Korespondencja Stanisława Rucińskiego (1888-1938).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11963
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Stanisława Rucińskiego (1888-1938).
 • Miejsce i czas powstania: 1888-1938
 • Opis fizyczny: 158 k. fot.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość: Listy od następujących: Dembiński Stefan 1930. - Łukomski Stanisław bp łomżyński 1935. - Mathieu Andre dyr. kursów franc. w Poznaniu 1925. - Rappaport Sz. 1926. - Rucińska Anna b.d. - Rucińska Anna z Trąmpczyńskich 1900-1902 (3). - Ruciński Franciszek ks. 1899-1932 i b.d. (55). - Ruciński Jan 1909. - Ruciński Kazimierz 1888-1917 (4). - Ruciński Kalikst b.d. i 1913 (2) z dopiskiem od Anny Rucińskiej. - Ruciński Stefan 1902-1919 (3), na fot. gen. Charles-Joseph Dupont i Józef Dowbór-Muśnicki 1919. - Rybicki Aureliusz inż. 1927. - Schenck R. 1908. - Studniarski Jan prof. Akademii Górniczej w Krakowie 1920. - Szuman Henryk ks. 1917. - Szuman Jan 1899. - Szuman Leon i in. 1917. - Wierzbiński Maciej literat 1917. - Zakrzewska Maria z Rucińskich 1903-1919 (3). - Zakrzewski Tadeusz bp włocławski i płocki 1938; bruliony listów Stanisława Rucińskiego do następujących: Hlond August ks. kard. 1926. - Kaiserliches und Königliches Militärkommando Lemberg 1918. - "Kurier Poznański" red. 1938. - Łukomski Stanisław bp łomżyński b.d. i 1935 (2). - Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedli Zachodnich Miasta Poznania 1938. - NN 1899 i b.d., z krótkim życiorysem
 • Grafika:
  • Zaremba Fr. X. Środa Środa kosciół 9x14 cm k. 131 poczt. fotograf.
  • Fiedler A. Poznań Towarzystwo Czytelni Ludowych formularz ozdobny 23x27 cm k. 132 druk barwny
  • fot. Kazimierz Greger i Co Poznań Powstanie wielkopolskie Dowbór Muśnicki Józef (1867-1937) gen. Rucinski Stefan Poznań m. woj. Msza polowa i wręczenie sztandaru Dupont Charles gen. 9x14 k. 136 poczt. fotograf.
  • Górnicy niemieccy kopalnia budynki 9x13 cm k. 138 fot. pocztówkowa
  • Mężczyzna w stroju ludowym na koniu 23x27 cm k. 143 telegram ozdobny
  • Hulewicz J. 1913, Rose Antoni, zakł. art. lit. w Poznaniu kompozycja dzieci, Sabała na tle bratków 23x27 cm k. 143 telegram ozdobny
  • Litogr. i druk Rose Antoni Poznań Jadwiga, Witold, Jagiełło 20x25 cm k. 144 telegram ozdobny
  • Wydawnictwo Polonia Kraków Poznań m. woj. Poczta główna 9x14 cm k. 146 poczt. w sepii
  • Triest m. Włochy 9x14 cm k. 149 poczt.
  • Poznań m. woj. katedra Złota Kaplica 9x14 cm k. 44 poczt. fotograf.
  • Verlag v. B. Johannes Max Beckert, Kgl. b. Hofphot, Partenkirchen-Garmisch. Aufn. O. Friedrich" Zugspitze szczyt w Alpach Bawarskich 9x14 cm k. 5 poczt. fotograf.
  • Poznań m. woj. dom Rucińskich ? 9x14 cm k. 9 poczt. fotograf.
  • Poznań m. woj. pokój w domu Rucińskich 9x14 cm k. 21 poczt. fotograf.
  • Poznań m. woj. dom Rucińskich 9x14 cm k. 24 poczt. fotograf.
  • Nakład "Atlas" Posen Herby Polski i Litwy 9x14 cm k.124 poczt. wg rysunku
  • K. Wilczyński i Co Warszawa Böcklin Arnold (1827-1901) malarz Poezja i malarstwo 9x14 cm k. 130 poczt. wg obrazu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dembiński Stefan 20 w.
  • Dowbór-Muśnicki Józef gen. broni
  • Dupont Charles Joseph gen. franc.
  • Hlond August kard.
  • Łukomski Stanisław bp łomżyński
  • Rucińska Anna 20 w.
  • Rucińska Anna z Trąmpczyńskich 19 w.
  • Rucińska Maria zob. Zakrzewska Maria z Rucińskich
  • Studniarski Jan prof. Akademii Górniczej w Krakowie
  • Szuman Henryk ks. w Nawrze
  • Zakrzewska Maria z Rucińskich 20 w.
  • Zakrzewski Tadeusz bp płocki, włocławski
  • Towarzystwo Pomocy Inwalidom Wojennym i Weteranom z r. 1863 Poznań
  • Lwów m. na Ukrainie
  • Poznań m. woj. Towarzystwo Pomocy Inwalidom Wojennym i Weteranom z r. 1863
  • Poznań m. woj.
  • Biografie
  • Korespondencja 19 w.
  • Korespondencja 20 w.

MARC

 • 130 %a Listy
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Korespondencja Stanisława Rucińskiego (1888-1938).
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1888-1938
 • 300 %a 158 k. %b fot.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Muśnicki-Dowbór Józef zob. Dowbór-Muśnicki Józef
 • 520 %a Listy od następujących: Dembiński Stefan 1930. - Łukomski Stanisław bp łomżyński 1935. - Mathieu Andre dyr. kursów franc. w Poznaniu 1925. - Rappaport Sz. 1926. - Rucińska Anna b.d. - Rucińska Anna z Trąmpczyńskich 1900-1902 (3). - Ruciński Franciszek ks. 1899-1932 i b.d. (55). - Ruciński Jan 1909. - Ruciński Kazimierz 1888-1917 (4). - Ruciński Kalikst b.d. i 1913 (2) z dopiskiem od Anny Rucińskiej. - Ruciński Stefan 1902-1919 (3), na fot. gen. Charles-Joseph Dupont i Józef Dowbór-Muśnicki 1919. - Rybicki Aureliusz inż. 1927. - Schenck R. 1908. - Studniarski Jan prof. Akademii Górniczej w Krakowie 1920. - Szuman Henryk ks. 1917. - Szuman Jan 1899. - Szuman Leon i in. 1917. - Wierzbiński Maciej literat 1917. - Zakrzewska Maria z Rucińskich 1903-1919 (3). - Zakrzewski Tadeusz bp włocławski i płocki 1938; bruliony listów Stanisława Rucińskiego do następujących: Hlond August ks. kard. 1926. - Kaiserliches und Königliches Militärkommando Lemberg 1918. - "Kurier Poznański" red. 1938. - Łukomski Stanisław bp łomżyński b.d. i 1935 (2). - Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedli Zachodnich Miasta Poznania 1938. - NN 1899 i b.d., z krótkim życiorysem
 • 541 %c a %d 1972 %e 562
 • 546 %a Pol., niem.
 • 600 %a Dembiński Stefan %d 20 w.
 • 600 %a Dowbór-Muśnicki Józef %c gen. broni
 • 600 %a Dupont Charles Joseph %c gen. franc.
 • 600 %a Hlond August kard.
 • 600 %a Łukomski Stanisław bp łomżyński
 • 600 %a Rucińska Anna 20 w.
 • 600 %a Rucińska Anna z Trąmpczyńskich 19 w.
 • 600 %a Rucińska Maria zob. Zakrzewska Maria z Rucińskich
 • 600 %a Studniarski Jan prof. Akademii Górniczej w Krakowie
 • 600 %a Szuman Henryk ks. w Nawrze
 • 600 %a Zakrzewska Maria z Rucińskich 20 w.
 • 600 %a Zakrzewski Tadeusz bp płocki, włocławski
 • 610 %a Towarzystwo Pomocy Inwalidom Wojennym i Weteranom z r. 1863 %c Poznań
 • 651 %a Lwów m. na Ukrainie
 • 651 %a Poznań m. woj. %x Towarzystwo Pomocy Inwalidom Wojennym i Weteranom z r. 1863
 • 651 %a Poznań m. woj.
 • 653 %a Biografie
 • 653 %a Korespondencja 19 w.
 • 653 %a Korespondencja 20 w.
 • 700 %a Ruciński Stanisław %c prezes Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu
 • 700 %a Ruciński Stefan urzędnik bankowy w Poznaniu
 • 700 %a Ruciński Franciszek kan. poznański
 • 700 %a Rappaport Sz. %d 20 w.
 • 700 %a Mathieu Andre %c dyr. kursów franc. w Poznaniu
 • 700 %a Ruciński Jan %d 20 w.
 • 700 %a Rybicki Aureliusz %c inż.
 • 700 %a Schenck R. %d 20 w.
 • 700 %a Szuman Jan %d 19 w.
 • 700 %a Szuman Leon %d 20 w.
 • 700 %a Wierzbiński Maciej %c literat
 • 700 %a Ruciński Kazimierz inż. architekt w Poznaniu
 • 700 %a Ruciński Stanisław inż., prezes Dyr. Kolei Państwowych w Poznaniu
 • 740 %a "Kurier Poznański" - red.
 • 852 %j BK 11963
 • 900 %a Zaremba Fr. X. Środa %c Środa |kosciół %d 1903 ok.` %f 9x14 cm %k k. 131 %m poczt. fotograf. %p "Środa Kościół kat.
 • 900 %a Fiedler A. Poznań %c Towarzystwo Czytelni Ludowych |formularz ozdobny %d 1917 przed %f 23x27 cm %k k. 132 %m druk barwny %p "Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu"
 • 900 %a fot. Kazimierz Greger i Co Poznań %c Powstanie wielkopolskie %c Dowbór |Muśnicki Józef (1867-1937) gen. %c Rucinski Stefan %c Poznań m. woj. |Msza polowa i wręczenie sztandaru %c Dupont Charles gen. %d 1918 %f 9x14 %k k. 136 %m poczt. fotograf.
 • 900 %c Górnicy niemieccy %c kopalnia |budynki %d 1917 ok. %f 9x13 cm %k k. 138 %m fot. pocztówkowa
 • 900 %c Mężczyzna w stroju ludowym na koniu %d 1917 ok. %f 23x27 cm %k k. 143 %m telegram ozdobny %p "Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu"
 • 900 %a Hulewicz J. 1913, Rose Antoni, zakł. art. lit. w Poznaniu %c kompozycja |dzieci, Sabała na tle bratków %d 1913 po %f 23x27 cm %k k. 143 %m telegram ozdobny %p "Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu"
 • 900 %a Litogr. i druk Rose Antoni Poznań %c Jadwiga, Witold, Jagiełło %d 1917 przed %f 20x25 cm %k k. 144 %m telegram ozdobny %p "Cel narodowy i dobroczynny. 1410 1910
 • 900 %a Wydawnictwo Polonia Kraków %c Poznań m. woj. |Poczta główna %d 1930 przed %f 9x14 cm %k k. 146 %m poczt. w sepii
 • 900 %c Triest m. Włochy %d 1918 przed %f 9x14 cm %k k. 149 %m poczt. %p "Trieste. Riviera di Barcola"
 • 900 %c Poznań m. woj. katedra |Złota Kaplica %d 1900 przed %f 9x14 cm %k k. 44 %m poczt. fotograf. %p "Pozdrowienie z Poznania. Złota kaplica"
 • 900 %a Verlag v. B. Johannes Max Beckert, Kgl. b. Hofphot, Partenkirchen-Garmisch. Aufn. O. Friedrich" %c Zugspitze szczyt w Alpach Bawarskich %d 1914 ok. %f 9x14 cm %k k. 5 %m poczt. fotograf. %p "Gruss von der Zugspitze. Nebelmeer.
 • 900 %c Poznań m. woj. |dom Rucińskich ? %d 1902 przed %f 9x14 cm %k k. 9 %m poczt. fotograf.
 • 900 %c Poznań m. woj. |pokój w domu Rucińskich %d 1900 przed %f 9x14 cm %k k. 21 %m poczt. fotograf. %p "Podobizna naszego pokoju"
 • 900 %c Poznań m. woj. |dom Rucińskich %d 1900 przed %f 9x14 cm %k k. 24 %m poczt. fotograf. %p "Widok na nasz dom w nocy"
 • 900 %a Nakład "Atlas" Posen %c Herby Polski i Litwy %d 1908 przed %f 9x14 cm %k k.124 %m poczt. wg rysunku %p "Z powinszowaniem Nowego Roku"
 • 900 %a K. Wilczyński i Co Warszawa %c Böcklin Arnold (1827-1901) malarz |Poezja i malarstwo %d 1903 przed %f 9x14 cm %k k. 130 %m poczt. wg obrazu %p "Poezja i Malarstwo Arnold Böcklin

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 11963