"U progu wolności".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11055
 • Autor: Skrzydlewski, Kazimierz
 • Tytuł:
  • Wspomnienia
  • "U progu wolności".
 • Miejsce i czas powstania: 1962 ?
 • Opis fizyczny: 141 k. fot., plan
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Szkoła ludowa w Grodzisku - strajk szkolny 1906-1907, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", bractwo kurkowe, polonizacja rodzin niemieckich, Towarzystwo Śpiewu "Harmonia", Michał Drzymała. Towarzystwo im. Tomasza Zana, Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Browary Grodziskie. Drużyna harcerska, wyjazd do Berlina w r. 1918, chór "Harmonia", polskie towarzystwa w Berlinie, służba w wojsku pruskim w Neuruppin, front francuski X-XI 1918, powrót przez Belgię i Niemcy do Grodziska. Henryk Bukowski. Rada Robotniczo-Żołnierska, P.O.W. zaboru pruskiego, kompania grodziska - ppor. Józef Skrzydlewski, opanowanie Wolsztyna, sierżant Antoni Janus, bitwa pod Łomnicą i Miedzichowem. Przy tym 26 fot. z Grodziska, rodzinnych i z okresu powstania wielkopolskiego 1918/19, szkic walk o Wolsztyn i Zbąszyń, odpisy zaświadczeń o udziale Józefa Skrzydlewskiego w strajku szkolnym 1906/7, o udziale Józefa Skrzydlewskiego w organizowaniu kompanii grodziskiej i walkach powstańczych, kopia fragmentu listu ppłka Stanisława Siudy do J[ózefa] Skrzydlewskiego 1937
 • Grafika:
  • Ziętek Władysław powstaniec wlkp 7 kompania 1 pułku art. wlkp. 14x9 cm k. 129 fot. poczt.
  • Sopałowicz Jan i Kazimierz z Pleszewa 13x9 cm k.130 odbitka
  • powstanie wielkopolskie 1918/1919 Sopałowicz Stanisław (halerczyk) Sopałowicz Jan (powstaniec wlkp.) 12x9 cm k. 131 fot. w sepii
  • Powstańcy w pełnym uzbrojeniu, z karabinem maszynowym w lesie 9x14 cm k. 132 fot. cz.- b.
  • powstanie wielkopolskie 1918-1919 Dowództwo 1. kompanii Baonu Szturmowego we Wrześni 9x13 cm k. 133 fot. w sepii
  • Skrzydlewski Józef Skrzydlewski Tadeusz 10x15 cm k. 134 odbitka
  • walki o Wolsztyn i Zbąszyń -szkic powstanie wielkopolskie 1918/1919 19x24 cm k. 135 plan
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. szkoła ludowa 6x9 cm k. 110 fot. cz.-b.
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. gimnazjum 9x14 cm k. 111 fot. cz.-b.
  • Hoffmann Karol (1838 - 193O) prezes Bractwa Kurkowego 14x9 cm k. 112 fot. cz.-b
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d.pow. ulica Przemysłowa domek 13x9 cm k. 113 fot. cz. - b.
  • "Śledź Kazimierz Grodzisk Wlkp" Królikowski Stanisław rycerz kurkowy Szaj Antoni król kurkowy Wosiński Michał rycerz kurkowy Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. 14x 8 cm k. 115 fot. poczt. w sepii
  • Pawłowski J. fotograf Grodzisk portret Królikowski Stanisław król kurkowy z Grodziska 13x8 cm k. 114 fot. poczt.
  • Stroińscy Maria i Maciej z rodziną podczas uroczystości diamentowych godów 14x9 cm k. 116 fot. cz.- b.
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow., browar na Starym Rynku 9x14 cm k. 117 odbitka
  • Skrzydlewski Henryk żołnierz - kanonier armia niemiecka Grodzisk m. Nowy Tomyśl 14x9 cm k. 118 odbitka
  • Pierwsza (1) drużyna skautów im. T.Kościuszki Grodzisk m. Nowy Tomyśl, w lesie grąbkowskim 8x13 cm k. 119, 120 odbitki (2)
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. dom przy ul. Nowej 3 13x9 cm k. 121 fot. poczt.
  • Skrzydlewski Kazimierz powstaniec wlkp, rodzina 13x9 cm k. 121, 122 fot. poczt. (2)
  • Skrzydlewski Kazimierz powstaniec wlkp. z kolegami 13x9 cm k. 123 odbitka
  • Skrzydlewski Tadeusz (ur. 1897) powstaniec wlkp 12 pułk grenadierów 14x9 cm k. 124 odbitka
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. ulica Żydowska domy 9x13 cm k. 125 odbitka z rys.
  • Skrzydlewski Tadeusz powstaniec wlkp jako grenadier 12 pułk grenadierów Frankfurt n.Odrą, w sanatorium w Sternbergu k. Frankfurtu n.Odrą 9x14 cm k. 126 fot. cz. - b.
  • powstanie wielkopolskie mundur 13x8 cm k. 127 fot. cz.- b.
  • powstanie wielkopolskie, 1 pułk ułanów poznańskich 13x8 cm k. 128 fot. cz.-b.
 • Proweniencja: PTH, Oddział w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bukowski Henryk działacz młodzieżowy
  • Drzymała Michał chłop z Podgradowic
  • Janus Antoni sierżant, powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
  • Siuda Stanisław powstaniec wlkp. ppłk, 1918/1919
  • Skrzydlewski Józef powstaniec wlkp. ppor., 1918/1919
  • Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
  • Rady robotniczo-żołnierskie z okresu powstania wlkp. 1918/1919 r.
  • Towarzystwo imienia Tomasza Zana
  • Towarzystwo Młodzieży Polskiej Grodzisk
  • Berlin m. Niemcy
  • Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Grodzisk m. powstanie wlkp. 1918/1919 r. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Łomnica w. bitwa 1919 r. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Miedzichowo w. bitwa 1919 r. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Neuruppin m. Niemcy
  • Wolsztyn d. m. pow. powstanie wlkp. 1918/1919 r.
  • Zbąszyń m. powstanie wlkp. 1918/1919 r. Nowy Tomyśl d. pow.
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Harcerstwo
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Strajk 1906-1907 szkolny
  • Szkice taktyczne
  • Towarzystwo śpiewacze
  • wojna 1914-1918 światowa 1, front francuski
  • Wojsko niemieckie do 1918 r.
  • Pamiętniki, wspomienia 20 w.
  • Fotografie 20 w.

MARC

 • 100 a Skrzydlewski, Kazimierz
 • 243 a Wspomnienia
 • 245 a "U progu wolności".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1962 ?
 • 300 a 141 k. b fot., plan
 • 340 d rkps e poszyt
 • 520 a Szkoła ludowa w Grodzisku - strajk szkolny 1906-1907, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", bractwo kurkowe, polonizacja rodzin niemieckich, Towarzystwo Śpiewu "Harmonia", Michał Drzymała. Towarzystwo im. Tomasza Zana, Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Browary Grodziskie. Drużyna harcerska, wyjazd do Berlina w r. 1918, chór "Harmonia", polskie towarzystwa w Berlinie, służba w wojsku pruskim w Neuruppin, front francuski X-XI 1918, powrót przez Belgię i Niemcy do Grodziska. Henryk Bukowski. Rada Robotniczo-Żołnierska, P.O.W. zaboru pruskiego, kompania grodziska - ppor. Józef Skrzydlewski, opanowanie Wolsztyna, sierżant Antoni Janus, bitwa pod Łomnicą i Miedzichowem. Przy tym 26 fot. z Grodziska, rodzinnych i z okresu powstania wielkopolskiego 1918/19, szkic walk o Wolsztyn i Zbąszyń, odpisy zaświadczeń o udziale Józefa Skrzydlewskiego w strajku szkolnym 1906/7, o udziale Józefa Skrzydlewskiego w organizowaniu kompanii grodziskiej i walkach powstańczych, kopia fragmentu listu ppłka Stanisława Siudy do J[ózefa] Skrzydlewskiego 1937
 • 541 c a d 1964 e 513
 • 546 a Pol.
 • 561 a PTH, Oddział w Poznaniu
 • 600 a Bukowski Henryk c działacz młodzieżowy
 • 600 a Drzymała Michał c chłop z Podgradowic
 • 600 a Janus Antoni c sierżant, powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Siuda Stanisław c powstaniec wlkp. c ppłk, d 1918/1919
 • 600 a Skrzydlewski Józef c powstaniec wlkp. c ppor., d 1918/1919
 • 610 a Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 610 a Rady robotniczo-żołnierskie z okresu powstania wlkp. d 1918/1919 r.
 • 610 a Towarzystwo imienia Tomasza Zana
 • 610 a Towarzystwo Młodzieży Polskiej c Grodzisk
 • 611 a powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 651 a Berlin m. z Niemcy
 • 651 a Grodzisk m. z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 651 a Grodzisk m. x powstanie wlkp. 1918/1919 r. z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 651 a Łomnica w. x bitwa 1919 r. z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 651 a Miedzichowo w. x bitwa 1919 r. z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 651 a Neuruppin m. z Niemcy
 • 651 a Wolsztyn d. m. pow. x powstanie wlkp. y 1918/1919 r.
 • 651 a Zbąszyń m. x powstanie wlkp. y 1918/1919 r. z Nowy Tomyśl d. pow.
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a Harcerstwo
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a Strajk 1906-1907 szkolny
 • 653 a Szkice taktyczne
 • 653 a Towarzystwo śpiewacze
 • 653 a wojna 1914-1918 światowa 1, front francuski
 • 653 a Wojsko niemieckie do 1918 r.
 • 655 a Pamiętniki, |wspomienia 20 w.
 • 655 a Fotografie 20 w.
 • 700 a Skrzydleski Kazimierz
 • 852 j BK 11055
 • 900 c Ziętek Władysław powstaniec wlkp 7 kompania 1 pułku art. wlkp. d 1919 f 14x9 cm k k. 129 m fot. poczt.
 • 900 c Sopałowicz Jan i Kazimierz z Pleszewa d 1918 grudzień f 13x9 cm k k.130 m odbitka p "Powstańcy wielkopolscy bracia Kazimierz (poległ 28.2.1919 w walce z Grentzschutzem w Zmyślonej Ligocie pod Ostrzeszowem) i Jan Sopałowicz z Pleszewa"
 • 900 c powstanie wielkopolskie 1918/1919 |Sopałowicz Stanisław (halerczyk) |Sopałowicz Jan (powstaniec wlkp.) d 1919 07 20 f 12x9 cm k k. 131 m fot. w sepii p "Bracia Sopałowicz Stanisław,halerczyk, Sopałowicz Jan, powstaniec wlkp, Pleszew w lipcu 1919 r"
 • 900 c Powstańcy w pełnym uzbrojeniu, z karabinem maszynowym w lesie d 1919 r. f 9x14 cm k k. 132 m fot. cz.- b. p "pamiątka z wojny 1919"
 • 900 c powstanie wielkopolskie 1918-1919 |Dowództwo 1. kompanii Baonu Szturmowego we Wrześni d 1919 O8 15 f 9x13 cm k k. 133 m fot. w sepii
 • 900 c Skrzydlewski Józef |Skrzydlewski Tadeusz d 1919 f 10x15 cm k k. 134 m odbitka p "ppor Józef Skrzydlewski, st.sierż. Tadeusz Skrzydlewski rok 1919"
 • 900 c walki o Wolsztyn i Zbąszyń -szkic |powstanie wielkopolskie 1918/1919 d 1962 przed f 19x24 cm k k. 135 m plan
 • 900 c Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. |szkoła ludowa d 1962 przed f 6x9 cm k k. 110 m fot. cz.-b. p "Szkoła ludowa w Grodzisku Wlkp"
 • 900 c Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. |gimnazjum d 1962 przed f 9x14 cm k k. 111 m fot. cz.-b. p "Gimnazjum w Grodzisku Wlkp."
 • 900 c Hoffmann Karol (1838 - 193O) prezes Bractwa Kurkowego d 193O przed f 14x9 cm k k. 112 m fot. cz.-b p "Karol Hoffmann prezes Bractwa Kurkowego w Grodzisku"
 • 900 c Grodzisk m. Nowy Tomyśl d.pow. |ulica Przemysłowa |domek d 1962 przed f 13x9 cm k k. 113 m fot. cz. - b. p "Domek w Grodzisku Wlkp. przy ul.Przemysłowej [...]"
 • 900 a "Śledź Kazimierz Grodzisk Wlkp" c Królikowski Stanisław rycerz kurkowy |Szaj Antoni król kurkowy |Wosiński Michał rycerz kurkowy |Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. d 1914 przed f 14x 8 cm k k. 115 m fot. poczt. w sepii
 • 900 a Pawłowski J. fotograf Grodzisk c portret |Królikowski Stanisław król kurkowy z Grodziska d 1914 przed f 13x8 cm k k. 114 m fot. poczt. p "Stanisław Królikowski Król Kurkowy "
 • 900 c Stroińscy Maria i Maciej z rodziną podczas uroczystości diamentowych godów d 1921 f 14x9 cm k k. 116 m fot. cz.- b.
 • 900 c Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow., |browar na Starym Rynku d 1914 przed f 9x14 cm k k. 117 m odbitka
 • 900 c Skrzydlewski Henryk żołnierz - kanonier |armia niemiecka |Grodzisk m. Nowy Tomyśl d 1914 grudzień f 14x9 cm k k. 118 m odbitka
 • 900 c Pierwsza (1) |drużyna skautów im. T.Kościuszki |Grodzisk m. Nowy Tomyśl, w lesie grąbkowskim d 1915 f 8x13 cm k k. 119, 120 m odbitki (2)
 • 900 c Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. |dom przy ul. Nowej 3 f 13x9 cm k k. 121 m fot. poczt.
 • 900 c Skrzydlewski Kazimierz powstaniec wlkp, rodzina d 1917 czerwiec f 13x9 cm k k. 121, 122 m fot. poczt. (2)
 • 900 c Skrzydlewski Kazimierz powstaniec wlkp. z kolegami d 1917 f 13x9 cm k k. 123 m odbitka
 • 900 c Skrzydlewski Tadeusz (ur. 1897) powstaniec wlkp |12 pułk grenadierów d 1918 przed f 14x9 cm k k. 124 m odbitka
 • 900 c Grodzisk m. Nowy Tomyśl d. pow. |ulica Żydowska |domy d XX w. początek f 9x13 cm k k. 125 m odbitka z rys.
 • 900 c Skrzydlewski Tadeusz powstaniec wlkp jako grenadier |12 pułk grenadierów Frankfurt n.Odrą, w sanatorium w Sternbergu k. Frankfurtu n.Odrą d 1917 f 9x14 cm k k. 126 m fot. cz. - b.
 • 900 c powstanie wielkopolskie |mundur d powstańczy 1918 ok. f 13x8 cm k k. 127 m fot. cz.- b. p "Mundur powstania wielkopolsk. 1918/1919 w pierwszej fazie ruchu powstańczego"
 • 900 c powstanie wielkopolskie, 1 pułk ułanów poznańskich d 1918 ok. f 13x8 cm k k. 128 m fot. cz.-b. p "Mundur powstańca wielkp 1918/1919 ..."

Indeksy