"Tułodzieccy".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11268
 • Autor: Leitgeber, Zbigniew (?)
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • "Tułodzieccy".
 • Miejsce i czas powstania: 19-20 w.
 • Opis fizyczny: 24 fot., wyc. pras. 36x30 cm
 • Oprawa: pł.
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Odpisy dokumentów, zdjęcia m.in. Tułodzieckie Zofia i Aniela, Tułodziecki Antoni, ks. Tułodziecki Jan Nepomucen, Tułodziecka Pelagia z Lipińskich. - Korespondencja: listy do Tułodzieckiej Anieli od następujących: - Tułodziecka J. 1913. - Tułodziecka W. 1913-25 (2). - Tułodziecki Konstanty. - Tułodziecki Kazimierz 1927. - Mielżyńska Konstancja 1927. - Arendzka Julia z Tułodzieckich b.d. Przy tym Tułodziecka Aniela do następujących: - Graczyński Alfons ks. 1928. - Swinarska Janina 1929-1932 (9). - Tułodzieccy Zbigniew i Irena b.d. - Listy do Zbigniewa Leitgebera od następujących: - Winczewski ks. 1954 (2). - Instytut Zachodni 1954. - Sławińska Julia 1954. - Wycinki z prasy, dot. głównie pogrzebu Tułodzieckiej Anieli. - Dwa druki: Koehlerówna A.: Zofia Tułodziecka. Kraków 1933. - Jankowska W.: Aniela Tułodziecka 1853-1932. Poznań 1933. - Rkps Anieli Tułodzieckiej: "Rodzeństwo mojej matki śp. Pelagii Tułodzieckiej"
 • Grafika:
  • Szyperska Emilia z Tułodzieckich i jej dzieci 7x6 cm k. 2v. fot. w sepii (3)
  • Tułodziecki Jan Nepomucen ks., działacz społeczny 9x6 cm k. 3 odbitka
  • Graetz Waleria z Tułodzieckich 9x5 cm k. 5 fot. w sepii
  • Lipińscy herb 7x3 cm k. 6 rys.
  • Tułodziecka Pelagia z Lipińskich (1819-1896) 8x6 cm k. 7 fot. w sepii
  • Leitgeber Helena z Tułodzieckich (1849-1925) 9x6 cm k. 11 fot. w sepii (2)
  • Tułodziecka Zofia (1849-1924) działaczka społeczna w Poznaniu 12x9 cm k. 11 v. fot. z druku
  • Tułodziecka Aniela (1853-1932) działaczka społeczna w Poznaniu 8x7 cm k. 12, 20 fot. cz.-b. (2)
  • Fotografie zbiorowe pogrzeb Anieli Tułodzieckiej Poznań m. woj. 17x12 cm i mn. k. 23-26 fot. cz.-b. (12)
  • pomnik Antoniego Tułodzieckiego 16x8 cm k. 48 rys.
  • Tułodzieccy herb 9x4 cm k. 1 rys.
  • Tułodziecki Antoni (1809-1865) powstaniec 1831 13x8 cm k. 2 odbitka
 • Hasła przedmiotowe:
  • Arendzka Julia z Tułodzieckich
  • Graczyński Alfons ks. w Gościeszynie
  • Koehlerówna Aniela dyr. biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu
  • Mielżyńska Konstancja 20 w.
  • Sławińska Julia 20 w.
  • Swinarska janina 20 w.
  • Tułodzieccy 19-20 w.
  • Tułodziecka Aniela działaczka społeczna w Poznaniu
  • Tułodziecka Irena 20 w.
  • Tułodziecka Józefa 20 w.
  • Tułodziecka Pelagia z Lipińskich 19 w.
  • Tułodziecka W. 20 w.
  • Tułodziecka Zofia działaczka społeczna w Poznaniu
  • Tułodziecki Antoni powstaniec 1831 r.
  • Tułodziecki Jan Nepomucen ks., działacz społeczny
  • Tułodziecki Kazimierz 20 w.
  • Tułodziecki Konstanty 20 w.
  • Tułodziecki Zbigniew 20 w.
  • Winczewski ks. w Miłosławiu
  • Instytut Zachodni w Poznaniu
  • Genealogia
  • Druki 20 w.
  • Korespondencja 20 w.
  • Fotografie 20 w.
  • Fotografie 19 w.
  • Wycinki prasowe
 • Opracowania:
  • Jankowska W.: Aniela Tułodziecka 1853-1932. Poznań 1933
  • Koehlerówna A.: Zofia Tułodziecka. Kraków 1933

MARC

 • 100 a Leitgeber, Zbigniew (?)
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a "Tułodzieccy".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 19-20 w.
 • 300 b 24 fot., wyc. pras. c 36x30 cm
 • 340 d rkps e pł.
 • 400 a Tułodziecka Julia zob. Arendzka Julia z Tułodzieckich
 • 400 a Lipińska Pelagia zob. Tułodziecka Pelagia z Lipińskich
 • 520 a Odpisy dokumentów, zdjęcia m.in. Tułodzieckie Zofia i Aniela, Tułodziecki Antoni, ks. Tułodziecki Jan Nepomucen, Tułodziecka Pelagia z Lipińskich. - Korespondencja: listy do Tułodzieckiej Anieli od następujących: - Tułodziecka J. 1913. - Tułodziecka W. 1913-25 (2). - Tułodziecki Konstanty. - Tułodziecki Kazimierz 1927. - Mielżyńska Konstancja 1927. - Arendzka Julia z Tułodzieckich b.d. Przy tym Tułodziecka Aniela do następujących: - Graczyński Alfons ks. 1928. - Swinarska Janina 1929-1932 (9). - Tułodzieccy Zbigniew i Irena b.d. - Listy do Zbigniewa Leitgebera od następujących: - Winczewski ks. 1954 (2). - Instytut Zachodni 1954. - Sławińska Julia 1954. - Wycinki z prasy, dot. głównie pogrzebu Tułodzieckiej Anieli. - Dwa druki: Koehlerówna A.: Zofia Tułodziecka. Kraków 1933. - Jankowska W.: Aniela Tułodziecka 1853-1932. Poznań 1933. - Rkps Anieli Tułodzieckiej: "Rodzeństwo mojej matki śp. Pelagii Tułodzieckiej"
 • 541 c a d 1969 e 899
 • 546 a Pol.
 • 581 a Jankowska W.: Aniela Tułodziecka 1853-1932. Poznań 1933
 • 581 a Koehlerówna A.: Zofia Tułodziecka. Kraków 1933
 • 600 a Arendzka Julia z Tułodzieckich
 • 600 a Graczyński Alfons c ks. w Gościeszynie
 • 600 a Koehlerówna Aniela c dyr. biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu
 • 600 a Mielżyńska Konstancja d 20 w.
 • 600 a Sławińska Julia d 20 w.
 • 600 a Swinarska janina d 20 w.
 • 600 a Tułodzieccy d 19-20 w.
 • 600 a Tułodziecka Aniela działaczka społeczna w Poznaniu
 • 600 a Tułodziecka Irena d 20 w.
 • 600 a Tułodziecka Józefa d 20 w.
 • 600 a Tułodziecka Pelagia z Lipińskich d 19 w.
 • 600 a Tułodziecka W. d 20 w.
 • 600 a Tułodziecka Zofia c działaczka społeczna w Poznaniu
 • 600 a Tułodziecki Antoni c powstaniec d 1831 r.
 • 600 a Tułodziecki Jan Nepomucen c ks., c działacz społeczny
 • 600 a Tułodziecki Kazimierz d 20 w.
 • 600 a Tułodziecki Konstanty d 20 w.
 • 600 a Tułodziecki Zbigniew d 20 w.
 • 600 a Winczewski c ks. w Miłosławiu
 • 610 a Instytut Zachodni w Poznaniu
 • 653 a Genealogia
 • 653 a Druki 20 w.
 • 653 a Korespondencja 20 w.
 • 655 a Fotografie 20 w.
 • 655 a Fotografie 19 w.
 • 655 a Wycinki prasowe
 • 700 a Leitgeber Zbigniew (?) d 20 w.
 • 852 j BK 11268
 • 900 c Szyperska Emilia z Tułodzieckich i jej dzieci d 19 w. f 7x6 cm k k. 2v. m fot. w sepii (3)
 • 900 c Tułodziecki Jan Nepomucen ks., działacz społeczny d 1876 przed f 9x6 cm k k. 3 m odbitka
 • 900 c Graetz Waleria z Tułodzieckich d 19 w. f 9x5 cm k k. 5 m fot. w sepii
 • 900 c Lipińscy |herb d 1969 przed f 7x3 cm k k. 6 m rys.
 • 900 c Tułodziecka Pelagia z Lipińskich (1819-1896) d 1896 przed f 8x6 cm k k. 7 m fot. w sepii
 • 900 c Leitgeber Helena z Tułodzieckich (1849-1925) d 19 w. f 9x6 cm k k. 11 m fot. w sepii (2)
 • 900 c Tułodziecka Zofia (1849-1924) działaczka społeczna w Poznaniu d 19 w. f 12x9 cm k k. 11 v. m fot. z druku
 • 900 c Tułodziecka Aniela (1853-1932) działaczka społeczna w Poznaniu d 1932 f 8x7 cm k k. 12, 20 m fot. cz.-b. (2) p Aniela Tułodziecka
 • 900 c Fotografie zbiorowe |pogrzeb Anieli Tułodzieckiej |Poznań m. woj. d 1932 f 17x12 cm i mn. k k. 23-26 m fot. cz.-b. (12)
 • 900 c pomnik Antoniego Tułodzieckiego d 1930 f 16x8 cm k k. 48 m rys.
 • 900 c Tułodzieccy |herb d 1969 przed f 9x4 cm k k. 1 m rys.
 • 900 c Tułodziecki Antoni (1809-1865) powstaniec 1831 d przed 1865 f 13x8 cm k k. 2 m odbitka

Indeksy