11/12
 • 581 $a Druk: fragmenty druk. w: Jenerał Zamoyski. T. 5. Poznań 1930
 • 600 $a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 600 $a Działyński Jan Kanty
 • 600 $a Leon $b XIII $c papież
 • 600 $a Łyskowska Józefa $c sekretarka Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
 • 600 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 600 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 610 $a 2 ||Dywizja Kozaków Sułtańskich $d 1854-1855 r.
 • 651 $a Konstantynopol m. $z Turcja
 • 651 $a Rzym m. Włochy
 • 651 $a Stambuł zob. Konstantynopol
 • 651 $a Turcja
 • 653 $a Wojsko polskie na emigracji
 • 653 $a Wojna 1854 uzup krymska
 • 653 $a Emigracja polska Turcja
 • 653 $a Korespondencja 19 w.
 • 653 $a Podróże 19 w.
 • 653 $a Dzienniki 19 w.
 • 655 $a dzienniki
 • 852 $j BK 11645/1-3
 • 900 $m rys.

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11645/1-3