Fotografie i pocztówki ze zbiorów Józefa Prądzyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11286
 • Tytuł: Fotografie i pocztówki ze zbiorów Józefa Prądzyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 19-20 w.
 • Opis fizyczny: 148 k., brak k. 89, 91 60 fot., 46 poczt. i widok.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., ros.
 • Zawartość: Fotografie z Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu 1930 (14). - Pomnik Serca Jezusowego w Poznaniu 1932 (30) + "Przewodnik Katolicki" nr 44 (1932) + "Der Feuerreiter" nr 28 (1937); ilustracje różne, m.in. kard. Dalbor Edmund (3), kard. Hlond August (2), tabl. pamiątkowa ks. Wawrzyniaka Piotra, poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę lecznicy elżbietanek w Warszawie 1929, Podzamcze - szkółki drzewek 1909, pielgrzymka sokolstwa wielkopolskiego na Jasnej Górze w Częstochowie 1933, bp Łukomski St. w seminarium poznańskim b.d., gen. Haller Józef (fotokopia), inne z uroczystości religijnych (11). -Widokówki (30), pocztówki z pozdrowieniami (16), karykatura "Ratujcie kresy" (1)
 • Grafika:
  • Greger K. Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) Poznań m. woj. 9x14 cm k. 89 fot. w sepii
  • Kongres Eucharystyczny w Poznaniu 18x23 i mn. k. 1-17 fot. cz.-b. (16)
  • Kniat St. Poznań Pomnik Wdzięczności w Poznaniu Fabryka H. Cegielskiego w Poznaniu pracownicy wykonują odlew fragmentów pomnika 18x24 cm i mn. k. 18-30 fot. cz.-b. (12)
  • Atelier Rubens Fotografia zbiorowa Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i in. 17x23 cm k. 31-32 fot. cz.-b.
  • Foto Kowalewski i in. Pomnik Wdzięczności w Poznaniu 9x14 cm k. 33-43, 82-83 fot. i poczt.
  • Atelier Rubens Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i dostojnicy Poznań m. woj. Pomnik Wdzięczności 17x22 cm i mn. k. 31-35, 43 fot., poczt.
  • Poznań m. woj. Pomnik Wdzięczności 18x13 i mn. k. 36-42, 82-83 fot., poczt.
  • Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i aktorzy teatru amatorskiego 9x14 cm k. 87 fot. w sepii
  • Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i sportowcy Związek Młodzieży Polskiej 9x15 cm k. 90-91 fot. cz.-b.
  • Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) 9x14 cm k. 32 fot. cz.-b.
  • Pakosz J. Poznań Poznań m. woj. uroczystości kościelne 11x16 cm i mn. k. 86, 88, 94 fot. cz.-b.
  • Dalbor Edmund kard. (1869-1926) 22x16 cm k. 74-75 fot. cz.-b.
  • Drukarn. św. Wojciecha Hlond August kard. (1881-1948) 13x11 cm k. 76-77 fotograwiura
  • Wawrzyniak Piotr ks. (1849-1910) tablica pamiątkowa 16x12 cm k. 79 fot.
  • Haller Józef gen. (1873-1960) 17x11 cm k. 84 fotokopia
  • Dmowski Roman i Paderewski Ignacy podpisujący traktat wersalski 17x11 cm k. 85 fotokopia
  • Podzamcze w. d. pow. Garwolin szkółki 18x24 cm k. 80 fot. cz.-b.
  • Zakł. Fotogr. Barański Przemysław Częstochowa Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Wielkopolska pielgrzymka na Jasnej Górze 17x23 cm k. 81 fot. cz.-b.
  • Polska Ajencja Fotogr. "Prasa" Fotografia zbiorowa Warszawa szpital sióstr elżbietanek kamień węgielny 16x22 cm k. 79 fot. cz.- b.
  • Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i in. 22x28 cm k. 99 karykatura
  • pocztówki z korespondencją 9x14 cm k. 101-116 poczt. (16)
  • nakł. A. Rose w Poznaniu Poznań m. woj. pomnik Jana Kochanowskiego 9x14 cm k. 102 poczt.
  • Poznań m. woj., Stary rynek z ratuszem 9x14 cm k. 103 poczt.
  • nakł. Durczykiewicz L. Czempiń Gola k. Gostynia, dwór 9x14 cm k. 101-102 poczt.
  • Drukarn. św. Wojciecha Typy ziemi wieluńskiej, zagroda włościańska 9x14 cm k. 109 poczt.
  • Gdynia m. 9x14 cm k. 116 poczt.
  • pocztówki Poznań m. woj. zabytki 9x14 cm k. 117-146 poczt. (30)
  • pocztówka niem. wojna światowa I uchodźcy 9x14 cm k. 120 poczt.
  • wojsko polskie defilada (?) 9x14 cm k. 121 poczt. fotogr.
  • Sienkiewicz Henryk (1846-1916) 9x14 cm k. 123 poczt. fotogr.
  • pocztówki patriotyczne k. 124-128 poczt.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dalbor Edmund abp gnieźnieński i poznański
  • Haller Józef gen. wojsk pol.
  • Hlond August kard.
  • Łukomski Stanisław bp łomżyński
  • Prądzyński Józef ksiądz senator RP 1877-1942
  • Wawrzyniak Piotr fot. tablicy pamiątkowej ks., patron kółek rolniczych
  • Elżbietanki Warszawa
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • Częstochowa m. paulini
  • Podzamcze w. Garwolin d. pow.
  • Poznań m. woj. pomniki
  • Warszawa elżbietanki fot.
  • Poczta - pocztówki widokówki
  • Karykatura
  • pomniki
  • Fotografie 20 w.
 • Uwagi: Pierwotnie opracowujący ustalił 66 fotografii, stąd mogą brakować nie 2, (k. 89, 91), ale 8 fotografii (27.03.2015).

MARC

 • 130 $a Fotografie i pocztówki
 • 245 $a Fotografie i pocztówki ze zbiorów Józefa Prądzyńskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 19-20 w.
 • 300 $a 148 k., brak k. 89, 91 $b 60 fot., 46 poczt. i widok.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Pierwotnie opracowujący ustalił 66 fotografii, stąd mogą brakować nie 2, (k. 89, 91), ale 8 fotografii (27.03.2015).
 • 520 $a Fotografie z Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu 1930 (14). - Pomnik Serca Jezusowego w Poznaniu 1932 (30) + "Przewodnik Katolicki" nr 44 (1932) + "Der Feuerreiter" nr 28 (1937); ilustracje różne, m.in. kard. Dalbor Edmund (3), kard. Hlond August (2), tabl. pamiątkowa ks. Wawrzyniaka Piotra, poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę lecznicy elżbietanek w Warszawie 1929, Podzamcze - szkółki drzewek 1909, pielgrzymka sokolstwa wielkopolskiego na Jasnej Górze w Częstochowie 1933, bp Łukomski St. w seminarium poznańskim b.d., gen. Haller Józef (fotokopia), inne z uroczystości religijnych (11). -Widokówki (30), pocztówki z pozdrowieniami (16), karykatura "Ratujcie kresy" (1)
 • 541 $c a $d 1969 $e 1492
 • 546 $a Pol., niem., ros.
 • 600 $a Dalbor Edmund abp gnieźnieński i poznański
 • 600 $a Haller Józef $c gen. wojsk pol.
 • 600 $a Hlond August kard.
 • 600 $a Łukomski Stanisław bp łomżyński
 • 600 $a Prądzyński Józef ksiądz senator RP 1877-1942
 • 600 $a Wawrzyniak Piotr $b fot. tablicy pamiątkowej $c ks., $c patron kółek rolniczych
 • 610 $a Elżbietanki $c Warszawa
 • 610 $a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 611 $a Kongres Eucharystyczny 1930 Poznań
 • 651 $a Częstochowa m. $x paulini
 • 651 $a Podzamcze w. $z Garwolin d. pow.
 • 651 $a Poznań m. woj. $x pomniki
 • 651 $a Warszawa $x elżbietanki fot.
 • 653 $a Poczta - pocztówki |widokówki
 • 653 $a Karykatura
 • 653 $a pomniki
 • 655 $a Fotografie 20 w.
 • 740 $a "Przewodnik Katolicki" - czasopismo
 • 740 $a "Der ||Feuerreiter" - czasopismo
 • 852 $j BK 11286
 • 900 $a Greger K. $c Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) |Poznań m. woj. $d 1919 maj $f 9x14 cm $k k. 89 $m fot. w sepii $p "rewia wojsk na Ławicy"
 • 900 $c Kongres Eucharystyczny w Poznaniu $d 193O $f 18x23 i mn. $k k. 1-17 $m fot. cz.-b. (16)
 • 900 $a Kniat St. Poznań $c Pomnik Wdzięczności w Poznaniu $c Fabryka H. Cegielskiego w Poznaniu |pracownicy wykonują odlew fragmentów pomnika $d 1932 $f 18x24 cm i mn. $k k. 18-30 $m fot. cz.-b. (12)
 • 900 $a Atelier Rubens $c Fotografia zbiorowa |Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i in. $d 1932 $f 17x23 cm $k k. 31-32 $m fot. cz.-b.
 • 900 $a Foto Kowalewski i in. $c Pomnik Wdzięczności w Poznaniu $d 1932 $f 9x14 cm $k k. 33-43, 82-83 $m fot. i poczt.
 • 900 $a Atelier Rubens $c Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i dostojnicy |Poznań m. woj. |Pomnik Wdzięczności $d 1932 $f 17x22 cm i mn. $k k. 31-35, 43 $m fot., poczt.
 • 900 $c Poznań m. woj. |Pomnik Wdzięczności $d 1932 ok. $f 18x13 i mn. $k k. 36-42, 82-83 $m fot., poczt.
 • 900 $c Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i aktorzy teatru amatorskiego $d 1918 ok. $f 9x14 cm $k k. 87 $m fot. w sepii
 • 900 $c Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i sportowcy |Związek Młodzieży Polskiej $d 1942 przed $f 9x15 cm $k k. 90-91 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) $d 1931 08. 2. $f 9x14 cm $k k. 32 $m fot. cz.-b.
 • 900 $a Pakosz J. Poznań $c Poznań m. woj. |uroczystości kościelne $d 1931 06. 21., 1947 $f 11x16 cm i mn. $k k. 86, 88, 94 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Dalbor Edmund kard. (1869-1926) $d 1930 ok. $f 22x16 cm $k k. 74-75 $m fot. cz.-b.
 • 900 $a Drukarn. św. Wojciecha $c Hlond August kard. (1881-1948) $d 1937 przed $f 13x11 cm $k k. 76-77 $m fotograwiura
 • 900 $c Wawrzyniak Piotr ks. (1849-1910) tablica pamiątkowa $d 1933 $f 16x12 cm $k k. 79 $m fot.
 • 900 $c Haller Józef gen. (1873-1960) $d 193O ok. $f 17x11 cm $k k. 84 $m fotokopia
 • 900 $c Dmowski Roman i |Paderewski Ignacy podpisujący traktat wersalski $d 1919 28 czerwca $f 17x11 cm $k k. 85 $m fotokopia
 • 900 $c Podzamcze w. d. pow. Garwolin szkółki $d 1909 $f 18x24 cm $k k. 80 $m fot. cz.-b.
 • 900 $a Zakł. Fotogr. Barański Przemysław Częstochowa $c Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Wielkopolska |pielgrzymka na Jasnej Górze $d 1933 10. 8. $f 17x23 cm $k k. 81 $m fot. cz.-b.
 • 900 $a Polska Ajencja Fotogr. "Prasa" $c Fotografia zbiorowa |Warszawa |szpital sióstr elżbietanek kamień węgielny $d 1929 08. 15. $f 16x22 cm $k k. 79 $m fot. cz.- b.
 • 900 $c Prądzyński Józef kan. poznański (1877-1942) i in. $f 22x28 cm $k k. 99 $m karykatura $p "Ratujcie kresy"
 • 900 $c pocztówki z korespondencją $d 1900 - 1939 $f 9x14 cm $k k. 101-116 $m poczt. (16)
 • 900 $a nakł. A. Rose w Poznaniu $c Poznań m. woj. |pomnik Jana Kochanowskiego $d 1901 $f 9x14 cm $k k. 102 $m poczt.
 • 900 $c Poznań m. woj., |Stary rynek z ratuszem $d 1908 $f 9x14 cm $k k. 103 $m poczt.
 • 900 $a nakł. Durczykiewicz L. Czempiń $c Gola k. Gostynia, dwór $d 1928 przed $f 9x14 cm $k k. 101-102 $m poczt.
 • 900 $a Drukarn. św. Wojciecha $c Typy ziemi wieluńskiej, zagroda włościańska $d 1919 ok. $f 9x14 cm $k k. 109 $m poczt.
 • 900 $c Gdynia m. $d przed 1939 $f 9x14 cm $k k. 116 $m poczt.
 • 900 $c pocztówki |Poznań m. woj. zabytki $d 20 w. lata 30. $f 9x14 cm $k k. 117-146 $m poczt. (30)
 • 900 $c pocztówka niem. |wojna światowa I uchodźcy $d 1918 ok. $f 9x14 cm $k k. 120 $m poczt. $p "In einer Baracke von ostpreuss. Flüchtlingen"
 • 900 $c wojsko polskie defilada (?) $d 1919 ok. $f 9x14 cm $k k. 121 $m poczt. fotogr.
 • 900 $c Sienkiewicz Henryk (1846-1916) $d 1905 ok. $f 9x14 cm $k k. 123 $m poczt. fotogr.
 • 900 $c pocztówki patriotyczne $d 1919 ok. $k k. 124-128 $m poczt.
 • 999 $a MKM

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 11286