Akta dotyczące spadku po Stanisławie Mycielskim staroście lubiatowskim (1786-1799).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11983
 • Kopie:
  • Mf 6830
  • Mf 7015
 • Tytuł: Akta dotyczące spadku po Stanisławie Mycielskim staroście lubiatowskim (1786-1799).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 8 akt 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Sprawa Józefa star. leżajskiego i Wincentego podkomorzego król. przeciwko Józefowi woj. inowrocławskiemu i Janowi star. ośnickiemu Mycielskim, Dymitrowi Jabłonowskiemu star. kowelskiemu - spadkobiercom Szembeków, Ignacemu i Ksaweremu Działyńskim, Kazimierzowi i Teresie z Moszczeńskich Raczyńskim marsz. nadw. kor., Annie z Rzewuskich Humieckiej, Ludwikowi de Strasser, Janowi Onufremu Rokickiemu star. choteckiemu, Felicjanowi Rogawskiemu komornikowi ziemskiemu kaliskiemu, Janowi Nachymowskiemu, Janowi Weryha Darowskiemu vicestar. grodzkiemu nowokorczyńskiemu, Michałowi Zgliczyńskiemu star. wyszogrodzkiemu, Bogusławowi Stokowskiemu burgrabiemu grodzkiemu warszawskiemu 1786; sprawa Izabeli z Przebendowskich Moszczeńskiej z wierzycielami St. Mycielskiego o pałac warszawski 1786; sprawa Jana Mycielskiego star. ośnickiego z wierzycielami St. Mycielskiego - Feliksem Jackiem Gorajewskim, Antonim Turowiczem, Antonim Trinakiewiczem, Feliksem Gorajewskim, Wężykiem, Klińskim, Katarzyną z Nieświatowskich Zarembiną, kongregacją filipinów z Gostynia, spadkobiercami Michała Obarzankowskiego, Stanisławem Cielińskim 1786; sprawa Teresy z Moszczeńskich Raczyńskiej i Lubomirskiej o Gniewoszów i Sarnów z Kazimierzem Sternbergiem 1786; sprawa Jana i Józefa Mycielskich oraz spadkobierców Szembeków z Janem Onufrym Rokickim gen. adj., star. choteckim 1786-1787 (2); sprawa Mycielskich z Calą Lewkową z Gniewoszowa 1786-1799 (poszyt); sprawa Jana i Józefa Mycielskich z Joanną Trąbczyńską, Antonim cześnikiem pomorskim i Teodorem Trąbczyńskimi 1788, przy tym układ K. Kuleszy z Antonim Poryszko 1787
 • Proweniencja: Papiery Stanisława Mycielskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cala Lewkowa z Gniewoszowa
  • Cieliński Stanisław 18 w.
  • Darowski Jan Weryha wicestar. grodzki nowokorczyński
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Ksawery
  • Gorajewski Feliks Jacek 18 w.
  • Humiecka Anna z Rzewuskich 18 w.
  • Jabłonowski Dymitr Aleksander star. kowalski, wiszniowski
  • Kliński por. wojsk pol.
  • Kulesza K. 18 w.
  • Moszczeńska Izabela z Przebendowskich 18 w.
  • Mycielski Jan star. ośnicki
  • Mycielski Józef woj. inowrocławski
  • Mycielski Stanisław star. lubiatowski
  • Nachymowski Jan 18 w.
  • Obarzankowski Michał 18 w.
  • Poryszko Antoni 18 w.
  • Raczyńska Teresa z Moszczeńskich marszałkowa nadworna kor.
  • Raczyński Kazimierz marszałek nadworny kor.
  • Rogawski Felicjan komornik ziemski kaliski
  • Rokicki Jan Onufry star. chotecki
  • Stokowski Bogusław burgrabia grodzki warszawski
  • Strasser Ludwik 18 w.
  • Szembekowie h. wł.
  • Trąbczyńska Joanna 18 w.
  • Trąbczyński Antoni cześnik pomorski
  • Trąbczyński Teodor 18 w.
  • Trinakiewicz Antoni 18 w.
  • Turowicz Antoni 18 w.
  • Wężyk 18 w.
  • Zarembina Katarzyna z Nieświatowskich 18 w.
  • Zgliszczyński Michał star. wyszogrodzki
  • Filipini Gostyń
  • Gostyń d. m. pow. filipini

MARC

 • 130 a Akta Stanisława Mycielskiego
 • 245 a Akta dotyczące spadku po Stanisławie Mycielskim staroście lubiatowskim (1786-1799).
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 8 akt c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Rzewuska Anna zob. Humiecka Anna z Rzewuskich
 • 400 a Moszczeńska Teresa zob. Raczyńska Teresa z Moszczeńskich
 • 400 a Nieświatowska Katarzyna zob. Zarembina Katarzyna z Nieświatowskich
 • 400 a Przebendowska Izabela zob. Moszczeńska Izabela z Przebendowskich
 • 520 a Sprawa Józefa star. leżajskiego i Wincentego podkomorzego król. przeciwko Józefowi woj. inowrocławskiemu i Janowi star. ośnickiemu Mycielskim, Dymitrowi Jabłonowskiemu star. kowelskiemu - spadkobiercom Szembeków, Ignacemu i Ksaweremu Działyńskim, Kazimierzowi i Teresie z Moszczeńskich Raczyńskim marsz. nadw. kor., Annie z Rzewuskich Humieckiej, Ludwikowi de Strasser, Janowi Onufremu Rokickiemu star. choteckiemu, Felicjanowi Rogawskiemu komornikowi ziemskiemu kaliskiemu, Janowi Nachymowskiemu, Janowi Weryha Darowskiemu vicestar. grodzkiemu nowokorczyńskiemu, Michałowi Zgliczyńskiemu star. wyszogrodzkiemu, Bogusławowi Stokowskiemu burgrabiemu grodzkiemu warszawskiemu 1786; sprawa Izabeli z Przebendowskich Moszczeńskiej z wierzycielami St. Mycielskiego o pałac warszawski 1786; sprawa Jana Mycielskiego star. ośnickiego z wierzycielami St. Mycielskiego - Feliksem Jackiem Gorajewskim, Antonim Turowiczem, Antonim Trinakiewiczem, Feliksem Gorajewskim, Wężykiem, Klińskim, Katarzyną z Nieświatowskich Zarembiną, kongregacją filipinów z Gostynia, spadkobiercami Michała Obarzankowskiego, Stanisławem Cielińskim 1786; sprawa Teresy z Moszczeńskich Raczyńskiej i Lubomirskiej o Gniewoszów i Sarnów z Kazimierzem Sternbergiem 1786; sprawa Jana i Józefa Mycielskich oraz spadkobierców Szembeków z Janem Onufrym Rokickim gen. adj., star. choteckim 1786-1787 (2); sprawa Mycielskich z Calą Lewkową z Gniewoszowa 1786-1799 (poszyt); sprawa Jana i Józefa Mycielskich z Joanną Trąbczyńską, Antonim cześnikiem pomorskim i Teodorem Trąbczyńskimi 1788, przy tym układ K. Kuleszy z Antonim Poryszko 1787
 • 530 d Mf 6830
 • 530 d Mf 7015
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 w Mycielski Stanisław star. lubiatowski
 • 561 a Papiery Stanisława Mycielskiego
 • 600 a Cala Lewkowa z Gniewoszowa
 • 600 a Cieliński Stanisław d 18 w.
 • 600 a Darowski Jan Weryha c wicestar. grodzki nowokorczyński
 • 600 a Działyński Ignacy
 • 600 a Działyński Ksawery
 • 600 a Gorajewski Feliks Jacek d 18 w.
 • 600 a Humiecka Anna z Rzewuskich d 18 w.
 • 600 a Jabłonowski Dymitr Aleksander c star. kowalski, wiszniowski
 • 600 a Kliński c por. wojsk pol.
 • 600 a Kulesza K. d 18 w.
 • 600 a Moszczeńska Izabela z Przebendowskich d 18 w.
 • 600 a Mycielski Jan c star. ośnicki
 • 600 a Mycielski Józef c woj. inowrocławski
 • 600 a Mycielski Stanisław star. lubiatowski
 • 600 a Nachymowski Jan d 18 w.
 • 600 a Obarzankowski Michał d 18 w.
 • 600 a Poryszko Antoni d 18 w.
 • 600 a Raczyńska Teresa z Moszczeńskich c marszałkowa nadworna kor.
 • 600 a Raczyński Kazimierz c marszałek nadworny kor.
 • 600 a Rogawski Felicjan c komornik ziemski kaliski
 • 600 a Rokicki Jan Onufry c star. chotecki
 • 600 a Stokowski Bogusław c burgrabia grodzki warszawski
 • 600 a Strasser Ludwik d 18 w.
 • 600 a Szembekowie h. wł.
 • 600 a Trąbczyńska Joanna d 18 w.
 • 600 a Trąbczyński Antoni c cześnik pomorski
 • 600 a Trąbczyński Teodor d 18 w.
 • 600 a Trinakiewicz Antoni d 18 w.
 • 600 a Turowicz Antoni d 18 w.
 • 600 a Wężyk d 18 w.
 • 600 a Zarembina Katarzyna z Nieświatowskich d 18 w.
 • 600 a Zgliszczyński Michał c star. wyszogrodzki
 • 610 a Filipini c Gostyń
 • 651 a Gostyń d. m. pow. x filipini
 • 700 a Mycielski Stanisław
 • 852 j BK 11983

Indeksy