Akta prawno-majątkowe Stanisława starosty lubiatowskiego i Konstancji z Jabłonowskich Mycielskich (1757-1786).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11980
 • Kopie:
  • Mf 7013
  • Mf 6828
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Stanisława starosty lubiatowskiego i Konstancji z Jabłonowskich Mycielskich (1757-1786).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 34 akt 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Sprawy z następującymi: Jabłonowski Dymitr star. kowelski - kontrakt ślubny Konstancji Jabłonowskiej 1757 (2); "Rejestr srebra spisanego die 28 czerwca 1759 w Podkamieniu" i "rejestr srebra co pożycza [...] Mycielski starosta lubiatowski [...] Jabłonowskiemu staroście kowelskiemu [...]" (2), spłata posagu 1763-1764; Jabłonowski Józef Aleksander woj. nowogrodzki - dzierżawa Czołhazowa 1761-1763 (5); 2° Siemieradzka 1° Błażowska Katarzyna z Jabłonowskich; Sawicz Stefan miecznik buski i Ewa z Pągowskich 1° Ojrzanowska Ryczgorscy; Franciszek, Konstanty, Sebastian, Jan, Ludwik, Cecylia, Salomea, Magdalena, Anna Ojrzanowscy, Katarzyna z Ojrzanowskich Psarska 1767 (4), przy tym Anna z Leszczyńskich Szembekowa - pożyczka od Świętosława Ojrzanowskiego ekonoma star. radomskiego 1745; Milewski Jan 1771; Oraczowski Ignacy - dzierżawa Miejsca i Lubiatówki 1772; Malinowski Filip kpt. wojsk kor. 1774 (2); Strutyńscy Łukasz i Ildefons - o spadek po Leszczyńskich 1776; Jabłonowska Józefa z Mycielskich - "Komput summ bratu memu staroście lubiatowskiemu wydanych [...]" b.d. ok. 1776; weksel 1777; Gurowska Antonina z Legońskich 1783; kwit dominikanów z Lublina - przeor Andrzej Dubowicki 1778; Moszczeński Andrzej 1778; deklaracja w sprawie dożywocia na dobrach Konstancji z Jabłonowskich Mycielskiej 1779; sprawa z Karolem Stanisławem woj. wileńskim i Hieronimem podkomorzym lit. Radziwiłłami wraz z Izabelą z Flemingów Czartoryską, Janem Dulfusem podkomorzym króla pruskiego, Krystyną z Neymanów 1° Wiesiołowską 2° Andrychiewiczową 1784; list od NN w sprawie star. lubiatowskiego, b.d. po 1773
 • Proweniencja: Papiery Stanisława Mycielskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrychiewiczowa Krystyna z Neymanów 1° Wiesiołowska 18 w.
  • Czartoryska Izabela z Flemmingów kolekcjonerka pamiątek narodowych, pisarka
  • Czartoryski Zygmunt publicysta
  • Dubowicki Andrzej dominikanin, przeor w Lublinie
  • Dulfus Jan podkomorzy król. pruski
  • Gurowska Antonina z Legońskich 18 w.
  • Gurowski Jan Krzysztof regent grodzki nakielski
  • Jabłonowska Józefa z Mycielskich 18 w.
  • Jabłonowski Aleksander woj. nowogródzki
  • Jabłonowski Dymitr Aleksander star. kowalski, wiszniowski
  • Malinowski Filip kpt. wojsk kor.
  • Milewski Jan 18 w.
  • Moszczeński Andrzej 18 w.
  • Mycielska Konstancja z Jabłonowskich 18 w.
  • Mycielski Stanisław star. lubiatowski
  • Ojrzanowska Anna 18 w.
  • Ojrzanowska Cecylia 18 w.
  • Ojrzanowska Magdalena 18 w.
  • Ojrzanowska Salomea 18 w.
  • Ojrzanowski Franciszek 18 w.
  • Ojrzanowski Jan 18 w.
  • Ojrzanowski Konstanty 18 w.
  • Ojrzanowski Ludwik 18 w.
  • Ojrzanowski Sebastian 18 w.
  • Ojrzanowski Świętosław urzędnik gospodarczy
  • Oraczowski Ignacy dzierżawca Lubiatówki
  • Psarska Katarzyna z Ojrzanowskich 18 w.
  • Radziwiłł Hieronim podkomorzy lit.
  • Radziwiłł Karol Stanisław woj. wileński
  • Ryczgorska Ewa z Pągowskich 1° Ojrzanowska 18 w.
  • Ryczgorski Sawicz Stefan miecznik buski
  • Siemiradzka Katarzyna z Jabłonowskich 1° Błażowska 18 w.
  • Strutyński Ildefons 18 w.
  • Strutyński Łukasz 18 w.
  • Szembekowa Anna z Leszczyńskich 18 w.
  • Czołhazów w. Litwa
  • Lubatówka starostwo Krosno d. pow.
  • Lubiatówka zob. Lubatówka
  • Podkamień m. ruskie d. woj.
  • Testamenty 18 w.
  • Inwentarze majętności chłopskich - ruchomości w archiwaliach staropolskich
  • inwentarze

MARC

 • 130 a Akta prawno-majątkowe
 • 245 a Akta prawno-majątkowe Stanisława starosty lubiatowskiego i Konstancji z Jabłonowskich Mycielskich (1757-1786).
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 34 akt c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Neymanówna Krystyna zob. Andrychiewiczowa Krystyna z Neymanów 1° Wiesiołowska
 • 400 a Ojrzanowska Katarzyna zob. Psarska Katarzyna z Ojrzanowskich
 • 400 a Pągowska Ewa zob. Ryczgorska Ewa z Pągowskich 1° Ojrzanowska
 • 400 a Ojrzanowska Ewa zob. Ryczgorska Ewa z Pągowskich 1° Ojrzanowska
 • 400 a Wiesiołowska Krystyna zob. Andrychiewiczowa Krystyna z Neymanów 1° Wiesiołowska
 • 400 a Leszczyńska Anna zob. Szembekowa Anna z Leszczyńskich
 • 400 a Jabłonowska Konstancja zob. Mycielska Konstancja z Jabłonowskich
 • 400 a Jabłonowska Katarzyna zob. Siemiradzka Katarzyna z Jabłonowskich 1° Błażowska
 • 400 a Mycielska Józefa zob. Jabłonowska Józefa z Mycielskich
 • 400 a Legońska Antonina zob. Gurowska Antonina z Legońskich
 • 400 a Flemming Izabela zob. Czartoryska Izabela z Flemmingów
 • 400 a Błażowska Katarzyna zob. Siemiradzka Katarzyna z Jabłonowskich 1° Błażowska
 • 520 a Sprawy z następującymi: Jabłonowski Dymitr star. kowelski - kontrakt ślubny Konstancji Jabłonowskiej 1757 (2); "Rejestr srebra spisanego die 28 czerwca 1759 w Podkamieniu" i "rejestr srebra co pożycza [...] Mycielski starosta lubiatowski [...] Jabłonowskiemu staroście kowelskiemu [...]" (2), spłata posagu 1763-1764; Jabłonowski Józef Aleksander woj. nowogrodzki - dzierżawa Czołhazowa 1761-1763 (5); 2° Siemieradzka 1° Błażowska Katarzyna z Jabłonowskich; Sawicz Stefan miecznik buski i Ewa z Pągowskich 1° Ojrzanowska Ryczgorscy; Franciszek, Konstanty, Sebastian, Jan, Ludwik, Cecylia, Salomea, Magdalena, Anna Ojrzanowscy, Katarzyna z Ojrzanowskich Psarska 1767 (4), przy tym Anna z Leszczyńskich Szembekowa - pożyczka od Świętosława Ojrzanowskiego ekonoma star. radomskiego 1745; Milewski Jan 1771; Oraczowski Ignacy - dzierżawa Miejsca i Lubiatówki 1772; Malinowski Filip kpt. wojsk kor. 1774 (2); Strutyńscy Łukasz i Ildefons - o spadek po Leszczyńskich 1776; Jabłonowska Józefa z Mycielskich - "Komput summ bratu memu staroście lubiatowskiemu wydanych [...]" b.d. ok. 1776; weksel 1777; Gurowska Antonina z Legońskich 1783; kwit dominikanów z Lublina - przeor Andrzej Dubowicki 1778; Moszczeński Andrzej 1778; deklaracja w sprawie dożywocia na dobrach Konstancji z Jabłonowskich Mycielskiej 1779; sprawa z Karolem Stanisławem woj. wileńskim i Hieronimem podkomorzym lit. Radziwiłłami wraz z Izabelą z Flemingów Czartoryską, Janem Dulfusem podkomorzym króla pruskiego, Krystyną z Neymanów 1° Wiesiołowską 2° Andrychiewiczową 1784; list od NN w sprawie star. lubiatowskiego, b.d. po 1773
 • 530 d Mf 7013
 • 530 d Mf 6828
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Papiery Stanisława Mycielskiego
 • 561 w Mycielski Stanisław star. lubiatowski
 • 600 a Andrychiewiczowa Krystyna z Neymanów 1° Wiesiołowska d 18 w.
 • 600 a Czartoryska Izabela z Flemmingów kolekcjonerka pamiątek narodowych, pisarka
 • 600 a Czartoryski Zygmunt c publicysta
 • 600 a Dubowicki Andrzej c dominikanin, przeor w Lublinie
 • 600 a Dulfus Jan c podkomorzy król. pruski
 • 600 a Gurowska Antonina z Legońskich d 18 w.
 • 600 a Gurowski Jan Krzysztof c regent grodzki nakielski
 • 600 a Jabłonowska Józefa z Mycielskich d 18 w.
 • 600 a Jabłonowski Aleksander c woj. nowogródzki
 • 600 a Jabłonowski Dymitr Aleksander c star. kowalski, wiszniowski
 • 600 a Malinowski Filip c kpt. wojsk kor.
 • 600 a Milewski Jan d 18 w.
 • 600 a Moszczeński Andrzej d 18 w.
 • 600 a Mycielska Konstancja z Jabłonowskich d 18 w.
 • 600 a Mycielski Stanisław star. lubiatowski
 • 600 a Ojrzanowska Anna d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowska Cecylia d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowska Magdalena d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowska Salomea d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowski Franciszek d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowski Jan d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowski Konstanty d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowski Ludwik d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowski Sebastian d 18 w.
 • 600 a Ojrzanowski Świętosław c urzędnik gospodarczy
 • 600 a Oraczowski Ignacy c dzierżawca Lubiatówki
 • 600 a Psarska Katarzyna z Ojrzanowskich d 18 w.
 • 600 a Radziwiłł Hieronim c podkomorzy lit.
 • 600 a Radziwiłł Karol Stanisław c woj. wileński
 • 600 a Ryczgorska Ewa z Pągowskich 1° Ojrzanowska d 18 w.
 • 600 a Ryczgorski Sawicz Stefan c miecznik buski
 • 600 a Siemiradzka Katarzyna z Jabłonowskich 1° Błażowska d 18 w.
 • 600 a Strutyński Ildefons d 18 w.
 • 600 a Strutyński Łukasz d 18 w.
 • 600 a Szembekowa Anna z Leszczyńskich d 18 w.
 • 651 a Czołhazów w. z Litwa
 • 651 a Lubatówka x starostwo z Krosno d. pow.
 • 651 a Lubiatówka zob. Lubatówka
 • 651 a Podkamień m. z ruskie d. woj.
 • 653 a Testamenty 18 w.
 • 653 a Inwentarze majętności chłopskich - ruchomości w archiwaliach staropolskich
 • 655 a inwentarze
 • 700 a Mycielski Stanisław c star. lubiatowski
 • 700 a Jabłonowska Konstancja zob. Mycielska Konstancja z Jabłonowskich
 • 700 a Mycielska Konstancja z Jabłonowskich
 • 852 j BK 11980

Indeksy