Papiery Włodzimiery, Feliksy i Zdzisławy Nowickich, sióstr nauczycielek, 1876-1937.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11730
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Papiery Włodzimiery, Feliksy i Zdzisławy Nowickich, sióstr nauczycielek, 1876-1937.
 • Miejsce i czas powstania: 19-20 w.
 • Opis fizyczny: 99 k. 36x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Niem., pol.
 • Zawartość:
  • Papiery Zdzisławy Nowickiej, m.in. świadectwo uprawniające do nauczania w średnich szkołach dla dziewcząt 1894; paszport niem. 1919; legitymacja służbowa kierowniczki szkoły w Inowrocławiu 1925; nr 8 czasopisma "Emeryt" z r. 1937
  • Dokumenty i materiały osobiste Włodzimiery Nowickiej, w tym: metryka urodzenia, życiorysy, poświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego w r. 1921; dyplom Medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości 1929; karta uczestnictwa w Funduszu pośmiertnym Okręgu Lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 1928; Legitimations-Karte der Königlichen Akademie der Bildenen Künste in Cassel 1909; kwity ubezpieczeniowe. List do Włodzimiery Nowickiej od Franza Hoseleina [?] 1913. Świadectwo szkolne i ukończenia różnych kursów na nauczycielkę robót ręcznych i gimnastyki: m.on. świadectwa egzaminu uprawniającego do nauczania w średnich szkołach dla dziewcząt oraz w seminariach nauczycielskich (1909) i w liceach kobiecych i gimnazjach (1926); zaświadczenia i materiały dot. przebiegu pracy W. Nowickiej od r. 1899 i sprawy emerytalne, m.in. z okresu pracy w środowisku polskim w Bochum na stanowisku decernentki do spraw szkolnych przy Komitecie Wykonawczym w Niemczech 1920-1922
  • List Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu i Izby Skarbowej w Poznaniu do nauczycielki szkoły wydziałowej w Inowrocławiu Feliksy Nowickiej 1935 (2)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Hoselein Franz 20 w.
  • Nowicka Feliksa nauczycielka 19/20 w.
  • Nowicka Włodzimiera nauczycielka pol. w Niemczech
  • Nowicka Zdzisława nauczycielka 19/20 w.
  • Bochum m. Niemcy
  • Poznań m. woj. szkolnictwo
  • Poznań m. woj.
  • Paszporty
  • Szkolnictwo niemieckie 1795-1918 r.
  • Szkolnictwo polskie w Niemczech
  • szkolnictwo
  • Odznaczenia zob. też Krzyże, medale, ordery
  • Druki 20 w.
  • Korespondencja 20 w.
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości - dyplom

MARC

 • 130 %a Papiery Włodzimiery, Feliksy i Zdzisławy Nowickich, sióstr nauczycielek, 1876-1937
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Papiery Włodzimiery, Feliksy i Zdzisławy Nowickich, sióstr nauczycielek, 1876-1937.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 19-20 w.
 • 300 %a 99 k. %c 36x23 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 520 %a Papiery Zdzisławy Nowickiej, m.in. świadectwo uprawniające do nauczania w średnich szkołach dla dziewcząt 1894; paszport niem. 1919; legitymacja służbowa kierowniczki szkoły w Inowrocławiu 1925; nr 8 czasopisma "Emeryt" z r. 1937
 • 520 %a Dokumenty i materiały osobiste Włodzimiery Nowickiej, w tym: metryka urodzenia, życiorysy, poświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego w r. 1921; dyplom Medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości 1929; karta uczestnictwa w Funduszu pośmiertnym Okręgu Lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 1928; Legitimations-Karte der Königlichen Akademie der Bildenen Künste in Cassel 1909; kwity ubezpieczeniowe. List do Włodzimiery Nowickiej od Franza Hoseleina [?] 1913. Świadectwo szkolne i ukończenia różnych kursów na nauczycielkę robót ręcznych i gimnastyki: m.on. świadectwa egzaminu uprawniającego do nauczania w średnich szkołach dla dziewcząt oraz w seminariach nauczycielskich (1909) i w liceach kobiecych i gimnazjach (1926); zaświadczenia i materiały dot. przebiegu pracy W. Nowickiej od r. 1899 i sprawy emerytalne, m.in. z okresu pracy w środowisku polskim w Bochum na stanowisku decernentki do spraw szkolnych przy Komitecie Wykonawczym w Niemczech 1920-1922
 • 520 %a List Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu i Izby Skarbowej w Poznaniu do nauczycielki szkoły wydziałowej w Inowrocławiu Feliksy Nowickiej 1935 (2)
 • 541 %c a %d 1972 %e 3934
 • 546 %a Niem., pol.
 • 600 %a Hoselein Franz %d 20 w.
 • 600 %a Nowicka Feliksa %c nauczycielka %d 19/20 w.
 • 600 %a Nowicka Włodzimiera %c nauczycielka pol. w Niemczech
 • 600 %a Nowicka Zdzisława %c nauczycielka %d 19/20 w.
 • 651 %a Bochum m. %z Niemcy
 • 651 %a Poznań m. woj. %x szkolnictwo
 • 651 %a Poznań m. woj.
 • 653 %a Paszporty
 • 653 %a Szkolnictwo niemieckie 1795-1918 r.
 • 653 %a Szkolnictwo polskie w Niemczech
 • 653 %a szkolnictwo
 • 653 %a Odznaczenia zob. też Krzyże, medale, ordery
 • 653 %a Druki 20 w.
 • 653 %a Korespondencja 20 w.
 • 653 %a Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości - dyplom
 • 700 %a Nowicka Włodzimiera %c nauczycielka
 • 700 %a Nowicka Zdzisława %c nauczycielka
 • 700 %a Nowicka Feliksa %c nauczycielka
 • 740 %a "Emeryt" - czasopismo
 • 852 %j BK 11730

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 11730