Korespondencja Zofii Krasickiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11804
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Zofii Krasickiej. Listy od następujących, L-M.
 • Miejsce i czas powstania: 1921-1941
 • Opis fizyczny: 117 l. 29,5x22,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość: Logo Anna z Konarskich 1934-1936 (7). - Lubomirska Hanka z Lubomirskich 1927-1935 (4). - Lubomirska Maria z Zamoyskich 1931. - Lubomirski Eugeniusz 1936 (2). - Lubomirski Jerzy 1921-1930 (2). - Łabuda Jan 1921-1929 (9). - Łępkowska G. 1935. - Łosiowa M. 1927. - Machczyński (?) H. dr 1934. - Mac Mahon Ethel Ryan 1927 i b.d. (3). - Małgorzata Maria karmelitanka w Przemyślu 1928. - Maria karmelitanka w Krakowie 1922-1941 (45). - Maria Agnieszka karmelitanka w Krakowie 1922-1941 (45). - Maria Elżbieta karmelitanka w Przemyślu 1933. - Maria Józefa karmelitanka w Przemyślu 1936 (3). - Maria Ksawera (Czartoryska Maria z Grocholskich) karmelitanka 1921-1927 (26), przy tym listy do Marii Ksawery od Grocholskich (zbiorowy) 1922 i brata Józefa karmelity b.d. - Martin K. J. ambasador brytyjski w Warszawie 1930. - Marulak Wł. b.d. - Mauron Adèle 1930. - Mirowska Władysława 1923-1925 (25). - Morawska Julia z Lubomirskich 1930. - Mycielska Cecylia 1941. - Mycielska Helena z Broel-Platerów 1934-1935 (2). - Mycielska Maria z Dembińskich 1930-1936 (2). - Mycielska Maria z Mańkowskich 1936
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grocholski Józef karmelita
  • Krasicka Zofia z Grocholskich 20 w.
  • Łabuda Jan 20 w.
  • Łępkowska G. 20 w.
  • Logo Anna z Konarskich 20 w.
  • Łosiowa Maria z Madalińskich 20 w.
  • Lubomirska Hanka z Lubomirskich 20 w.
  • Lubomirska Maria z Zamoyskich 20 w.
  • Lubomirski Eugeniusz 20 w.
  • Lubomirski Jerzy 20 w.
  • Machczyński (?) H. dr
  • Maria karmelitanka w Krakowie
  • Maria Agnieszka karmelitanka w Krakowie
  • Maria Józefa karmelitanka w Przemyślu
  • Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928
  • Martin K.J. 20 w.
  • Marulak ogrodnik w Bachórzcu
  • Mauron Adèle 20 w.
  • Mc Mahon Ethel Ryan 20 w.
  • Mirowska Władysława 20 w.
  • Morawska Julia z Lubomirskich 20 w.
  • Mycielska Maria z Dembińskich 20 w.
  • Mycielska Maria z Mańkowskich 20 w
  • Korespondencja 20 w.

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Zofii Krasickiej. p Listy od następujących, L-M.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1921-1941
 • 300 a 117 l. c 29,5x22,5 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 a Dembińska Maria zob. Mycielska Maria z Dembińskich
 • 400 a Grocholska Zofia zob. Krasicka Zofia z Grocholskich
 • 400 a Konarska Anna zob. Logo Anna z Konarskich
 • 400 a Lubomirska Julia zob. Morawska Julia z Lubomirskich
 • 400 a Zamoyska Maria zob. Lubomirska Maria z Zamoyskich
 • 400 a Madalińska Maria zob. Łosiowa Maria z Madalińskich
 • 400 a Mańkowska Maria zob. Mycielska Maria z Mańkowskich
 • 400 a Maria Ksawera zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 520 a Logo Anna z Konarskich 1934-1936 (7). - Lubomirska Hanka z Lubomirskich 1927-1935 (4). - Lubomirska Maria z Zamoyskich 1931. - Lubomirski Eugeniusz 1936 (2). - Lubomirski Jerzy 1921-1930 (2). - Łabuda Jan 1921-1929 (9). - Łępkowska G. 1935. - Łosiowa M. 1927. - Machczyński (?) H. dr 1934. - Mac Mahon Ethel Ryan 1927 i b.d. (3). - Małgorzata Maria karmelitanka w Przemyślu 1928. - Maria karmelitanka w Krakowie 1922-1941 (45). - Maria Agnieszka karmelitanka w Krakowie 1922-1941 (45). - Maria Elżbieta karmelitanka w Przemyślu 1933. - Maria Józefa karmelitanka w Przemyślu 1936 (3). - Maria Ksawera (Czartoryska Maria z Grocholskich) karmelitanka 1921-1927 (26), przy tym listy do Marii Ksawery od Grocholskich (zbiorowy) 1922 i brata Józefa karmelity b.d. - Martin K. J. ambasador brytyjski w Warszawie 1930. - Marulak Wł. b.d. - Mauron Adèle 1930. - Mirowska Władysława 1923-1925 (25). - Morawska Julia z Lubomirskich 1930. - Mycielska Cecylia 1941. - Mycielska Helena z Broel-Platerów 1934-1935 (2). - Mycielska Maria z Dembińskich 1930-1936 (2). - Mycielska Maria z Mańkowskich 1936
 • 541 c a d 1973 e 3719
 • 546 a Pol., franc., ang.
 • 600 a Grocholski Józef c karmelita
 • 600 a Krasicka Zofia z Grocholskich 20 w.
 • 600 a Łabuda Jan d 20 w.
 • 600 a Łępkowska G. d 20 w.
 • 600 a Logo Anna z Konarskich c 20 w.
 • 600 a Łosiowa Maria z Madalińskich d 20 w.
 • 600 a Lubomirska Hanka z Lubomirskich d 20 w.
 • 600 a Lubomirska Maria z Zamoyskich d 20 w.
 • 600 a Lubomirski Eugeniusz d 20 w.
 • 600 a Lubomirski Jerzy d 20 w.
 • 600 a Machczyński (?) H. c dr
 • 600 a Maria c karmelitanka w Krakowie
 • 600 a Maria Agnieszka c karmelitanka w Krakowie
 • 600 a Maria Józefa c karmelitanka w Przemyślu
 • 600 a Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928
 • 600 a Martin K.J. d 20 w.
 • 600 a Marulak c ogrodnik w Bachórzcu
 • 600 a Mauron Adèle d 20 w.
 • 600 a Mc Mahon Ethel Ryan d 20 w.
 • 600 a Mirowska Władysława d 20 w.
 • 600 a Morawska Julia z Lubomirskich d 20 w.
 • 600 a Mycielska Maria z Dembińskich d 20 w.
 • 600 a Mycielska Maria z Mańkowskich d 20 w
 • 653 a Korespondencja 20 w.
 • 700 a Mycielska Helena z Broel Platerów d 20 w.
 • 700 a Krasicka Zofia z Grocholskich zob. Krasicka Zofia
 • 700 a Mycielska Cecylia d 20 w.
 • 852 j BK 11804

Indeksy