Relacje o działalności zagranicznej Związku Harcerstwa Polskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11941
 • Tytuł: Relacje o działalności zagranicznej Związku Harcerstwa Polskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1971
 • Opis fizyczny: 77 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Malewski Władysław: "Wspomnienia z działalności harcerskiej wśród emigracji polskiej we Francji" k. 5. M.in. działalność w Instruktoracie harcerskim w biurze radcy emigracyjnego przy Ambasadzie R.P. w Paryżu 1930-1932, wykazy drużyn, szkolenie kadry harcerskiej
  • Czarkowski Jerzy Bolesław: "Ze spotkań z harcerzami polskimi zza granicy" k. 1
  • Giertych Jędrzej: "Uwagi o akcji Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w latach 1921-1930" k. 62. M.in. działalność Wydziału Drużyn Zagranicznych, działalność Roberta Daszkiewicza, Wydział Zagraniczny - Tadeusz Sopoćko, kontakty z Antonim Osuchowskim i Tow. im. A. Mickiewicza, wyjazdy do harcerzy na Śląsk Cieszyński, Łotwę, Łużyce, do Niemiec, Rumunii, Francji, Jugosławii, kursy i zloty harcerskie w Polsce
  • Skorupski Kazimierz: Relacja o kontaktach z harcerzami w Charbinie, obóz harcerski w Sabatier, k. 1
  • Arlitowicz Jan: "Wspomnienia z pracy w Wydziale Drużyn Polskich Zagranicą Głównej Kwatery Męskiej Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1922-1928" k. 8. M.in. polskie drużyny harcerskie w Rumunii, obozy harcerskie we Francji- Sabatier i Rouffach (w Algierii)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czarkowski Jerzy Bolesław działacz harcerski
  • Daszkiewicz Robert K. działacz harcerski
  • Giertych Jędrzej pisarz i działacz emigracyjny
  • Malewski Władysław działacz harcerski
  • Osuchowski Antoni działacz harcerski prawnik,
  • Skorupski Kazimierz działacz harcerski
  • Sopoćko Tadeusz działacz harcerski
  • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  • Algieria harcerstwo polskie
  • Charbin obóz harcerski Chiny
  • Francja harcerstwo pol. Francja
  • Harbin zob. Charbin
  • Jugosławia harcerstwo pol. Jugosławia
  • Łotwa harcerstwo pol. Łotwa
  • Łużyce harcerstwo pol.
  • Niemcy harcerstwo polskie
  • Paryż ambasada polska Francja
  • Rouffach m. Algieria
  • Rumunia harcerstwo polskie
  • Sabatier w. Francja
  • Śląsk Cieszyński harcerstwo
  • Harcerstwo polskie za granicą
  • harcerstwo
  • ambasada polska
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.

MARC

 • 130 a Relacje o działalności zagranicznej ZHP
 • 245 a Relacje o działalności zagranicznej Związku Harcerstwa Polskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1971
 • 300 a 77 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Malewski Władysław: "Wspomnienia z działalności harcerskiej wśród emigracji polskiej we Francji" k. 5. M.in. działalność w Instruktoracie harcerskim w biurze radcy emigracyjnego przy Ambasadzie R.P. w Paryżu 1930-1932, wykazy drużyn, szkolenie kadry harcerskiej
 • 520 a Czarkowski Jerzy Bolesław: "Ze spotkań z harcerzami polskimi zza granicy" k. 1
 • 520 a Giertych Jędrzej: "Uwagi o akcji Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w latach 1921-1930" k. 62. M.in. działalność Wydziału Drużyn Zagranicznych, działalność Roberta Daszkiewicza, Wydział Zagraniczny - Tadeusz Sopoćko, kontakty z Antonim Osuchowskim i Tow. im. A. Mickiewicza, wyjazdy do harcerzy na Śląsk Cieszyński, Łotwę, Łużyce, do Niemiec, Rumunii, Francji, Jugosławii, kursy i zloty harcerskie w Polsce
 • 520 a Skorupski Kazimierz: Relacja o kontaktach z harcerzami w Charbinie, obóz harcerski w Sabatier, k. 1
 • 520 a Arlitowicz Jan: "Wspomnienia z pracy w Wydziale Drużyn Polskich Zagranicą Głównej Kwatery Męskiej Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1922-1928" k. 8. M.in. polskie drużyny harcerskie w Rumunii, obozy harcerskie we Francji- Sabatier i Rouffach (w Algierii)
 • 541 c a d 1974 e 1542
 • 546 a Pol.
 • 600 a Czarkowski Jerzy Bolesław c działacz harcerski
 • 600 a Daszkiewicz Robert K. c działacz harcerski
 • 600 a Giertych Jędrzej c pisarz i działacz emigracyjny
 • 600 a Malewski Władysław c działacz harcerski
 • 600 a Osuchowski Antoni c działacz harcerski c prawnik,
 • 600 a Skorupski Kazimierz c działacz harcerski
 • 600 a Sopoćko Tadeusz c działacz harcerski
 • 610 a Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • 651 a Algieria x harcerstwo polskie
 • 651 a Charbin x obóz harcerski z Chiny
 • 651 a Francja x harcerstwo pol. z Francja
 • 651 a Harbin zob. Charbin
 • 651 a Jugosławia x harcerstwo pol. z Jugosławia
 • 651 a Łotwa x harcerstwo pol. z Łotwa
 • 651 a Łużyce x harcerstwo pol.
 • 651 a Niemcy x harcerstwo polskie
 • 651 a Paryż x ambasada polska z Francja
 • 651 a Rouffach m. z Algieria
 • 651 a Rumunia x harcerstwo polskie
 • 651 a Sabatier w. z Francja
 • 651 a Śląsk Cieszyński x harcerstwo
 • 653 a Harcerstwo polskie za granicą
 • 653 a harcerstwo
 • 653 a ambasada polska
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 700 a Arlitowicz Jan c działacz harcerski
 • 710 a Związek Harcerstwa Polskiego
 • 852 j BK 11941

Indeksy